Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Y PARCH. T. JOHNS AC ENWADAETH.…

News
Cite
Share

Y PARCH. T. JOHNS AC ENWADAETH. ■~GA>- Gwiiyir MORLAIS.] Ysgrifena gohebydcl o Llanelli iV Taricin fod finvgwd enwadol yn clebyg o gvmerycl lie rhwng y boneddwr ucliod a'r Parch. R. 3.1. Humphreys, os bydd i'r blaenaf gymeryd sylw o haeriadau amddiffynol Machno. Y mae'n rhaid fod y gohebydd hwn yn hynod o anwybodus cyn ei fod yn camgymeryd haer- iadau Mr. Johns am fteitluau, a ffeithian Gwilym Morlais am haeriadau. Rhaid nad yw wedi darllen y ffeithiau didroi-vn-ol a roddir yn y MERCURY, neu ei fod yntau fel ei flaenor yn Nghapel Als wedi eu darllen drwy spectol yr enwad. Rhaid ei fod yn hynod fyr ei gyrhaeddiadau neu ni fuasai yn gwneuthur y fath gamsynied dybryd a' phriodoli ysgrifau Gwilym Morlais i Machno. J)ylasai fod yn hollol gyfarwydd a ieithwedd f ddau ers amser bellach. Yn fy llith diweddaf addewais ymgymer- jj yd a'r Cynghor Sirol er dangos pa fodd yr ymddyga yr Annibynvvyr a'r Bedyddwyr j tuag at eu ffryndiau enwadol. Gwneir y Cynghor Sirol i fyny o ddan-at-bymtheg o Henaduriaid, ac unarddeg-a-deugain o Gynghorwyr a'r hyn sydd yn bur rhyfedd yw fod yn y Cynghor Sirol rhyw swyn aughySredin. i weinidogion yr Annibynwyr, o herwydd yn yr etholiad diweddaf bu saith (rIlif perffaith, onide 1) o'r cyfryw yn ym- geiswyr am s eddaii, a bn pedwar o'r saith yn llwyddianus. Gweloddy ped war nad oeddent yn rhif cjdnabyddedig. IN id oeddent yn saith, rhif perffaith, na thri, rhif Ysgry thyrol, nac hyd yn nod rhif pump, rhif y morwynion call, na rhif yrhai frol hefyd, felly pender fynasant fod o nifer y morwynion, beth bynag,ac ethol- asant y Parch. W. 'Davies, Llandilo, i fod yn Henadur, ac yn awr y mae genym. Gynghor Sirol Santaidd dros ben, a phump o enwog- ion y ffydd yn ei addurnc. Beth p3 bai yr en- wadau eroill yn dilyn yr esiampl, tybed na fuasai y Cynghor yn fwy tebyg i Gynadledd gymysg o'r gwahanol enwadau, a pliump-ar- hugain o arweinyddion y bobl yn eistedd arno er trefnu pt fodd i osod ceryg ar yr heolydd, i bontio nentydd, i agor cwteri, a mil a mwy obethau pwysig cyffelyb. Y mae gan y Cynghor Sirol hawl i ddewis dau aelod ar yr University Court, y rhai ydynt, Prof. D. E. Jones, Caerfyrddin (An- nibynwr), a Mr. Gwilym Evans (Methodist). Ar y Joint Education Committee y mae gan y Cynghor hawl i ddewis tri aelod, y rhai ydynt, Mr. Gwilym Evans (Methodist),Prof. D. E. Jones a'r Parch. W. Thomas (Annibyn- wyr). Yr oedd angen Clerk ar y Pwyllgor hwn, ac etholwyd Mr. Powell, aelod o eglwys y Parch. W, Davies, Llandilo (Annibynwr). Yr oedd angen archwiliwr y cyfrifon hefyd, etholwyd Mr. Davies, mab i'r Parch. W. Davies, Llandilo (Annibynwr). Yr oedd,ac y mae gan y Pwyllgor hwn hawl i ddewis prif athrawon yr Ysgolion Canolraddol, ac y maent bron yn ddieit-hriad wedi ethol Anni- bynwyr. Allan o bob deg a gyfansodda y Corff Llywodraethol Sirol, y mae pedwar yn Annibynwyr, pedwar Eglwysvvr, un Meth- odist, ac un Bedyddiwr; felly gwelwn fod yr Annibynwyr braidd yn ddieithriad yn gofalu, os byddant yn y mwyafrif, i osod Annibynwyr yn y prif swjddfeydd, ac eto i gyd, yn ngwyneb ffeithiau fel yr wyf wedi nodi, a'r rhai sydd yn liollol tufewn i gylch gwybod- aeth Mr. Johns, cwyna o herwydd ei fod yn tvbio fod Bwrdd Ysgol Llanelli yn delio yn annheg tnag at rhyw brif athrawon nad oes neb ar wyneb daearDuw yn gwybod dim am danynt. Y mae Mr. Johns yn ddirwestwr selog,ond fel y dywedais o'r blaen, credaf ei fod yn fwy o Annibynwr nag o ddirwestwr, er ei fod un- waith wedi boddloni aberthuei fywyd ar allor dirwest. Er mwyn profi hyn, carem gael gwybod ei resymau dros bleidleisio dros Mr. AVatkins, Llandovery, i fod yn Henadur; ai am ei fod yn Annibynwr, ynte am ei fod yn Ddarllawydd (Brewer) 1 Os mai am ei fod yn Ddarllawydd, pa le y saif fel pleidiwr Tenny- son Smith, ac aelod o'r Ironsides? Os mai am ei fod yn Annibynwr, paham y cwyna fod ereill yn gwneuthur yr un modd ag ef ? Gair o eglurhad a rydd foddlonrwydd hyd hyny, bydd edwych.

YSGREPAN GWILYM MORLAIS.

CYFARFOD CHWARTEROL Y BEDYDDWYR..

LLWYDDIANT EISTEDD-FODOL.…

I PONTYEATS.i

I LLYFRMORMON.; _

I CLYWEDIO O'R HENDY.I

IBETHANIA, LLANOS.

•PEMLLION I

I 'BEDD.,I YN Y BEDD.

ICAN Y GWANWYN.I

4MAM.. -I I CARIAD MAM.I

Advertising