Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Llanelli…

News
Cite
Share

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Llanelli a'r Cylch. LILin y Pasc di weddaf, ) n Neuadd y •^archnad, cynaliwyd Cymanfa Ganu ar radd (ang- o dan nawdd Eglwysi Bedyddwyr Llan- n r Oylgl^ Y mae y Gymanfa, erbyn hyn, wedi dyfod yn wyl flynyddol, a gwyl rdderchog yw, a byddai yn fwy arddercLog ),ai lioll aelodan y gwahanol gorau yn cyoaeryd mwy o ddyddordeb ynddi. Amcan: Penaf y Gymanfa yw gwella caniadaeth y ysegr, ae amcan gwell bvddai yn anhawdd gae1. Y mae gwaith Oysegr y Gorucliaf yn teiJyngu ymdrechion goreu pob Cristion, a thrwy fod can a tuawl i Dduw yn ilian bwysig 0 waith y Cysegr, otiid yw yn naturioi i ni 4dyal, w YI iddo fod o'r radd oreu (1 Credwn fOd 1'awer gormod o ymgais, y d radian* Pfesenol, i wneatbur caniadaeth y Cyse?r ? rhy gelfyddydo!, a thrwy hyny go? gohvg ar yr ochr ysbrydol o hono. Y Sorchymyri dwyfol yw cymysgu y ddau, sef cann a'r deall ac a'r ysbryd, a phe b'ai pob j aelod yn mhob cor yn cadw golwg sefydlog a iY8g0g ar hyn, eawsem well canu, perffeith- ach maw], a bendithion mwy yn dyhidlo i awr, fflevtn byr amser. Yr oedd y canu dydd Llun diweddaf yn yood 0 dda, ar y cyfan, ond, o'r tri chyf- j ?t rhagorai cyfarfod y plant, yn y boteu,  y farfod y I)Iant, yii y boreu, lawer iawn ar y ddau arall, a'r ail-oreu oedd eyfltfod yr hwyr. Yn nghyfarfodydd y y^nawn a'r hwyr, teimlem fod yr hen donau yll eael eu canu gyda bias, ond am y thai ^yddion, nid oeddent, rvwfodd. yn cael yr ftfael ar y gynulleidCa. Yr ydvni v n cael fl III tueddu i gredu mai y theswm am hyn oedd, nad oedd y corau wedi cymeryd atynt r unbrwdfrydedd. Hawdd oedd gweled fod llawer iawn yn mhlith aelodau y ^ahanol gorau yn gorfod bod yn aelodau aw tra yr oedd tonau newyddion yn cae] Credwn mai diffyg trefnusrwydd j ?d i gyfrif am hyn, ac fod y diffyg hwn yn j Rorwedd wrth ddrws y rliai yr ymddiriedwyd I haniad tocynau y corau iddynt. Hhoddent ^qyQ aelod cor i bob un a wneLn gais am ? "? a fyddai yn aelod o'r cor ai na fyd!) a ??Y hyny gorfod wyd Hawer o wir  Hel C0lan i sefyll yn mhUth y gynuH- e'of4, tra yr oedd eu lleoedd yn mysg aelodau j d^ Y pertbynent iddo yn cael eu iienwi gan j 4yeitliriaid cyn belled ag a fynai y corau a I ? Nid rbyfedd, felly, fod cynifer yn j rfod bod yn aelodau distaw pan genid y ou newyddion.. Ai n nghyfarfod y boreu, ]!ywyddwyd ,aii JOCN Roberts, Seion. Yn y prydnawn, ywyddwyd g? y Parch. ? R. Williams ?scanner, ac yn yr hwyr gan Mr. W. IZ40VI,3 ^niwyd drwy v dydd gan ? Em!yn Davies, A.R.C.M., Trevor, ? goUen, a'r chwareuwyr oeddent Mrs. J)a ???' Tabernad, L!wynhendy Miss II:la.,s Humphreys, Calfaria j a Mr. Wm. 0"IF3, BeheI. Swyddogion y pwyllgor ee Co' ? ? oeddent: Cadeirydd, y Parch. Huw ,janes' bethel; Holwr y Plant, Mr. J. R, J  ?? ? ?°?? y ??"? ?- ? ?- 68- j Trysorydd, Mr. W m. Knoyle, Calfatla ac Ysgrifenydd, y Parch. W. te\,or Jones, Bethania. 'I ,.4111 10.30, canodd y plant, yn ardderchog I\ f 11, Y tônau canlynol, sef Uawn ni r ne^ i ganu 7" Mor brvdfert 1 yn y lle ?? edd," Dring i fyny, Rboddwn fawl \\t e ji^ ?" a -?? ond n" Hoi wyd hwy Jief ar yr Holwyddoreg, Llwyr-ymwrth- odj. Yeibl." Aethant drwy eu gwaith ? fendigedig, ac nis geHir en canmo) yn ? ??- Dangosentot Uafur mawr ar ran ?u ha.,  y dJ.'  ?t-weinyddion. a't, liwvr, eot,aii y A/1 y p?diawna') hw\r,ca't0?d v co'au Y t"' latt canlynoi, sef Teiyn D^dd," .1 )( llyg Owen,' '?Arabia," Biynanian,' C j??' Andalusia,' "Tro?te'? cilailt I, "Dolge1Inn," "Tanlsn," Kmyn J | \yro1.:J a'r ?'them Mo!wch ? Ac- ?w?).. a a ) \<, ??? ?'' T. J. ????'"s, arweinydd Or Se 1'0 D d, If ? S?' ? D yiasem iodi hefyi mai v don \l d" ??dd ?SOl Yn y Gymanfa ddiwe idgf, gan Mr. y Probert, Bethel, ?w T?n!an." y hwyr yroedd Miss Stepney wedi 8.tt¡?<.h,el P?'esenoideb ar y llwyfan, a?d?yd \\>lJli 1 ? mor garedig ag anerch v dorf oedd ?f? ??sg)u. CydsyuioJd yn union, a 'I < edodd yn Seisneg 111\ W detit an d my Fel l ow lt|5p' President and my Fellow Citizens,— ?t? f yo? &n for the most kind welcome btthave given me. There are so many fO8[t speakers here to-night that you will for give "e for only saying a few words of th 44k ? ? you all for having wished that I ? ? with you. It is indeed a pleasure ?"? Ma<kHt Hall nn?in? with \ont 'hot, ?!s "? 'M'l?c. But the joy of music never I Wales. That IS, to me, why our ?!sh services and meetings are so much ¡ ?Ot.? impi-essive than an y w h ere JÆie e tno\'ing and impressive than anywhere ??Q?. ?sic has been so long the peculiar "o! our coantry. One unendin.! .SoSy.» echoing down from the harps of ?? "elsh bards, and touching us to-aay "od J e d s, an d touching us to-day 6 Same never-changing magic speli. l? Othin" car, l,e com p d to our religious ■^othiu,, can ?'? compared to our religious ???ic '? ??eep devotion and elevation of r ^eed, when I hear such singing ou.' I ?m reminded of a very '8 ?ou[- °"n\"ht, [ am reminded of a very la,*tif i saing which I once came across (but net quite re,,)ierrti,,et- ) to this ?ect- ?? ? ?? not quite remember) to this  I do not know whether there is hiti?je ?en, but [ do know that there ?J?inmn?c. ateh chan di:oi i'r Gymfaeg, dy wedoJd Miss ,rlley ^od yn rhoddi y pleser mWyäf i mi f, Yll ei,ch pIith ch wi beno.ac wrth edrych ^edi nv]c i! ? weled yr boll wynebau sydd  'i?? ?? garedig, yr wyf yn "1 0 el b d bi 1,0 el 0 yn ddyledswydd arnaf i ddiolch 0 1 Yt, r ??? iaith Gymraeg, ac nid yn y 111. 1%lleL?% Y" lln'ig. Yr wyf yn n?'yn?u y L,4 11 h?"?chog, acyrwyf yn uno gy(ia hyd eeithaf ffy ngall". Wrth derfynu, dyr af 'eto ddatgan fy niolchgarwch gwresocaf am y derbyniad croesawus yr ydych wedi roddi i mi." (Banllefau cymer- ad wyol.) Yn yt- hwyr hefyd ihoddodd Mr. FmJyn Davies ei fe>rniadrtetli ar y don gystaUieuol. Dywedodd Mr. Davies et fod wedi derbyn un-ar-ddeg o syfansoddiadau, ond fod dau yn tra rhagori ar y Ileill. Y goreu yn ol ei farn ef oedd eiddo Iona, a'r ail-oreu oedd "Hofrwr o'r Oysegr." Penderfynodd y Pwyllgor roddi ail wobr. Cafwyd mai I y goreu oedd Mr. Llewellyn Griffiths, Llwynhendy, a r ail-oreu oedd Mr. T. J-. Williams, Seion. Ar ol canu "Dring i frmy gollyngwyd v dorf drwy weddi gan y Parch. B. Williams, TabernacS, Llwynhendy. Cafwyd cyfarfodydd rhagorol iawn ar y cyfan, ond hyderwl1 y byddant yn tut thagori y flwyddyn nesaf.

PWLL

PONTYATES.

! ' ———————————————— ' I Ebenezer,…

-.-I Capel Newydd, Hendy.…

I Coroniad" Morleisfab." j…

DYCHYMYG. I

ILLINELLAU j

The Beat-all Ointment.

Advertising