Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

YSGREPAN GWILYM AIORLAIS.),

PENBEE. I

Y DWYLAW CROESION. I

-PONTYENTS. -1

News
Cite
Share

PONTYENTS. -1 SY.R,-Cofus genyf i ysgrif o'r pentref uchod i ym- ddangos mewn rhifyn o'ch papyr poblogaidd rhyw ddwy flynedd yn ol (mwy neu lai). Cynwys y cyfryw ysgrif oedd dangos mor anuedwydd ac anghysnrus oedd pobl y lie a'r gymydogaeth hon, o herwydd yr anghyfleusdra i gael meddyg yn amserol mewn dam- weiniau sydyri. Hefyd, yr oedd anog i'r bobl i ystyried y rheidrwydd oedd aruynt i ymdrechu a gwneud eu goreu i gael meddyg i artrefi yn fwy agos. M.te yn wir i ycbydig o'r bobl o'r gweithfeydd cylchyiiol gael eu hethol y pryd hwnw i fod yn bwyllgor er ymdrin y mater, a thrio cael undeb rhwng y gwahanol weithiau i gymeryd at yr un meddyg, yn lie fel y maent yn bresenol. Mae yn wir i rai o'r cyfryw bwyllgor wneud eu goreu er cael cydweithrediad i gyrhaedd yr amcan oedd mewn golwg, ond mor wir a hyny, gwnaeth ereill eu goreu i rwystro y mudiad daionus hwn fyued rhag ei flaen Dolurus meddwl fod pobl felly i'w cael ipewn unrny w le. oud y mae yn eithaf gwir y myn rhai dytiu'n groes, beth bynag, a phamorangenrheidiol fydd y peth a gynygir i sylw y gymdeithas. Gallem feddwl mai gwerth dyn yw ei ddefnyddioldeb. Y mae dyn yn greadur cymdeithasol, ac yn aelod o'r gym- deithas ddyuol, ac fel y cyfryw, dylai wneud ei ran o blaid dedwyddwch cyffredinol y gymdeithas, a'r lie hefyd ond nis gall yr anwybodus ateb y cyfryw ddyben mae'n wir. Erbyn heddyw, y mae yn amlwg fod Pontyeats a Phonthenry yn cyflym gynyddu inewu adeiladau a phoblogaeth hefyd. y mae yma ddyuiou o gryn enwogrwydd, ac yn meddu ar safleoedd uebel, ac yn ddiddadl, os ewyllysiant, gallant wneud daioni mewn cysylltiad a chael meddyg i artrefi yn y lie. Y mae yn wir fod yma feddygon o nodwedd dda mewn cysylltiad a'r gweithfeydd, pa rai a ymwelant a'r lie unwaith ueu ddwy yr wythnos. Er hyn i gyd, deuwn, rai o honom, bob dydd yn fwy teimladwyac yn fwy profiadol o'r ffaith fod angen am feddyg yma yn rbagor ua dwy waith yr wythnos. Profodd teulu hvny yma yn ddiweddar iawn, sef y rheidrwydd o feddygyn fwy cyfleus, er atal rbediad gwaed, yr hyn fu yn achos i rai o'r cyfryw redeg filldiroedd er eyrchu am feddyg, a hyny ganol nos. Nid oes oud y profiadol all ddirnad yr anghysur a'r poen a ddyoddefk o ddiffyg meddyg wrth law mewn profedigaeth fel hyn. Yr wyf, fel tin o benau teuluoedd y lie, yn teimlo ei bod yn ddyled- swydd arnom oil i bieidio pob achos a gynygir er dedwyddoli a llesoli y gymydogaeth lie yr ydym yn byw, a gwneud ein goreu i'w chael yn debyg i gymyd- ogaethan ereill. Mae yn ddiddadl genym mai ein diffyg ni, fel pobl y lie, i ymddwyu fel ag y dylem, ac i wneud ein goreu dros sefydliadau da, ydyw yr achos o lawer o'r annrhefn a'r aughysur ydym yn orfod ddyoddef ar lawer pryd. Felly, mae yn bwysig i ni ystyried a chydymffurfio a'r amodau gofynol er cys- ylltu y gweitbiau a'u gilvdd a'u parotoi i dderbyn yr un meddyg i'w gwasanaethu. Pe caem hyn i weith- rediad, a rhoddi cyhoeddusrwydd yn y papyrau o'r hyn ellir wneud yn wythnosol, neu yn fisol, er cynal y cyfryw, yn ddiddadl, cawsem amryw o gynygion oddiwrth feddygon da a phrofiadol. Hyderaf na chaiff y mater hwn orphwys ar byn o sylwadau, ond y daw pobl y lie yn gryno i roddi help, ac yn bleidwyr gwresog i achos mor angenrheidiol a hwn.

I-PUMP -HEOL. !

ILLITH Y LODGER.

PONTYBEREM. I

ARADR -HYNOD.-I

♦————— ODLAU SERCH.I

I-BLODEUYNI

Advertising