Hide Articles List

19 articles on this Page

Eisteddfod Ebenezer, Llandefeilog.

CROSSHANDS.

"Hen Amaethwr" ac Addysg.

GROVESEND. I

I Ysgolion Sabbathol Methodistiaid…

t "Ty yr Arglwydd " a Thy…

News
Cite
Share

"Ty yr Arglwydd a Thy yr Arglwydddi. Gan nad ydyw yn debygol y daw loan y Difeinydd i Gymru y flwyddyu hon, rhaid i rywnn arall gymeryd mewn Haw y gorchwyl o ysgrifeuu attodiad i banes Diotrephes a'i ddisgyriyddion-cynrychiolwyr ysbryd Ty yr Arglwyddi yn nghynteddau Seion-y bobl' sydd yn chwenych y blaen," ac yn ceisio crynhoi a chadw pob H awdurdod" yn eu dwylaw eu hunain. Ceir y dosbarth hwu yn son beunydd am ryddid barn a rhyddid llafar; and y mae y rbyddid hwnw, fel rheol, yn gyfyngedig iddynt hwy eu hunain ac i'r- urdd y perthynant iddi. Nid ydynt yn ym- gynghori a'r "bobl" o gwbl, nac yn caniatau iddynt hwy draethu dim o'u barn ar faterion cyfundebol. Dyledswydd a braint y bobl," yn yr eglwysi, ydyw ufuddhau i'w blaenoriaid, I a derbyn yr hyn a ddaw o'r ilysoedd uwchaf, fel deddf y Mediaid a'r Persiaid, yr hon ni newidir. Gwthir casgliadau ac achosion I newyddion ar eglwysi Cymrn, a hyny heb i'r aelodau eu hunain, yn fynyeb, gael unrbyw I lais na rheolaeth vn nghlyn a dygiad y cyfryw I bethau i fod. Mynych y clywir fod rhyw achos neu gronfa wedi myned i ddyled fawr, a bod yn rhaid wrth "gasgliad arbenig i'w codi 0 Gors Anobaith. Ond, atolwg, pa fodd yr aethant i geubwll dyled ? A gafodd y bcbl y gofynir am eu cynorthwy arianol ryw lais yn y gweithrediadau ? Dim o'r fath! Gwnaed y cwbt gan" bwyllgor" etholedig, a byny drwy ''ffydd." Ond beth bynag am I-ffydd" y pwyllgor, mae yn rhaid wrth weithredoedd y bobl i dalu am dani, ac i ddod a'r achos dyledog i'r Ian. I Un erthygl yn y credo gwleidyddol, yn y dyddiau hyn, ydyw -ydylaiy sawl sydd ya talu y trethi gael llais yn neddfwriaeth y deyrnas, a byny drwy eu cynrychiolwyr etholedig hwy eu hunain. Dyna ydyw! aelodau Ty'r Cyflredin-eynrychiolwvr en hetholaethau; a phan beidiant a bod felly, y maent dan orfod, pan ddelo dydd y cyfrif, i roddi eu He i ereill: ond nid ydyw Ty yr Arglwyddi yn cynrychioli y "bobl "-eyn. rychioli buddianau y maent hwy a phan ddelo llais y "bobl" yn Nhy'r Cyffredin i wrthdarawiad a buddianau y bendefigaeth mewn byd ac eglwys-wel, eled lIais y bobl" i'r lie y myno! er mwyn y "buddianau" y maent hwy wedi dyfod yn nghyd; ac hyd yma, y mae yr 11 ystafell ysgarlad" wedi I Hwyddo i ddweyd wrth bob mesur oedd yn amcanu eu cwtogi neu atafaelu gobaith eu belw-" Hyd yma y deui, ac nid yn mbeUach." Dyna ysbryd Ty yr Arglwyddi: ac onid ydyw yn rhy amlwg o lawer yn Nhy yr Arglwydd ? Dichon y dywedir nad ydyw swyddau eglwysig yn "etifeddol," ac mai y bobl" eu hunain sydd yn gyfrifol am ethol dynion i'r set fawr." Onid ydyw dewis "blaenoriaid" yn rhan o waith yr eglwys? Ydyw, yn ddiau; ond wedi i hyny gymeryd lie y mae eu gallu hwy ar ben canys y maent yn cael eu dewis am oes." Ac, ysywaeth, y mae llawer un yn myned dan gyfnewidiad rhyfedd arc! ei fyned yn aelod o'r Sanhedrim Y mae'r gwr, bellach, yn perthyn i'r cylch cyfrin, ac yn dechreu siarad am dano ei hun yn y rhif lluosog—{Yr ydym ni fel swydd- ogion." Ac y mae awyrgylch swyddogaeth, fely Tir Rheibiedig y sonia Bunyan am dano, yn effeitbio ar y sawl sydd yn ei hanadlu. Y mae rhiowedd ei swydd" yn ei ddilyn yn wastad, ac yn peri iddo deimlo nad ydyw efe "megys dynion eraill nac fel y publican hwn chwaith." Fel swyddog y I meddfHa, felswyddog y llefara, ac fel swyddog y gweithreda byth mwy a pban feiddia undyn yngan gair ei fod yn gwahaniaethu mewn barn, edrychir arno fel un yn cablu urddas ac yn dangos diffyg gras! Nid ydym yn dywedyd fod hyn yn wir am bawb. Y mae yna ddyrnaid a Ryddfrydwyr pybyr yn Nhy'r Arglwyddi; ac y mae yna ambell un o ysbryd llydaa a rhyddfrydig yn mysg ein swyddogion eglwysig; ond ychydig ydyw eu nifer, mewn cym- hariaeth; ac nid ydynt yn cael rhyw le esmwyth iawn yn y "set fawr." Y mae eu dyhewyd dros hawliau yr eglwys yn peri eu bod yn anmhoblogaidd yn y cylch swydd. ogol.—O'f Gtnincn am Ebrill.

PONTYBEREM. I

Clywedion o Bontyberem.*I

Y Friallen.

Parti Meibion Ponthenry.

!——.-: I Atebion i Ddychymyg…

IPenillion PriodasolI

Telyneg Briodasol.I

Y Dyn Dau-wynebog. I

- Dychymyg.I

Dan Ganghenau'r Pren Afalau.…

! CAN

Odlau Hiraeth !

Advertising