Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

ANERCHIAD

Llwyddiant Myfyriwr.

. Eisteddfod Maescanner, Dafen,…

News
Cite
Share

Eisteddfod Maescanner, Dafen, Mai 29ain, 1909. BEIRNIADAETHAU. TRAETHAWD AR "\VYBODAETH:; Marcus Aurelius.-Din-i ond un traethodwr ddaeth i'r maes. Mac'n ddiambeu fod testyn mor gwmpasog wedi dychrynu llawer o'n cystadleuwyr cyftredin. Gwnaeth Marcus, er hyny, fare da iawn, ond carem pe bae wedi ysgrifenu llai am wybodaeth wrthddrychol a chynddrychol, a mwy am wybodaeth yn ei buddioldeb a'i mwynhad. '-f ucddalr arddull yn y rhan flaenaf i fod dipyn yn annyddorol ac afrwydd, ond tua'r diwedd y mae yn well. Cynghorem iddo ddarllen a myfyrio llawer ar ysgrifau Watcyn Wya, os am feddu arddull layw, naturiol a dyddorol. Dengys y traeth- awd fod yr awdwr yn gallu dethol i bwrpas, ac fod yma argoelion gwych am y dyfodol. Aed rhagddo i enill llawer gwobr elo heblaw yr hon a deilynga y tro hwn. ENGLYN—" MAE SCANNER," Daetb un-ar-ddeg o englycion i law. Amlwg Yw (Ql yt11a ddau ddosbarth mewa teilyngdod. Vi aii ddosbarth y perthyna Tegid, Ger yr Afoo, Calon wrth Galon, Mab y Maes (4), tra yn y cyptaf cfir Amen, Will, GwUymj Pbillo, hryclian, Lluesiwr, a Glanog '7), a bWnawn sylwadan byrion arnynt fel y canlyn Tegic1.- Tair llinell 0'1' pedair heb gyog- hauedd. Ger yr AfoD.l' Pryder yn odl ddwywaitb, a'r drydedd linell Galon wrth Galon.-Y drydedd linell yn cynwys y bai rhy debyg." Mab y Maes.—Y linell ddiweddaf yn augbywir parth cynghanedd. Will.-Cywir, ond eiddil. Gwilym.—Cywir, ond rhy wastrafHyd o'i ansoddeiriau. Phillo.-C,y,wir, ac ychydig yn well. Amen.—Englyn digon synwyrol, ond nid yw y cyrch yn rheolaidd. Brychan.—Cywir eto, ond gair anffodus yw amser yn y cysylltiad hwn. Lluestwr.—Cywir, a gwell na'r rhai sydd wedi bod dan sylw hyd yma; ond gresyn fod ynddo 11 noddfa" a "nawdd." Hefyd, gwna'r eaglyn y tro i unrhyw addoldy yn Hawn cystal a Maescanner. GI-inog.-Englyn cywir, a mwy nodwedd- iadol nag un o'r lieill; ond nid hapus iawn yw U N wyf osgedd." Gresyn na fuasai wedi ys- grifenu Maes Seion a'i Messia," yn lie Nwyf osgedd y nef wisga ond fel y mae, hwn yw y goreu, a llawn deilytigalr wobr. Darllener yr englyn buddugol:— Nwyf osgedd y nef wisga,-ac unig Faescanner fedd Gwalia; 0 dan ei nawdd, ein dwyn wna I hoenfyd y deg Wynfa." DWY DELYNEG (y Testynau'n agored). Mae yma ddeg wedi danfon dwy delyneg i'r gystadleuaeth anrhydeddus hon, a chawsom lawer o fwynhad wrth eu darllen. Nid ysgafn y gwaith pan mae pob cystadleuydd yn dewis ei fesur a'i deatyn ei hun. Cawn yma ganu ar Gor y Goedwig, y Gawod, Gwyliau'r Haf, Serch-gan, Rhosyn yn y Drain, Sabboth, Codiad Haul, Aderyn Du, Cartref, Yr Eos, Dan yr Yw, Fy Mam, Caru yn y Cwm, Swynion Serch, Cathl Serch, Two Songsters, My Com- panion, &c. Sylwn yn fyr arnynt fel y deuant i law:- Bon y Berth.—Mae'r delyneg ar Yr Eos yn tra rhagori ar yr un Seisnig ar ''Two Songsters." Glynwch wrth yr Omeraeg am ychydig eto, a pheidiwch digaloni. Ar y Tant.-Gwell genym eich penillion naturiol i'r Sabboth" nac i'r "Gawod. Dipyn yn ystyfnig mae'ch awen yn canu i'r Gawod y tro bwn. Neb o Bwys.—Yr ydych yn gallu canu yn bert iawn, er eich bod yn galw eich hun yn Neb o Bwys," Treiwch eto. Gallwch ganu yn well na byn. Dan y Gwlith. Cana i'r "Gawod" ac i Gor y Goedwig," a gwna hyny yn dra naturiol, yn enwedig i'r Gawod," fel y dengys y penill hwn ;— I' Gawod ddengar, wasanaethgar, Pwy eill ddweyd dy wei th ? Chwardd tlysineb He bu breudeb, Ar bob llwyn a pherth; Gwena'r Cread dan ddylanwad Llesol un fel ti; Tlws yw'th neges a dy haties Ar cin daear rii." Ap Cupid.—Swynol iawn yw hwn eto. Gwell genym ei I- Garu yn y Cwm" na'i delyneg i Fy Mam." Gwir farddonol yw ei drydydd penill, lie y dywed yn felus Canai'r aber serch ei eludon Ar y graiat) mAn Oedai miwsig gydn'r chwaou Rhwcg y blodau glan 13cth yw'r adar a'i sUialon Ond I arddoniaeth guu ? Esmwyth odlent a chaneuon Serch fy anwyl fun." Afradlon.- Dyma un 0 feib yr awen wir etto, ac un hefyd, mi gredwn, sydd wedi ennill gwobrau cyn hyn. Cana yn dlws a naturiol i "Cartref" a "Dan yr Yw." Teimlwn yn siomedig na fuasai Afradlon" wedi canu rhagor. Mae ynddo ddigon o alia. Dim ond Deilen.—Mae'r llanw yn codi, ac mae nodau'r gwir fardd yn amlwg yn ei delyn- egioa byr a melus i'r Aderyn Du" a I Chodiad Haul," yn enwedig yr olaf, lie y dywed ¡ Brydferih welcdigaelh Pwy na hofEa hon ? i Pobpeth Creadigaeth Ddawnsia ger ei brou Pwy na thry'n addoly jd, Ac na chaua fawl, I'r Anfeidrol Gicydd 0 dan donau'r gwawl ? I Deileti Grin.A barnu oddiwrth ei Serch- gan," dyma'r canwr mwyaf doniol a hwylus yn y gystadleuaeth. Nid ydym yn sicr o'i I feddwl pan y dywed ¡ 1 mi y mae swyn I Yu nghysgod ei cliw.Tn." Mae hwn yn meddwl y byd o'i feinwen, oher- wydd meddai ef: 'Docs ferch yn y sir Ffyddlonach i'r Gwir Na neb mor rhinweddol a Mari; Er teithio y byd, A'i chwilio 1 gyd, 'Cheir neb ar ei throed i'w chystndlu." Nid ftodus iawn, debygem, yw'r geiriau cun ac enbydrwydd yn ei delyneg i Wyliau'r Haf." \Vedl'r cwbl, y mae'r bardd hwn yn dra gallaog a medrus. Serch H ndol.-Dwy delyneg lan, swynol, a chwaethus, ydyw "Swynion Serch" a Chathl Serch." Hoffwn Gwyn yw pobpeth lie b'o sereb, Gwyn wyt ti i mi; Gwyn yw pob rhinweddol feiclt, 'Hwy'n dy gara di." Penillion ardderchog yw y ddau gyntaf yn Nghathl Serch." Dangosant fedr diamheuol i gyfansoddi'n naturiol. Mab y Mynydd.-Mae hwn, a barnu oddi- wrth ei "Ddeiien Fach" a "Rhosyn yn y Drain;" yn byw yn yr awyr bur hwyr a boreu. Mae ganddo lygaid i weled Anian, a chana iddi mewn dull tlws dros ben. Yn yr ystyr hwn, y mae yn mhell uwchlaw un o'r cystad- leuwyr, ac nid yw yn ol i un 0 hqnynt yn y gallu pfin o gyfansoddi llinellau gwir fardd- onol. Er fod ei delynegion yn hwy nag un o'r lieill, nid ydynt yn gwaetbygu dim wrth fyned yn mlaen, ond daliant ya eu swyn a'u bias byd y dmdd, gystadleuaetb, i'n tyb ui, wtdi yn dra chanmoladwy, ac er fod I "Dan y Gwlith," Ap Cupid," Afradlon," Dim ond Deilen," "Deilen Grin," a Serch Iludol," yn teilyngu gwobr, ni allwn, ar air a c"' d,'vy"?d ei rho'i y tro yma ond iMab y Myaydd," yr hwn sydd yn dra addawol fel ?l; nydl?l,"r pert, cynghaneddwr rhagorol, a bardd natnnoL PEREDUR. J ■■■ 11 11

Advertising

1. Galwad i'r Weinidogaeth.…

Advertising

Atebion i Ddychymyg James…

PENILLION I

Penillion Priodasol I

Advertising

IThe Beat-all Ointment.

Advertising