Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

ANERCHIAD

News
Cite
Share

ANERCHIAD Ljfflwynedig gan elwys Annibynol Capel y Doc, Llanelli, i Mr. David Harries, A. C., Mehefin 8fed, 1909. A" IN'YL FRAWD, Dymunwn, drwy yr Anerchiad hwn, gyduabod, adatgan ein syniadau uchel am eich gwasanaethgwerthfawryn ngljn a chaniadaeth y cysegr yn ein plith am lawer o flynyddau. Bu yr adran hon o'r addoliad dan eich gofal am gyfnod hir o yn agos i ugain mlynedd. Buoch hefyd yn ffyddlon gyda'r plant yn yr Ysgol Sabbatbol a'r Gobeitlilu drwy'r blyn- yddau, a diamheu y bydd gan ganoedd o honynt adgofion hyfryd am eich llafur am amser hiz- i ddod. Dangosasoch fedr a doeth- ineb mawr fel Arweinydd y Gun, a bu eich cymeriad glan a diargyhoedd yn ategiad n jedd yn ateC,,3iad gwerthfawr i'ch ymdrechion clodwiw. Bu eich priod ffyddlon yn ymgeledd cym- hwys," ac yn gynorthwy i chwi, nid yn unig yn eich cylch teuluaidd, ond yn eich cylch eglwyaig yn ogystal, a dymunwn gyflwyno iddi hithau Set o Lestri Arian fel arwydd fechanoln parch diffuant. Parodd y rhybudd o'ch ymddiswyddiad fel Blaenor y Gan ofid a galar i'r frawdoliaeth Oll ond y mae yn ddymunol genym fedd wI nad yw eich ytnddeoliad yn golygu mwy nag ym- neillduad o ofal a swydd hyderwn y bydd ir eglwya fwynhau llawer o wasanaeth an- wyddogol oddiar eich dwylaw eto yn yr amser sy'n 01. Da genym ganfod arwyddion fod yr elfen gerddorol yn blaguro yn eich plant. Go- beithiwn y meithrinant hi, fel ymddiriedaeth ftefol, ac y deuant hwythau, yn eu tro, i lanw cylchoedd 6 ddefnyddioldeb ac anrhydedd yn nglyn a'r gelf ardderchog hon, ac yn neillduol felly fel y mae yn gysylltiedig a gwasanaeth Ty yr Arglwydd. Gyda phob dymuniad da i chwi a'ch eiddo, Arwyddwyd, dros yr eglwys, David Lewis, Gweinidog David Thomas, Trysorydd; Evan Thomas, Ysgrifenydd; David Jones (1), John Jones, rhomas i Thomas, William Evans, David Jones (2), John Davies, John Williams, John M. Evans, George Samuel, Richard Griffiths, Thomas Phillips, Wm Jones, Diaconiaid.

Llwyddiant Myfyriwr.

. Eisteddfod Maescanner, Dafen,…

Advertising

1. Galwad i'r Weinidogaeth.…

Advertising

Atebion i Ddychymyg James…

PENILLION I

Penillion Priodasol I

Advertising

IThe Beat-all Ointment.

Advertising