Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

barddoniaetii

I AT GYHOEDDWR SEREN GOMER,I

ICYMDEJTHASAU CENHADAWL.

News
Cite
Share

I CYMDEJTHASAU CENHADAWL. Cawsom yr Ha. pes fer ganlynol am Gymdeithasan Cen- hadawl yr Eglwys sefydledjg gan Weinidog parchns o'r eglwys ucliod. Byddwn yn ddiolchgar iddo ef, neu i ryw un arall, am belaethach hyspysrwydd ar y pen hwn. I cymdeithasatj cexhadawl YR eglvtys sefyOledig. Y mae ganddynt,dair ogymdeithasau gwahan- ol yn meddu ansawdd getmadawl, sef, yn gyn- taf, Y gymdeithas at belaetivy gwybodaeth gristianogol. Yii ail, Y gymdeithas at daenu'r efengyl mewn patthau tramor: ac yn drydedd, Gymdeithas genhada;rl yr Eglwys i Affrica a'r llwyrain. Y mae y cyntaf o'r rhai hyn yn ar- graffu ljiljlau, Testameatau, a Thraethiadan crofyddol, ac yn eu gwerthu am brb isel iawn i'w haelodau. Yr ocdd ganddi ftwyddyn ddj- weddaf ynghylch 1,500 o aelodau newyddion, a phob aclod yn talu o leiaf un-swllt ar hugain yn flynyddol.—Cyfyngir dybenion yr ail i ddwyn yn nilaen wareiddiad a clvristianogaeth yn mhlith eilun-addolwyr.—A gwrtliddrych y drydedd yw lies4ad yr AliVicanod eilun-addolgar a'r Mahometqniaid yn y dtyyrain. Y mae hon wedt gv.-aredu eisoes ynghylch 25 o blant o gaothiwed, ac wedi addysgu ynghylch 300 o blant Ethniciaid a Mahometeniaid yn Affrica. Y" mae ganddi bed war neu bump o sefydiiadau gwahanol, He y denfyn rhai o'r penaethiaid eu plant i'r ysgolion a addysgir gan y cenhadon duwiol. Y mac.r awydd i gyfranu at y gym- deithas hon yn cynhyddu yn fawr; cyfranodd Caex-Odor (Bristol), yn unig dros 2000, a Chaerfyrddin dfv-4 £t. tu ag ati,-Floreat Evangelium, tTMDETTKAS GENHABATO LLUNDAIV. Cyhoeddwyd y pedwarydd rhifyn ar hugain o Orchwylion Cymdeithas Genhadawl Llundain; yn ddiweddar. Fe gynnwys y rhifyn hwn ha- I neaion o Affrica, Otaheite, ac o'r India Ddwy- reiniol a Gorllewinol, Malta a China. Y mae cryn lwyddiant wedi dilyn liafur y gymdeithas yn mhlitii yr Hottentots. Y mae y genadwri yn Namaquas fawr wedi cael llawer o rwystrau oddiwAh rythr-gyrcliiadau'r Affricancd, y rhai a barasant i Mr. Albrecht encilio at y Ffynuon Ariaa (Silver Fountain) lie y cafodd of y prof- i iad poenus o golli ei wraig, yr hon oedd yn 1 ddynes tra defnyddiol. Wrth afon Aur-Afal | (Orange river) bu'r cenadon mewn braw mawr rhag y buasai i'r Calfrariaid ruthro ar eu sef- yllfa. Cad wyd cyfarfcdydd gweddi ar yr achos hwn ar yr lleg a r 14eg o fai, 181U. l ein nyi- ryd yw sylwi ar y modd yr atebwyd eu gweddi- I au, canys ar waith y cenadon yn my tied at y Caffrariaid, gan ymbil arnynt i ymadael aT par- thau hyny, hwy a addawsant gydsynio a'r dei- .lyfiad, ac ymadael cyn gynted ag y byduai'r afon yn ddigonisel iddynt ei chroesi, gan weled fed y cenadon yn ceisio eu llc^rtu. Ac er na chad- wasant eu gair, etto hwy agadwrasant eu hunain yn dra llonydd; "ac yr wyf yu hyderu," medd Mr. Jane, u y diogela'r Hollalluog ni, canys riif gailwn ymddilfYll ein hunain; ein unig arfau yw ein gwecldiau." y m rhai o'r cenadon wedi dychwelyd i Otaheite, ac ereill yn canlyn ar gyfrif erfyuiadau taerion y brenin Pomarre, awdurdod freiniol yr hvyii a sefydlwyd drachefn yn yr ynys hono; a'r hwn sydd wedi ei ddych- welyd at gristianogaeth, ac wedi cynnyg yinos- twng i fedydd cristianogol, gan ddafgan ei fwriad sefydlog i lynu with y gwir Dduw, ac wrth ei bobl ef, sef y Cenadon, a deisyf arnynt hwy i weddio drosto. Efe a amlygodd mai nid medd- wl disymwth oedd hwn, olid ffrwjth hen argy- hoeddiad (yr hwii a gynnyddai beunydd), o wirionedd a rhagoriaeth crefydd y cristianogion. Pan fynegodd y cenadon iddo ei bod yn beth defodol i addysgu y rhai a gcisient gael eu bed- yddio o blith yr eilun-adjotwyr, yn mhellach, ac i svlwiar eu hymddvgiad, fel y gailasid gwy- bod pa un a'u bod yn wiriqneddpl wedt gadael pob tfordd ddrwg, a throi at Dduw plu calowau, cyn eu bedyddio; efe a atebodd ei fod yn fodd. Ion gwneuthur fel y tybient hwy i (il addas. Yr j oedd ef yn awyddus am adeiladu ty at addoliid j Duw; ond y inae ei symudiad 1 'Taheite dros | ryw amser wedi lluddias hyny i gymmeryd lie I yn awr. Pa fodd bynag, yr ydyst yn deall wrth ei lythyrau, ac hanesion ereill, ei fbd yn cadw'r Sabbath crist'nogol yn fanwl, ac yn parau mewn J arddeliad gyhoedd o'i grefydd newydd o flaen ei bendefigiolí a'r bobl, am yr hyn y mae yn dyo- ddef cryn raddau o erledigaeth er ei fawr urddas. Rhaid i ni ystyried dycltwcliad y fath una'r bre- ¡ ,a O h fel dy rno d b%-y-sig nin Pomarre at gristianogaeth fel dyrnod bwysig ar eilun-addoliaeth, a gailwn ddysgwyl y daw yr a-nser yn fuan i holl freninodd y hyd i syr- thio wrth draed Tywysog f tangnefedd. Yn Port ,i)aia y nize'r rhaglaw a'r cyngor wedi rhoddi eu llais dros roddi f ioo. i Mr. Adam tu tl& at EideilaUu ty addoliad yno i'w gyn- nulleidfa Yn Malta y mae llawer yn gwrando Mr. Blomfield yn pregethu'r efengyl. Yn Madras, yn yr India pdwyreiniol, adeil- adwyd ty a,ddoliad gam Aft. Loreles, yr hwn a agorwyd Tach. 4, IHlCp; y mae yn 60 troedtedd wrth 40.—Y mae Mr. Morrison yn myned rhag- ddo yn Canton a'i gyfieithiad o'r Testament J newydd i'r Chinaeg; ac er fed llywodraeth y Chinese yn bygwth y rhai a daeneut eiriau'r bywyd yno a inarwolaeth, etto y mae'r fuddug- oliaeth ar Java wedi agor drws i ftloedd o frod- orion phina i'w gael; ac y mae y milwyr Bru. tanaidd, y rhai a wnarit "i fynu eglwys o Fed- yddwyr yn Java, yn ymbarptoi i ledu y gair iiefol, yr hwn sydd yn awr yn cael ei gyfieithu gan Mr. Morr ison yli Canton j a'r Dr. Marshman yn Serampore. ?n Dichon ein darllenwyr ddysgwyl gweled syl- wedd llytbyrau y brenin Pomarre at y cpnadon yn lied ebrwydd.

[No title]

M AKCIIN ADO EDD,