Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-¥_4- -_P-" _e- Eoliad Sir Feirionydd a Then 1 mitiaidDiga!?? i N.EAE CVMDKJLiH?S DD'WYGIAOOL? Y ,,BALA v" .?tBuno ca?- a?w at. ?'biM? g??N. i'r dyb? o sei?- fTnynt ?pp??a.tha.wb?dAync?a <?dd & ?dMi-.md ?'u?dM ihyd-?ydii?aewn g-lCld. ¡ Yd?Mth.M'! ?ut? a tl a- t fO d rI l?',Yi 1;, i M ??v y yh? ohe.rwy<M ym'yd? m'h ea i.1E:gwyddt)rion ¡ vn y??od yr etto?iad diwoddar Tn Sir FeirMny.Jd,ydy.'t ?i ??.i godJef ] drin?eth. ?m o g&e? eu aym.ldif?d!? **a ear ?-? .?.? Sir Femonydd cvn yr ?hoUa.d diwe?daf yn gvnnrvehioiaeth y tybid ei bod yn ddiogel yn nwyiaw rhvw j dri neu bed war o Uirfeddianwyr, ac nid oedd y bifttd ryda- 1 frydig erioed w*di gwneud un ymdreeh ddiMM, tuag at gael aeiod o'v olaid hwy i gycnrycht U y Sir. «r tod yr aofoddlonrwydd lawjaf yn csel ei amlygu yn gyftrediuoi yn erbyn Mr. Wynne, yn aelod ac y pryd, yi, T) n pelh 0 herwydd ei egwyddotion Toryaidd ucb.el, one. yn twyai j neilldnol ohlegid ei ogwydd ciyf at Buaeya*th. Ychydig iawa o wvtJm'.sau cyu 7? Ef!w!ia gan 1 r ftaith 1 ddyfod yn hysbys yii gy?-edmoffod ?. Wynn? drwy vatod ei yfod *vn Ivsbys Y!:) gyfi'-e(ILT?O, St. ei ?Lri)&ia(l ?r, l?,lunliiyt Barnabas, eododd ar ar?-aitb deimlad eryf o wrthwyneb- ad i'w &U ddychweh&d i?- Senedd, ac o?r braidd na Iwyad- wyrl i'w amddifadn o'i eisreddle. j Ond y rune etwaith Tir-ddfiliftid yn arfer yr hawlframt a gaateteir iddyat gan gyfansoddiad y Deyrnas Gyftinoi i Meidleisio vn oi f'11 barn bersonol en hnTI,un, wedl cae1 J edrveb artio fel trosedd arsfaddeuol y rhai a dyb'anl fod 1 ^Waddvnt hawl i ga(liv, yr awaai'dod gwladol yn eu dwylaw ea hanaia. Y t..onedd«r a eaillodd iddo eihllnan yr byn- «drwvdd annymunol o fod y oyntaf i amddiffyn gorteeliaeth j ^.wdurdod a gailn, ad 1 fyned i ryfel yn erbyn rhyddid ethol- isuJoi, yw Richard Wabnin Price, Yaw Hhiwias, ètiÍüdtliath i yr :<iwn sydd ya Bghymdugaeih y Bala. Allan o'i (ienan- iai(I ef, mewn rliifedi, 11. yr. aiiig a r;xidwsftnt eu p'eidlais yn unol a'i ewyllys ef dros Mr darfii i'r gweddill naill ai ymafal rhag- PJeidleiY0 j neti ynte JYJdih eu ple dlais vn ei erbyn. V mae cbwc .i 1 o*r rhai sawyaf dylanwadol, y rhai a omeddasant halog* eu i cydwybodau wrtb ei orchymyw ef, wedi tynu arnyn*' eu huisalri y gospf dicraeth lymaf vr oedd yn ei alln ef el gwe in- yd>La, sef eu troi aJIan o a fl"ltnydd heb unrhv w «d-daliad I ,iHU arian a wmwyd arnynt, ec eu bud eyot dydd yr eihohad wedi derbyn c-iuiatad i aros yn ga»oiog. Y mae y blaid d'tiwygiaui' mewn tlyddlofldeb i'w hegwyddoi'ion Aii bun-1 "< .I!h_J.l -1 ajil, ac am eu cod yn cymeraawyo yr anmoyumw" j.wnw yr ymdveebir ei iethu dan erarns.u goraaes, yn taimlo I «a hanain dan rwyrnau i arnlyan en e-vdvmileirnla dt" at j y dyoddefwyr. Er mwyu iddyiit deiwlo fod yr amlygiad j hwn c» gydymdeiralad a bwy yn p\mr, pasiwyd y pender- j zVniad hWl yn unfrydoi mewn Cyfaifod Cyhoeddtis a gyt;- j aiiwyd Jll y Bala, Awst 16eg:— "rod y cvfarfod bwn, gan gydymdeimlo yn ddwys a'r | Tir-ddeiliaid hyny, y rhai o herwydtl gwithod pleidleisxo wrth orcbyniya eu rieiatr tir, ac yn groes i arpyhoeddiadj «a cydwybodaii eu hunain.'ydvnt trwy hyny wedi dyoddel wJledtoii trymion, yn penderfvnn appelio at y cybnedd yn Mrydain, a;o clanyvgrifiad (a geiniog ac ncli«dv i'r dyben a ddangos teiiulacl y cyfar od yn berwydd y fath dnniaetfi. a" i gy.lwyuoi'r dyoddefwyr gofeb yn arwydd o gydyw, i deinjiad a pliarcb en oydv/ladwyr." TrysoryddG. P. Lloyd, Yaw., Plasyndre Bala. TA NTSfj I; IF.I A .0 AIT i IDDKSBYXlWyD EiSOES. S. D, I G. P- Lloyd, Yf 'v., Plasyndre, S 0 0 Mr. Eieh&rd liooerts, Wojlstapkr, 50 Parch I.. Edwards,M.A 2 0 0 M. P. ,Tont,s. 10 0 t M. )'. J.'nbs, -.t00 < Roger Hughes, Ysw., 0 Mr.D Morgan.Canier, 1 0 0 .) Mr. D Morgan, Carrier, 1 0 0 „ R. Jonea, Manu/aeturer. 10 0 „ R. Jones, P?. 1 0 0 Parch. J. Parry, 10 0 H. R Pughe. Ysw, 0 0 Me.J. Robots, Vaults, i- (I o Tbomas Jones. (-'hemsi, I 0 ,j ? G Rolert,, Grocer, 0?0 0 • Thomas J.)H'?s, Flour DM?' 0 5 0 Meat* Roberts, 0 t) 0 JACOB <'ON?.? ;;>t. t -i,«. T>' r> » Via GREAT WESTE .'N RAILWAY THYING'S E X 0 U It S ION R J FOB SKPTI-MBRB. i On MONDAY, the 5tU. J-2tb, and f 9, h Oa FRIDAY, WEDNKS > Y, ihs 2'st j Returning 011 the Cith"12ih, IGth. igill, 2ist. 24th, itod 3rd j October. ) Leaving the Liverpool LaT^ns? Stage at 10 un:1, m., and Rir'Soiiheac! Ht 10 50 a ra, each day. For L 0 N L) 0 -NT Reading, Oxford, Banbury, Lsamkigtun. Warwick, Birming- ham ,1'0" 01,P'l'!íJ.rnpt',m, Wellington, ishrewsbar;, &0. Ou MOKDAY, the 12th, and every following Monday during the month. loaviDR Birkenhead stat'oa at ) 1 it- m.. tor] ST:!A'I'FC''D UPON-AVON' Malvern, snd Worcestcf. Retorning.aoy day within e^rsa j oi" issne- p?Kn?', &t9 30 a. m., ana SATURDAY, at ? W p. m., for WEEXHA V!, BUABOiV, j liansroilen-rond. Chirk, and -Oswestry, R(turn¡ng any ?ay ? ?t?\n eight itsys of Usuo. On 8ATUBDAY, the 17th instant, leaving the Liverpool Landmg Stitg? I t 7 R. m., Birkenhead at 7a. m., for ??????' TC?&?ij'? WELTS. Haatin^s. ;t. Leonards, Folkestoue, and Oovar, Hdurn¡ng 00 Thursday, the ',?:.nd in, Uint On MONDAY NEXT, the ¡th irsfant, !e&TU)g theLfverpdol T-atuUnK i'tase at ) a. m. and BirKerbead at 9 20 a. M., for i ??'?? V.H1KK AND LLANGOLLEN. ?"°' Returning same d-.» at ft 50 p. m. Tio>.ets and iicodhilio, w:th full particalara of faces and j ti.mofretur!J¡nJ!,mx}'l'e.l,ít'l bt the Company's Offices, ] 1' JO EN ERViN0, Co-VDPc roa, 41, Nm ioo st, 8"t. Liverpool. -0_ FARNH i L L S C B. O O L | neiii, CHESTER. !Estabmsh8X> 1842). rJ pHE above USS'HTUTION for the Boar Jt Qwl EdU<;Q.Óm of Youiha, M!d the improvement &! Aduit-8,?!«» ho'eh pn-ohwed and enlarged ?ortheacoo?o. dation of t'ii'ty Boarders. Tortss per Aanuw Board with tustrttetion in the vrHoxis branches of 8 sound English and Classical Education, to prepare Youthi for the 11ro. fteesiona, or th" .si,,a uuder 10 veara 0.f age — 2C <Jni»ea». 1,* t. 12 2 p abovs li •— 8- ,» jl,bO'7;Ti-Afj:' 2' Mnslc "re^ch. Gemsan, ???'autt W?Jnn?, _■ • • ?.c?G?MMpstAMum. Drawing and Dancing Pstio:ir Boar<ier3 -t >■ » VVhwi seven:) ancorcrlishments ?rerequired, —w,nes tvo or n-ore brothers «ont;« together—or for Foreigners (wf.io are usnally taken ferik.terjB of years), fonao reduction is made on the shove terms hy special agreement. SO EKfKVSCF. BKff A ?uMter'sBoti'-eora Qnartey?terH)? raqn'-ed prior to M'nov?—t'ut a pupil antshirg, Imd for whom a sita?Ma offcra. ia releao-sd without notice, Hnd charged fof ?nyto ,4itil(?ut rotice, Una chi?rge,i for to Teraaa pavable in acvsBce, for which diaci ont is øHowed. ?Mh pn?n to be pm?.ded with a pair of Sheets, Clothes bag deseH or table, spoon, knife, fork, "nd two towels (all to he returned); also the proper necessaries for preserving the hair and teeth. GEORGE RUSHBY, PfiOTBrBTOB. Prospectuses nsav be hsd on application to Mr. Buahly 4-T'n the Bev. V. A'aohroae. Poitmodoo, N.B.—Mra R. now receives a lixaited SWttlfflW* JOW8 _t" HOLYHE4.D COLI/siGlATE SCHOOB. •« ?TC'H.?J.MASTE?M CN$ES ?H' !?. q ?KEF?BENCES -penned. tG G?C f,?,op Es? j ?rboa? Works; E. Hughes, Esq.?? aB? R j •Tones, Esq.. Plas Hyfcyd. The Ladies Collegiate also opens July lekti, 1810, i| For Prospectus, &c., apply to • MR. F. WAYM01JTH ? P?AS H\ÛëVÐ, HOLlREA.D. O W E S O ??Ne. fH?ONOM??R i IMTEF'P L?VER?A?H AND CLOCK? I LJ :rÀN¡;F"Ó1'Ul{EÊ.- ¡ 4, eouth Castle re.t. ivsypo?- STT V r?Tl P \TENT LEVER WATCHES fro? i If. £4 to j;'TO. Tn<HM.? ?fBt!pmau'af?1dPat? L"e ?? c&.M?t??'T<;< 'J?" ?oM C-.?.?? £10. O. O. wanants the eh(, to be of 'ho bps!. qUfJ1ity, and tD t keen them in mod sows order, rfee of ouarge, for 5 ye.ri.. Old Watcher taken part II Sextants, Qnadrnris, ar.d other yanttca, l.^trumenta, ? '??.oad cMef'd? x»naired nod adhH!1 Ad. BE?'?"?Tm ?ou th&t I have OPKNE? my T NEW 'P1U¡'l\-fIS-Sq, :il, GREAT Cr._U¡w'rTE-STl<l:ET. ¡ with au ent??y New and choice Swck of MOURNING GOODS, j M&deoft?ht'stm&t??R. at very moderate priees.^eon- | í ?sting ? %ivtTT!i?g Bf?Bcts, Mourning < 'apa. Widows' Caps, Tappets, Headdresses, Wreaths, FhweTS. FaUB. Capg, C'rapee, Ribbons, Sleeves, Collars,. Ties, Gloves, :1" 1 ) il'-s, (,'r Collars, T;e.?, a l k)l;eg. I AU Orders will oblige f3-E01iGF. J0NF.S,P-r.,nriet.ü1" 'GEORGF. JONES. 'Proprietor. ? A?r?NG?)SMP"??VMDEITH AS A '? A HTH. I YDDOL MANCHESTER A YJV?PPOOL. I'W GYNAL Yi<i T'TVERPOOL AR YR Sii:i, A'R ¡ O FEDI, 18.59 j T a dd^posart, yn saflo It Rhif. V o*r A'dd»ri«os?nd ueb'-d, "-(;?R. BEIRIANAU, PEIEIAN A IT DYRNU, A. BYPDBAD TJ/TFTO. 0 wneutburiad <ATTO]Sf. Pthtttt.-ewobth. a. v.hw, t .ifl- coln ac vp cynwys e« ho'l we'.b'fldjin diweddaf. Hefyd, I PWMPIAG tXONGATJ A FOROF. A CTIOI). PALMER, I ■SEWTPB EU m Y HOS. Mae'r Pwmpiau. byn y-ti i. Weithteydd Mwu. Oarllawdai, Rarcdai, bvsdylldai, i Edyfrhan Tir, bp at bob Llaw-weithfaoedd. Arllwysant o 7.5 gnJwvn i Rtl,()' 0 galwyn bob mynyd, a rhodi 80 troedfedd i 150 troedfedd yn union- syth, vD o? v ?&?n o adgyfenw?d. Ge?ir cael dyfyniadan a pbob maT?y?M?. ?'?a. R?estTe?- 'H.uE?uThao? y" v SMK4Tmho<l. nc yn Swy?'dTc-ddJ ac Ii S«, I>atje-PTT>PFT, rrvTFPoOT. H. K?, CniAtNIAI. Bt.II.mNGS, '??, DAT.E-=:TT"='FT. T 'v?-Rl?OL. FAMILIES GO^a i;to the ?c, L=t to enjoy the Sommsf Months, j HHOIJr.B pa'iVJOK THEMSEI.VFS WFO! ?OM? TRULY FINE y??, i 'Rom JOHN L. SMITH'S j 1, PORKER PTRKET, ? (between C?ytM-?qu?e t"d Ch?Mh-stieet, j LIVKRPOOL. J Nottck.—For conrenienee, and to preserve the strength i ,„d flaviJF of these Teas, they are packed in Ira C«tt>R« ox 1 tb '2 lbs 3 lbs.6 lbs and 8 ln. weipht. and sit Lex. j nned with lead from 12 to 20lbs. vrei-Tjt, ETJUNGTON AND CO-, PATENTEES OF THE ES-ehtpo Pr.A"P'. MANU?A?- j T'jKING SII.VERSM> ?H^Bfecen- f r:'t&'lJ" -a.+ij)' to',hP' '1" 1 (10mB. '1I!Ctlf.- { 7y 'I:p'" #tt m C'B ??TS,RRF T, LIVEHPOOL. L TN tv.n* umuouueiufir the operjiai? of their new | f f/ Ewt>blisbraent. R?v?Mi ?'1 Co" flol¡dt M<irchwits I ShiP owners, and the FaM'c, to aspect. tk'¡r to'k. WhitJb II I -on?nr!9e? "n th" var??'-f )t Table nd Dinner Services, j M well a8 Ornamental and Fine Ari p'?neHM9. F.ve.ry ,iri0e >f Klcotro P?te b'?ars tMtr marK ttms— E. 1111'»" un']»}' Ii Crown h. an '(.?T?y—;? ??At.L-ST?!:BT. BIHMIKO>:a«. 'j f HI uOH STREET, LIVERPOOL. j GLENFSELD PATENT STARCH DDEFSYDMR YN Y nOLCHOY BRENINOL, ttj YSBYSIR y BONEDDlGKSATT yn oatyogedig md J 1:l Syth hwn a srferir YN UN* XN Y GOLCHBY BRRNHINOL, dywed HoLcHWMtG p! MAwnHT?.?T?? bod wcdip-o? -na SYTH-TiOWDBAU GWENH H. U; ,c KHMLi, M chafodd ddim yn gyffelyb i'r GLENFIELD, yr hwnyw Y SYTH TECAK A I) DE FN YD D10 D D ERIOKI). WOTTIKUSPOON & CO.. Gi.oserw Àn f.oNnov ?ToCKLE'S CO M t'OU ? ? AN'l'lhJLlUUô Vy III.LS have long been i*»cognised as a most effecfaol "r pmedy for ImdigMnoa occuri-ir? in thMConritry.an'?x- perience has also fully justified their ass iu those lontinift] a .d violent forms of bilious disorder of too frequ i»tre- currenee in hot cfhmatcs. where the digestive organs, an! more pgpeciel:y the liver. are tal-ject tc sach sudden md irregular increase of their functions, that they often fom the exciting cause of the fatal endemic fever peouliarto those climates To Europeans, therefore, cootemplutin; e residence abroad, and for whose «»e- a mild and official aperierit is reo"nired, strengtbeuing the stowach, a>d regulating the secretion of bile, Cockle's Pills are eca- lid'ently recomnaeoded, having now stood the test f paolo opinion for nearly 60 e;:m' „ Preoared only by JAMES COCKLE, Surgeon, !8.B_V? OHftlbNP-hTBKET. l.<M)ON. and to be haacfaMMdt cine > .li-clovo. i.. • ■ ■* !'d-, ■!?>. a i Us -Mil ({rV. :'r" ? 'APSil a.x' 's. ?..AAEI'i.?OS. iI:GH HOI.SC! I ,:¡:ji'I{!;t1:gJ l;r,l{;l; tiote t ?e (juir??s Cd ^uper t'vl_clc c ( 5 (p¡rfl la black fcordared do, 5 qwr, 1 bniia roiM quires Is. Scrraon paper is 6d letter or draft, 4, «t"v jmper 3s; :uit ffoolscap S» 6d per team; useful eemeoW envelopes 4d" per 1«0 office envelopes •'is per 10!M>, "r lD.lifl h, 8, the Qucn'8 head envelopes. 98, i)t,r ?iciz?r 100 ..ai-its printed fi.r 1ft Cd good o k >»<»• V 1 G'* Patent Regulator Pen fer post fri). Price li^ts seat post f r;'e. O'-(i.?-i-'?-?f's;?r! .'g'(- .id to »y part of the country. Trade S' r, Man. f, tuPvintt- ttz, Iii,?ll 1 Loads j! ( Awgbtmiat) 1 I)KCTCtDDS«iAU —Wrth brynu edrychwh nob fttnser eich bod, yn eael gwerth eicb arian y mae )1 i gvniideb annheue i brynu nwydd israddol ar onrhyw ade;. I hyd. yn nod pan y gallat gaei ei gynyg am bris yn yi- j ddangos yn isel, ac afradloncdd mewa gwirionedd yw tM i gymaint. am nwydd israddol ag y gallech gaol y goreu at dauo. MilC masnaebwyr yn Hwr yn dechreu gwelod ei fll 1 "vn fwy enillfawr yn ydiwedd i wertnu y nwyddau gort i am brisiau cymedvoi, ac fel eglurhad ar byn, s mae gcayt I i yr hyfrvdwch o hyrdivsu, y gollir cael y GutNUFrD Path* I Stabch, yr hwn yn nnig sydd wedi bod mewn defnvdJit yn Ngolchdy hi MAWRHYDI am lawer o flynvddoed. yn awr oddiwrth eicb cbwegiadur (grocer) bron mor rhatf, mw-af eyffre-diii ..y(ll yn cael en gwneyd; i fod Y ?ra?i iddo ef yn fwy, y mae y wm mawr y mae yn < I wsrthu o bono yn rbodoi iddo fwy o elw ar y cy&n, na I mathau gwaelaeh sydd a? ycbydig o ofyn am danynt, M .1 I MM ganddo y bod?ourwyd? o rnddi i'w gwmer}aid nwy'? ag y mae g?nddo bob r}wswm i grMn a'a b?dd?ajit, g- fod" ?OT.CHTj.D?s Y F?ENi?'s yn defnyddio yr ?moBd ef I WDeud i fynu iAsisu, Islieioisu. ftc., Ei Miwastw. 1 Tsoi» Biattftuoi. v. ? 7 3 -R A' ti-STREE[, Y ty s, -v.14 g-JA Ty S E'FYDLWYD ytyh';VYi. () Ift!l1iI\Ch ,gJf1nwi y gened1 :ydd yn codi gyilt-pùni; 8:nid gwisg. jar* ¡'siaJl boUot is rag y gellid prynu. nwyd,Jau(\ytJ:c1:r'b yr. nmn:w arf<1t C?ni agoriad N Stfy hwn, gw.?.rthid Djiad IIer.hgyn am lris; .so "nebel, ¡Ú r?,.r..?. gweled yr angeii 8tu befydliad -<L e. gyfartod a .-bym«radwyaeth f gvinhefiwyd ddechreu y  !h?-t?.Mh :t ¡ .'? i'edechreu Y, i!r Pere?licTi( 1,?ic)n i Rbieai ag *jM jn pryw* Iidladau eu.Bechgya y» y Sefydiu^ hym. ttymry cyf^*a*v?i«?r.>:=i- n etud-.v, rol -'inn a )- lmrhaua. t 1. Y raae bwn yn beth maw* a ebwenycmd 2, Y roM'r cv^ n dd 3 yn IJdykdwyr MAW." i chwi! drafirtb a ehost p ydyoh I 3, Yrvdycb yn gymwyna«wF i F«ohgyn Iavernool' Pa f-vd (,, drtfl"rth a cho6t P Ttlimh jo ei «bed i ni famau! 5. Mae costan tenta yn cae! ei leihaugryn '??S'S fod eicb ¡ vv,f g ydA el -,w' er pan sgotasoch ^y SE,fydliad gyrnaf, a raii i ini addef fo(i elel? nwvddau bob axnser wedi rhodai y bodahmrwydd miya.! 1. Nil'?,l f ynrh)f&ddu dim y «aii fod eieb mM..t. Yn.!?.? '?'X'?*?? .? '? cac. en gwneyd yn Mj<"M gw I Mm y rhai byn a chant o ddywedwlau uVerpool a'i I foneddigesau. Y mae'r Perchenogion yn gwybod na H ^V; g/r v Dyddsi i', n*d ydynt, ei gad yn :>'101 i'w mantais í brynu DiUa.d eu Rechgyn yno, iJ herwydd Bee,'hgy-n-ti v unig i y naaent bwy yn proffesu eu cyfltnwi ac y maent -nwrn yii ada. GeUir cael r :;ilpr?i.adol o' r boll fatbau amrywiol o w~goedd a gedvi r mevn Y5tl'rr, irwy neuyn ddigosttrwy'r Pos«. I 'AT DEUT lIOEDD AC EHEEJ.. )'N 1JODUKFNU. i u R 0 ? r ?? A R T .c AD A M S O N Cabinet makers. Upholsterers, ??<.<'? ? hc«di.n$ ?f?Kt(/ae<«r<?, A 16, BOLD,STREE'f, !,IVEl1POOL' I A?.?.???'??""?' S'?" DRüS ea U.E ?,ing a orwych,yn ejnwys Pump Ya'l'J>.YJP,¡OtmD ¡\Ji1DÜ"t}OlADOL. ,?ii mei)rvo :roedfedd t' hyd wrtb 42 troedfedd -ledbob !n. Ue., aenllYs U. M\ A- Ht t'M,< M. I ?T,T??.s!,)s?t.B?.) ?UDx[.?.m?M?'?t.? ?:?????? yn [,i'verpooJ, nel tduby-w learflH. I Y I)O'DgEF?i &0., 3 b?-bSnt i ga.el e\1 9,WnAYJ. gan U ;c A, 0 wedi eu tymtem 7n ddB, o'r !law- vn bn,odo] i"w l\'faSDtM,h Gv.-merol, val? ?Tat-?-?.voK nD ¡ ,A TI.J, Y: gaeJ eu -yfienwi yn waaja;ol ar Y tdrnn gon:'1} a mwyat ma.:teieioI, Yl' ,^HLIAD TY-DPODREFNIAD A SFmMiT Ae ^m0K I 1 3 }. 1 õ, B 0 I. D. S T R ]', E '1', LIVERPO() J, .M?-C..?.J?. Be gall Beimiaid ddewisyCood, ac aroiygu cyflawmad eu harcbi.dai. I' G^iir cael"House FPjiNiainNG Gorn^ C..cA.tnn'tmt.<.nM. CIFL)?,NWIR Y fASN.\CH. Arcbebioc o rWlad yn eaeleu pacio aLlong-gludol i unrhyw bel^huer, y. cae} eu ckfa.ni ?n ddJOed..  rldm1id yn hiy yn 1Jvet}\on! a"¡ ;bJr:1ydQgaeth. g-,firfc,(.1 Bg ?-,Plzeii a -n bir 711 Ynf1RJo Tv- yr a- ?,,?di CHt.!PCq LANF nl?ft- o Y-?t,'PIKLLORUD SYC]Kl?.N, 001liU, a GLAV-, i Torf)luo Tr- afa y cyftyw gyflc!llhill?a? LONDON AND fRENCH DECORATIVE ESTAB^ibiiMEM. 6S a„-d 9i, BANOYEB-STBEET, liyebpool. "Of CWAUD & COMPAN\ ,.a r-ffifv and Eeichwsyh ? ?.?t]np ihe:r hh:nd¡; m* fPnbl¡c for lh.- 0 W A i?'?7,) ,o ?NIPAN? Y tacm, VeeUreat pleasure in sncuncing that their ? d|SIGNS fob 1359, Emhradng ?s prctie^ a 1 (yvr ,Pt ??.?..r?CW BEADY, suitable fox the Wits ard Ceusags 01 flours, HCllS.i.-—v n nbrar?»s.B(-.udofrs,and Chambers. ?-?? TO ALL PARTS OF THE COUNTRY. ?T.?.. 'TR????LIED oji THE mo^ wb^ Y*B—j -¡:;R-.y: N! 0 R ',1 7 U to tunnt,ic.,e fi?,at ;bey have purçbo,ped fer tiaph the 3nUn ST(C1 J C Jm;EPW1N WOO:Df-, of 1\4, ¡"h'l.stre' t, ¡,illip'1tilm WurebolIee, who HI JfJ1i.in¡<; (¡-;rm tbe t;?140, illt J I- N?oo value to ?l.?. ?. ??d0., ?at a ??? ° 63 per Ceiii. ir(.m the ?xbicb *,tiey wil I (,, V F'V-'R F(j R SALE THIS DAV, (WEDR^MJP Ai,/ • >- ?? ?STANT, AND FOLLOWING BATS. tl. .UMM?Y OF .TOC?. ? J 244 0 1 ..t t;y si A:.îH: r ii, ù "') us;.á :J :r 0 A,i,; 'ft 6 )$ ? n ^MBROujKRED WF.ilINtt atjt r1 CHAbll CLOAkb and PEL1SSE0 J n WANTS HAT'.HOnDP ? ? ? ? ? ?' '? ? BOYS'?HUiTSM? COLLAB. 1 M?'-Lr? »nd '-ACEOOIXAKb -Ft?yFS. HAB1TSHIRTS, &c •• «l 4 3 I\nir:;UN og H 7fi 3 M?n?SCLYINTTiFMSM?Md?CeA_M????? ?H?? 0 1, M O SI IN TIES a»4 ^™?SSK8s8 S»' IS 9 FANCY 1. .I. 86 18 0 !• ?'???'???D??T???G. ?. 14 4 }k^- ■ • t, ^1,452 2 10 I M and Co. ?v'te att?t.c? tn, this ?.??fbeo?t????q?ritity?I.AD?ES\C??L?B?N-S?ndYOU???? .JpAR'?'L.. ?.i?- L? bem .ice6 ? ?? .?blethem to o?r thei r Me?9 e?e decided t?, i?M. ,?,?,,? ??, ?p.T?.t. iot, .f FA? SU? i?ACK ??CF? In ac?i'ioH to <he above, 3., M -rf. ,ear<1(, H,ItH'ul 5lrportant !0tS of FANCY SIr xq imi BLACK GLACFS '———??" ?.;? ?t.s? q^iy 1l!1ce. Both m value and novelty they ?3ni cMMu.Mto?. coMpn?o?i. 41 tn M -+- V PIE C E S & 0 CHIMNEY PIECES, &c. ,n 9ntr'}''C\' n1ewn 1YNOi!A1J i!,i 81 ;dd, 1\X /T.AE W-A..1 Jt 8o0 a W H, PrA attp' es' on vstor Chimpcv Pieces wewd Mynchuu Eidalsidd, Yspaesa?? '??E G..? JT acTHT P?J-? ,?),,?.i?!dd. a. t.?yd a.?T, CERtC. POT'MO!p^ouau Mynor, Ysia bieu • t Ddodre-viso, L-orio &c.,yn cael eucyflanwi#i >arc«eb, .aETHOUAD M«r a <).»<»• t? 1.?Q??.cHA/U.MAE?F?DAU.PENFEINI.?. A t v vnKTP Dailtmiadtm i b?onau yr. Codi COFLECHAU ar dderbyn?d ymofyoi?. -D Cflfnnn Gwartbr£ 'cr Bvrddftti BarjaMls a Billiard» Baddonau. t1 LBCH-Wjtf:Btiau. ™.lT«,.™ -?rd .i 1-^ 13 ? A-.? ?G-' WE?THC My?o., Yslabiau c Oerig Uwy?io?, Lioon ys?b?c, Mem. Ma!u, &c. a^-LT.ONGIADURONT A M?EMERWYB. w pA? i?>fWTP l/tgrcXEORl>-STREE MA^CHESTEIi. ,\T DRIGIANWYR Y DYWYSOGAETH A PHltYNWYP. DODRKFNI'[ .-A.T .r?DRI??? ?' .p ? ? ?o. 19, E 0 L D 8 R E T. ? S 4 ? ? S ?.?r?w?t/rTBURWR, D?DREFNWR, .?" ?TB?R' ??Y;BR??.. ?-??? DRVCH?, A DFYCBAU ?MNE. MAEi( YVTOblAAFb FL T^ TOEDD AHODANGOSTADOL SAMUEL COTTER p YY-aD c?-L r? ??et??yM???g ? ?r hon NWYDDAU an?rh?diol i o Y () n" R E}' N A D C Y F L A W N. |3 Y D L A Gel e/r^estr o brisiau wrth ymofyn yn ??. I o B 0 1, T R E E T LIVERPOOL. DODREEH VN C, ALL TJTi" u r"A.C" TO V.-«V I DDIGOST, HANFON UNRHYW EELLOER. LEFT-OFF CLOTHES WANTED, io larsre Lj or mRJI qcant!tie3-H"<3. Boots, ?ooa &c. ^tlo- Mon and Lust's de?rf.s ot disp?sin? of tn? S'.me _nl M ?n.-tn? npin in all parrs of LMCt??f. Soat&rmrt. Ch-ater, Bud Chp??f, and th? hwhest price given.—Address Mr or I Mrs..Jack;;ol' 47, Brow?ow-M I; for convent?c? of gentle- men about 'Charge. A 73. Ale, ciii*y-( ffice. Mr, J._ck^ u has no agents, and allows no one but hims«lt or »trs JtiCfesoa to buy fn him. I Watches • Watches- o i'2 2s. yr un ¡ Y WEITHFA OSIORATI HENAF YN LIVERPOOL, OS ydych mewn Rngen am OR IA WU dda, e?el ei gwarantd i gadw amsor eywir !) enfesiwcn I Post t'?<- ?-f?r i JOSEPH SEW1LL, Owncuthorwr i O.ia??Y.n. 1, South CastJe-streot, Lhl'rpool (yn rr'?'n ¡ g; n Castoro Hoase'V,' yr liwu, ayda throud y post, a ei»tvn oriarfvr Ariin o'r f??tI, or«u, yn ú,e! ei siorban i sfadw amser dlt am ypns isel uchod (i gael ei newid os na bydd yn dderbyniolV Mae J. Sewill ?a ?tw aylM ? Tnpohc.B G Cyjnni a'r Cyhoeddya gylffredinol, at ei *s'o.. -vbwyll- iad 1aod, defnydd pa un y mae yn »j 5.aridiried I mvyaf. Gold Patent Detatchfi! LevEr WatctKS, 18 carat &Qf £ I'l yr UN. Chronometers, Duplex, Centre Seconds, &e., &e. Gold Honxont?I Watcbea. finest th:?h, f5 yr on.. .Hn?han Patent Levers, 0 £4 ?'7 tOa. yr un, o'iwneutbur- 1 is e? h ?- 1 .1 SUver itcr i a] Watches o j? Is ? i ? 10s. n Watc'fkei! in Gold Silvar. Cad!>#nia;'rl, Hwythwyr, a'r faswach 8gyflcuwir um bneiau hesymol. Watcd Maumfaetory, 61, South Caotl"treet, Li'verpooL z 0 0 L <> G I 0 A L G 1 RDE A LIVE ?PnoL- I Licensed pnrsumt to Act of Ptrlittient, h and 7th Vie I I.R=see—JOHN ATKINS, SO, West Dei v Road. GALA DAYS every MONDAY, TUR^mt WEDSES DAY, THURSDAY and PHTE.&I I Tromedse Bocccss <■ f the Talented VAUDEVILLE COMPANY Introducing the foB owing f..rtistes:- Mr, S. CALHAEM, from the Royal Lyceum. London and Dublin Theatres; i Mr. J G. SHORE, from the Royal Lyceum, London; Mr Sevxok, rfom'Theatre-Royal, Sadler's WeHs?LondoM Mr. HfT.RTiN, from the Roy?l Lyceum., London Mrs. BiBKHKsHAW. from the Theatres Royal, T)nMi". and Man ebester; Muss RAWMNGS, from the Sadler's Wells Theatre, London; Miss Psrnjures, from rrhatre.Royal) Demy-lane, London. Thjo day (w'ednes 17th instant, and during the Week. Will be produced, Spr the first, tivic in Liverpool, the highly- sui cessful Burlesque i^urletta of the MArp AND THE MAGPIE; or, THE FATAL SPOON. STOfFNnOCS VOLCAHO, MOUNT E T N,4, f WITH "MAGNIFICENT FiRSWOUKS, 1 LIVERGOL rj Printed and Published at the Auiserau!> and GeHeral Printing Establishment, Np. 11, St. Anne-street, by John Iwto, Renr., No. n. St. An'Ke-strcet; Joist Lloyo, Jutir., and V/trTjAvf WALLis LLo-m-n, NcL It St. Aattii. atreet. Septemfetr 1, i859.