Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

I NODION WYTHNOSOL.

! Clywedion o'r Pedwar Gwynt.I

News
Cite
Share

Clywedion o'r Pedwar Gwynt. Clywed, o gyfeiriad y de, i'r clic adrodd- iadol sydd yn y dref lwyddo i'r dysgybl sy'n cael ei drainio gan ddysgybl" gael y wobr mewn eisteddfod yn ddiweddar drwy i feirniad y canu, yr hwn sydd yn perthyn i'r clic, ddweyd yn dda am dano wrth y beirniad. Clywed fod y dysgyblsydd yn ei drainio yn bragio ei fod yn cael amryw o wobrau oddiar pan y mae yn cael coaching gydag ef. Oael y gwobrau y mae hefyd. Clywed, o bob gwynt, taw boss y clic sy'n rho'i y points i gyd iddo ef. Clywed fod un o'r clic i gael beirniadu mewn eisteddfod yn fuan iawn ar yr amod fod pob un o'r clic i gystadlu, fel y bydd i'r eisteddfod dalu'r ffordd. Dyna fel y maent yn carip pethau yn y blaen. Oly wed, o gyfeiriad y de eto, i un adroddwr fyn'd bob cam i Mountain Ash i gystadlu, gan gredu y cawsai ef y wobr yno yn gynt oherwydd fod ei weinidog yn -,beiriiia(Iti; ond trwy taw'r llenyddiaethyn uiiig yr oerdd ei weiuidog yn famu, gorfu iddo ddodyn ol heb y wobr. Clywed taw dyna fel y mae ac wedi enill mwy na haner y gwobrau. Clywed, o gyfeiriad y gorllewin, fod un yn achwvn nad oedd ef werli enill cadair erioed; ac iddo yn y diwedd,mewn eisteddfod neillduol, gael cadair trwy taw un o'r clic oedd yn hartiu. CI) wed, o amryw gyfeiriadau, nad yw gwyr y clic yn foddlon i un beirniad ddweyd en bod hwy yn adrodd yn elephantaidd. Clywed os bydd beirniad yn gwrthod rho'i ei air i wobrwyo y dysgybl dewisedig, yna bydd yr athraw ei hun neu y dysgybl fydd wedi enill fwyaf yn cystadlu er mwyn bod yn saff o'r wobr. Clywed fod siarad mawr wedi bod am y clywedion yr wythnos ddiweddaf, a bod adroddwyr gonest yn dweyd ei bod ynlien bryd dweyd yn blaen. Clywed y dylai yr adroddiad, Comrade dim," i farw lwellach-f-)d llawer gwobr wedi «f .syeinan trwy ei adrodil. O-yweil t.ad ues angen adro,ld "People will talk "-ei bod wedi dechreu siarad bellach, ond dim heb achos. I Cly wedfodv clic wedi setlo i hwy oedd pob gwobr i fod noswaith cyn un eisteddfod. CUwed fod gweinidog yn perth vn i'r clic, ac iddo wnelld y gwaith wrth fodd y clic II me\ n eisteddfod fawr iawn. Clywed nad yw yn syn fod rhai yn methu cael engagements. Clywed fod clywedion yr wythnos ddi- weddaf yn wir i gyd. Clywed taw dim ond thank you gafodd un pregethwr am wneud llawer i un o'r clic, yn ddiweddar iawn. CJywed fod pob adroddwr yn v dref wedi prynu y Mercury yr wythnos ddiweddaf, ac yn myn'd i'w brynu yr wythnos hon eto. Clywed fod aelodau o'r clic yn q ael gw-obrau am ganu weithiau, a bod cantorton da yn gorfod dyoddef o achos eu triciau. CYSTADLECWR GONEST. I

i ■ I. i 4. IMARWOLAETH.I

I PONTYA TES.

Clywedion o'r "Ty (PWy."

Lfwyddiant Adroddwyr o'r Llwyn.

-CYDWELI.--I

| - DYCHYMYG.

Atebion i Ddychymyg 'Myrddinfab.'I

Coroniad "Morleisfab." I

I ;'The Beat-all Ointment.

Advertising