Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

NODION ACHLYSUROL.

NODIADAU.I

News
Cite
Share

NODIADAU. I Os na ddaw y meistriaid a'r gweithwyr i I delerau, dywedir fod y Llywodraeth yn myned i gymeryd y mater i fyny. Pe b'ai y Llywodraeth wedi gwneud hyny er's blwyddi yn ol, cawsem weled gwell trefn ar weithfeydd glo ein gwlad. Cwyna arweinwyr yr eglwysi fod yr Ysgol Sul yn cael ei hesgeuluso gan y bobl ieuainc. Nid cwyno am fod y to ieuainc yn cadw draw oddiwrth yr ysgol ddylasent, ond cwyno am fod ganddynt athrawon mor wael ar eu cyfer. Mae'r oriau dreulir mewn ambell i Ysgol Sul yn oriau ofer. Nid yn ol ei wybodaeth a'i fuchedd y dewisir athraw gan yr arolygwr, ond yn ol ei oedran. Pe gwnaed hyny wrth ddewis athraw i'r ysgol ddyddiol, dysgeidiaeth sal gawsai'r plant. --0- Mae'r Parch. Thomas Johns yn un o'r Sosialiaid yn awr. Mae wedi bod yn pregethu yr byn glywodd gan y Parch. J. E. Rattenbury, meddai ef, o'i bulpud ei hun am flynyddau. Da iawn, onide ? Diau fod y dydd yn neshau pan y gwelir gwein idogion yr eglwysi wedi d'od yn unfryd-unfarn ar y cwestiwn pwysig hwn. Dylasai y gweinidog fod yn ddyngarwr; ond, 'rwy'n ofni, mai ariangarwyr yw y rhan fwyaf o honynt. Mae'r "Crwydryn" yn galw ei hunan yn ni." Mae'n debyg fod yna grwydriaid yn trigo yn ei gragen. Am i ni awgrymu," meddai ef. Nage, Crwydryn," am i ti awgrymu. Nid cynhyrfu wnes, ond synu. Mae Mr. W. T. Stead yn rhy dda i ti ei drafod, a gwneuthur gwawd o hono. Nid wyt yn ddigon o wyddonwr i ddeall ysbrydegaeth eto. Mae genyt ti waith datblygu yn y cyfeiriad yma, ac am hyny, "Crwydryn," deffro o'th gwsg," a phaid a chyfarth mwy, na thrin pynciau dyrus cyn dy fod yn eu deall. O! "Grwydryn" bach, geintachlyd. Pa le yr wyt ti'n byw ? I Rhyw greadur rhyfedd ydwyt Yn ngbreadigaeth Duw, CYMRO. I

I I ICARWAY.I

I Bethlehem, Pwll,I

Atebion i Ddychymyg "Vaga."

-I HUBERT !

:ITaenelliad Babanod.

Advertising