Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

I - NODION WYTHNOSOL.

News
Cite
Share

I NODION WYTHNOSOL. OJdiar y cawsom y fiaiut o • ■ 43rllenwyr wythnos yn ol, mMe eft. 1 iadan mawrion wedi eymeryd i;e, <- benbwygilydd wedi ei thaliu i ai, ,:1. i' oherwydd ruarwolaeth ein 1 >' t* • 1 • u I i •» < VII. Pan bu farw y Frenbllleh Vut s i. r °bdd pryder mawr yn nthawb '"< vi, • «u ejtbiiad pat tiled y n»odd > b>d '«i hi • •••*<• •' yuiddwyn »r >r orsedd ar ol ca«! «« •an" H-ldy\v credwn fo^i pob im or f í" Sfweil teyrn ar orse<>d K. a ■Breuhiii diweddaf. Yr <,e^ «mu» t ^ae j byd i gyd yn teiinlo e < • o. fii'wolaoth, wedi cael coikvi ■:>■ t: Run pobl pob gwlrtd In ¡j"iethn. brenhin oedd ei fod bob hmsbi, ■ <■ ■■■■• !>>> aai<> ichiad, yn go-^wyddo tn»j> at uyfi a i fc-heddweb, a'i fod yn rboodi ei hoi' > v»s- i ogwyddo i'r un cytVi; i Y; oe bob  41,U 1 1: ??a'nserarei o)euig}t??U{0" ?'? ,t ?eH?pobciwyf? acis"fyhj '(?tua'ah ?reu rhwng y Uv?odraeth?y' a u -iiy Mt .?n, canlyniad, rhwng y ?wie?y?i a'n i.i' '?t ?"abyddid ef vn tiihob gwii(i fe.1 I o?   Y Tangnefeddwr," ac ?n ysto t ei o?tH-s?.); o naw mlynedd, bu *n din Uw v ",ia; yn y gwaith o gael heddweh ,e>ri>.as<< dl" Y y 8wle iyd ), a chyfUwnrier f- I tormu y mo ^ywedodd ar gychw>niad ei da fienbn ul,; 11 play the game to the t't-st of m. Jollity," ac fe IYdlawlIodd ei addewid VlJ Y,! ath fodd fel pan ddaeth awr ei y mddrtto iind, ■ oedd yn medru dweyd gyda |iho~b h der, II I have done my duty honestly" (" Cyf- awnais fy nyledswydd yn onesfc !), a chi,eii ti, etbyn heddyw, fod y wlad o'r un farn. -0- Bydd y Brenhin Iorwerth VII yn del.\ n Ilhawddiawn i'w ddilyn ar yr orsedd, ae, Yn dciiamheu, nid oes neb yn gwybod by ny Yn well na'i fab Sior V. Mewn iii,-tti-iioIl §w'ei lyddol, ac yn neillduol felly faterion ^ytigwladol (international), yr oedd yn lief, II ar ei ben ei hun. Ac eitlirio Y m- orttwdwr Atis.I-ria-Hungai-y, efe oedd y peril COronog henaf yn holl Europ. Yr oedd yn ^ythr i Ymerawdwr Rwsia, ac hefyd i ) t taerawdwr Germani; yr oedd yn frawd-yn- i tlghyfraith j Frenhin Denmark, yn dad-yn-i IIoI,llyfraith i Frenhin Norway, ac yn ewythri Plenhities yr Yspaen ac yr oedd es,n-l ddYnt oil barch dibendraw iddo. Pan Sywodd Ymerawdwr Germani am ei farwol- S aetll, penderfynodd ar unwaith i adael pob l eth er mwyn bod yn bresenol yn ei angladd, cc Oherwydd," ebai, "yr oedd yn ewythr ac YIl syfaill calon i mi," Nid rhyfedd fod 944ddynt barch neiliduol iddo, oherwydd yr i oedd ei oed, ei wybodaeth o'r byd, ei synwyrS QrYf, a'i nattir hynaws a charedig bob amser, l Yll rboddi iddo, yn ei gysylitiadlil1 perthynasoJ, :a.fle tadaidd yn ell piitb, a byddai yntau, o'r g U at>All, yn eu earn a'ti mynwesu fel plant, ac l Yridefn- vddio ei (Idylantya(i arnynt i hyrwyddojl hf,idw ch rhyngwladoJ. Yn hyn yr oedd ynS yQod ddoeth, oherwydd golygai rhyfel Europ-H Idd, iddo ef, ryfel teuluol yn ogystal, ac felS j, henaf o'r teulu; priodol iawn oeddg do wneuthnr ei oreu i ys;oi y fath beth H yn hyn yr vdym wedi cael colled anadfer- B y drwy ei farwoiaetli, ac er wor ddoeth Re Illor alluog y dichon ei fab Sior V. fod, fe i ^ytiier iddo flynyddau lawer i Jenwi y sefyJlfa Yr oedJ ei dad ynddi. Dywedir fod Sior V. ? böbIogaidd iawn yn mysg ei dylwyth, onri g 111 edr gael yr un dylanwad drostyut ao a 0", j 1 0 "'? gan ei dad, oherwydd ei oed a'i brofiad, ydd cymeryd y ?aitb hon i jskynncth? 'yn belp i ni sylweddoli y goUed yl III ?le 1 E '] J 1 Uj. S^'ledydd Europ, a' r wi?d lion yn ar' enig? t'e'| wedi gael drwy farwolaeth y Bienhm. B rnae genym bob hyder y gwna y ??''iu ncwydd, sef Sior V., bob ym-jj dt'ech l' ,J d" J "I I  ? ^loe d io yn deiiwng yn Hwybrau ei g ad a J. d'. ?c, yn Wir, y mae eisoes wedi rnoddi? arJd WId bend ant y bydd iddo wneuthm hyny. .t.\¡ IS g 11' I b I J I a! ?'s §ellir disgwyl y bydd i'w gynghorwyr? ga.l)JU,t "d 1 f' I lù"d ??t?i jejdo ef gymaint t,liyd,d-d Yddol '1 0 d d ] 1 f (g a gamatawy 1 w dad, a c bredwn na g Ýl!tj id ) I." I.. 1..1J "1 1. id?io Id's-,wvl ei Oild y bydd i?do? od ..I 1 ?? ?igon doeth i gaClw o fewn i'r? ? )nnu giunateir i'r pen corcnog yn yg Q f 4llSo^d'ad ?V?ei?g, ac yn ?e?duo? tell mJ feU y mewn m:1tenon tramorol ac pstrcno).?  ¡ d .J I I"' ^1 'l!a^ dud, y mae we^» cael manteisionl ? wel' '?  in meddianb ..d d  UQ w G|Ua. fuont yn meddiant ei dad erioed.l p, ^0twe!tli YII. ei amddifadu 0 am- l 9n\ yn a nawdd ei dad pan yn ieuanc iawn, S ?j?j )' ?e y B enhin prps?no! we'? ei ?,, Ii! J fl .?e??s o dan ofal ?,c arweiniad un u'!? J>tUl0e goreu hyd nes y ime wedil ? ?'-? 45 mlwydd oeJ, ac feny, os oe? I\' beth d I. e&[ ? yn (0, y mae wedi manteisio ar Yr? e3i^\ l''P- ogoneddus v mae ei d?d wedi rodd i' -t.\) Y ). I 1 0 ? ?ae wedi cael yr esiampl areH og !aet'1'wr tloeth, hap up, a da, ac y 'nae l hy I aethwl' doetb, hapu?, a <la, ac Y Iliae' ?, ? ddyn sydd yn cymeryd i ?y"y awenau? yY,actli fwyaf welodd y byd erioed,? y? '????siadwy, ac hyderwn, er ei fwyn ef? a'r wlad yn gyfTredinoI, ei fod, yn|l "d ?ywydei dad, wedi manteisio arno.   ??e Ei Fa WI hydl Sior Y, yn ddi-1 (? ?' ?t' ei eggyniad i'r orseJd, yn cael eif (id "lyti ?V?eb yn wyneb a materion gwieid-? gydd, ?' yr amser presenol, yn :h''i? tillb p4NVd, ,l eu trafoJ. Y mae sefvllfa pethaul  Y. angbydwcicdiad yn nglyn a'? C?yt ?soddiad sydd yn bodoli rhwng Tv ytj "91-yol?-ii a Thy y Cym-edin yn aras fe! '?j ?? mar?otaeth y Brenhin. Nid yw e? fall 'Olaet wedi cyfnewid dim arno. I?ys? ?)!v ''I11 ?? yw y cwestiwn o ddefnvddia !| ?'ha. f:l.t rfralnt y Goron wedi cael ei ystyned yn. ?te!. P?'sonoi erioed. Nid yw wedi cael eil awr, y 'all ?,laii "n o aelojau y Weinyddiae'?h ?'?o /'?? ?? un o aelodau y Weinyddiaebhj y (,.y Brenhin Iorwerth VII.ymyraeth ?6? '"odd persanol yn yr angh yd welediad, ? & ?? 6i r?gorfrnint brenhinol mewn grymf y? ? ?-awdurdodol felly, nac mewn unrhyw? H ■ V- it :• X t w ,1 7 Ci h i >! 1 '• ■<! ■ ■■■■■■■ • ■ << V ->t if — j t.au 5.MV- > C 0 f { jf ,¡,() «:- f v ¡ ),. I" ■- r i r-. i. y T, ■ >. -t e> W i: -y i V' t i;i ■■ r ;■ /i ;=. ■■ ■V V V ? ■ V-: rf it; A' y-: 11 IV ,j v"r Ko i i' 1 U *i v- i if J M- i 'Mi d vrL > d V- v Ni -i ,.f »  f> ■■■ ■ -S p .■i O fc ?" 4 h :■ i it" V" ?ii'U *i ytu t'* f t ■ i • y 1; y' y c vrfjf ywn !•' ■■■■■■ i-ii 11 \M 11• I. M .■ ip > i v i'. ?B??n I j ■ .■■■* i) iii ■ m? ■is i-« >!<-> I- i > 'i t t .ol, a, cine \vi '> B-oviii St ^i.eut b ur f !!Hi'?" V III: «>! V !|l hi, n r,'y ?b ./L i B h. hi JM-ir i n» ^11 v 'I' eii V Iijj liwtl.iiv t'e --i f J j y»< 1 ■<•! » Q- -i i ,i fy ed j ti>tj>d y 11 11 wv • nanus ftt- Ui y p 1, ao hefyd Ii .j,¡ "HI f.:¡:¡elJ |lll-Vv O lony ;!F!H ¿,{íW.tl;J S? il "> Mllh-I, S-' «di vind- n«hti fi eliH«l i) uau nil ac ■ §i 'i(H';iHs.; II 01 en mYlnp""y. I --0- 1 | Y rme y e y efiti,,ii- F e; Inn Iorwe»th) 'Jej iwy I J illlytbyrau j-, d in *emilad a hi yn ei. ,g-«f r| Jo. iwrtli hl"<- fiiwer o b< bl y "lad hoi:, ol ??' b gradd., s 'y! f?, ac mewn «teintd ij'iyjit.? ?y mae wedi cho-s i r 11 thyr canty no! i gaeil ?) gyhoe(l(l? :— I ? Palas Bn km^harn, g Mai 10. | ? O ddyfnder fy nyhalou d Jawd a tbor- '?h- l I' I ,e(Hg, dyml1 ,,{ 'idatKU 1 r bo!i?eue'fa'nJ? Il ji"bi ^art-di,, •. dyui yn ga u cuor. dd<« t\ || iiiO'ohgai well ?-?ei tD??wy am eu cyd-S ym ielmbi'i o (f 'iaool yn fy n?niar? ?'HChfy?c?? ?' ?n')h!?et.ht«i?y Nilyu y w.fii ii cuiii p >V  ¡ pethyn?.:oe',? ..i?i"'huH')n<! ymae | y?ene'Lhefy ?--dyod?t'cott?d aLad- teradwy drw h? ?u cyt'?'t, tad "'u | Brenhin wedi nt? ) Ilwrdd )t)o 8 ddisvrnwth. || Bo?d i D'<n?fu'h.timo!! Ki y;y nth os tb S Dwyfol i ddY;¡,t1! h I-I, y trym f o'i lioiip groesau y mae e l «weie.i yu dda. ifl osod aruom. "Ki ewyii>« a #n« er."w Meddyliwch am das.af yn eich grieddiau,S yr hyn a m cysuta ac h m oynai yn vi, ol i y raae'n rliaid i iii eto f ne i (irvvy. S Oaniatewch i mi yymeiy i y (,N hwn i ddatgan fy ni »h b^Hrwrh c :!oi,- S deimle¡Jigam Vi' bolll.tltyr"u e,tYl'i(tlU 1 a'r arwyddiou o tjvdyindeiuila i -■» y f o ^i g d ierbyn oddiwrth boh j/raiSd, ucbei ac scl, B cyfoethog a thylawd, y ihai sydd 01 I luosog fel yr ofnaf v byd I yn anmh<>«iid ip rDi fytli d(.Iioleli i iol) i.iii yti S Yr wyf yn ymddiried fy iiiat) ari wy i i'ch gof J, yr hwn, mi w'n, a ddiiyna yn otg traed ei tinw,i dacl, a-- Nr w,, f yn ofsnS arnoch i ddangos iddo ef yr un teyrn- H garvvoh ac ymgyflwyniad a ddarfu i chwij ddangos i'w dad anwyl. S Gwn y bydd i'm hanwyl fab a fy merch- B vn-nglijfiait.li wneuthur eu heitliaf í' w deilyngu a'i gadw. I ALEXANDRA. I

I Yn Eisieu : Beirniaid. I

I Eisteddfod Burry Port. -I

I - Odlau Hiraeth I

Advertising

 1 g G. W. R.? j Jr. f ..…

EYEBROWS DESTROYED.I Z - '''"—.—'E

Advertising

" -I wi" irTTrtninntnri I…

Advertising