Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

I PRYDAIN A'R IWERDDON.

[No title]

ALLTWEN.I

EINDYLEDI'RYSGOLSUL.I EIN…

iTEIMSAEAN.

I-LLYFR MORMON.

News
Cite
Share

I LLYFR MORMON. I [PHAD.J A myfi, Nephi, a welaig fod y cenedloedd a aethant allan o gaethiwed wedi eu gwaredu trwy allu Duw allan o ddwylaw yr holl genedl- oedd ereill. A bu i mi, Nephi, weled eu bod yn llwyddo yn y tir, ac mi a welais lyfr, ac yr oedd yn cael ei gario allan yn eu plith hwynt. A'r angel a ddywedodd wrthyf, A wyddost ti arwyddocad y llyfr ? A mi a ddywedais wrtho, Na wn i.' Ac efe a ddywedodd,' Wele, y mae yn dyfod allan o enau Iuddew:' a myfi, Nephi, a'i gwelais ef; ac efe a ddywedodd wrthyf, Y llyfr a welaist yw ooflyfr yr Iuddew, yr hwn sydd yn cynwys cyfamodau yr Arglwydd, y rhai a wnaeth efe a thy Israel; ac y mae hefyd ya cynwys llawer o broffwydoliaethau y proffwydi sanctaidd; ac y mae yn goflyfr tebyg i'r cerfiadau sydd ar y llafnau pres, ond nad oes dim cymaint; er hyny, y mae yn cynwys cyfamodau yr Arglwydd, y rhai a wnaeth efe a thy Israel; am hyny, y maent o werth mawr i'r cenedloedd.' Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd wrthyf, I Yr wyt ti wedi gweled y llyfr yn dyfod allan o enau Iuddew; a phan y daeth allan o enau Iuddew, yr oedd yn cynwys symlrwydd efengyl yr yr oedd yn eyiinrys 2 Arglwydd, am yr hwn y dygwyd tystiolaeth gan y deuddeg apostol; a hwy a ddygasant dyst- iolaeth yn unol a'r gwirionedd ag sydd yn Oen Duw am hyny, y mae y pethau hyn yn myned allan oddiwrth yr Iuddewon mewn purdeb, yn unol a'r gwirionedd ag sydd yn Nuw; ac ar 01 iddynt fyned allan trwy ddwylaw deuddeg apostol yr Oen, oddiwrth yr Iuddewon, at y cenedloedd, A bu i mi weled gweddill had fy mrodyr, a hefyd lyfr Oen Duw, yr hwn a ddaeth allan o enau yr Iuddew, ac iddo ddod oddiwrth y cenedloedd, at weddill had fy mrodyr, ac ar ol iddo ddod allan atynt hwy, mi a welais lyfrau ereill, y rhai a ddaethant allan. trwy allu yr Oen, oddiwrth y cenedloedd, atynt hwy, hyd at argyhoeddiad y cenedloedd, a- gweddill had fy mrodyr, a hefyd yr luddewon, y rhai oeddynt wedi eu gwasgaru ar hyd holl wyneb y ddaear, fod coflyfrau y proffwydi a deuddeg apostol yr Oen yn wir. A'r angel a lefarodd wrthyf, gan dd3'we<'ydr Y coflyfrau diweddaf hyn a welaist yn mhlith y cenedloedd a gant gadarnhau gwirionedd y rhai cyntaf, y rhai ydynt eiddo deuddeg apostol yr Oen, a gwneud yn hysbys y pethau goleu a gwerthfawr a gymerwyd ymaith oddi- wrfchynt: a chant wneud yn hysbys i bob llwyth, iaith, a phobl mai Oen Duw yw Mab y Tad tragywyddol, ac laehawdwr y byd a bod yn rhaid i bawb ddod ato ef, neu ni ellir eu hachub a rhaid iddynt ddyfod yn ol y geiriau a gadarnheir trwy enau yr Oen: a geiriau yr Oen a wneir yn hysbys yn] nghoflyfrau dy had di, yn ogystal P-g yn nghoflyfrau deuddeg apostol yr Oen am hyny, hwy a sefydlir yn un canys un Duw sydd, ac un Bugail dros yr holl ddaear; ac yr mae yr amser yn dyfod pan yr amlyga efe ei hun i bob cenedl, i'r luddewon, a hefyd i'r cenedloedd; ac ar ol iddo arolygu ei hun i'r Iuddewon, a hefyd i'r cenedloedd, yna, efe a amlyga ei hun i'r cenedloedd, a hefyd i'r Iuddewon, a'r olaf a fyddant flaenaf, a'r blaenaf. a fyddant olaf. H A bu i'r angel lefaru wrthyf, gan ddywedyd. Edrveha A mi a edrychais, ac a welais ddyn, ac yr oedd wedi yruwisgo mewn gwisg wen a'r angel addy wedodd wrthvf,4 Wele un o ddeuddeg apostol yr Oen Wele, efe a gaiff weled ac ysgrifenu y gweddill o'r pethau hyn; ie, a llawer o bethau ag ydynt wedi bod ac efe hefyd a gaiff ysgrifenu yn nghylch diwedd y byd am hyny, y mae y pethau a ysgrifena yn gyiiavv 11 a chywir ac wele, y maent yn ysgrif- enedig yn y llyfr a welaist yw dyfod allan o enau yr Iuddew; ac ynyr amser y deuent allan o enau yr Iuddew, neu yn yr amser y daeth v llyfr allan o enauyr Iuddew, yr oedd y pethau V? ? 0-dCt y pethall ysgrifenedig yn eglura phur, ac yn dra gwerth- fawr, ac yn rhwydd i amgytfrediad pob dyn. Ac wele. y pethau a ysgrifena yr apostol hwn a eiddo y Oen ydynt lawer o betkau ag yr ychvyt An cvvaIpH • PI -main v ,"1:- j VV CViVllil (1¡ gäl \lJ. weled: ond y pethau a gai di weled ar ol hyn ni chei ysgrifenu canys y mae yr Arglwydd Dduw wedi arfaetlm apostol yr Oen i'w hysgrifenu hwynt. A hefyd i ereill ag ydynt A i liely(i I er  ill ag ydynt wedi bod y mae efe wedi ckmgos pob peth, ac y maent hwy wedi eu hysgrifenu ac y maent wedi eu selio i fyny i ddyfod allan yn eu purdeb, yn ol y gwirionedd yr hwn sydd yn yr Oen, yn amser cyfaddas yr Arglwydd, i dy Israel.' A myfi, Nephi, a glywais, ac yr wyf yn dwyn tystiolaeth, mai euw apostol yr Oen yw loan, yn ol gair yr angel" (Llyfr Mormon, tud 21-25). Y mae y dyfynfcdau uchod yn profi fod y Beibl yn cynwys Gair DGW, ac focl yr athraw- | iaethau a'r proffwydoliaethau sydd ynddo yn bur ac yn dra gwerthfawr pan y daethant allan oddiwrth yr Iuddewon at y cenedloedd, ac fed