Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

I LLUNDAIN. 1'

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I-LUX, IlIlACr. 27. Daeth dau o lythyr-god&u Gottenburgh yma y bore hwn, eithr ni ddygasant un i.ev/ydd.— Y mae papur Berlin, Rhag. 2, yn cynnwvs cy- hoeddiad Uchel Ddug (Grand Daks) Baden i'w ddeiliaid, wedi ei amseru Carlsruhe, Tach- wodd 13, yn yr hwn y mae efe yn dywedad, ei fod yn gobeithio, ?r ddynesiad y byddinodd i'w gyiliniau ef, y gallasai gael cahiataad gan Bona- partb i fod yn aiunhleidiol (neuter) ond wodi cael ei siomi yn y dysgwyliad liwnw, cafodd ei dueddu i uno a'r cyngreirwyr, gan ystyried fod yroruchafiaeth gyrda hwy, a'u bod yn mihviio dros rydd-did -Germany, Fe gynnwys Llys-argraff (Gazette) nos Sad- wrn gennadwii fer oddiwrth Mr. II. Wellesley, ein Ccnadwr ni yn Spain, gan hysbysu terfyniad eisteddfod y Cortes yn yr Isla, ar y 29 o Tach- wedd, alti goliiriad (adjournment) i Madrid ar y 15fed o lonawr. Dysgwylid i'r Rhaglawiaeth (Regency) hefyd gychwyn tua'r brif ddinas hono tua chanol Rhagfyr. A hanes hefyd fod Dant- zic wedi rhoddi i fynu, ond ar y fath ammodau ag y pallodd Ymerawdwr Russia eu cadarnau; sef bod i'r Ffrancod gael myned i'w gwlad wedi ymadael o honynt o Ðantzie, oud i beidio dwyn arfau yn erb.p1 y Cyngreirwyr hyd oni chyf- newidid y carcharorion yn rheolaidd; gorchym- ynodd yr Ymerawdwr Alecsander i'r gwarchae gael ei (Iwyli ytt mlaen hyd oni roddai'r am- ddiffynfTa eu hunain i fynu yn garcharorion rhyfel. Jb e gynnwys y Llys-nrgraff hwn hefyd ha- nesion am lwyddiant adnewyddol yn lloland. Tiriodd didoliad (detuchmctit) o for-filwyr^ y rhai a arweinid gan Gadprn OW(,f1, o'r Cornwal, yn Beveland Ddeheuol, ar y 17, y rhai a dder- byniwyd gan y trigolion. gyda r amlygiada'u mwyaftanbaid o lawenydd. Didciiad oFlrancod y rhai oeddynt yn codi cyunorthwycn i amddiff- ynfa Fllushing, a ffoisalJt y ddydd nesaf, cyn y gallasai ein gwyr dewrion ni cldyfcd hyd atynt. Ar y 19, cynnygodd corit o 500 o'r gelynion i fynu sefyllfa drachefn yn yr ynys, eitlir hwy a I gurwyd yn ol mewn muuudyn gan y Brutaniaid a'r trigolion. AiiV hyn yn mhell tuag at gyf- yngau, os nid i cdarostwng Ftiushing a Bergen- I r_l Ffiti?iiiig a op-Zoon. Fe haerir etlo yn mhapurau lloland fod y Prusiaid vn. feistriaid hollol ar y Waal (ofon yn Holand) a'i chynniwierfa a'r Maese (af'on urali) gan gymmeryd meddiant o lieu- den, Loe\enstein, Workum, Bommel, gwarciiglawdd Crevecfeur, a St. Andiies, ac wrtll gymmeryd y lleodd uchod cawmut eu cynnorthwyo gan wlad- garweh y trigolion. Trwy hyn y mae ffordd rydd wedi hagor i Breda a Brabant, yr hyn o leiaf a ddifyra'r gclyn rhag un rhuthr nerthol ar y parthau nesaf i mewn a gwanaf o Holand. O'r tu arall y ma("n ofidus i sylwi fod meddian- naad y Ffrancod o gynnifer o amddiffynfeydd yn mharthau ttifeli, tiol v wlad, yn neillduid Gorcuin a Naarden, wedi gndael y fath eilaith ar ysbryd- odd y trigolion, fel yr ydys wedi.barnu fod y mesurau mwyaf llym yn atighetirlieiliol yn Am- sterdam, i heri i'r gosgorddicn gwladwriaethol yn y ddinas hono i wneuthur eu dyledswuid. Derby niaso#bapuiau J'aiis i'r 24n. o Ragfyr. Y maent yn cynnwys araeth St. Jean D'Angcly, i'r coril deddfawl, yr hell a ellir y styried fel ych- wanegiad at araeth Bonaparte i'r Senedd ar y ,'?erit d d ar y ()eg. Darlimir penaeth Ffrainc ynddi fel yn I berltaith barod am heddweh; eithr gelwir ar y I Ffrancod yn y modd mwyaf taer i yniarfogi ac ymbarotoi yn y fath fodd ag i argyhoeddi eu gelynion mai detcisiad ae iiid anghenrheidrzeydd sydd yn eu tueddu i gylafareddu am heddweh cyunygir yn llesc yn y papurau hyu i hau ym- ryson yn mhlith y galiuodd yngreiriol, trwy ar- wyddo, mewn modd camweddus, fod Russia am I ddangos gormod o awdurdod yn Germany. Y maent yn siifad etto eu bod wedi buddugoliaethu I ar Wellingtor^ 13eg. Dywedant i'r frwydr barau naw o.o ac i'r Brutaniaid ar Portuguese gael colled fa.wr; ond y mae eu dull rhydd o siarad yn arwydo'n gryf, mai hwy eu hunain a oJ'(.'hfygw-yd.j)yswylir am genadwri oddiwrth ein Maeslywydd Wellington bob dydd. Yr ydym yn deall fod y pla wedi peidio yn Malta, nid oedd nn wedi clefychu o honaw dri diwrnod cyn i'r Redwing hwylio oddi yug ar y odd. o Dachwt'ld. Y iiiaelr Et ha lion, wedi ail-gymmeryd y Po- mone, yr hon n gymmorasid gan herw-long (Pri- vateer)^ America, y Pnnce of Neufchatel, o 14 dry 11 a 180 o wyr. Ail-gymmerodd y Redwing oddiar Ffreigad Ffrengig, (Corinde) y Boa Nova, o Bortugal. Dygodd y Belerophon i mewn gyda hi torig Ffreng'g wych iawn, a 1 fir Le Geme, ac a ail- gymmerodd long uo bwylbren oddiar y True- blooded Yankee. j Cymmerodd Cadpen Durcan o'r Impe rieuse yr herw-long Ffrengig Audacieux, o dri magnel a -10 o wyr, Awst 31.. A Chadpen Hopkins o'r Helicon yr hei w-iong Ffrengig La Revenant, o 14 magnel a 77 o wyr, Rhag. 22. A Chadpen Chetham o'r Hi\m3d.)'t longig o Denmark a el- wir Abigail, o 3 magnet a 40 o wyr. Y mae'r Cadpen Godfrey, o'r Emulous, wedi dystrywio dwy herw-long America na idd a chadpen Law- rence, or Fantome, wedi cymmeryd yr herw- long Americanaidd Portsmouth Packet, o 5 dry 11 a 45 o wyr. A Cliadpey Handley, o'r Arab, yr herw-Iong Americanaidd Industry) o 5 magnel a 26 o wyr.

[No title]

Advertising