Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR. I

CYHOEDDIAD Y BHYFEL. I

[No title]

IRHOSYN EURAIDD Y PAB.

-BYR NODION.I

News
Cite
Share

BYR NODION. I Prydnawn Sadwrn, Ebrill lOfed, cynaliwyd cyfarfod cystadleuol llewyrchus dros ben yn Bethesda, Llangenneeh. Ar y prif ddarn, y don "Huddersfield," cynygiodd pum cor, a chipiwyd y cwd, y clod, a'r aur gan Gor Tabor, Bryn, o dan arweiniad Mr. James Protheroe. Nos Lun, Ebrill 12fed, traddododd y brawd hwylus, William John Harries. Llwynhendy (aelod o eglwys Soar), bregeth nertliol a grymus yn Tabor, Bryn, oddiar y geiriau, Dafydd a gyfododd yn foreu." Dyma gynyg cyntaf William John yn gyhoeddus, a da oedd genym ddeall fod ynddo ddefnyddiau addawol am bregeth wr gwych, doniol, ac adeiladol, os caniata iechyd, nerth, a bywyd iddo. Hyn a ddymunwn, yn nghyd a phob hwylusdod arall. Dydd Sad wrn, Ebrill lOfed, cyrhaeddodd Mr. a Mrs. Lewis, Dolybar House, Cwm- felin, eu deugeinfed mlynedd yn y sefyllfa briodasol, ac er mwyn eu dathlu yn rhwysg- fawr a gogoneddus, galwyd yn nghyd y Llwynhendy Tea Party Poets, a chafwyd gwledd ardderchog nad anghofir am dani am amser hir. Yr oedd y bwrdd wedi ei or- lwytho a phob melusion a melusfwydydd, fel y gellir dywedyd fod y wledd nodedig hon up to date." Wedi ymborthi a digonedd o'r parotoadau, etholwyd i'r gadair Mr. John Howells (Hywel Hwyliog). Cafwyd ganddo araeth fer, ond i'r pwynt priodol, yn ol ei arfer, ac yna darllenodd amryw lythyrau oddiwrth frodyr oeddent yn methu bod yn bresenol. Yn mhlith y lluaws ydoedd yr adnabyddus Mr. Jabez Thomas, Birmingham, y bardd Seisnig. Yna cawd anerchiadpit barddonol gan Arthur Wyn, Glasfryn, Gwyn- fardd, P.D.P., Llwyn Alaw, y Bachan Sobor, a Rhedynfab. Wedi dychwelyd y diolch- iadau arferol, terfynwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf bywiog a blasus y buwyd ynddo erioed. Nid yn ami y deuir ar draws cymeriad fel Mr. Thomas Lewis, yr hwn sydd wedi byw 35 o flynyddoedd heb gyffwrdd a'r ddiod. Ein dymuniad a'n gweddi ydyw ar i 6reill ddilyn yr esiampl hon er llesiant personol, teuluol, a chym- deithasol.—Yr eiddoch, UN O'R GWAHODDEDIGION. I

I NODION 0 PENRHIWGOCH.I

BETHANIA, LLANON.

CLYWEDION 0 GWM LLETYFEDACH.

"GAIR BACH" O'R TUMBLE.

LLYFR MORMON.

ICLYWEDION 0 CROSSHANDS.