Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Llanelli…

PWLL

PONTYATES.

News
Cite
Share

PONTYATES. MR. GOU., Dyiiiuiiol genyf lawer gwaith i gofnodi gwahanol weithrediadau perthynol i gyfeillion adnabyddus, ac hefyd ar wahanol faterion ereill. Ond heddyw teimlaf i'r gwrthwyneb. Anhawdd a blin sjenyf grybwyll am farwolaeth Mrs. Ann Griffiths, priod y cyfaill hyfwyn Mr. J. Griffiths, Gwendraeth View, Pontyates. Hunodd yr ymadawedigyndawel boreu dydd Sul, yr 20fed o Ohwefror, yn 76 ml wydd oed. Gellir dweyd am dani ei bod yn wraig rinweddol, yn faui dyner, aCYll ymydoges garedig. Meddai farn dda. Ni siaradai lawer am ei phrotiad crefyddol eto dangosai ei bywyd gwastad a phur fod ynddi wreiddyn y mater. Ond er fod ei hoes mor ddefnyddiol, eto afiechyd tyn a afaelodd yn ei chyfansoddiad, nes ei chael i lawr. Ond hi a fu farw, a chaiff hunb yn dawel byd ganiad yr udgorn diweddaf. Gwn y eyduna pawb oedd yn ei hadnabod i ddymuno tangnefedd i'w gor- phwysfa, ac heddwch i'w llwch cysegredig. Oafodd gynhebrwng parchus y dydd Iau dilynol, y Parch. H. Ed wards, ei yweinidog, yn gweinyddu, yr hwn ddywedodd mewn modd efFeithiol am ei lhinweddau. Gosod- wyd ei gweddillion marwol i orwedd yn Mynwent Capel Anwes, Pontyates. Bydded i'r nefoedd ddyddanu ei pherthynasau oil yn eu galar. Hoff Mrs. Griffiths ei thaith orphenodd ;— ei choron Wych, euraidd, a gadwodd Rhoes ei baich ar Grist o'i bodd, I lanau'r nef dilynodd. GOHEBYDD. I —; I

! ' ———————————————— ' I Ebenezer,…

-.-I Capel Newydd, Hendy.…

I Coroniad" Morleisfab." j…

DYCHYMYG. I

ILLINELLAU j

The Beat-all Ointment.

Advertising