Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

O-L-YSCftlFEN.I

i-! AT EIN GOIIEBWYR (CORRESPONDENTS).…

G OIIU C H W Y L W Y R.

-ADFYFYRIAD.i

News
Cite
Share

ADFYFYRIAD. i Y MAE llawer o wahaniaeth rhwng sefyllfa Brutain yn nechreu'r fiwyddyn lion, ag yn ucchreu yr Loa a aiMar■. beibio, ac yn neiliduol er ys dwy flynedd yii ol, pan vr oedd hoil i Ewrop, America, ac yn agos yr holl fyd yn milwrio yn ein berbyn; eithr yn awr y mae gerllaw holl Ewrop gyda ni, ac yn erbyn ein geiynion; buasai yn anhawdd i gwrdd a dyn digon hygoel ychydig o fisodd yn ol i gredu y buasai'r byd yn ei gyfiwr presenol ar ddechreu'r flwydayn hon. Byr waith a wna'r Arglwydd ar y ddaear. Deugys holl weithredodd Rbag- Iuniáeth ei fod ef yu llywodi aethu yn mrenin- iaeth dynion. Nid yw codiad a gostyngiad teyrnasodd islaw ei sylw ef: pan oedd holl fyddinodd cyngreiriol Ewrop yn goresgyn Ffrainc, (a phan y tybid nad oedd yn bosibl iddi sefyll o'u blaen hwy, o henvydd eu rhif, ynghyd a'r ymraniadau gwaedlyu ag oedd yn ei hymysgarodd ei hun) y cynhyddodd ei gogon- iant nnlwraidd, ac yn ebrwydd wedi hyny yr ymhelaethodd ei tlierfy aau, i raddau digymhar mewn amserodd diweddar. O'r tu arall, pan ddyrchafwyd Ffrainc i'r fath uchelderau, fel Yr oedd holl wledydd Ewrop,ond Brutain (a hithau un ainser fawr gwell) yn arswydo wrth glywed son fod Bonaparte yn myned i gymmeryd y maes; ac yntef, yn ddigon tebyg, yn meddwl nad oedd un, neu na fyddai'n fitan, iiii Arglwydd ar.y byd ond efe ei hun; yr oedd yn ymffrostio nad oedd raid iddo ef ond dywedyd y gair, ac y cyflawnid ef, gynta pha faint o rwystr au a fyddai ar ei ffordd, dyma'r amser y dechreuwyd ei ddarostwng yn Russia, pan yr arweiniodd efe fy, ddiii ddirfawr, nid llawer llai na phum can Inil o wyr ar gefn rhyfyg a hollol ddidduw-iaetb, cyn belled a Moscow, gan. ddywedyd y gorch- fygai ef y Rnssiaid, ond cafodd weled yno nad #edd yn Hollalluog, ychydig iawn o'i wyr a ddiangodd o r lladdia echryslawn yno; ac er itad, oedd efe yn foticiloll 1r Russiaid eI fiteddu, yr oedd yn rhaid cyrlnabod fod yr hwn sydd á'd a'r eira yn ei drysorau yn drech v nag ef. Ac wedi casglu byddin liosog iawn yn nechreu'r haf-gwaith llofruddiog diweddaf, gan fytheirio dialedd ynghynddaredd ei galon ar y Russiaid a'r Prussiaid, defnyddiodd yr hwu sydd a chalonau bremuodd yn ei law orferynau eraill, yn He oeifel rhcw ac eira, i'w attal vn ei reefli Nni'yd, iel y gorfu arno ddianc yn gyilym ? ..<??-—? ?\   .?  am ei ernioes; at yn awr y mae ei awdurdod wedi ei chyfyngu yn agos o fewn i Derfynau'r hen Pirainc. Dcngys hyn i bob dyn llicsymol, niai gwaligofrwydd hollol yw i'r cryf ymffrostio yn ei gi-i-fctel- a'r cyfrwys yn ei gyfrwysdra; ac a ddwg ar gof i ni y wers fuddiol hon, ag sydd yn gvveduu i devrnasodd, i deuluodd, a pher- ¡ sonau unigol. « Pan wyf wan yna vr w'?f gadarn." I' (clL\. Tybia rhai mai ymlyniad manwl y wlad hon wrth egwyddonon gwladwriaethol v diweddar peidto ymgvnmiodi a'r gelyn ar yr un ainser a theymasodd ereill sennol Bonaparte; tra y mae ereilf oV Aim y gailasid cael yr hod lanteision presemio), heb clywaUt gwaed, pc buasai'r-deyrnas yn derbyn egwyddorion y diweddar CHARLES JA MKS Fox. Gynta pha beth am hvny, ni a wydd-■ om hyn, m;u pan (vddo sonncs??r yn n?ihn V' 1) 0 -1 pa le I N-;(?di cad o hon' nt eu I cyfodi i fod yn fflangell i ddynolryw, y medr i I o "a I I ddangos irdynt y fan. Y newydd mwyaf pwysfawr yr wythnos hon yw fod Arglwydd Castlereagh wedi mvned i'r Cyfandir i gylafareddu am heddwch. Fe dy- bjgid fod holl awdurdodau Ewrop yn aeddi'ed am gymmod. Yr oedd araith ein Tyw\sog Ithaglaw ni ar eisteddiad y Senedd ddiweddaf yn a   Yll f ii?'i I d, J 1 ari- yn anaolu 0 GUml}H wy na heddweh, ar am- modau unol åg am¡1ydedd y dvey' rnas hon ac ¡ ereill; ac y mae cyhoeddiadau v Cvngreirwyr yn Germany, yn dangos eu bod vii awyddus I am gymmod ar ammodau a fyddoV. cyd-sefyll a'u hanrhydedd gwladol; ac fe ymddengys fod Bonaparte yn barod i ymheddychu ar vr uu ammodau; nid oes erbyn hyn ond un peth yn eisiau, neu yn ammheus, ac os gellir cael y y peth hyny yn yr eisteddfod am heddweh, caw-n glywed yn ebrwydd am dangnefedd dros Ewrop; hyny <w, cael yrlioll awdurdodau i espoiao'r geiiiau hyn, Heddweh fcydfydedol ag anrhydedogwladol," yn yr un modd. Y mae'r Senedd wedi ei gohivio byd y mis ¡tJawrth nesaf: ni bu un eisteddfod o'u heiddo yn fwy cydunol ac heddydwl oddiar pan y cafodd fod: yr oedd yr holl aelodau o ■ii fryd yn ewyllysio dwyn yu mlaen amcanion v, e 1.1 y Brenin, gyda i barotoi y iFoi'dd i'r angyies hono Lieddw cli, yr hon sydd 1. .1 d d t wedi bod yn estrones! wledydd Ewrop dros ilynyddau lawer. Gailuogwyd ell i jig ton i fuddugoliaethu un- waith yn ychv.aneg ar Soult, er bod yr olaf a'i wyr mewn gwersyllfti amglawddedig. Fe dd)- wed yr ho? AHuodd -ihyfelgar eu bod. yn    d ( l wc l brwyddro utc?n hefn i g?ncwcro heddweh gobbiduo y cunt a!aciyt,d'tl yn"a?- :? oi v> LoM afonydd o waed sydd edi liifo yn ? !?ob- senoldeb.

[No title]

-T, Ian, in e " FFEIRIAU CYMRU…

Family Notices

DYFODIAD A LLDXGAU.