Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

NODION ACHLYSUROL.

NODIADAU.I

I I ICARWAY.I

I Bethlehem, Pwll,I

Atebion i Ddychymyg "Vaga."

-I HUBERT !

News
Cite
Share

HUBERT Cyntar-anedig Mr. a Mrs. D. Llewelyn Williams, 9, Pemberton Street, Llanelli. 0 Hubert hawddgaraf, sy'n gwena mor laa, Mae'tb wel'd yn fy riyhymell i'th gyfarcb a chun Pabam mae (ly fynwes mor ddiddig, mor lIon, Oes genyt ryw dderoyn o'r nef yn dy fron ? Mae swyn yn dy wedd sy'n ddyeithriol i mi, Ond diclion ei fod yn gynefin i ti; Nis gwn beth all fud dy genadaeth i'r oes, Ond hoifem dy weled yn ffyddlon i'r Groes. Mi wn fod meddyliau yn gwibio drwy'th fryd Fel engyl yn dyfod ar neges i'r byd Gobeithio y try dy feddyliau eye hir Yn emau-wcithredocdd i Joewi y tir. Mae'fch anian mor dyner ag awel y dydd, Sy'n tystio mai hedd yn dy galon di sydd; Nis gwn pa dymhestloedd a ddaw i dy gwrdd, Ond liwylied dy long gyda bedd ar ei bwrdd. Yn nliymor dy febyd, 0, dysger i ti Reolau y deyrnas sy'n fythwyrdd ci bri; Dalenau dy hanes, mewn blwyddi i ddud, Fv'o enill i'th enw aaihydedd a chlad. Yn gynar, 0, Hubert, dy fywyd a fo Mewn rhiuwedd yn enill edmygedd y fro; Dy fron fv'n orseddle i'r hawddgar a'r glaOf A byw fyddo wed'yn yn troi iti'n giin. Rhagluniaeth arweinio dy fywyd drwy r byd, A'th fryd f'o ar wneuthur daioni o byd Pob ymdrech o'th eiddo i buro yr oes J!'o'n llwyddo i wella cymeriad a moes. Llanelli. G. E. WLILIAM8.

:ITaenelliad Babanod.

Advertising