Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

NODION ACHLYSUROL.

News
Cite
Share

NODION ACHLYSUROL. MISIIDIR Y "MERCURY,"—Mi rydw i wedi penderfynu na 'na i ddim colli'n amser i mygegu gyda'r Hurtyn yna ni waeth gen i II Kharad a'm sodle 'itin tipin na sharad gydag e. Yr ydych chithe'n un garw am gymud mantes ar bobol hefyd, ac yn barod iawn i I grogi'm geirie i; own in meddwl dim byd ato fe, ond mod i wedi arfer rwffordd wrth sharad, i weyd y geirie yna, ond yr odw i'n givel'd sens yn y peth yr ydych chi'n wevd hefyd, ac mi dreia beidio'u hiwso nhw ont hyny, wrth sharad a ayfenu, Ond mvn (Haist i, rodd yn anodd gynddeiriog peido dweyd geirie mawr wedi darllen llythyr yr Hurtyn, byswn i'n gallu ddarllen e hefyd. Mi rydw i wedi gweyd o'r declu'e mod i o blaid sgeidieth, a be Bu'n ill wystro pobol i fleall i ? A heth andras gwyllt ay ar yr Hurtyn yn ceisho taeru fel arall ? Oad own I • 1 wedi addo peido a gwneyd ragor o sylw o hano fe, bogs arno fe Mae e'n dwad ar draws y meddwl i heb wbod i fi rywffordd; Ini gadawa i iddo fe fynd i grogi nawr. Mi n i mlaen i ddweyd y pethe fyswn i wedi weyd es talwm, byswn i'n cael llonydd, yn nghylch sgeidieth. Ma pobol wrth son am sgolion yn sharad fel pe na bydde dim Un short o sgeidieth yn Ngwalia, a fel Py tae ni'n genedl o byganied gwylltion. ? Mi ryda 'nni'n cal yn dysca i drin tir, a hau a medi, ac y mae gyda ni gystel erefftwrs o nob crefft ag su gin bobol erill. Y ma'n Illerched ni n caei ei dyscn i wen sane a gWinio, crasu a golehi, cin g-, stell a'r Saeson am u danedd nhw, ag yn well hefyd o 4digon, er na fedra nhw ddiai liawer o kaesneg. Sgeidieth ydi peth fel hyn, a 'Sgeidieth iawn yw hi hefyd, a pheth angen- rheidiol iawn," yn wir mi rydw i'n styried bod hyn yn deilwng o'r enw sgeidieth, a phe cawn i mhwrpas, mi galwn hi'n sgeidieth bywyd cyflVedin. Y ma rhai pabal, yn sharad fel pe ta zillw'ii ined(iwl mae dysgn'r hechgyn i neyd bow, a'r merched i neyd °wrtshi i'r crachach yma ydi sgeidieth—dyscu I Illailars; does gen i ddim yn erbyn hyny, ond prin yr ydw in meddwl fod peth felly'n werth cymrud liawer o amser i'w ciciygcti, fydda i bron mynd o nghof Nvrt-ii LIywed Pobol yr ardal yma'n elebran nior duisens y 11ghylch sgeidieth. Yr oedd illat) Plas-- Yn dwad i' w oedran os tipyn bach yn ol, a Jni gas y tynantied i gwadd yno i gyd, a lyna lie buo nhw dan berfedd y nos, yn canu ag yn downso, a dyna'r gleber drwy'r ardal Wedi hyny oedd am y IaíHs-fel roedden lihw'n gallu bowo a downso, a chanu'r piana, 1 lle rwbeth ma iiliw'n i tAIv,, fe, a phawb yn synu beth mor rydderchog y w sgeidieth. Sgeidieth, yn wir Mi fyswn i'n leicio gweld un o'r ladis hyny yn ceisio crasu torth 0 fara, ne olchi crys ei thad. Mi rydw i'n shwr y byse golwg ddoniol ar y dorth a'r Cl'ys, a fyswn i ddim yn lico hyta'r dorth na lho'i crys am y nghefen i fynd i'r cwrdd dydd Sul. Beth ddoi o bethe felly, ta nhw'n digwydd mynd yn dlawd 1 fel yr aeth liawer 11 n o'¡ short rihw cyn hyn mi fydde'n well gen i briodi'r fcreh dlotan y pI wyf yma a ^tlde'n gallu gweitho, na'r un o nhw. Yr oedd merched brenhinoedd ys talwm yn lliedru crasu ma'r Beibil yn son am ferch y I renin Dafydd yn tylino toes, ond chlywea erioed son am yn ladis ni;n t',) lino, nag yn I gwneyd dim ond downso a chware cards, endio hols, a phethe feilu. Pwy golled I 'Y'Ade fe i,r I,Y(f ta )Uile fe i'r byd ta sgeidieth fel yna wedi Ynd o bono, tybed ? Ond be ddou o hono In ta'n merched lli'n peido dyscu crasu a golchi, sewn H Wedrr boll son am sgeidieth Y boLo] fawr. ma'r bobol dlodion yn fwy a nl-iw mewn gwirionedd ? ar s???'h? eth y bobol dlodion y ma'r bobol fawr y? by?y tw bi shwar, ond nid yw y fath ^geidieth sn gen bobol fawr o ddim Hea i'r ?bo! dlodion, ond i lygru u mouse nhw, _?bel!e? a ma nbw'n d wad i gyredd u f1lYdd. N i weles ?'r un o'r ladis a'r Jyddigions yna cliwaith yn dwad i ddysgu ? ?"t ttodion yn yr Ysgol Su!, y Hbrdd yma eth bynag • Dag yn gyfalu am iddyn nhw S?u dyscu chwaitb. Ond yr odw i'n gweld y Hythyr yma'n mynd yn rIm hir mi lydw 1 n Giefu arno chi, syr, adel i mi fynd 103 yn etori wedi i mi ddechre fel hyn. Ydwyf, syr, Yr eiddoch, &-c., HEN AMAETHWR. fy 4aii l ie.;(Irwy(l d o Ze5 rom- i [Y1' dan yr ;rheidrwYdcl o grogi f\ hai 01 ciriau eto. Gyda'i fod yn addo peidio arfer y geitiau a grogasom o'r blaen, dyna fe'n arfer rhai nior anferth a lwythau • Nvedi cokli o un pwll, teifl ei hunan tu- ei ben i bwll araji. Mor an- ^eddaidd ac erchyll yw yr ymadroddion l\1y% diaist i, cynddeiriog, bogs arno, i'w ifec. Ni fuasem yn gadael iddynt YlllddangoH ar wyneb y il Mercury," ond yn ttnig er mwyn cael mantais i ddangos ell gwrtbuni.—GOL.]

"The Magic Cup."I

Marwelaeth a Chladdedigaeth.

! |Clywedion o'r Llwyn.

! Eisteddfod Genedlaethol…

IDYCHYMYG.

IDan Aweion Mis Mehefin. I…

I Atebion i Ddychymyg James…

Advertising