Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

NODION WYTHNOSOL.

News
Cite
Share

NODION WYTHNOSOL. Y mae yr Etholiadau am aelodan ar y Cynghor Adranol Gwledig wedi myned heibio, ac yn awr gellir en cyfrif yn mysg y pethan a fu ond y mae eu canlyniadau yn ftfos. Bnyn Etholiad twym iawn yn ■Llar.edi, lie y gwrthwynebwyd y ddau hen aelod, sef Mr. J. Liewellyn Thomas a Mr. William Llewellyn, Fair Water, gan Mr. ThOIDaS, Benallt. Yr oedd llawer o'r Treth- dalwyr wedi penderfynu y mynent gael Slaved o Mr. J. Llewellyn Thomas. Y mae gorfod ymladd am ei sedd. yn mhob :Etholiad oddiar pan yr etholwyd ef y- tro eyntaf, tua plium mlynedd ar ugaiu yn ol. r blaen, gwrthwynebwyd ef yn barkaus San y Toriaid, a glynai y Rhyddfrydwyr ond yn yr Etholiad diweddaf, aeth aweroedd o'r Rbyddfrydwyr drosodd i l'eogoedd y Toriaid, gyda'r canlyniad fod 1.It,. J. Llewellyn Thomas wedi colli ei sedd, a Mr. Thomas, Benalit, wedi ei ethol i lenwi ei Teimlwn yn flin i weled hen aelodau Yn cael eu troi i ffwrdd, a rhai newydd yn dyfod yn eu lie, ond dyna yw dull y byd tra Y ttae yn myned heibio, a rhaid i ninau Ylbostwng i'w drefniadan. Llongyfarchwn Yr hen aelod, Mr. Llewellyn, a'r aelod ""wYdd, Mr. Thomas, ar eu dychwehad i'r y?ghor a Bwrdd y Gwarcheidwaid am y blynedd nesaf, o leiaf. —o — Mhlwyf Llangennech, cafodd y ddau hen eO< sef Mr. Morley Joseph a Mr. Morton :etlllis, eu gwrthwynebl1 gan Mr. Griffith arry, yr hwn sydd yn gynrychiolydd Llafur, gYda'l' canlyniad fod Mr. Morley Joseph, ar gWasanaethu y plwyf yn ffyddlawn am ddUddeg mlynedd, wedi cael ei droi o'r 116illdtit a Mr. Griffith Harry wedi ei ddewis i "ellili ei le. Ni fu aelod erioed yn fwy Yddlawn, ac yn fwy llygadgraff ar 011 Merest ei blwyf, na Mr. Joseph. Braidd y collai un cyfarfod, ac ni chawsai un achos yn ?glyn a'r plwyf basio heb gael 11awn ysfcyr- eth. Barnai mwyafrif yr Etholwyr dydd lun diweddaf, er hyny, y cawsent well "asanaeth oddiwrth Mr. Harry,ac felly rhaid i yn yr achos hwn eto, blygu i ewyllys y Yafrif. Dymunwn gyflwyno i Mr. Morton \'ans a Mr. Griffith Harry ein Ilongyfareii- 1adlu mwyaf diffliant ar,, en hetholiad i ^fychioli y plwyf ar y Cynghor Gwledig a O wrdd y Gwarcheidwaid am y tymbor nesaf, o leiaf. -0- Oa genym weled fod Ficer Jones, o enbre, wedi cael ei ddychwelyd yn ddiwrth- ?nebiad. Y? oedd Evan Williams, Tycano), 1 ?yddo gael gan?ywun mor ffol ag ef el h., t bi J Un enwebu am sedd ar y Cynghor 1V1edlg; ?? ?? °? ei brofiad yn yr ???!i-d?d ? diweddaf, a thrwy fod y Ficer wedi Itgan. ei benderfynmd o sefyll y frwydr, bu j? ?? ?digon call, y tro hwn, i dynu ei ? ?sbi? yn 01. Credwn na fyddai wedi tteuthur yr un gwahaniaeth i Mr. Jones P4 UQ afyddai 113 yn sefyll ei brawf ai peidio. yn y r Etholiad o'r blaen na fyddai y pl. eer Yn yr nn cae ag ef, a' gwir y dywedodd. r oedd Mr. Jones wedi croesi llawer o kau Cyn fod J fi wedi dyfod allan o'r cyntaf, &c ?'yt pan rifwyd y pleidleisiau, catb?d y ??dwr Dych?-e!iadol nad oedd gwaith I /° l'^ yoddwyd iddo. Yr oedd y 9r t. I 1 1 11 ?'? weii eu goso? b: ?i. yn h?!? j ^tbyn ag gftw Mi1. s h J 1t IJ a en w lV J.eo V""J I,U C 1 Ü r- Jones ar ei ddychweUad diwrth wynebiad, 'l1ongYfarchwnEvân'VilUarns hefy am ei 1>° 1 Wedi ymdd?yn yn ddoeth am uawaith,  bynag. Dymunwn longyfarch Mr. David ?neU, Trimsaran, hefyd, ar ei ddychwehad r.. rthwynebiad. Aelod newydd spon yw I. ?"e!), ond oddiwrth eia hadnabydd- Ni e. ? R l)llnell, ond oddL*wi-th elIL liati ziit l )y d d- iae ,tlt ? ?ono, credwn y bydd iJ?o wueuthur a 0 j ffyddlawn. ar y rhestr yw Mr. 'V"Iiall? Bassett, vr hwn sydd wedi dyfod? 0 frwydr y PwU yn fu?dngotiaethus nr c h.oH wrthwynebwvr Yr oedd tri wedi^ ()el J ) eu henwebu fel ymgeis?yr, sef: Mr. ?? ?tt, LIaneUi, Mr. John Evans, P?nty- ? Parch. R. Owen, r?". Darfu i ?ssett, chwareu-te» iddo, gyny tynn ??ebiad yn 01 yn '■ M| Owen os ^(Ij r* wneut h ur yr un mod d ??i Mr. Evans wneuthut yr un modd, rn.Yr ystyriai y byddai Mr. Owen yn fwy tytah yS ? gynrychioH y Pwll na'r un 'o V ht, Yllt. Gwrthododd Mr. Evans gvdsvnio It Ytlt gau ddatgan ei benderf?ni?d i sefyll On erbyn pawb. Teimlai pleidwyr Mr. ?? ?a.? oedd Mr. Evans yn ymddwyn yn 6 k *? yn garedig tuag at ei weinidog 0U(j ?ytrach na chieu unrhyw gynhwrf ,??dau chwerw mewn unrhyw fodd, ^nderfyno^d Mr. Owen ymneillduo o'r R'e'3, a thrwy ei bod yn rhy ddiweddar i ?y"y yn gyfVeithlawn, erfyniodd %t-i? ?? beidio Pleidleisi» drosto. Y can- ?Hi-  Mr. Owen f y red drosodd ^ftiad f"'1 bleid^yi' Mr. Owen fyned drosodd ? ?? f Mr. Bassett, yr hwn a etholwyd drwy fWy teilwng i gynrychioli y rhanbarth h? ° lwyf Penbre ar y Cynghor Gwledig Bvsd y ?warcbeidwaid. Llongyfarchwn tlleimlaSS6fct yn galono ar ei etholiad, a rnl w,  y ?imi? ?? s'Cr na fydd i breswylwyr y ?Pvrll ddyoddef ?ewn unrhyw fodd am fod ?' '?asettynbywynydref. -0- Y ahle £ Burry Port y mae Dr. J. H. "Iie,ast ?o?don House, wedi cael ei ethol ^ai<i a^1 gyntaf ar Fwrdd y Gwarcheid- NVB.iy a. 'Y ydym yn hollol gyfarwydd a Dr. ?!Ua ''?, a sicr yw na cha neb ddyoddef mewn unrhyw fodd os medr efe ei gynorthwyo. Llongyfarchwn Dr. Williams yn y modd mwyaf cynes ar ei etholiad diwrthwynebiad, ac hydet-wii y hydd iddo Rel blynyddau lawer i gynrychioli ei dref at1 y BwnJd er anrhvdedd iddo ei hun a lies cyff'redinol ei etholwyr.

I LLANDDAROG._-__

j GOWERTON. I

Bryn Seion, Llangennech. I

Marwolaeth a Chladdedigaeth…

I Clywedion o'r Pedwar Gwynt.…

IIPONTHENRY. I

INodion o Pontyates a'r Cylch.

CYDWELI. I

Coroniad " Morleisfab." j

DYCHYMYG. I

I ! I Atebion i Ddychymyg…

Advertising

SUFFERERS FROM RUPTURE

Advertising