Hide Articles List

13 articles on this Page

- .-Stiward yr Arglwydd.

CLYWEDiON.-1

I " Clywedion o Bontyberem."

---__-, Maescanner, Dafen.i

News
Cite
Share

Maescanner, Dafen. CYFARFODYDD SEFYDLU Y PARCH. T. R. WILLIAMS, Gynt 0 Rehoboth a Clawddcoch, Castell- j newydd-Emlyn, I LIun a Mawrth, Mai y xofed a'r Beg, ydoedd yr adeg apwyntiedig gan yr eglwys uchod i gynal Cwrdd Sefydlu y Parch. T. R. Williams yn fugail arni. Cafwyd bin ffafriol, cynulliadau mawrion, yn nghyd a chyfarfodydd nad ant byth yn anghof. Onid oedd ein calonau yn llosgi ? ydoedd profiad pawb o honom ar yr acbiysur. Y ddau genad fu yn gwasanaethu ar yr wyl oeddent y Parchedigion Cynog Williams, Heolyfelin (ewythr y gweini- dog newydd), ac R. E. Williams, Penbre, a chawsom ganddynt wleddoedd breision. Pre- gethwyd nos Lun a boreu Mawrth, yn nghyd a nos Fawrtb, gan y ddau gawr enwyd, yn hyfryd a godidog, a chynaliwyd y Cwrdd Sefydlu prydnawn dydd Mawrth. Dylem nodi, cyn myned yn mhellach, mai dim ond dau neu dri sydd yma yn awr ag a welsant gwrdd o'r natur hynyma o'r blaen. Efelly, newydd.beth oedd cwrdd fel hwnyma i'r mwyafrif o honom. Golygfa brydfertb, onide, ydoedd gweled ein hen dad parchus Mr. Phillips yn llywyddu'r cwrdd, vn ei ffordd ddoeth a doniol ei hun, a Mr. Williams yn eistedd yn ei ymyl fel rhyw Dimotheus ieuanc ar y Ilwyfan ? Gwir mai cenad ieuanc ydyw, ond gallwn fforddio dweyd ei fod yn wr wrtb fodd calon yr eglwys, ac wrth fodd calon Awdwr pob calon hefyd. Gwelwyd lluaws 0 weinidogion y cylcb yn bresenol, ac yn eu plitb ficer purcbus y iie, sef y Parch. J. R. jones, M.A. Cawd cyfarfod godidog yn mhob ystyr, a dygai pob un o'r siaradwyr dystiolaeth uchel i Mr. Williams fel efengylydd, ac yn neillduol felly fel cymeriad. Er hoffused genym glywed pregeth dda o'r pwlpud, mil gweU genym bregeth cymeriad, a gallwn yu hawdd dystio fod bywyd ein Had- merydd ieuanc wedi bod yn bregeth ddylan- wadol hyd yu hyn, ac yn fwy na thebyg o fod felly byd nes y llyncir amser gan dragywydd. oldeb. Rhoddwyd yr alwad gan y brawd a diacon hynaf yn yr eglwys (David Richards), mewn geiriau tarawiadol iawn, ac atebwyd gan Mr. Williams. Dywedodd mai y rbesymau dros symud yma oedd fod yma faes eangach i lafurio, ac befyd oherwydd naturioldeb yr alwad. Ni wnaeth unrbyw ymgais dros wthio ei hun yma: daeth pobpeth mor naturiol a'r afon yn rhedeg tua'r mor. Wedi dod i Dafen, un peth oedd ganddo mewn golwg—pregethu Crist yn Waredwr digonol i eneidiau dynion. Offrymwyd yr urdd-weddi gan Mr. George, Llanelli, ac yr oedd y siaradwyr ar eu huchel- fanau, yn neillduol felly y Ficer. Mae Ysbryd Duw yn amlwg iawn eisoes ar weinidogaeth Mr. Williams, canys y Sul dilynol, wedi ei wrando yn traddodi pregeth fer, ond cynwys- fawr, pwrpasol, ac yn Hawn o wirioneddau byw, cawsom y fraint o'i weled yn claddu cynifer a 26 yn y dyfrliyd fedd, ar broffes o'u ffydd yn Mab Duw. Teg yw dweyd befyd i'r eglwys ddarparu lluniaeth yn rhad i'r dyeithr- iaid, a theilwng o'n diolchgarwch gwresocaf yw y rhai fu yn gwasanaethu wrth y byrddau. Cawsom wyl a hir gofir, a gallwn ddweyd y bydd yr adgof o honi yn unig yn ysbrydiaeth i ni, fel eglwys, i ymdaith yn mlaen at y iiod. Nawdd y nef a erfyniwn, wrth derfynu, in bugail hoff a'i briod fwyn, a mawr hyderwn na chawn weled un cwrdd sefydlu eto yn banes-ein heglwys, ond y bydd i Mr. Williams aros yma hyd nes ei gipio fry a'i sefydlu yn ninas y I palmwydd gwyrdd. LLINELLAU CROESAWOL. I 1. J'-r calio yr hen broftwyd I Dan gyegod fienaint blin, Y bywyd tirf a gafwyd ¡ru'n Iloni fel y gwin Mae'r maes" o'i ol yn wynaeb, Maescanner dd'wed Amen; Aed tua'r wlad oleuach, Aï goron M ei beo Mae eto ieuanc gecad, A7 nefcedd yn ei iaitb, I G waddol wyd ef a chariad Yn foteu at y gwaith Mac neithdar Gras yn 8wvnder I Ar bye] ei wisg mor hardd, A blodea'r nef mewn ceindec Yn ol ei draed a da-rdd 1 Fendigaid was,—un yw o'r hi! Sy'n eodi'r byd at Ddnw. A'i cab) yu cyfeirio mil Hyd Jwybraw'r nef i fyw Urddascl waitb, ddifrifol waifcb,—• II Dil IluEern gras i" byd, [ loewi'r nos-i wynu'r ànith I Ai dreed y Groes o byd < Dy yni £'0 0 fclaid y gwir, T,rgy(?,ift'r gau i'r Ilavvr, Oyhoedda'ti ddewr a goslef glir IIolI ddeddfau V deyraas fawr O'r ffrydiil; sen a gei yn froch Os rbycgi fodd dy Ddnw, Jld rhai 0 byd a dagr goch V,j dy fron yt> friw 1 fsawddoga Feibl Iesu da' 1"11 ngwyneb enllib oes-" Mae rhai a'a dysg fel beiiatus bla 1 Yn llonwi'r wlad a'u loes Myfyria'f Gair wrth oleu'r nef. I Ac yn weddigar iawn, | A dav? ei gyfrinacliau Ef 1j I ti yn i;.r-yn Ilawn, I Dy r-ewydd faes Co dan y gwlitb, "Deed 'egin 'gras yn fyrdd, Yn tJortreiadau'r nef ddilyth Hyd ochrau bydol ffyrdd ArweinitÚ praidd i Fynydd DltW- 0 bell, dwgfeibion coll, A eherdd y Groes dyr ar dy glyw Yn nef oedd oil yn oil" Mai ltc-g, 1 GWILYM 1LLI WILLIAMS, -0- Atolwg, cvfod, uiieti, yraddadebra, Can's cefaiai destyn leilwng i wnead ean; Mao heddyw'n ddyddsefydlu cenad Gvvynfa, Ac i'w groesawi eloli Era, lun. Os ienanc yw, maen eneiniedig genad, I A pwelirb?odau tnoes ya tyfu a wyo Yn tiaear brydfertb, sanitaidd, c-i gymenlld Dan ddjferyoau'r Gwaed fu'n Ht??'f BrYD O'jr Castell daelb i'r Macs i arwain byddln Sr addfwyn Oen fa farw ar y Pren I Hawddnmor i'n cadCridog ieuanc, ditlln. Ei nod o hyd yw ceisio gloewach nCD." Yo foTe'i ben y Mynydd Sanctaidd dringodd- Y myoydd lie cartref.a'r Ydwyf mawr: A byw y Weledigaeth yno gafodd A wna'n Lladmerydd ieuanc byd ya awr. Os gwelwyd Gwilym Gum'" yn mynd i garu 1'r Cryngae cyntaf dan adenytld noe, I Ba'n Williams ninan tua'r nil yn llama, A'r Rbywbeth hwnw Tn llethn'j galo. dlos. Ar werdd.1ain Cryngae hedoytv tyfai lil;, Ac cnill cahu 110'10 f v h S 'c Kwaloti"; Ac fel y "Myfyr ,.t .,yut )* "orch lygad-ddu," Fo hvyddo id, a geili f d yn falch. A'r divvedd fu -fe per-idodd nfc t allor Yu Rghwitud »i A dml yi ft-ehan, glyd Ac yno gwd dd bor:h y nef yn agor-- Y nef a greodd seicn yn unial byd. Un rbyfedd ydyw s-rnh am wneud Korchestion, I A dyna'n dclygtaw WP¡'.ltÏa, imide 7 Efe yw'r gillu roddes Duw i ddynion I'w gallu^i^i i wneu i byd y ne\ Gwneud dau yn un yw arfer lawn drvvy'r oasao, Os by(i(i yii s(!i-(,Ii d(i -.i fol blat,iad Dtiw Oad gwaith anghaiiad ydyw dryllio'r tanau, Gan wneud pob telya geii- yn delyn friw, tNid gorfoi cdn 11 ar ei Chllr.f tyner A wtite*,h y dlo, Ar-Iiiiifyl feelian bon 0! na, ond bugnil nawyd t Mae yoanner Fu yn ei swyi 0 efo se cit ei fron. 0 boed yn fly,i(il n i'w Ardudfyl fechan, A boed Aniudfyl t'eb« fi^o «f: Can's dyna'r lKvybr sicraf t-iit Ciinnaao, Ae o or(,r,u'r n;wl i I y nef. Eiddonaf hefyd bydd i'r lid dywyna Yn llacbar yn an nen tm yn ein plith, Ac y bydd Durtar Duw vn <inl i ganu Ar g->ed y maea o dan ysbrydrl wlith. PELYDROG. *Sef tad Dafydd ab Gwiiym. Cryngae-enw y II fierrady lie preswyli-ii Ar-iudfvl, mam Dafydd ab Gwilym, ond sydd erbyn hyn wedi malurio, ac a ail-adeiladwyd ac yno y pit-swylia rh:aint priod hoff ein bugail newydd ysi y Maea heddyw. ¡ fSef y diweddar 11 Fyfyr Enilyn." tDywed hanes i Atdndtyl, matn Dafydd ab Gwiiym, orfod Imine! ei ch itref oherwydd ym- ddygiad angbarodig ei rJuIII tuag ati. Mewn buaeth rnawr bob dydd, Ein grudd yn wlyh gan ddagrau, 'R un peth fuaaech chwi 0 dan 'r un ftingyl -iiiadau Mao colli un mor b-ff I Ac anw5l gan ein calon, Yn gwneud in cwpan ui j 1 lifo dios yr ymylon. Ond daw nerth yn ol y dydd, A cbyrahoith yn nl r< achos, Dysgwyliwn ol- 11 ddydd I Ar ol y dywell ddu-nos A dymnr cytitir v w Fod Duw yr Un bob amser, A bod ein colled ni j Yn gael i Mao-.ycai.ner. Liwyddiart hcb fethiant a f,o-iddo ei I drlyfhllyhrio; i A'i holl fiyd i weila'i fro- Duv;!r lie,fd i'o'tk Dwr iiido. I Doed iddo bob dedwyddyd,—a fEyniant Bdi, anwyJ, rlrwy'i tywyd, I NeB n'n bell o swri y byci. I 1 eilfyw mewn nefulfyd. j Clawddcoch. JAMES JONES, i 11 ■ S

! Atebion i Ddychymyg I Myrddinfab.…

-Cwyn Awen

I ■DERWYDD.

IDYCHYMYG.I

,Eisteddfod y Tabernacl, Llwynhendy,…

I Can i'r " Looking-glass."

Advertising

The Beat-all Ointment.

Advertising