Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Eisteddfod Ebenezer, Llandefeilog.

CROSSHANDS.

"Hen Amaethwr" ac Addysg.

GROVESEND. I

I Ysgolion Sabbathol Methodistiaid…

t "Ty yr Arglwydd " a Thy…

PONTYBEREM. I

Clywedion o Bontyberem.*I

Y Friallen.

Parti Meibion Ponthenry.

!——.-: I Atebion i Ddychymyg…

IPenillion PriodasolI

Telyneg Briodasol.I

Y Dyn Dau-wynebog. I

- Dychymyg.I

Dan Ganghenau'r Pren Afalau.…

! CAN

Odlau Hiraeth !

News
Cite
Share

Odlau Hiraeth Ar ol Annie Mary, metch Mr. a Mrs. Davies, j Glyncurwen Terrace, Gwaen-Cae-Garwen, yr hon a fu farw Ebrill 13eg. 1909, yn dair-ar-ddeg oed, j Tra gwelid svvynion Ebrill { Yn nefoleidd o'r glyn, Aneirif flolau claerwyn, I • Angyliou heirdd y pwanwyn, Yu ¡,;loewi bro a bryn. Yn gwywo'ii ;it;tf, ;iraf, Mi wel ds lili wen, Yn witbddrych serch a chariad, { A choion ei chymeriad i Yn harddwch ar ei piten. t Ein hlnwyl Annie M ry,— Mae'r en w'n peri loefe Er bardded oedd ei hywyd, Fe'i dygwyd tua'r gweryd Yn nghanol gwanwyn oee. Er gwyred ein gobeithion, mr cymaint 9cddciuhedd, Fc gollwyd Annie Mary, 5 Ysbeiliwyd nef y teulo,- i Ma.e obry ) n y head. | FeJused oedd ei o!iwitini, Er na cbawd hwnw'n hir. Hen delyn ein Uawenydd A gadwai'n beraidd beunydd Dan wenau gwybren glir, Mae'r adgof brudd am dani Yn tynu'r dagiau llnith Er byred oedd ei dyddiau, Nid hawdd i rifo'i ffryndiau Adawodd ar y daith. Er derbyn eymwynaeau Rbagoraf feddai'r llawr, Rhaid oedd ei chael yn angel, A'i dwyn i'r ret yn ddiogel, I idith y dyrfa rÎwr. Yn rnyd y gorthrymderau Ni8 gwelir rnwy tii gwedd, Ond gwelwn barcb cahnau Mewn torehau heifdd ofludan Yn arwydd ar ei bedd. Hir gofir mwy am Annie Os ydyw wedi Bydd Ebrill gydl'j swyejon Yn goffadwruteth gyson A chaton pob rhyw firynd, Nae wyied ei thieni, Er lol y iioe yn ddu, Mae gwawr yr adgyf itiad Yn arw ahi dydd dyrchafiad A'r cyfarfyddi id fry. ( Llwyuhet;dy. YNYSOG.

Advertising