Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-tecsiI in ML " -memo* LLUNDAIN.--,…

News
Cite
Share

-tecsiI in ML memo* LLUNDAIN. —Illl dvdx) i \r, iox. 6. DAETH papmau Ffrprgig i law neithiwr: B W y maent yn cynnwys OJdiuâad Bona- -?? parte, i anfon swyddogion anarferol i'r dcspar?hiadau milwraidd, y rhai a awdurdodir i ?igynymu codiad y milwyr ieuainc-dilladu ac ymarfogrf Huodd—a brysio i orJren y gwaith ?o o?cd Uuniaeih, a phob adwyadau angenrheid- inl yn yr amddilfyn feydd-codi'r holl gelfylau a? ?ydd yn ofyuol at wasaDaeth y fyddm—a chytiunia y gosgorddion gwladwriaethol-—aw- durdodir y swyddogion anarferol uchod (mewn modd d* ffvlyb) i oscd yr ordinàad ragddywed- edig mewn grym, mewn tr. ii a lleodd y i-hai Pad, ydynt yn gymjwy?edig yn yr ordi; dad—ac i godi'r holl bcbl y 11 un ccrll"' i ddwyn arfau yn y partfeau a fyddo mewn perygl i gaei eu gorescyn gan y gelynion, ac ichefuu pobmesurau ange,l- rhekliol iamddiit'yn ywlad ac i rwystio'r ge- I?nTon rhag myned yn y blaen—ac awdurdodir hwy yn mhellach i wysio y dynion a gyhuddir o fod c blaid y gelynion, IJeu yn aflonyddu taw-J ehœh y wlad, o'u blaen hwy i gael eu barnu— awdurdcdtr hwy befyd i wneuthur ordinaadau, gyT?aUan gyhceddiadau?y rhai y bydd J I' hoB ddinasvddi n yn m?ym i'w parcHn." Wrth sy'wi ar yr crdband gaethiwus hen, a wnaed gan till dyn, y inae'n fed amlwg nad oes gan y Ffranccd gymmaLt a'r enw o fod yn bobl rydd- ion, y mae Bonaparte ei hun yn gwneuthur y gyfrakh a fyno efe, ac yn defnyddio ei awdur- dod i wneuthur llawer o feistriaid newyddion arr>ynt, y rhai a gant wneuthur yr hyn a fy a out hw y than.. Y map r papurau uchod, hefyd, yn cynnwys anerchiad Count Encepede, llywydd y seneddi Ffrengig, i Bonaparte, Rhag. 30, pan yr oedd efe yn ebtedd ar ei orsedd, tiC yn cael ei am- gylchu gan ei Dywysogion, ei Foneddigion, ei Weinidogicn, &c. &c. a phryd y derbyniodd efe y spnedd yn un corff. Sylwedd yr anerchiad sydd fel v can yn:— Syr,—Y mat y senedd vn dyfod i gynnyg y devrnged o cidiolchgarwch i'ch mawrhydi ymevbdraidd, am yr hysbyeiacth a dtk-rbyniotkl trwy gyfrwng ei heiste:! Jfod —Y mae eich Mawrhydi yn glyr.n wrth gyunygion eich. gelynion. Pa gryfach gwystl a aHascch. roddi o'ch dy- muiiiad tU.hvyl! ara hedd vvchr—Y mae eich Mawrhydi ynsicr yn crdn fod awdnrdod yn cael ei chryfàu wrth ei chyfyncrn, acmai'r sjplfvtidyd o tldvvyn y'mlaeii tided- wyddwcli y bobl yw e-all*ieb P-nai* breninodd; y mae y senedd yn diulch i chwi am hyny, yn emv pobl Ffrainc; ac yn enw y b(,,bi liy-.i, yr ydvni yn diolcji i aiii yr holl fesarau cyfvcitbloa -er Mnddiffyniad, a fyddo i-cliwi yn cich doetliineb i gymmeryd i ddiogelu heddweh. Y gel,iiio,,i wedi goreseyn ein tLriogaeth. Y maent yn bwriadu treiddio i ganol ein taleithiau. Y mae gan ymrodraethau, fel persoaau uii;gol, eti dydtliau ga- lar ac amser ilwyddiant; ac mewn -cyfyngderan mawr- ion y mae pobi titlewrion yn dangos en hunain. Na, ni cbaiiF v gelynion nvyso y Ffra iic hard-d-deg acardder- i choc hon, yr hon sydd wedi cynnal ei Sum gydag anrhy- dedd rIros bedall" ar d ;eg ooesoedd; nyni a yniladdwn j chos ein hanwvl wlad rhwng beddau ein tadau a clu vd- ian (cratlka), ein babanod. Syr, mynwtli heddweh trwv'r orcbest olaf a fvddo yn deiiwng o honot-h eitb hurnai ac o'r I-franco i, a goilyuged eich Haw, yr hon a fa mor fynych yn fuddug- oliaethus, eich arfau i syrthio, wedi i chwi yagrif-uodi (soffit) gorpuwysdra y byd. Hyn yw d-, iiiitlpiad, Ffrainc, dy muni ad y senedd, hyn yw dymuniad a.cangn y rhyw- ogaeth ddynol. Ei Fawrhydi a atebodd :— Yr ydwyf yn deimladwy o'r meddylian y rhai yr ydych yn mynegu am danaf. Ch-wi a wclsocb wi th r ysgrtfenadau a berais i i'w gosod o'ch bken chwi^ .yr hyn a wr.af er mwyn heddweh. Myfi a wnaf vn ddi- rwgnach yr abevthau cynnwysedig yn yr aniniod syl- faenol a gynnygodd y gelynion, ac a dderbyniaisr iunan. Nid oes gan fy mywyd ond.nn.gwrthddrych, dedwydd- • well y Ffrancod. Yn y cyfamser, y mae Bearn, Al- sace, a Franchc-Compte, wedi eu gorescyn gan y gelyn- ion. Y mae llefau y rhan hyn o'm teulu yn rhwygo fy nghalon. Y r wyt yn gaim, ar y Ffrancod i gynnorthwyo y Ffrancod: Y" wyf yn galw: ar Ffrancod Paris, Bre- tagne, Normandy, Champagne, a'r parthan ereill, igyn- northwyo en brodyr. A fyddi ni eu gwrthod hwy yn eu cyfyn^der? Heddweh a gwaredigaeih ein tiriogaeth r. a ddylai fod cin lief adtyddinol (rallying-). Wrth weled k yr holl "lad hon danrfau, y gelynion a ?bant, neu hwy ? a ysgrif-nodant beddweh ar y sylfaen a gynnvgasant eu t., zi yr,rif-tiodant he(tdweli ar y sylf?icii a gyliii vgasaiit eii n- hunain. Nicl vr li-ii a gpnc-.verasoin. yw,l, r dd.idtmwyach."—r 3[<iulieur,Hhitg. 51.) r(Idadi tt y -• ■■ 11 Y mae mynediady Cyngreirwyr dros y Rhine I. i Ffrainc, yr hyn a grybwyllascm yn ein papur diwecdaJ, wed: cael ei gadavnai yn »wr; y mae b, hyn YIl cael ei addef gan Bonaparte yn ei ateb lichod, ac y mae II. l' .d' h V"'¡ ig pap. all lloiand yn hyny. Y- mae elll ^liywodraoth ni wedi cykoeddi yr hysbysiaeth I id nol:— Le II Swyddfa Dramor, Ion. 6.—" Croesodd y Cvngreirwyr tccy Ehine ar yr-)fed 0 Ragfyr, end rii allasai eu holl j drefniadau gael en perffeithio cyn Ionawr 5. Gwnawd naamr.odan a'r taleithiau Swiss; ac y niae'r Cyngreirwyr o, wedi gwystio eu hnnain i ail-osod Switzerland yn yr un anf yfhvr o anymddibymaeth ag yr oedd cyn y cliwylciroad (resolution). Yr oedd y fyddin ag sydd yn awr yn ymosod ar Alsace a Ffranche-Compte, yn Ffrainc, dros • iC0,000; nid oes dim banes i un frwydr gymmeryd lie. "Amserwyd y genadwri olaf oddiwrth Arg. Welling- f 1 aT n y 26 o Ragtyr. Dywed y Maes-lywydd fod Soult vediperi i'w fyddin aros o'r tu l i'r afon Gave, a'i 1ft¡}.den aswy ar Reisliorade.11 I Y mae y lie ng-iyfel Rover, yr hon a ddaeth < y Plymouth o Passages, o'r hwii le yrhwylicdd Si dydd Mawrth diweddaf, yn J ^.Wellington wedi niyued 24 rpilldir yn yblaen tn J Bourdeaux, gan adael 15,000 o'r Yspaeniaid i ^archae Baycnne. M UerbMiiwyd papurau Germany y bore hwn Y^wedaut fod licil bentrefi ilamburgh wedi eu (ogl ar y 25 o Ragfvr. V mae Dayoust, pen- MIth y Ffnmccd yn Hamburg, ynghyilawnder 1, i:ynawsc(Jd, wedi gweled bod yu dda i yru YIlIan gyhneddiad, yn yr hwn y. mae'n dywedyd rei rod yn dymuno llollyddwch y ddina,6, ac yn Cr.-wennych dit'uddio y trigolion o foddion i Aieuthur drwg iddynt cu hmmin gltn hyny y Yï:\e yu llystysu im oddefir iddynt i gynnal un Ma j Yn 1 math & gyiadeithasau lie byddo mwy na clr.rech o bobl o hyn allan, mewn un ty, yn yr heol, nac ar unrbyw achos, ond ar amser addoliad; ac i chwarefydd (playhouses), trwy gii-iiatatd ysgri. fenedig o dan taw llywydd y milvryr. Pwy byn- ag a di oscddo a gospir fel ysbiwyr. ,• Y mae'r byr-heddweh a'r Daniaid wedi ei hwyhau byd y 5 or mis hwn.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising

[No title]