Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BANK OF DEPOSIT. J SEFYDIAvYO yn 1*44. Yn Me! ei Awdnrdodi ? gin WWitcfred-Sonsddol Beoodoi—Ystoc Cyfalaf'!7apita ??) ?"C.?e. Pr? Swydd?.—Llunda.in.. Gw? An- Thyd?dd?'A??ydd'-XoM-d. Cadsirydd. C&mateb- pump vc?ol&g&r?i?roddifimswu. Gellir ca.el Forms i sgorcythf, & pho?hyapysrwydd yn ?gh&ngcn Livf-?ool. n.M.'aaMhe??rR?UDgs, Lwer/cfoJ. .i*J ai ■' H«IMT PABSOSS, Llywiadur. ilf¿J3 j m V A VSIOJ ] GMi'AN^ 1 ■ A', MANWER'r H J^OTASaU AO ES<HLIAI7 i «■ TJ T T ft. P E V, V II A A C INDIA R U B B E E, YN 48, a 50. aoam O^JSTSSBTO A. | STR THOMAS'S .Fpj?nm?a I #7, bT..MMES'K-STKn.KT: A j 1 ?'?8?-O?D-HA:'?MA???, .?. LIVERPOOL, V'-ui w v ISA'S 'v -V, U ».J? V ..J T V,; F?>/ I iNI PO'P-TANTINO | Ifom unini.?,?í.pl'!41!,j'8!n' ito w. niaking and off eriug for Sale au Imitation oftbe GLENFrELD "PATENT' STARCH/ J we b r lv saution all our customers to be careful, whe n •1 lc i to sen that the word GLENFlELD is on each Pack¡;t.,to copy whieb is l<eU hy. WOTERSPOq N & Co" GI.ASGOV AND LONDON. BISCUITS PUR. B ISO (JITS- ybagwol H.MTjOCK a GHYF., mewu Deg-a-deugain o Amr;,wiaeihati,.yji cynwye BISCUIXS-jAREO^VF.OOT DANTSITHIOL, Yn en gwertht! gan bob Grocer a A hu; eb eu gwneuthuriaa gan H. agwoler Dr. j an FACTOR* LYDIA ANN-STBEE V, LIVERPOOL. j -L- .'c '-T r: 7, T— €mtufol •r Y MO B <H A F. YM 0 R 'H AF Rta 'N?ac? Y?" PPINCF OF ^ALES" Agerlong 73a?arn ??M? ???SC! ? "CiTYO? DUBLIN* COMPART" aSSESSSt Llwyth 400 tun!>! i; ',WO ceffyl) ly^Lruv'">3S 3 ?. Beaumaris, eL ?ba6rnatfor, fel y can- Hy: dy???'?ST? PtER-?AD. L)VEJ!P.OOL, b?b dygClBiÄ 'd'wr,amIl o:i'fiocb y bci°w- ?PN. M?CH?,? Gw?BR, am lii o'r (y t?ydd yn *Muatau) i latiio 9 derb -n i>gQD^Wg Y ma!1 Ontnj ba4 vu rijed'e?, "n gy¡;cD'rhwng BnNT -«« a,, AML'Vil!H,i?,da,'tli?itbNY-vr i y ofwaies {o1J;'¥) ? nlvrsddan i Gymru yr? Berth 'Ç C'Ympeini. (19.1. Am fanvlion ychwanegot. ymofyner & Mr. J. ?.' \Oaü- thwaite, 34, .Wiit?^rtrtr*et, Livorpcol; Mr. E. W. Timothy, Menai ?'-id?e, nsu & Mr. John Thomas, Ship Agen? Bengor-sireet, Caafnarfon, j Swl,14fa v-itY Qompany, Pont '4ena;Ma,i. i REDUCED FAnES. Tri ugri n mill,] i ram 0 drRmwyfe. gy/lyma" dHvng LtVEiiPOOL a RIJYL ae yn ol. Mae Agflr-longati' buan y t ST..Q-KORGE Sr- AM P ICKET'COMPANY "8 EA G 150 gryra■t.-effv!. Hnaa LHACH. Llyw- ydd, neu rhyw un olrp11 o aj< »• o a.i, dosbarth nyntaf, y Cwmpeiul, a hwyJia yiibenodfrl i«l itusA O LIVERPOOL. ? BHYL. i tO'rLandiii^ Slajjo FiRwydd] Medi. Madr t ?Mt 9 0 bore a -1 lao 1 30 pryd. 2 Gwoner 3 el „ 2 Gwmer o Sadwl.!i 33 30 6Mawtu. 330p?d. 7_?erc 63,1 boi-,?ii. | ercher.. 4 81au o TMercher.. 4 n 8 I an 8 0 8 19U 430 .,? ) 'i ?w-D?j- 9 0 a Owenor 5o „ 10 Sadwrii ? (} 10 Sadwrn :5 30" 12 !.lUD. 10 0:" 13 Mawi til 3(,, b orcu. 13 Ntavi.til11 .1 Nfercher 80,, ?M&re'ipr. 12 0 '5 Ian H0 „ ila? .< 12 0 I Cludiad .-Cabttu Is; Caban blaona Deck, .6c. Am fanvlion peliach am yr amser hwylio, &c.Mofyner yn Swyddfau'r^wmni. ynShyij No. 5, George's Dock Galas, LIVKRPOOI. CYFLEU.^TRA AOERAWL RHWfJfi BRISTOL, MIL- FOSD, ABERTAWJE, A LIVERPOOL. mUwriedir i Ageplong&n y Ltverpol and Bristol Chanel ,l?ivigat-'ou Company, set, y "MONTAGUE" (netv s. a. ) Cadheq Clarke. ?SSBBEt "SOVEREIGN" Inew 8.) Cad. W. J. Bccketi, Jseu rnyw lestr an:iJ, i bwyiio gyda nwyadan a pbernonao •dditUhr tit hatal-gan tsnrkyte ifmtfylchiad diraguteledig) .fel y canlyn fgyds nea heb biiots, a rhyddid i lnsgo IIOIlgas): O LiTajRpooi. i M;L.240iti). a BSIRTOL. Glanir Teitbwjr am Swansea Ü' tyv. ydd yn caustau) oddia.- y Mum. bles. 0 LIVERPOOL I MILFORD A BRTSTOL. Yn glanio Teithwyr em A-beriawo.yn y Mumbles, (os bydd y tywydd y;, ea.matau.). MEDI. Sa:lwrn"H;3 am 14—»> gloch Prydnawn. Sadwrn.10 am $) jl- glocb Now 88dwl'n. 17' Mn? (.'rgfoch Prvdnawn. Sadwrn.24 a;n 8, o r gioch Prydnawn. o LIYERPO"oLli AEft.TAWEyn unionsyth: Y B "ITON FERMr, gyda Llwyth yn unig,bob dydd Mercher yn dyckweljd a Abertawear ddydd Sui. 1 0 BRISTOL I ABERTAWE A MTLPORD t 1. AIRERTAIVE A. MIUORD Mawrth. 6 am 12 p'r glocb Prydnawn. Mawrth,18 ab ? o'r gioch PrvJnawn. I Mawrth, .20 am 10 n'r?tocR Pr? 'dnaivn i Ma.wrth.21 am 6 o'r glocb -Prydnawn. O ABERTAWE J LIVERPOOL, (Yngalw yc MUford.I Mercher. 7 am 7^ "t glocb Prydnawn. Mercher.14 arri .2 o'r glocb Prydnawn Meroher,*21 am 6| o'r glocb Prydnawn Mercher, 28 am ]2 o'r g?och Prydmmn > T-KTJAIVAU: { Liverpool i 12a, fio, • Deck, 5s.; Liver- pool i Milford nea Abertave,—CrfbW vi^.i; Ideqk, 580 (jO., RHTBDDD,—Gellir caol Tocyniu AdChwel {return) yrs fucJd, iol am ddwv fordaith yn yr agehostri b-,r, gm y goruchwyl- wyr a enwir ieod, nen y Cadben. I jyerpqol i Milford, neu ¡ Abertawe 1 So. ? Bristol, 17a. ? Mnford,! E "i8tol, 138 Rhaid i r Nw/Wau a. fw?iedtr) r aMam?Fa.ae?.cd.c Liver. pool, fbd yn y Trafalgar D<jck dd wy awr oyn yr,amsei-toysbyf?- ?aig I myllo' Goroebwyiwyr;— Goorgo H. Evens? ?jiverpool ?team Wharf, Britto? John Raw"s- SwaiNs 0. H. N.BiH. ttlod; John Kenwortbv & Co. Mtmcheat& aiui FITZSIMONS APPLEBEE &-Co. 20. Wmer-street, Li?erpooh AOEA-DBAMWYFA RFTWNG ,| Liverpool, Aberystwyth, a Bristol Yn oymeryd i mewn Deithwyr a Nwyddau am OAERaYBI, PWLLHELI, PORTHMADOG. ABEBr MA.W. neu ,BEHDOYE Y. naawh. > mae y CViruri rir! -^team -Paelwt Company" ) •r 'wHt ftv. ¡¡,erfÿrw,1); oddieithr CRil en lladdias gun cidi- gwyddiadan diragweledigi- .ya bwriadu anrgn gyilü.'lwvddfiU a, thOJthwy:r" sa hagerdd-long Ysgriwtte'??dda?Muog, ? Y "PL TNLYM O N." ( CadbonFDWARI..) DEMPSEY., Llywydd, pcu rbyw lestr araB evfadda^, fa! iao i. Yn vadiol Lsvei DO >\ am Portmatloc. yncymeryJ i mown |I uwv?dau'! P?ilb?l' ao Aberroaw, ac -vn ii etyd i ?'?orpwi. Sadwr!Me?i '3,&m 2 pryci | laa Tarh, 3, am 3 pryd M'iwr!b Hyd. 4, am 2 do. ] SadiYrn.Rbag 3, am 4 do. | YU£1aùaeÙAverpool am Al)pryst! yngalw yn Portmadoo, yn cym'eryd i mown nwvddan i Pwllheli 'ab Abarmaw, ac yn mlaen i Bristol. 2(1, am 2 am 7 pryd. Sadwrn am 6 pvyd. I lau ,Rh#g. 22, am 8 pryd Yn gadael Liverpool am Aberystwyth, ac ynrolaen. i Bristol, Tan Medi B, am 8boren. i N 8, :un 7 pryd- Linn.. Hyd. i0,am 8 do. j Sadwrn ..Kbag. 10,'am 9 do. Yn gadlieJ Briaiol am Ab81y"twyth ac yn mlaed i Liverpool. Ian.Medi 15. am 6pryd. J Msawrth .Tac)i,.15,<am ^ryS fàn.Medi 29,um6 do; j Mercher..Tact ?? aru'8 d6. Rdwrn Hyd. 15, am 6 do 1 lau Rbag. IS, sin o do. Sàdwm.. Byù: 29, am 7 do. Ian Bbag.*29,ara 8 d.>. S)mwi-n..t)yd: $St,am7do. ?)tu.Rbag.M,amb d.), oi'dw iddynt an hanain :.rhít'Ü ogario allaa 'y nv v'wi 1 fydd i gaettn trosglwyado i iie-r-cr au ya byw o few., dwÿ fijldir i'w swvdfi "a yn Aberystwyth, g';da'u troliau en • >jn ain, pryd y tybiMiit yn' angenraeidKil. i Hfvd¡ ii-7?llytII4 nwyddau i pwmBli a'r Abermaw, ysi Ht. Tndwail's Hond, gyda'r floatrice Catherine,'° Cad. D. Davies; i'r Idau borthlt;dil "'A Lie jjwytho yrs LivfTpodl, ooTir Orllewinol Trafalgar j Dook—Kto fti BristoL Cumberland Basin. ~p j yn 'Li,-rpool, or,?Tar Orliewitiol Ti-ara!ga? T)RISIALT t-y't-t C'YD,yS t?'ll y '.be!teifi, nen New Quay, (ABA-, l:h; fie,; RTgERAG¡, F! 0 T,i-o?rposil i (4tiei-gvbi CA l? ?'T '?"YeF.T?AGE,,3R. Aberystwyth, Aber».yron:;heHoYey,¡\berteHl. New QuaY, Piirthmadoc, neu Caevgybi, OASAN, 10S STEKRIWE, 7s j N. B.i-*Mae SÜW,Fne8S ar >• bwrdd, a cbyfleusderaa ar- • ddcrdhog i Deithwyr. J Am Iwisian cludiad a 'in yliii pellach,yn:ufyner a'r Gornrchwylwyr, Henry C'?[H'f!)rd. AL)ervetwv h, K. T. Tamer, 12, Quay Street, Bristol; William Price, Huh, Agent, Aberrèaw; J. W Pockett, Absrtawe; Griffith Wil ¡bllns, Aberayron William Lloyd, Tanybryn, Aberdovey ;i Hugh Hughes, Ami well.; William Turner. sub-Agent, Pwll-; 'h>»li; William Siddoros, Caergybi; Bennett WilliamR, Harbour Office, l'ortnmad"c; y Goruchwyiiwr, W. S. 'irealook, yn mbrif gwyddfa y Cwmpeini, Parthenon. Cham- bers, i4, Regont Street, IJt1.1Jda]), nea a F. A. T *.MPLIN, Columbia Buildings, Brunswick Street, Liverpool. | R E D TJ C F, D F A RES. j ?NA PIE I& CO.'S Steamxommnnication between ??'? RRY?and LfVERPOOL. 'I be new, powerful, i\' and J'ast-sailing ir ri ,t,eamer "L ION," ,] .J Captain JOHN LPV?? o b,,a been engaged | on the aoov« lin e for the ?ast 16 > r<- Steward, Evan ,j ùneR, sroia the Canadian -steamer Indian." 'rhc." L I o N?i ;low lwn phwed on her regular Station, hr Sailings j (weather ceriult og) i'or this Month ate aa follows,YIZ A • 'iPOOL. KBOM RHYL. | tN íHV Landy)g -s!o.] [r(nn th9 Vorr(J 1, Tliu-i4, Swpteniher.. September, j 1 T!iu?a. ay.. !) 0 mom, I 1 Thm'sday. J 3U Even j S'Fnday. 930 '?F!"d"y 3 0 J 3 S¡oJu;-day. 1;n even, ?MoDday.? 330 „ j t> Tiif,sday 3 30 7 Wedne'sdaV. S?morn 7 Wednesday 4 G Thursday 8 0 SThuraday- 430 u Friday 9 f 9 Friday.. 5 0 „ ho??ttn-dav. 00 ? 10 «i .t i<doy 5 30 „ 13 Tuesdav U?O „ !0' 5 3 0 13Tiieg,],v 113 9 i 13 Timwi!v 8 0 „ | > Pares :—Cabin, ] s; Fore Cabin and Deck, 6d. | Children under Twelve year af Age, Half-prioe. Traffic hsving considerably increased since tho open- ing of the Vii:" of Clwy-I Railway, Sheds Waiting Rooms, j &0., -Will be erected forthwith on the West airle of the j Voryd, aDd a new Pier on the Rhyl side is now almost completed. For Time Bills, rates of freight, &c arply in Liverpool, to the Agents, GLADSTONE. OLnHiLM « Co., 25. BATH STREET, and in RHYL, to the Owners. NAPIER, SAVIN, DAVIES, A- Co. AGER-ORAMWYFA HHWNG AMLWCH A LIVERPOOL, B-vdd i GWMPEINI AGER-LONGAU AM- IWCH, enfon gvda llwyth a Theithwyr, j jMpSi rhwng LIVERPOOL ac AMLWCH:, (M na JiraWaK. rhvystrir hwynt gan amgvlchiadan anrhitg- We, edi), en Bager-Iortg gatiuog REGALIA,' Cadben JOHN THOM S. o TRAFALGAR DOCK. Airser hwylio am fig IONAWR. ,y tywydd yn oaniatau, a fydd yn benodol fd y canlyit- LIVERPOOL I AMLWCH, AMLWCH I LIVERPOOL. Medi. Medi. Medi. 6 0 I M edi. 7 0 boron 3. 'Sadw-n .6boretl, I,Iau. 7 OborcQ ? 7, MercMr. 8 0 boreu I .5. L1un H" 10 1) „ 10, Sadwrn 10 0 boreu I 9, Gwcnnr. 2 0 pryd. 17. Sndwrn 1 Opryd. 16, Gwener. 8 0 boreu 4 0 prvd 24, Kadwrn 9 0 boreu j 22, IvAi 12 0 borea 28. Mercher. 12 0 loreu | 2 e 2 0 pryd. S S < 20 j IS Liverpool i Hoivhead. j J I ,.fT Liveikooi, 3 Sadwrn 6 0 bore. I It 6 0 boreu. )0. Sadwrn. 10 0 bore, j 19, 12 0 horeu. 17,10prvd. 10 0 boreu. 21, Sadwrn 1:9 0 bore. t i>3ihynir NwyridHU Iv r fewi t cynamser hwy¡jollr y Traf»ig»r Dock Q aay, gr I \d u c «rn, Uun, Mawrth, Erfynir ar i Lwytbwvf o^ja pwysau y Nwyddau ar,v Siiippi,lg S'o ai, v Bwrdd, gyda chyf- i leusd'erau iia,, e-ci CLOD tAD :-1 Amlwch, Caban tyntaf, 4s.; Ail Gaban, 2s 6c.; 1 Holyhead, Cabnn Cyntaf' Ss.j'Ail Gaban',3s.; Tocyc- u'Dychwè]iadol. 0 Amlw6h i H',hhead. Caban Cyntaf Is. Cc. A4) IB, Plant, o dan 12 oed, Haner Pris. Am fawylion ychwsnegol c bertbyua. 1 Anifeiliaid neu ) Lwyth, ytnofyner a Goruohwylwyr y Cwmpeini, TRRWEKK' i MEIBION,A Ohyf,, Po-rih Amlwch THOMAS Jolt's, GoufrOb, j Rhosybol; T. Jones, G^rs, Holyhead neu ynLiverpOQl a Ij- a W. BARNES, 17, CannIng Place. j | MOSTY. AND LIVERPOOL. Fare:—ONE SHILLING! *? j?.? The splet.'?d; powertwl and fast-saiiing iron Viaiiil 'steamer SATI 'LLIT :Captaiu,-Bobert P"uk-ttually fro south 6Dl ot LA Dt?c R'TAGB, Prince'# Mot.,t.l)ofAUGliST 1 18[9, 'NeathAl' permitting) as under, ??V?"th liberty to tow ¡ Vessels!. mom ICTEKPOCL tFRCM MOSTYN TO TO SSOSTYSr, LIVEKPOQI. M.EDL j 1; Tan 10 0 Boreu ¡' 1, lau 2 39 Pryd. I 2. Iadwyn 0 3, Sadwrn. 3 0 „ {O, Llun. (I 5, Monday 5 0 „ 6, Mawrth ,.4 0 Pryd. 6, Mawrth 7, Mercher 4 0 „ 7. -NTercher 8 0 Boreu, g j u 8 0 Boreu 7, Mercher. 6 SO Pryd. i 0 I 8, 10, „ 9, Gwener 10 0 Boreu 12* lIan 8 0 I 10, Sadwrn 10 30 1?,'Mawrlh 8 30 „ 12, Liun 12 OP 14 Mercher.. 8 30 13, Mawrth. 12 30 1&' lau v. 9 0 „ 114, 12 30 FARES :-FOUE CABIN and DECK, Ts 6c.; A PTE it CABIN, 2s. Children tfnder 12 years of age. Half-price. Stu-rts fom tl).e Sonitr end of the New Landing Stage. I 1 Tje-biiJ8 to be bad on board, or from Messrr. £ ■ & R E?ns. Age?s 8, Straa?-etreet, Uverpool; ?trd Mr. J: 13? Holt, Agent, Packet Office, Mostyn; or at the Hut, on the I Prince's Pier (South End), Liverpool. CïFLEUSDRA AflBEAWL. Y thrrH rhuiaf a msryaf. sniongyrchoi rhwug TREFFYNOf A LIVERPOOL. Bydd i'r Agor- MY 1 hfg'HM&M Ardderchog "FAN?V," Cadben j HCMPHKET Witbuxs, ad-ol y Mage newyUii, i'rmea s Pier, Liverpool, a Glaufa Treifynon, <y I tywydd yn eaa atxu) fal iaod: Treffyaon i Ssiverj>oo' Mfidh ,?''H?d? :¡¡¡rSda.103í}MDrDI' 1,Tb.UrSday. 3 0 'oon 2. Friday 11 6 2, Friday; 2 30 „ I 3'?.turday.H4& „ 3 ial-dcly 3o I:en 5, Monday 2 0 V>onl 0, Md.iy 9 0N or, 10, Ist.,i,??rdRv 7 0 31) 12 ?V.;ndRY 0 ?2, Monday' .11 30 1"" ilueg(:Av 8 3?? )3, Tuesd9j' .MONcoD? 14, Wednesday.. 9 0 „ ,tt,Wed!.aaJay ,a30 ?.Thnt'?y. S? ,,i)? ,"Liursday 1 0 16? Friday 10 0 '?,?'t.)day i 3U „ Am <Iludlwyth. &c., ymofyner » Mr, Lot Hughes, 31, James Street, and Mr. Evan Evans, :vrJk??a sydd yo br"wn. ) ol ,).b ?lvifl) -Ir?ii ??cl- Gc)?7 Sa?.i. HverpMl and J?.nes Lanslev, Agent, HDlywJ.L I I ??'' ?MF?U 'd w Y R I ?mertca. t n W Y It AMERICA N ?? .AW8TRALf¡. I TOHN EDWARDS, Gorucbwv!;wr yn:fn?ol ? ? ?.UKtON -TRE'?T. HvE?poot?a. ?dymnnahysby? y geliir caol pamphlet vn <mtwvy y ? ybodaeth gywiraf" !tre boh 1kth angenrheidin mogn c'ulda' hwvlio,.■ ym. bortb, &c., er ;rt>.Uu ymfmb vn rhad a onysurus i'unr'oyw bartb o'r !\Joedd a aod^ vd mown n'ln^nu hwylio neu-»,ger. 1 -loagau ttwy itnrbn llutht/r m ttn stamp j 'Yr-.dvn: my ruai-v mae em hen wan hod, yn cymerad- ?yo Mr J.hn E>¡w,d;¡ i syíw |»ob yiaiudwr fel uu y mcddwn: po ymd WiU;Mrt 1 "n" '.h'ei-p?oL ?ntoPj3?S,.JohijL?vi!, I Msitbyr W 11 nl » R i,J ■' ,► I'H ywaeb David Mii>, i ,'n' 1 ■, v,< T K IW rr r 0 Tabor, Brynmiw 1 I'I 1.. ul a>- f* ngwybodael1 )' ownuii 1 n u"k) 1 jtt b'obl Ilytnyt. au ag y'wyfwedt J >t »j oddhnth Ymtudwyr, mae ?oyj j yr hyfrydwon x gv/a«cai\vyo Mr. Edwards i Kv"w o Gymru. THOMAS PRICK, Aberdure. j 1 AGER L! v ii .,0<>L I A^i >•. i C■» mi ibi. >. 1.1 il to j I t )N > T VT 1 ???\ J <>>» >*t" 1, iDF' Pt A > 2 41 jt i ??j?? aUac cu ns'iifeu AEf tal pou 1 1 Cly.i -built lroi « j r <■ v fJf,ip,) (; h t ^RPOOL I NEW YORK. CITY OR BU 1 SR/ W ledili gg; V\¡l' tf ;.L¡¡: !f.gf M: KANOAIVOO AiereUer, Hyd. ;;2 A phob Yn ait Dydd Merchor. Titi&m Caban, ?J ?:n!,)7 Gini, a ts tHni, rOg ac?A yn 0 y syfaddasiad ya y prif geH&a; yr on yn meddn yr us b^-intl lauao arlwy o iuniaalii; a niter y Teithwyr wodi en peood-i- I PKiladolpbiu a New York arn.tf Gini yr un, Am fanylion ycliwanegol gweler Bradsktiit/ l Guile; rei: vmof"ner & WILLIAM INMAN; i- and 13, Tewer Buildings, Liverpool. f44) AGETl-D^AMWYFA RflWNG I.IVHlRPOOL A CANADA, A fHALAETHIAU GOSLLEWINOr. AMERICA. fO dan amod gydtiLiywodraeth ei Mawrhydi am Urosgiwyid- iad y-lij-thyrgodaa). "wr^dir yr Agerieatri Ysgriw galluog o'r closbarth blaen- »r, ?'  ?'C. ???eal .4aipcoTt,p,?n? T.Jo?? ?"7'"???? T. JONES. .j » N ) [AN W fi vn „ j j'&fmj* K N'GL'O-8 iXON R RORT fvr j,?? ? GLO-S ?0? ""R'??'- ??????OHTH AMERICAN:?: ? i mÜYNG LIVERPOOL QUEBEC, A MONTREAL O LIVERPOOL, NOVA Afedi 7. NORTH AMERICAN Morcher, Medi 14 A M,r«lwr 'IvK-nol vn vstol tvroho>- aenrrud Mordwyaeth. dydd. Sadwrn dylynol yn ystod tyaihor agoriad 1\1 01'.1 \Vyet]. V LloniMog i Quebec a Montreal,' 60ti y Donsll Mesuriad aftycaiit "• nure. Rwvsua yn d(1.rt).8t ng((llg gytundc-b, AiianPa 1, YiI y Caban i Qubbec, BHi ISs.) a il6 l-js, yncyiJi-y ar) >dnetbai», ond aid Gwinoedd na Gwirod y" dd,y rhai a eWl" eu cael ar y bwrdd P.ITORN '1 icnB'ts, at reduced rates, will be issued to Cabin Passengers, a-^uinble for an" Steamer between this da*Pami the 010..(1 of the St. Lrwrenee navigation. Storage i Qaeueo, £ 7 7s., yn cynwys cyflenvvad digonol dd»!-)';daetban coginol. Tr*y drefniadau vvedi eu gwneyd gyda'r Trunk BaiUay Company of Canada, caniateir Bills of Lading a PU8SH¿ Ticket9 yn Liverpool, Rill drosglwyddiad Nwyddau anx brisiaa trwoad oymodroi iawn 1 hbfl hrif Orefl Canada. CyBierir y baggage, o'r Ocean Steamehir) s i wageni y Rheil. ffyrcii yu ddidiaul. iriofyuer yn Llundain, » Montgomerie a Green- Ilono, 17,' Graceohurch-street, yn Glasgow i Jamas ac AlcJlwdcr AIlÜn, tH, St: Knoch Square; nea ac dh, ALLAN BROTHERS & CO., Weaver-bniidings, Brunswiek-street Liverpool Ait Steerage l'<%ssage..ymofyner a SABBI a SEARLK.19, j Watir-street, Liverpool. .>tti>. "Y BLACK STAR" LI IT F, OF PACKET SHIPS. ?.? .?VEBPOOL 1 NEW YORK. ?;?- Cadbeniaid. Tun. ?BSL? Regiet. I hwylio. JEJEMJAH THOMPSON, C. H. Blake, IS-8, Medi 10 Y t,ie lioogauyllinell bon o'r dosOarth blaenaf, AGOS OLL VN ISWYDD, wed) eu hadeilada o'r defnvdd goreu, ac yn Iwvlio yn nodedig o gyflym. Y aae eu llywyddion yn ddynion o bronacx ac o farn ford>yol, ac yn gydnabyddus iawri a'r alwedigaeth. Y oae y cabanan goreu wodi eu dodrafua yn y modd mwyt prydferth a cbyfleus,, lie y caiff-Teithwyr hob cysur a diwaiisd sydd yn busibl, ar delerau rhesymol iawn Y rao yr all gabanan a'r steerage* yn uebel ac awyrol, ae y mafit wedi eu haddasu yn mhob modd i ddwyn yn mlaea gysuiac iechvtl y teithwyr, y rhai a allant yn y modd byn gael fosglwyddiad ar delerau isel; rhoddir pob hysbys- rwyd ar dderbvniad ymoiyniad t.rwy lythyr. C-tvi?, yn,fan?,t-I at y dyddiait. penodediq i hmylio, T'r yn New York ar archiad, symrau o arian a d-ler- byni yn Liverpool trwy Bost Office Orders nun rywfodd ara!! neu a Kant en han?a i unrhyw barth o Uno1 Dal- eitbiu America,yn ddigost Yiaofyner a 0. GRIMSHAW ? Cc. 10, Goree Piazzas, a»d '), Waterloo Road, Ltv??- !>OC) 1  -č i .• 2U"tdtRlht | kUSI'RA.L;-A5tlN lu o i)ol? "MERSEY LINE" OF AUST?AMANPACK. L l'S, yn hwylio'yn bendant ar y Mamo bob i Hf^V M?, OLIHRP00L I MELBOURNE, &cvB ? J!???- a.a?nTMi.h?yrynm?cniSydnay,AdeI<Mda?c. long. Tun. Llwyth. Cadben I hwylio. I ESmRALDA, 1188, p, MELDRUM, Medi2r NE" SHtP. j 146 0. 8ah. '.? Hyd.2? Ni yw yr E¡meralda" ond dwy 'Iwydd oed, ac ya un or rhai,yiiymof,'Wee,i lviin'wai.'el Tnordaith ddiw?,,d i M t?ume, ho we'H ?i tti?wntlwytho, mewa Sl 0 ddyddian. 1' Y m ?'ami.'n?yf6n9deta;n'n'dderoho?yny" Pup6'ideithw7' y Pr gAtl-UMMM* .1 I 't!: C,¡,db'Jniaid y LU)iF.LL RON yn ddiei'thriad dyst..1 .eh? radwyaethol gan enjpa<MH?e?,yn enwedig yti ',yi <itt yo y bwydydd IÙ dwfr 8 roir alias. I ?' juer yn Hverpool ag EDMUND THOMPSON & C* Water Street. YMFUDIAETE I NEW ZEALAND. LLINELL Y WHITK STAR" 0 LONGAU UTERPOOL A NEW ZRALAND, ??\ Y?cwTMOA?TlOfedo?B Mfs, I ???? 0 LIVERPOOL I NEWiE.{I.@. ¡ Mtte?on?u MMnUym y !HneJ! t«n y?' g.yaw'ys?l:g?'r noNsraahwyhomwyaf.'iaTd.M, a fb?Cymaf syJd vaknoflo yxi cyr?ws y Red -f:M?< White S?af, Blue T??t T(,rnad «• Mermaid, "Shalimar," Topa)Uq\t'r To'&sfli^a^Vr Prinee ?fthe SeM," Rawer o honvn? wedi bod ya eael eu 1 { defoyddio yn ugwasanaeth Uy'hyrot ei Maw-h?di. ?o Y maeut yn onwog am ft?ndraeu mordeithiau, a'r Lcddlon- rwjdd oyffredinoi a voddwyd i'r passengers a aelhant C;y?is hwynt i \wstralia. 1 A u,k n 1, \VÄllh.gto}, Nolson, Oto?.. rtonterbur* SHAH J. R; Jirown. ?f,? M • B> UJ v( K IT, CiMke, ;?.).i ?d'K) TEl 111 11, Davies, 3:W;i, An il u yddiweldar lythyrlong enwogy '8 a ALI mAR Yll y o Fedi,) Auckland a Wellington Mae y 1) r j iti ,T bon wedi hwylio rbwrig 'Liverpool a MuL boi n m vi <4 7;"). 76, a 79 o ddyddiau ar nn o'r morueith- vaii nyu damn i ohvg y tir mcim 07 o ddyddiau. a bw.-liodd y polider apf-irth 9 420 o fiUdirocdd mewn un diwrnM- Mae ei ctiaabe^-J B. Brown-yn un o r II i v o tflWV- at poblogaidd yn" gelfyddyd au ivUJ.i u rbyn ar ei amrywiol deith au y t-stebau mwyaf hark it oli«umol- adwy oddiwrth ei gyo-fiejthwyr Mao pan y Shalimar" gvfuddasiaclau i nifer fawr n deTtb- wyr salouu, RT auofuyddia-i pa rai y mae y piano, liyMa ,j'.sel>a^a, Jlieiniau, a yhoh aii^enrheidiuu wediei.1 €fari)3ru; 11-eth fuwob yn CMl ei chadD i (te?hwyr yc.-y t{?p?tth hwn, Mad y caban blaen yn ystafeR eing a gorwyoK; «-ed'<ei gyfadtlasu ya arberiife i nifer dewisol ai ymnorth yr ail-gaban,' Nis gellir rhagori ar y tKCli)iadau i aeithwyr vi- miernwaiile, a steerage,, gan unrhyw Jong Bydu y teithwyr Vri myuea ar y Te<iliwyr y Saloon am li) yn y boreu ar j Ipfed* p Msvji. Am bob hysbysia^tU mown perthyna* i freight -a vasaetae*- he.) yd hefyd RHYDD-P.ODDION TIROL y< Nhalaeth liyfryd Auckland, New Zealand, rhestr o'r gor- noiwyiwyr, &c., cyffcirier at H. T. WILSON á CHAMBERS, 21. WATER STaKFT. Lj'TEKE'octr,. Steam to Australia under tX) Days. Pa usage Money. X 14 and Upwards,. To the consignment of BRIGHT, BROTHER & CO., MELBOURNE. BLACK BALL LINE OF BRITISH & AU-TRALIAN EX-ROYAL MAIL ■ ? PACKETS,-AN D EAGLE LtNE. • In conj unction with the Celebrated Auxiliary Sieam-clipner# GREAT BRICAPN and ROVAL CHAtiTKR, AppoiatftA to ^ai^ Punctu<Hy, From LIVERPOOL on the 5th and 15th of eacb MONTH. The above, in addition to boinj the only line with Steamer"1- the oiily liro "V'- It 1, Otr4of out of Liverpool, Iii composed of the !arg>t, finest an «• fastest Merchant Ships in tha world GREAT BRITAIN OCEAN CHTKF ROYAL CHARTER INDIAN QUEE LIG HTN1N! i B HI 11S H TR r DE N'T C. OF THE SEAS GTPSEY EHIDK I OQN'?UMcKAy GRKAT TASMANIA MABOO POLO COMMODORE PERKY; E.G METEOR SALDANHA- MONTMORSN0Y< Uon" Tun. Cadben Dydi-'ad. I | KlNu- A rti A. 40i/0 Brown, Medi. b. f ii I .•■ j S'lOO Clarke, Hy::rM5. jMARCOP.)L0.?.4.Mt) Johnstone. dd?yB. ?? ?W??LF above col eb rated toam and j '? ? Jin "llr-el Snip<, fOIDmg the only ?" "? .j "Pi! bv a visit from Her Majesty the "<> well-known for their rapid pas- S;c 1 i,' c.i'n; an splendid accommodation .{dT5¿r..i by any SJlÍps in the world, win oontirwe to a')t! regular V hetween LiverprwI and Melbourne, thus n.QortJiagto Passengers and Stoppers, the mlist unrivaUed ati vantages. The Commanders, are men of experience and not?d for ''n-i attention to Passeiigors. being oleg'fflt:ry"'rHfti^aty?u is most saperior, tlvo Salmon* comfort to passengers, and ai-d snppnea w-titr-1r6Q.U.lillœ ding. &c. r' Parties wishing tj brjg thetr fronds home from Australi* .-a; ahtain Tickets for these ships leaving Australia every Month. Apply to GIBBS, FRIGHT Co,. IVTercliantS, or to lAMr-S l;AINE'> Co., Liverpool. Or to A F. WATTS, ABERGELE and EDWARD ELLIS, Jun..Ship Building Yard, Garth Point,Bangor. DAMRE HYLW-aydd Mongau Blaen'lym llincll y "WaiTK ST.-iR," (yr honsydd yn fyn wysedig o'r llongaa mwyaf, cyfiyiacf, ac ardderchseaf yn y byd,) yn cael euhan- fon ailan aT nawny Hf lI,'r 20fedo bob mis. LLINELL T" WHITE STAR." o Longaa Prydeinig ac I. w"tral'1id.,1 Ex-Royal > v Mail, yu hwylio ihwog LIVERPOOL a MEL- nllt) IIN; ar y laf a'r 20(od o bob mis, ao o :'lEL. BOURNE i LIVK RPOOL ar y 1 af o bob mis aø yn byrwyddo Teithwyr 1 bob parfh r, Australia, Tasmania, &c., am bris trwodd. UBD JACKET, M.U. O'Ha'iloran WHITS STAB, T. C. Kerr, PaiNou OF THE SEAS, H. A. Brown STAK OF THE EAST Gagg DhVS JACKKT, Chrkf, SHALI.UAB. J. R. Brown. MuttMAiD, Jas. White. AKABIAN. M. Gandy. BEBCHWORTH, Thos. Frain. SIRUCCO, J. Fiood -fikvoR,r-, i ?"Ire-n. PIB,"CCo, J. F l o c. CYCLON¡¡. Geo. Kea, SULTANA, Brewster. Ac araryw longau ardderchog eraill. SViorgau. Rhestr Llwyth Cuduenlaid Ihwylio. 1443, 4320, Thomas Medi 20. WHITE STAR 2360, 5000, Kerr, Hyd 20. j Ymkidwv; i fod ar y bwrdd ar v 19eg 0 Gorph6¡af. i HwyJia y clippers ardderchog uchod yn benodol ar dyudiau liysbysedig, gyda llythyrgod a tlieithwyr. II Y mae clippers y lJinel1 bon wedi gwneyd rtiai o'r mor- deifhiau buanat' ar Hot. Y maent, wedi eu "nsdeiladu yn bwrpasol i'r drafhidaeth ymfudol Awstralatdd: ac yn cael | eu Uywyddu gan ddynion profiadol a galluog. Y mae y Saloons wsdi eu dodiefnu yu arddorehnc. gyda gwelyawd lliain, a phob augeiirheiiliau. Nis gall cyfieusllerau yr Ail Gaban, a'r dosbeirth ereill^ gael eu rhagori ainynt gan unrhyw longau yu y deynias. Am bris cludiad ymofyner a H T. WILSON & CHAMBERS, 21 Wafer Stree!,Liver- pool. ,Ne.u a'r GORUCHWYLWYR YN Y DYWI isOGAETH,— Gaa iiarai y gellir cael pob hysbysiad a chyfarwyddyd, a'r rhai ly.id wedi cael eu ha.wdur.10di i dderbyn ariaxi gwyeti ftepositi er sii fhaille:—dberaeron, 1\1:- William Griffiths, Chemist. Jber wcA C wbridge,Mr David Daviep, Stationer, fiber date, M. "liowae Evans, Chemist. Abet ystucyth Mr. j obn M atthews, Land Surveyor. Amlwch, Mr Hugh ilughea Draper and Stationer. Bala, M-r Evan Jones. Painter Bangor, Messrs Parry & Co., Ship Builders. Barmouth Mr D Jones, Chemist. Bethesda. Mr Robert Jones, Stationer Cardigan, Mr Thomas Edwards, Merchant. Corweii, Mr Evau Evans, Grocer. Cwmtvirck, Yatalyfera, Mr Thomas Griffiths, Palleg Railway Machine. Dinbyvh, Mr Hugh Hughes, Draper, Golden Eagle. Dolgeilt:\ Mr II 0 Bees Stationer. Ffestiniog, Mr Robert Griffiths, MeRiourne House. Fishguard, Mr John Davies, Castle, square. JIurlech, Mr Hugh Hughes, Chemist. Lampeter. Mr D Evans, Sta- lioner. Lla,ndurlno, Mt Thoma" Wiliiame, Chemist I-lanfllh, j Mr if Bowen, Thomas au-eet. Llanidlo, Mr B MiHs, Sta- ¡,iooer. Llap/air, Montgomeryshire, Mr Thomas Hughes, (ronmonger. LlaHfylHn, Alr C <* Jones, Draper. Llal1-gefi&t, Mr Robert Hughes, Chemist. Llangollen, MessrE U Sc S Griffiths, < irooers & Ironmongers Llanrwut, Mr Joha ones, Chemist. Machynlleth, Mr Adam Evans, Stationer. tfrrthgr Tydfil, Mr Loes Lewis, Stationer. Nantyglo, Mr James Allen. Narberth, Mr D Meyler. Newcastle-Emtyn, Mr J R Davies,' Northop, Mr William Davies, Draper alio (iroeer., Po, typriid, Mr William Jones, Bridgend Hoaee. PG^/kW<w- Mr Bennett. Williams, Broker. jhffUhtH. Mr. James Jarrett. Pyie, Mr Robert Watsori, North Boad. ''Khayost,' Mr WMJones, Draper, ice. Rhymnext, Mr. Sdward Evans, Stationer, Church-street ^'kydlaivi, Mr, tlobert. Morris, Hendrv. Rl4tllin, M,r haac C!11""W, Stationer. Tredegar, Mr .iolrn Thomas, Bookseller, Tr^jw :•>(. Megsra & I- liavies.Drwre.