Hide Articles List

10 articles on this Page

Y CYNGHORAU PLWYFOL AI! THREFOL.

CAPEL ANNIBYNOL LLOYD ! '-STREET,LLANELLI.…

TUMBLE. I

YR ETHOLIADAU LLEOL. i

CROSSHANDS A'R CYLCHOEDD

News
Cite
Share

CROSSHANDS A'R CYLCHOEDD LLITH Y LODGER. MR. Got.,—Bu yu helbul arnaf yr wythnos ddi weddaf yn nghyloh fy lodgins-yr oedd Mrs.—1 gwraig ty fy hen lodgins, yn methu caeL iechyd fel arfer, ac am hyny yn methu cyflawni ei gorchwylion arferol. Felly gwelais fod yn rhaid i mi chwilio am fan newydd i letya; oud ni chefais fawr o drafferth y tro bwn fel o'r blaen, a chefais le i letya mewn ty cyf- agos, ynNo. 11 or tin heol ag o'r blaen. Cychwyn" ais i fy llety newydd nos Sadwrn, ac uis gwn eto pa fath uu yw. Clywais fod y wraig fach yn dweyd na chawswn wisgo fawr ar y "cuffs a'r collars fel o'r blaen. Yr oedd genyf lodgins first class o'r blaen, a thyna gyd oedd y bai arno, os bai o gwbl, fod gwraig y ty yn cadw 'stwr arnaf am fy mod dipyn yn hir cyn dychwel- yd i'r ty yn yr hwyr o garu, tra yr oeddwninau yn methu goddef ei 101 o hyd. Drwg genyf eich hysbysu, Mr. Gol., am breswylwyr Crosshauds, eu bod wedi bod dipyn yn rhwyfus nos Sadwrn ar hyd yr heol. Yr oedd rhai o'r ieuenctyd yma fel pe JJa buasai ganddynt rieni o gwbl, gan gymaint o 'stwr oedd ganddynt, fel yr oeddent yn disturbio llawer rhag eysgu ac yn wir, carwn yu fawr pe byddent yn gadael yr arferion hyn, ac os na wnant, gwnaf eu henwi y tro nesaf. Pa beth ellir ddywedyd am hwnw oedd yn gwaeddi am oleu » gael gweled pwy oedd yn pasio ar yr heol. A oedd hwn vn oroffesu crefydd ? —Cewch rbagor y tro nesaf. Y LODGER.

CADWEN ODLEDIG -

.....j "FY NHADCU:"

♦ I ANERCHIADi

I CYFLWYNEDIG

Advertising