Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

NODION WYTHNOSOL.

I LLANDDAROG._-__

j GOWERTON. I

Bryn Seion, Llangennech. I

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

I Clywedion o'r Pedwar Gwynt.…

IIPONTHENRY. I

News
Cite
Share

II PONTHENRY. I Cynaliwyd eisteddfod a phrawf-gyngheidd llwyddianus iawn yn Bethesda, Ponthenry, y Sadwrn wythnos i'r diweddaf. Cadeir- iwyd yn ddeheuig yn yr eisteddfod gan Thomas Hughes, Ysw., goruchwyliwr Glofa Ponthenry, ac arweiniwyd gan Mr. Tom Griffiths, Llanelli. Y beirniaid oeddent Mr. Frank King, A.C., Burry Port (y datganu), a Mr. Tom Griffiths (yr amrywiaeth). Cyf- eiliwyd yn i-hacorol gan Mr. W. J. Bowen, Mus. Bac., Llanelli. Cariwyd allan ddyled- swyddan ysgrifenydd i berffeithrwydd gan Mr. D. Beynon, Green Park, Ponthenry, a gwnaeth Mr, Owen Emmanuel, Ynyshafren, Poi.tli,nry, diysor)dd campus. Wele restr o enwau y buddugwyi — Unawd i blaiit, Alkkster W. Vaughan Jones, Pwll; adroddiad i blant, Master Hardy Rodge, Llwynhendy; ail-oreu, Miss Sarah A. John, Halfway, Llanelli: hefyd, thodd- wyd gwobrau ychwanegol i Miss Sarah Rees a Mabtet Tudor Lewie., lont, ates; unawd i blant, rhanwyd c) d-i-liwna, Miss M. Vauehan Rod-e, Llwynhendy, a Miss Mary Davies, Dafen unawd tenor, Mr. Joseph Wilkins, Pontyberem deuawd, Mri. Johnny Lewis a Joseph Wilkins, Pontyberem unawd so- prano, Master John Hugh Williams ("the boy soprano "), Llwynhendy; ton i rai dros 50 mlwydd oed, rhanwyd cyd-rhwng Phcebe Anthonv, Pont yates, a Richard Emmanuel, Potitlienry,-ar gais y gwrandawyr, cawd deuawd ganddynt, a dyddorol iawn oedd clywed yr ben bobl yn datganu mor dda; unawd bass, Mr. John Howells, Penbre; pedwarawd, Mr. Walter Beynon, Pontyates, a'i gyfeillion; parti cymysg, Mr. John Hughes a'i gvfeillion, Ponthenry cor plant, cipiwyd y wobr gyntnf gan Gor Carway, dan arweiniad Miss Gilbert, a'r ail wobr gan Gor Pont yates, dan arweiniad Mr. P. Davies. Cystadleuodd pelwar cor ar y prif ddarn, 0 Dduw, rho im' Dy hedd," sef Penbre, Carway, Ponthenry, a Pont yates. Rhanwyd y wobr cyd-rhwng Penbre a Ponthenry. Arweinydd y cor cyntaf a nodwyd ydyw Mr. John Morgans, a'r olaf Mr. David Griffiths. Cadeirydd y cyngherdd ydoedd Dr. Smith, meddyg poblogaidd yn y gymydogaeth, a chawd ganddo anerchiad pwrpasol. Hefyd, rboddodd danvsgrifiad sylweddoi i'r pwyllgor. I ddechieu y rhaglen, rhoddodd Miss Davies, Pont yates, a Mr. W. J. Bowen, ddeuawd ar y berdoneg, mewn modd canmol- adwy iawn. Cawd cystadleuaeth uwch- raddol ar yr unawd agored i rai yn byw o fewn pedair milldir i'r lie, sef Thora." Cystadleuodd wyth, a chipiwyd y wobr gan Mits Lily A. Stone, Pontyates. Adroddiad, Cwymp yn y Lofa," Mr. David Morris, Pontyates triawd, Duw, bydd drugarog," rhanwyd y wobr cjd-rhwng Mr. J. Tafalaw Williams a'i gyfeillion, Penbre, a Mr. Walter Beynon a'i gyfeillion, Pontyates her-unawd -Ilu yn cynyg—rhanwyd y wobr cyd-rhwng Mr. W. T. Rees, Crosshands, a Mr. J. Tafalaw Williams, Penbre. I ddiweddu, pasiwyd diolchgarwch i'r cadeirydd a'r I swyddogion ereill am weinyddu mor rhag- orol. Gobeitbio y cawn eisteddfod arall yn fnan.

INodion o Pontyates a'r Cylch.

CYDWELI. I

Coroniad " Morleisfab." j

DYCHYMYG. I

I ! I Atebion i Ddychymyg…

Advertising

SUFFERERS FROM RUPTURE

Advertising