Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Eisteddfod Ebenezer, Llandefeilog.

CROSSHANDS.

"Hen Amaethwr" ac Addysg.

GROVESEND. I

News
Cite
Share

GROVESEND. I I SOCIAL" YN MOUNT PLEASANT. I T [GAN I I chog lp Iau diweddaf cymerodd social ardder- og Ie yn Y capel uchod gan y Bible C?.?. Qedd y byrddau ???? eu ?6Du a phob math 0 ddant' -t"?° ^asU6' ac eisteddodd tua dau cant i fwyta, ac yr oedd digon o fwyd ar ol i ortin a cant ??' habtaw ?wragedd a phlant Gwasanaethwyd wrth y bvrddau gan MRwrs l ?i Miss Nellie Wat??3. Devonia; Mrs. n«a R?l?? a Mrs. Le.is; Mr8 Cook a Mrs. ¡ WilHa,? Roeddybwydydd i gyd wedi eu ?oddi yn rhad ? amgJloblad ?sn aelodau y caoe? ? amryw gyfeiUi oner em o'r He. Tra  Iedd Y gynu eidfc, yn bwyta, cafwyd I ?'?'  gyoufteid? yn bwyta. cafwyd 8r<*nio^bhn»7 M?fcns gaa Mr. James Bond, ^auxrotJ Ar 01 i bob un S? ei ddigoni, cafwyd cyllgherd(i arddercho g. C57nierwyd y gadair gac j( '/mrJercliof- Cymerwyd y g?dair 9411 T, R ????s, Y6W., M.E:, goruchwyHwr o a Grovesend. C':n dechreu. dvwedodd i y caeir,ydd yc?yd'g eiriau pwrpasol 'iawn am y daioni °??? yn cae^ et wneud gan y ?:Mf C^ss' vn capel ???' ?c yr oedd va teim!o yn ddic Chgar '??" ?? Ringsam ei iaiur ??vd ? P ?' Dechreuwyd y cyngherdd drwv fn0i I!fWdar y berdoneg gan Miss NeUje WnfH?R| DevoLl; unawd gau Mr. prn:mlDgS, Abertawe ;tmaw::1 gn MISS May Pick T pick IwYnteg, selei,ti.,?i., gan Mr. ?'?!iam "'?? ucawdgan Miss Katie ?atbf? .?. ?nawd gan Mr. A. Wiihams, ?ber< Abeltawe; unawd ? y crwth, Mrs. Aldrige, ?orsf.?? "uawd gau Miss Parry, Post ffice; ou ?"???. Christian 'Soldiers gan Office 'n^f a' ac ddsweddu fe ganwyd "Cod sav6 *1, e T, Ar o? hyn cafwyd 0 dd10]chgarwch rr ch?iorydd c.?. ydl wasanaethn wrth y byrddau, IT c edd wedi cymeryd chEm, I Miss Pa?. m drefoQ y program, i Mr. Lewis am Feau;,K Y berd,onea y? Thad, ?Mr. Bond am ei aalrpvi J*aett" ar y gramophone, ac .d.j t a. )?;Wethary g1':7mDph01:e,ac l'r ca Clf) '1" ?'wasanaeth. Cn\ dd y Gadeirydd Fr ?a, a dywedodd y dv]ai ruf^?r °,r hyn gael en cynal gan eglwyri a '??? ? cyfarfodydd oedd ya darjpoa C^garwch- 'Roedd vn dda ganddo elM aeladau o'r ^S'wyf! ereilf yn y cyfarfod, c vr ka gobe!thio ma1 11Íd dyma y ?r oedd ??Sob?thio mafmd dyma y ?'?'?' ? hefyd yr oedd yn J()!U Vw t ¡ 1.' b ') ?? ewpiof pob ?° ?? mwynbau ei bunan Fr ??o eith f Roe?d yn v.<:? gauddo weled pob un ar yr ochr oreu o'i amgylchiadau, a I neb yn dyoddef eisien, a chyhyd ag y byddai yn y He, y byddai nerth braich dros hyny. ) (Hear, hear.) I Da genyf we!ed fod yr eglwys boa yn I' gwneud Ue i bobl ieuainc i fyn'd, yn He bod ar i hyd yr heolydd. Nid oes yma le i' ? gael heb fyn'd i Gorseinon neu Pontardulais, ac erbyn cyrhaedd un o'r ddau le hyn, mae yn amser I dychwelyd yn ol.adref,-fel y dywedodd Mr. Watkins, y cadeirydd. Gobeithio y cawn social eto mewn byr amser yw cri pob un oedd yno. Yn ystod y cyngherdd, 'roedd y berdoneg I dan ddwylaw galluog Miss Nellie Watkins, Devonia. I

I Ysgolion Sabbathol Methodistiaid…

t "Ty yr Arglwydd " a Thy…

PONTYBEREM. I

Clywedion o Bontyberem.*I

Y Friallen.

Parti Meibion Ponthenry.

!——.-: I Atebion i Ddychymyg…

IPenillion PriodasolI

Telyneg Briodasol.I

Y Dyn Dau-wynebog. I

- Dychymyg.I

Dan Ganghenau'r Pren Afalau.…

! CAN

Odlau Hiraeth !

Advertising