Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

, ===.::::======-===-=-'===-=::-==='===-='==…

[No title]

f -LLYFR MORMON.

EIN DYLED I'R YSGOL SUL.

News
Cite
Share

EIN DYLED I'R YSGOL SUL. [Cy(I-ftiddngol yn Eisteddfod Salem, Llan- gennechl Nodweddir y blynyddoedd diweddaf hyn gan luawsrnawr o sefydliadau crefyddol. Yn mhlith y rhai hyn, nid y lleiaf o ran gwasanaethgarwch ydyw yr Ysgol Sul. Gyda phnodoldeb mawr y gellir dywedyd fod ei hymdaith o'r deehreu wedi bod yn ogoneddus o ran dylanwad, ac yn ysblenydd o ran llwyddiant. Trodd allan i'n bye] yn gorchfygu, ac i orchfygu." Rhyw feddylddrych odiaeth ydoedd y melldylddrych amsefydluyr Ysgol Sul o fewn terfynau ein i tir. Mor wreiddiol yw ei chynllun, ac mor fawreddog yw ei gallu er dyrchafu cyflwr moesol ein gwlad. Y mae yr Ysgol Sul, er gwaethaf pob rhwystran, wedi gweithio ei ffordd yn mlaen o fuddngoliaeth i fnddngoliaeth, nes o'r diwedd y mae wedi enill hyder a chymeradwy- aeth miloedd lawer o'i nhlaid, ac wedi gafaelyd mor drylwyr yn ein calonau. fel y teimlir tnag ati fel nn o anhebgorion ein crefydd. Hvd yn hyn, hi ydyw y moddion mwyaf effeithiol a ddefnvddiwyd, er sefydliad Oristionogaeth, i wneuthur cynwys y Llyfr Dwyfolyn adnabyddus i'r byct a'r eglwys; ac y mae gwybod cynwys y Beibl yn anhebgorol angenrheidiol er cadw crefydd Crist yn ei phurdeb a'i nerth yn y byd drwg presenol. Mae y daioni sydd wedi deilliaw eisoes oddiwrth lafnr yr Ysgol Sol tu hwnt i bob dirnadaeth. Ni amcai-a at ddim llai nag arwain dynion o dywyllwch i olenni; dychwelyd eneidian at Fab Diiw; ie, dryllio cadwynau llygredigaeth. a thywys pobl ieuainc o'u gafael- ion i ryddid efeugyl Crist. Gyda hyn o ragymadrodd, gadewch i ni ei hadolygu etoyn fwy manwl, fel y mae wedi bod yn fendith yn Haw Dnw i oflyrchafn ein cenedi yn feddyliol, moesol, a chrefyddol. Yr ydym yn ddyledus iddi, 1. Am ein dyrchafu mewn ystyr feddyliol. Un o'r cadwynau penaf a fedd Satan i gadw cenerllaethau y ddaear yn gaeth o dan ei ly wodraeth vdjnv anwybodaeth o'r gwir Donw. Os edrychir dros y rhan baganaidd o'r byd heddyw, gwelir fod yr adrioliall sydd yn ddyledus i'r anweledig Ddnw, yn cael ei roddi i luaws o fan dduwiau gweledig ac os ydym am Weled eithafion trueni, anfad drygioni, a dygn; anwybodaeth, edrychwn ar y miliynau pechaduriaid p? gan aid d hyn sydd mor druenus eu syniadan am fywyd a'u gobeithion dyfodol. Oyfadoefwn fod gwybodaeth a moesoldeb llawer o broffeswyr gwlad cfengyl y't brill iawn, ond y mae yn anghydmarol nwch nag eiddo trigolion y gwledydd paganaidd, ac y mae hvn i'w briod- oli, i raddati helaeth, i wasanaethyr Ysgol SuI. Perthyna i'r gwirionedd a. Cldysgir YIlcldi ddy- lanwad bendigedig tn hwnt i dclesgrithd. Mae yn dwyn cysylltiad a'r hyn oil sydd ogoneddus mewn dyrchafiad moesol, Gan mai y Beibl yw Llyfr yr Ysgol, gwna fwy i eangu y meddwl a chadamhau y galluoedd na llyfrau ereill yn nghyd. Y mae yn amlwg fod gwedd newydd ar ein gwlad y pryd hwn, mewn ystyr feddyliol, i'r hyn ydoedd pan ddechreuwyd yr Ysgol Sul. Mor effeithiol yw yr addysg a gyfrenir (irwy ei lu_A.l:I, "lAnA 1-1' "Ll" .1_1_ uuuoi y IIUIlaoun i «<wuu y ynuiuuuu rt uj'ruiiaiu I eu meddyliau oddiwitli y materol a'r darfod- edig at yr ysbrydol a'r tragywyddol. Mae rhywbeth yn ysbryd adullweddy Beibl a sy(ld yn neillduol o addas i dyim sylw y meddyliau gwanaf a'r mwyaf anniwylliedig. Ar ol i lawer Saul gael ei ddyehwelydyn Nghymru, agofyn yn grynedig, Arglwydd, beth a fynu di i mi ei wneuthur?" clywaf ius oddi uchod yn ateb, Oytud, dos i'r Ysgol Sal, ac fe ddywedir i ti pa. beth sydd raid i ti ei wneuthur." Mae y gwcrthfawrogrwydd yn y cyfeiriad hwn yn rhy ear.g i'w fesur, ac yn rhy ogoneddus i neb ei ddegrifio; y dydd olaf yn utiig a'i dongys. (Fw barbaa). I

I--v--1 . Y DWYLAW SION.__t

NODDFA, TRIMSARAN.

ICLYWEDION 0 BONTYBEREM.

ICLYWEDION 0 LANGENNECH.

"CLYWEDION GARWAY."