Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

CYSUR I MR' THOMAS ROBERTS,-YNMYDA…

\% ENGLYiVION I SEREN GOMER.

t - - ? .. I - PSALM LXXIV.-30.…

II-, Ltys- Ar gruff Anarferol…

DECHREUAD A LWYO DIANT CYMDEITHAS…

News
Cite
Share

DECHREUAD A LWYO DIANT CYMDEITHAS I GENAlHVLy UEDVODWYR. FAILODD yi- ystyiaeth o lawr resynoiueo pres- wylwyr y gwledyd ag oeddeut heb yr efengyl, i gymmanfa y Bfd;ddwyr yn Nottingham, Me- helin 3, 1784, gyuo i gynnal cyfarfcd gweddi er lledaniad cyffWdn yr efengyl yn hwyr y dydd Llull cyntaf 0 bob 4is, a'r hwn yr unodd crist- iaaogiou o emvau < siroedd ereiLl ytt ebrwydd, ac y maent yn parai felly hyd heddyw. Yrig. liylch t?ir blynedd wedi Hyn, feOldeiniwJd Mr. Carey yn ^ei^dog ar yr eg)ivys sydd yn Moulton. Y mae'n lebyg fod cyflsvr y lJyd. pa., ganaidd wedi gwasgu n lied forau ar ei feddwii gan hyny efe a astu?od? ddaiar-ddarluniaeth, rhifedi tngoHo?, & ?atur crefydd am:yw'ol  y ddaiar, c ymdrechiadnu cri?ian- genhedlodd y ddaiar, c ymdrechiadnu cristian- ogion yn yr nen am>toaa, a ni«u umcuum, I I daenu'r efengyl; a <iyrhaeddoild wybodaeth gryn helaeth o'r ieitliovi* tlygedig., Y r oedd y pwuc yn llenwi cymni^ut o'i feddAvl, fel y by. ddal yn ymddiddan yi, lynycli a gweinidogion ereill vii ei gyl(-,h., 0, uiwedd, wcdi bod yn gweddio saith mlyneddltTflledaniad yr efengyl, dechreuodd rhai deinilo^yda Mr. Carey, y dyJ- asent wneuthur rhyw bh gyda gweddio. Pre- gethwyd dwy bregeth giii Nlr. Sutcliff a Mr. Fuller, ar Zel dros Ahvydl y Uuoedd," a'r llall ar 44 Effaith niweidcl gohiriad," y rhai a wnaelhant beth o'u hoi. \rgraffw)d y.rhai hyn, ac a gunlyuwyd gan Ynofyniad Mr. Carey rwy meiiigaethau crist'nog^u i arfer moddion tu ag at ddychwelyd y pf^iniaid." Pregethwyd pregeth argraffiadol dros belhefyd gan Mr. Carey j yn nghymmanfa Nbttiligilim, ar Helaethiad Sion," acysgrifenwyd llytl'fr tra dwys atyregl- wyn ar u Zel ddùwiol," &n' Mr. Rylaud. Y canlyniad oedd i Gymdeithis gael ei ilurfio yn Kettering, Hyd. 2, 1792, t tdanfon yr efeijgyl i blifh y paganlaid. ) Nt wyddal y gyindeitljas, ar yr amser hwnw, am un rhan o'r byd paganaldd ag ocdd yo fwy agored na'i gilydd, y cvvbl agoedd ganddynt i'w wlleud oectd gweddio am ddwyfol gyfarvvyddyd, a dy-gwyl km agoriad rhaglu\iaeth« Ynghylch 6 wytlmos wedi'n, clywsant f*d Mr. John Tho- j mas, yr hwn a fuasai yn Bengal mewn galwad meddyg, ag oedd wedi dy*gu'fiaifh, a dechreu ,ma d lq g na oedd wedi d y pregethu i'rbrodorion, y prydltyny yn Llunclain, yn ymdrechu sefydlu trysorfa iinfon cenadon i'r wlad hono, a'i fod ynevvyllys»Ofael cydweithiwr i ddychwelyd at y gwaith. YstJlriwyd y casgliad hyn 0 ddygwyddiadau yn waith, rhllgluniacth, a phenderfynwyd ei anfon ef a Mr. Carey yn go. nadcu o'r gymdeithas hon. Nid oedd ond ych- ydig o fisoedd o amser i osod y penderfyniad hwn mewn ytnaferiad, ceisiwyd cymliorth gnll I weinidogion a chynuulloidfaoedd mew n amryw barthau o'r deyricas,.yr hyn a gafvydheb blin- der. w Ceisasom 5001. medd y gymdeithas, a hwy a roddasant, i ni 10001. Eithr fe wyddai yr hwn ag oedd a phob ettion yn ei law ein hangen yn well nà. ni ein hunain,canys w.edi i'r cenadon fyned Pr môr, nid oedd fawr o'r casgliadau dros ben talu y draul." Yr oedd hyn yn Meh. 1793. Yn hydrcf y flwf dtlyn hono tiriodd y cenadon yn ddiogel yn India, ac o'r amser hwn hyd yr hydref 1799, buont yn dyb'gu'r with, prëethu trwy v wlad o'u hamgylch, a chyficithu y Testa- ment Newydd, ac yn y cyfamser aeth Mr. John Fountain drosodd atynt. Yr oedd amryw o ym- ddangosiadau gobeithiol o ddychweliad yn nihlith y brodorion, ond ni throdd yr un o honynt allan yn dda. Yn 1799, aeth pedwar yn 'chwaneg atynt, sef Messrs. Ward, Marshman, Grant, a Brundson ouclo cisiau cenad gan drefnwyr achosion Cyweithas yr India Ddwyreiniol gar- tref, ni oddefwyd iddynt fyned at eu brodj-r, oiid gorfu arnynt aros yn Serampore, He a berthynai'r pryd hyny i'r Dan in id, y canlyftiad oedd i Mr, Carey,ddyfod o -gytn'dogael It Malda atynt hwy 1 hy;4 oedd yr achtysur a symudodd y cenadatl i'r J He yma angherirheidrwydd yn unig o'u tu hwy fu'r achos, ond gwplwyd Haw Duw'n eu dwyn o dan yr anghenrheiclrwydd hyny, yn amhvg yo 01 llaw. Yn ganlynol i'r tro hwn y tarddQdd llwyddiant y genadwri. Bn Mr. Grant farw y'mhen ychydig wedi myned drosodd. Wed! ?f Testament Newydd gael ei gpeithu i'r Bengalaeg gan Mr. Carey, gosodwyd aFgralf- wasg i fynu, acargra?yd y b?pur<!en ?yntafo hono Mai 16, 1800. Yr oeddynt, hefyd, yn pre?ethu y gair yn y drcf a'v ymmydogaeth yn ddyfal, ac yr oedd yn mnlwg fod ysbryd taer- weddi am fendith wedi ei dywaHt arnynt. Bu Mr. Fountain farw yr Awst hwn, Ac yn mis Hydref, (yn mhen y weeki myued yno) dechreuodd Mr. Ward a Mr. Marshman i bre- gethu i'r brodorion yn eu hiaith eu hunain. Ytig. hylch yr un amser, ymwelodd Mr. Thomas k Serampore, yr hwn, ynghyd a'r brodyr ereill oedd yn dymuno dychveliad y paganiaid yu awyddus.—c baruu.

I ' : . ttYTnyS. Y DItEN1\\f…

I * DEILL\DWRTHEWYLLYS. |…

J :>::-I j marchnadodd LLUiN-I)A,N.'…