Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

I LLUNDAIN. 1'

[No title]

News
Cite
Share

GWENER, 24. £ 9 Ty?y?Ot; coronog Sweden yn hvsbysu I Y90 .'??? ?/:fr<?), Buiow wedi cymmer- IIJtynfa Arnheim yn Holland, yn yr hon 5 gid 4Q00 o wyr.—Tach. 28, meddiannodd dwriad (Colonel), Naridlkin y lleaelwir J ^/sfcrt.—Cymmerwyd dau gastellan Cuxha- 9 sef, Ffarn a Napoleon, a gwnawd y gwyr •g-ot'du ynddynt yn garcharorion rhyfel. Dan. foaodd y Cubridawg AVinzingerode agotiadau dKnis Utrecht, yr hon a gymmerwyd gan Na- Tischl i'r Tywysog coronog, yr hwn a-u dan- & > vid i'r Ymerawdr Alecsander. Phag. 3, rhuthrodd y Cabridavvg Woronzow ei Schwarzenbeck, ac j».'i cymmerodd; gwnaeth J gwrr meirch rai carcharorion. Rhoddodd y f>t.iN) labeek i fynu ar ammodau, ac aeth gwvr y Cabridavvg Walmodeu i mewn iddi Rhag. b am 10 o'r glocli yn y nos. Y mac Lubeck yn a yryt) ail-gymmcryd ei hen enw, c Diiias rydd Haw iticiaiddy mae Humman (flag), cyw- eithasrwydd a masnach yn chwifo drachefn ar uriuu. Fel hyn bydd i gyfiawnder bob am- W ddystrywio'r adeiladaeth a gyfodwyd gan ormes, Rhaid fod-breniq 'Denmark yn can fod wfth yr ammodau a ganiatawyd i'w wyref, nad yw dnws cymmod rhyngddo ef a Sweden wedi ei ,;gau eho. 1. To y papurau Ffrengig a amserwyd Paris, Ithag. 19, yr ydym yn cael yr ymadroddion t-aniynot yn yr araith a draddododd Bonaparte ^fV^otuvMwyr ag oeddynt wedi ymga.sglu ar y 4l(d uchod (y Sabbath) :—u Seneddwyr, See. y 3 buddugoliaethau ardderchog wedi cyfodi ¡allt yr arfau Ffrengig yn yr haf-gwaith eithr gwrthgiliadau digytrelyb a wnaeth y Ijuddugoliaethau. hyn yn ddiddefnydd: y mae pawb wedi troi yn ein herbyn. Byddai Ffrainc ei hun mcwn porygl oni byddai undeb a grym y "Ffrancod.—Yr ydwyf yn deal! fod haddweh yn ychwanegu diogelwch gorsedd-feinciau a theu- luoedd. Y mae cynnadledd heddweh i'r gallu- oedd cypgreiriol wedi ei osod ar droed; yr yd- ^yf wedi c)-(I,ynio i'r ammod aroddasant hwy i iftli,-nid oes un rhwystr o'm tu i i ail-sefydliad hfddwch. Yr wyf yn gwybod, ae yn cyfi-ano-i o holl dybiau y Ffrancod; y Ffrancod, meddaf, canys nid oes yjp un o honynt a ch wennychai lieddwch.ar draal anrhydedd. Yr oedd yn ang- enrheidiot i adlenwi fy myddinodd, a chyfodi vmauma\vrion,o herwydd ni ddichon gwledydd Sreddu (treat), gydi diogelweb, ond wrth eu holl rym.—Arnoch chwi, Senedd- 7. y mae rhoddi anghraifrt o nerthol- r hon a gymmeradwya cin cenhedlaeth laethau a ddel. Na fvdded iddynt | hwy ddywedyd am danom ni, "Y maent wedi aberthu budd penaf eu gwlad: y maent wedi cydnabod y cvf eithiau ag y mae Lloegr wedi ymdrechu ) n O'rdros bedair o oesodd i'w gosod ar Ffrainc." Y mae'r araith uchod yn fwy tangnefyddus nag a glywyd er ys blynyddau lawer o enau penaeth y Ffrancod, ond y mae'n amlwg nad yw'r hen wreiddyn chwerwedd yn erbyn Lloegr wedi colli fawr o'i rym. Y mae'r papurau uchod yn rhoddi hanes o i Bayonne Rhag. 13, (wedi cyfeirio at yr uchaf- iaeth a gafodd Soult ar Welihgton ar y lGfed a'r I Heg, pryd y Ifugiant i Wellington golti o 10 i 12 mil o wyr), nad oedd dim ond .ysgarmesau rhwng y gorsafwyr allanol (outposts), hyd y 13, ar yr hwn ddydd, meddant, y bu brwydr waed- lyd, yr hon a gynhaltwyd trwy'r dydd er man- tais iddynt hwy. Dywedant iddynt gymmeryd 300 o'n gwyr ni yn garcharorion. Y maent yn addef iddynt golli 3000 o'u dynion rhwng lladd achlwyfo: deHgys hyn fod brwydr boeth wedi bod. Dysgwylir am wybyddiaoth oddiwrth y Maes-lywydd VVellington heb fod yn hir, a phan gafl'om hyny, yr ydym yn hyderu yr ymddengys i'r gelynion gael eu maeddu a'u curo'n cinyerw. Y mae dau o lvtbvr-gociaii Jleligoland wedi dyfod hyd atom, yn dwyn hysbyrvvydd o Ham- burgh. Yr oedd y Ffrancod yn dra gweithgar yn cadarnau ac yu helaethu..amddiflynfeydd y ddinas hono; yr oedd yn mron cael ei ham- gylohu gan y Cossacs, ac am fDd y Russiaid wedi peidio myned i Altona, fe ddychymmyg- wyd yn naturiol fod cynnadledd heddweh a'r Daniaid yn cael eu dwyn yn mlaen, Dywedir fod attalfa (embargo), wedi ei osod ar holl borthladdodd Holstein. Cynnygodd y Ffrancod weithu rhan o'r arian difath a yspeitiasant o Ar- ian-dy (Hunk), Hamburgh, am 30 y cant ynllai na'i wertlu Daeth cellad Ellmynaidd (Dutch), bore ddoe a chenadwri oddiwrth Ardalydd (Marquis), Clancarty: ac o fewn i rai munudau i ddeuddeg daeth Mr. Mills a Mr. Ewers i'r S%v%rddfa Dra- mor (Foreign Office), a chenadwri oddiwrth Syr Charles Stewart, wedi ei hamseru Ffrancfort, Rhag. 6fied a'r7fed: gosododd Arglwydd Cas- tlereagh eu cynnwysiad ger bron y Tywysog Rhaglaw yn ddioed, a chadwyd Llogawd gyng- hor (Cabinet Council), o banner awr wedt dau hyd bump, pi y Swyddfa dramor. Yr yd ym yn dcall fed ychwapeg o filwyr i gael eu hanfon yn ddiced i uno a'r rhai sydd ei- soes dan Syr T. Graham yn Holland y mae'r fyddin 30, 78, a'r 81, yn cael eu henwrn udll, dool, ynghyd a rhai ereill.

[No title]

[No title]

[No title]

Advertising