Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

- .-Stiward yr Arglwydd.

News
Cite
Share

Stiward yr Arglwydd. LLYTHYR AGORED AT RABBI BEN AMOS. BARCHEDIG SVR -Y mae rbyw swyn rhyfedd i 1111 yu ugwia-i Had a Lledriib, Hunllef a >reud Iwyd. Gwu yn dda fod gwyddoniaeth wedi gwneud i'r ysbrydion gilio i'r gorwelion, gan adael y byd yn fyd noeth a didduw. Lr's liaver dydd, credai'r bob! lawer o betbaa ffol, yn ddiau ond gwell i mi yw'r gwr gred ffolineb na'r gwr na wel ddim i gredu ynddo O. Jan haul Daw. Pobl oer yw dysg. edigion yr oes hon, syr, gydag eitlirio eich parchedigaeth, ac mae'r bobl gyffredin yn n1yn'd ar ell hol yu rhwydd. Ond gan wybod ??gwr tanUyd ydych chwi fel un o hen I Otfwydi Israel, meddyliais mai hyfryd genych fyddai gwrando breuddwyd. DigOn Yw'r pra??of! sydd genyf o'ch ffydd-  yn y'?y? ar otergoeledd. Oaid ceddwn vn brecenol yn y cwrdd hwnw yn Soar pan I •, ?0e Soc^ yr Ysbryd wedi digio, gan !p,-awgrymu fad YDO ybryd araH ya Hccbu dan y ????"' neu y" rhywie ? Gwyddoch fod p bynag bona gredu mewn ysbryd o unrbyw fafh yn agored i gael ei gyhuddo o ofergoeledd, oUd gan SrRdu mai crefyddolder eich ysbryd ch??wt, ? ach ffydd yn yr Mweiedi?. yw, af yu m» 6n adroild y breuddwyd gefais. My?ed yr oeddwu i Scion yu hwyr y dydd. lsgynasai tawelwch anarferol dros y wiad, f n^-nc* an§*atld anwylyn. LHwidcymyIau'r orllein a gwaed ac eurUw bob yn ail, a buddat r Huao i'w fedd gydag nrddaeolrwyda ¡ S?'' ?° ??''?' Hwyr ddenai fyfyrdod oedd ^sUc^a's inau ddyfned i angbof o le ac I an?'" Da chlywais swn y cerbyd gyHymai ""I b-1, nes i'r olwyn chwith fy nharo ben- dramwnwgi i'r ?g „ p?g;? ekh pardwn," "leddwn wrth y gwr yrai' ai chwi ncu fi oedd ar fa ? » "? ??' yn ddiau,atebodd, mn, wyr stiwardiaid fy Argiwydd i beth yb Heb e* fai, heb ei eni," ddifynais !Qau \? rneddai, ? °' ??' ???ya?s au. II N a, meddai, nid am stiwardiaid fy r rgwYdd i y dywedwyd hyn,ond am y cyfF &refUn??? "?otwg.?bwatsau?yd?brvn ?""Syadod. "stiward i bwy Arglwyd ?"cbwi.syr?'' ?Deuwch i'r cerbyd, bai, a ?"???? wybod." Wedi i mi lusgo i'r ^erbvd yn ?''??srtbus—caays dolur a gawswn -dechreuodd y boaeddwr adrodd i mi ei ba.nes ei hun a'i Feistr. Stiward ydwyf i'r Arelu, CJ 4 ??," meddai: "adwaenoch chwi f ? u  ?/' meddwa mac cyalDt o f-ords  y wI ad yma 'nawr fel mai anodd cofin'n ?owau nhw i gyd." Rhyfedd yw na bvrtoo ???? ciywed am dano, hefyd," ^edda^ ««^anys ^wr enwog a dyrchafedig nleddi, II canys Gwr eowog a dyrchafedig Ydyw. Ho," atebais, Ii ydyw ef yu yf",cany"s <? Lords > "?? ydyw, meddai, Arg? yr arglwyddi yw." FeUy'n wir, mpfM% inau, ? rliaid Ei fod yn gyfoethog iawn lawn ?y? y gaHasai Ei weision droi allan ¡ ?y?°ch chwi oei eisieu stiward arno Qawf ? Oes, debyg.' atebodd, ond rhaid i ?' ?° nad yw Ei stiwardiaid Ef i gyd ddim Yu cael cystal byd a mi. 'Does dim cei? ?.?P gan eu haner nbw, ac nid yw yr hA? rpti? ? ei hunan yn eaniatau pethau fel hvn r"11 goddef y mae." 0 we?," meddwn, l snu?Dy ? Wn i ddim" oedd yr ateb, ond Un ? fel vna yw E\ Pan oedd Efe ei I'Lin ? bYw y"?' mi wrthododd bob anrhyd- e d a cbyfoeth, ac mi fuodd far?'n diawd.? Tybed)" ?sddwD yn o!. ond sut y'ch ch'i'n ????ei cystal byd, ac yntau mor galed a c}?. ? y?Iyd ? Nid cybydd-dod y?." ate?- odd °j d rhyw gredu nad oes gwerth mewn De? "?Q?earo!. Y ffordd y gwnaf i yw, peidio q- Hawerosylwo ddim mae E'n weyd, I ???'m!aen goreu gallaf o ben fy huo." I f> faiI  Blwr, oedd fy ateb, ond stiward ar 1 é(mt 0 bobl ydych chwi. syr, gaD ? mod mor liaerllug ?x,gofynAr ?a mU," meddai, "on „ '"? ood Map newydd yn awr ac yu y Inan. !ae genyf un pwU ar ?? ? agor yn "wr. Tinvn ( C W' Sydd yn y Swaith hwnw W*"yvd^doch cl h'i ddim b'ie celwn i bwmn da -i i rllywl-- yo weuldol rad ,?pda ai!I .!a ? yn fhywleyo weddo! rad ? Na wn I ??' atebah,;¡ ond mae rhyw Campbell' ? gwertbu pwmpau Dewydd tua ?dah3 yna, '?? nhw." ?w" am y ?ai? 0 ya dda." ebai vn a], 41 ond mae bai hYDfi 'In dda" ebai 'In 01 H oud mae o?a b?n? ? ?Sweithio yo dda o hyd, yn enwedig 01 Ydd dnvlr y" ?"? ? sL?n." Wir, nid ?vyi yn gw, am bwmp ar>erth yn awr, ond lddal ddim gwell i ch'i ofyn i'r Arglwydd ei i' un am meddwn yn ddiDiWed. ftNa," meddai yn al. "'dyw'r Arg!wydd ei I ?Q ddim yu gwybod am y gweithiau bach ycoa a ? cael eu hagor vn y wlad hon. I Dyrnn o 'r ffyrdd sydd genyf i wneud tipyn I lieb Ji»u 0d iddo." ? getech gyfraith a c».arch Pe delai i wybod?" gofynais. H a'' „/0c^' mae hyny ya dda vnddo— 1JJae vn i gyfreithia." Mae yn ?ae .,lawn i gyfreithia. Mae yn ?rpt??;?"? s dirion hefyd," ebwn yu 01. "Wn  sut y bydd i tua'r diwedd," oedd yr ateb ho !r °?"s. ? MemdiwcS eich bun, ?hos ma??'?'?ynnedgieferyDawr/'meddwn ?au F?T? "Y? cyrhaeddasom Seion, Me'r y?Rasp Xrngasgla, ai torf ° eyUa:d i fwrw eu cemzogau i'r drysolrf a n 51 I r drysorfa-nid i gadw'r gweddwon a'r ?ddtfai? nac 1 adeiladu 7)?-??-??? i a?ddiS,? i'wydydd cartrefi'r wlad, ond i ?rthi? borthi dlchder y Stiward, a chadw porfa i'w co r llw:am.?ano. Dihunais yn swn y y v edl trol i ?U ^y^au breuddwydion Y bYl brOD a methn cael dehongliad, Pa le c°P^yr. d'hm^« i^^i meddwG. a chofiais am danoch c^i. n L,h lchon y bydd i chwi ddarHeu ei ystyr ? bur f "?? ? o'r ?yn Helaf. dyua fy unig ??aith  awr. V t,-o a esaf ydd gen?,f I-thyr °kalthvn Qr" ? ?o Besafbydd genyf lythyr at y ffordd symld yr Ysbryd, ya Dghyd a ? Q nS i1 Weddion cymeriad Arianydd, ?Cfv?r?? cymenad "Ananydd," ?a ffer Y Pwll newydd. ?''e:ddgchy?frawdo!.hydhyu? METROS. I

CLYWEDiON.-1

I " Clywedion o Bontyberem."

---__-, Maescanner, Dafen.i

! Atebion i Ddychymyg I Myrddinfab.…

-Cwyn Awen

I ■DERWYDD.

IDYCHYMYG.I

,Eisteddfod y Tabernacl, Llwynhendy,…

I Can i'r " Looking-glass."

Advertising

The Beat-all Ointment.

Advertising