Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

CYSUR I MR' THOMAS ROBERTS,-YNMYDA…

\% ENGLYiVION I SEREN GOMER.

t - - ? .. I - PSALM LXXIV.-30.…

II-, Ltys- Ar gruff Anarferol…

DECHREUAD A LWYO DIANT CYMDEITHAS…

I ' : . ttYTnyS. Y DItEN1\\f…

I * DEILL\DWRTHEWYLLYS. |…

News
Cite
Share

DEILL\DWRTHEWYLLYS. | I Y wae rites o ii. yn ,y dref ag yr wyffi yn byw-ynddi, wedeu hadeiladu mcwn lie a elwir y Fordd ledan. \c am fod Arglwydd y tir yn bwr'mdu gVvn^utKr cyfnewidiadau yn ei dyddyn, a'i well au, ti wy^-nu y ta,i Ityii i lawr, efe a aii. fonodd rybiuld e- ys cryn amser yn ol at y tri- golion, fod .yn fuid* iddynt ynibarotoi i ymadael litib vybudd nf^iaci; ac yn awr y-maent yn ÐdeiJ. iaiil œrthccyi!Js. Y mae ofn lai-tiaf y byddwn yn rhy hir-tiitii pf'rhoddwn i ehwi hanes am ym- ddygiad yrhdl d«ynion ag sydd yn hyw, yn y rhes, gan lyny c/yngaf yr hanes at un dyn ag- oedd yn lyw gerllw canol y rhes, enw yr hwu [ oedd DioiiL 1 _L;' j Fan dferbynioil efe y riiyo»u" gy^ia», m wnaetli ysylw lleif-o honaw, u Canys,, eb efe, 44 ni's gnlaf gredvfod fy Meistr o ddyfri, a'i fed ef yn ci«gollwair yn meddwl tynu lawr y fath adeiladu g, ag ywr y rhai hyn ac hefyu y mae y tiliy i Midi ei "adeiladu mpr gryfed fel na's ge;ir ei ddinstrio mewn diwrnod, a bydd yn eithf ddigon ynar i mi edrych allan am un ani! pn (lderhrao hwn adfdlio. On?'. D?abetrusoddychyd!g ynghylch )" dybwn, pan yhvodd efe yn ebr?ydd ,r ol hyn, od y ty lefmt ar y Haw aswy wedi ei  wueutur yn gy wastad a'r Hawr mewn un awr. ra)dd'byn:?'mpdd<'fe) henadeiHaddi- ncrth edd hwn, eithr fy nhy i yw y gorau >'111 y rhef' 94-IL-1 Ycydig yn Chyn, brawychwyd Mr. D!'o?7 yn fo? iawn u?iwrnod?''?" bwyill a morth- wyHo uch ei bt? ac mewn ystod chycljg oria", yr opti ho!!  ?yncd. Yna. cfe a Yl' c)('O 114 t ? V?* e(lii ytic(l? Yna efe a lefod^ Wek 'yr wyf yn tybied y rhaid i mi i yn air i ymhii am breswylfa arall; fe ym-, ddc?'s fod ? tir ?cdi ymroddi i dynu hon lawr." bnd?ed?ystynedyu!!)Iip!iach, ¡' efe bcnderf?odd nad cedd achos am ./? mam; cany," eb efe, "ef allai a( f c!?' Hen y??cwhi a o!yg!r."—I fod y n fyr, dinytriwyd yty ya hoHp'; tr6w,d ?'- Ihofal i'r ltol ac nitbosturiodd un yn y mesur lleiaf wrth; canvs ywedid, "efe a gafodd rybudd ¡ teg, ic. am hay y mae yn cyflawn haeddu yr hyn 11 ag y :nyn ddyoddef; ac am fod y tym- hor 31 llym iavn, efe a drengoddgan anwyd a d:ti'y. d ,%v y t y fi b aro(l ilw y t b o D!(r!!pnydt! Omd yttwy? yn barod hvytho M/D?/ a (rm?, ac ddywedyd, n.d uedd y fa? 'mddyd yn esgusodol mewn neb ond me? dyn ?!!gof/' Oeda- dy senau dros fu- nud?, g f, ,I, catiys y mae yn dra tbehygol mai ti d)hun yw'Hytt. Y byd yn yr h?yr yd?yt yn bw yw y tes yn y Ffordd ledan- Arglwydd nef idaear y- dy Feistr tir. Y iy y J drigfa hon< o bridd n yr hon y mae dy cnaid yn pre- swyh-Trw arwyddo i ti ei bod wedi gosod i ti faw, ac maiyn yr awrtia thybid > daw Mab y dytiere a'th fl-uddiodd i ymadael heb rybudd pellch—yn mrwolaeth ereill, ti a welaist y itai cymiydogol in cael eu tynu i lawr; a thrwy gle(d ac ychfanegiad o ddyddiau y mae angen wti dechreuii rathr at dy breswylla dy, ]inn.- Osia fynet t gan hyny i gael dy gyfrxf gydag yni-dion k gmHsofiaid, edrych yn ebrwydd am addiad well,tfnid b walth llaw, tragywyddol yny tiefodd,il pm fetho dy breswylfa bresenoi, y Vddo getly, ui Dragywyddol yn barod 1 th ddrbyn. i- (b*ldd*dod a Glodde#(f Dattimeg.— Yr OCi daurmesiMr tra galluog mewn ifhyfel baraus ■« nailyn erbyh. y llall; enw', cyntaf oedd (ilo dde, It ir ii-,tg Uu- beretlv gyllVedinol d'ros galonau dynot-rvw oed aracan pob un o'r dda 11^ Y* oedd i,,n i: Lowest lawer Cadfridawg o dano ef, y rhai ;<t wnint iddo lawer o wasanaeth, megis Pleser- Liaenydd, RhwyscfawredtlTa l)efod. Yr oed. Cyldd-dod, hcfyd, yh drm grymus yn ci sm ddoon, angacl ei wasanaetha yn Neyny Diwydrwyddy GofaF^a G vvilmlwrmetl yr edd ganddo hefytf ddiyg(-t gynghorwr, l hwbedd yh wistad wrth ei beu-elin, ac -ti sibid fhyw beth ueu'r llall yn ei glust diril gynghorwr hwn oedd Tlodi. Megis yr oci Cybydd-dod yn ymddwyn yn gyfallobol I gyihorron Ttodi, felly'r oedd ei wrtliwvnebu r yiuel ei dywys yn hollol gan gyfarwyddiadau f,lviiier, yr hwn oedd pafif-gynghorwr a gvtci- nid; ei dey rnas, ag oedd y ii ti-efitu ei holl fes- uraiddo, ac heb ymado fyth ori olwg. TraV OE'( y cyd-ymgeiswyr mawriori hyn yu ynidrec!i, ammer.odrae)h, yr oedd eu btiddugoliaetha yit anrwiol. Meddianuai Gloddest un galon, a Clibydd-dod y llall. Byddai tad teufu'n f r- nyi yn rljesu ei hun o dan lunirnanau Cybydd- doi a'r mab o (hlll eiddo Gloddest. Gwyr a gwgedd a ddatgniient yn ami eu bod yn per- thjwahanol bleidiau; ie, byddai'r un person ynthru ydiÙ: naill yn ei ieuencfyd, a gwrth- giliat y Hall yn ei henaint. Yn wir yr oedd gw; doethion y byd yn sefyll yn anmhk5idgar; otioch nid llawer oedd ea rhifedi. O'r diw- edewedi i,'r ddau Benadur galluog livin i fliuo- ar ift,ll Afu gilydd, a gweled nad oedd yn bosibl j'r dll na'r llall i ennill ymerodraetlv gyffred- inpcytunasant i gwrdd a'u gilydd yn abseiiiioi- tiel,u cynghorwyr. Dy wedir i Loddest ddech- reu gylafaredd, ac wedi darlunio 0 honaw y cyfr diderfyn o ryfel yr oeddynt ynddu, efe ,1 ddje<!oddwrth" ei gyda'r fath rwydd-der ca I, ag sydd yn naiwriol iddo ef, ei fed yn credit y bldont hwy eu dau yn gyfeiliion da iawh oni bytai annosiaduu Tlodi, y cynghofwr niweidjol hwr, yr hwn oedd yn g\Vllcutnul" dernydd dn, o'i glust-ef, ac yn ei tenwi ag ofnau a rhag- fariu disail. I hyn yr atebodd Cybydd-dod, ei fa ef yn edrych ar La wilder, prif-weinidog el wrkvynebwr, yn gynghorwr mwy dinystrio)r 11a hfodt, gUll ei fod ef bob amser yn nodi allan bleirau, gan alltudio pob gochelfadau yn erbytu eiflii, ac o ganlyniad yn myurcl & dan wraidd yr (wyddodotl hyiiy ar y rhai y sylfaenwyd j?ybdtaeth Gloddest. O'r diwedd, meuu 11*01 i ymcymmodi, cytuniisant ar y rhag-ammod hyifod i bob UIIO hony nt i ollwng ei ddirgel- ),inaitli'yti We(!i i I)ethau gaeeu trefnu cyn belled a hyn hlagat heddweh, tei'Miw*yd pob ymra faelion ereiH yn lied eh. fW'd, yn, g.vmtlllÍ,nt g..r.l'endc:f'ynnsnt o i hyt allan 1 fyw lei cyiciiiion a chyngreirwyr j hecjychol, ac i ranu rhyngddynt y taleithiau' a i gyinerasent y naill oddiar y llalt., Ac am y rhOvvm hwn vr vdym yn cael fed yr un galon yttcvel ei meddiallllu gan Loditest a Chybydd- do, a an ranu'r un person rhy ngrfdynt. Ni cliaf Ion ycliwanegu, mai oddiar y trowyd y rha, grjjwyllediggynghoriaiJ ymaith, y mae Cybydd- dd, Y11 gwasanuethu Gloddest yn He Uawnder, a (10(idest yn gweini i Gybydd-dod yn 1I Tlodi. —idrii/sg. Gyred ,y Cybydd ei of (a (Ci ofnuit, dntid' Gloddest gar ei ficriadaa afrudlon « dits (it-ov jj drrss allan, cai¡jJ'.Y daaufj/wioliaetb resjimolion, a chaiff Haver o rai ang. hauls ac 0 achosion da eu cyhnal. .J

J :>::-I j marchnadodd LLUiN-I)A,N.'…