Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

YSGREPAN GWILYM MOBLAIS. j

. TABERNACL, LLWYNHENDY.

CLYWEDION O'R TUMBLE. 1

Y DWYLAW CROESION.

News
Cite
Share

Y DWYLAW CROESION. Y mae yn dda genyf glywed fod eich newyddiadur clodvviw wedi gwneud llawer o ddaioni i'r lie uchod, ac, yu wir, y mae ytaa ddigon o lei wella eto. Y mae y Lodger yn parhau o hyd i roddi ychydig o hanes y lie yma, ac yr wyf yn gobsithio y bydd iddo ddal yn mlaen am hir amser eto, oblegyd y mae eisoes wedi dysgu gostyngeiddrwydd i'r lie. Pan y byddaf yn cyfarfod a rfcywuu ar yr heol yn awr, bydd yn sicr o dynu ei het i lawr yn lie ysgwyd ei ben. Yr oedd yn flin genyf glywed fod un sydd yu pro- ffesu bod yn aelod o'r gymdeithas ddirwestol sydd wedi ei sefydlu yn yr ardal hou, wedi cvflawni gorchwyl nad oedd yn weddus iddo yn ddiweddar, sef rhanu'r ddiod feddwol i'r arad wyr ya yr ymdrechfa aredig ddiweddaf, ger y Tumble. Carwn yn fawrjpe byddai yr ymdrechfeydd aredig yma wedi cael eu symud o'r wlad, o herwydd nid ydynt o un lleshad. Y maent yu cynyrchu mwy o anfoesol- deb a meddwdod yn mhlith yr amaethwyr nag ar un adeg arall. Trueni na buasai gan rywun waith 'r ddau berson hyny, yn lie eu bod yn ymrolio ar y cae o dan ddylanwad Syr John. Gallasem feddwl, hefyd, eu bod bron newynu wrth eu gwel'd yn ym- drechu bwyta naill y llall fel cathod Kilkenny. Cofiwch y gorchymyu, fechgyn, 16 Cerweh eich gilydd." Ymddangosodd un person ar dudalenau y MERCUET ychydig amser yn ol, yr hwn a gyfenwa ei hun yn Shoni Chwareuteg. Yr oedd yn ceisia egluro pabam y dywedodd y cyfrwys hwnw fod y merched yn myn'd i cbwilio am eu cariadon. Ni chefais fawr o eglurhad ar y mater o gwbl ganddo. Yr oeddwn mor dywyll wedi darllen ei lythyr ag oeddwn cyn hyny. Ni ddywedodi fawr paham yr oedd y Llwynog yn dweyd hyn, ond aeth i adrodd hanes y dyn a'r ysgyf- arnog, a chredaf, Mr. Gol., iddo dynu darlun cywir o'i huuan cyn y diwedd. Yaol ei farn ef, yr oedd y Llwynog yn siarad am y merched bron mewn gwaradwydd, tra yr oedd ef ei hun yn ei lythyr di- weddaf yn gwaradwyddo y rhyw fenywaidd. Nis gwn pwy yw'r Llwynog, ac nid wyf chwaith am gymdeith- asu a'r fath daclau cyfrwys. Yr oedd Shon yn teimlo ei bod yn ddyledswydd arno i fyn'd i geisio amddiffyn y merched. gan ei fod wedi cyfenwi ei hun yn Shon Chareu-teg, onide buasai y wlad yn edrych arnynt yn y modd y gosododd y Llwynog hwynt allan yn y MERCURY. Cynghoraf Shon i adael rhwng y merched a'r Llwynog, rhag ofn iddo ef gael y gwaethaf yn y iliwedd. == ERYB. I

HERMON, PENBRE. 'I

TUMBLE. j - i

JAMES RYAN, MAESCANNER ROW,…

— ANERCHIAD BARDD

I CWYD DY BEN.I

IY SEREN.I

I CAN HIRAETHLON i

Advertising

FELINFOEL.