Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG, .,t. ■ ■ ■ 3 7, UNION 8T RE E :V. _4 d ILl..k.j'l:r.'¡',jli- LIVERPOOL. ."Jt 'f IV -u -OIl :!IWJOt I l MAE JOHN LLOYD, yn dymuno hysbysu yn barciius y rhai ft fwriadant Ymfudo ei fod wedi cymeryd Allan License i garío yn miaen y gorchwyl o Ddirprwy-fasnachydd- Ymfudol (Passage Broker), acwcrli rhoddi meichniafon i'r LlywodraetJi lun gyfiavmiad ffyddlon R, ditlw,;il yr unrllyw a'i fod .wei\i eymeryd y Ty • nchotl M, y pwrpas. A ahan ei fod wedi cymeryd y gorchwyl ym "Ylewn Haw, yu benaf gyda golwg ar y Cyiury, bydd iddo ei vneyd yn baif orchwyli wneyd y rhai hyny a ymddiriedant eu hunain i'w ofal yn' ddyogel a chysurus tra yma, a rhoddi .iddvnt hob cyfarwyddyd vn ei aliu. Hydara y bydd ei gysylltiad maith a Chymru yn yr AMSEEAO," ynghyd a'r cymeradwyaethau canlynol, yn .l&lgonoi sicrhad i Yrafudwyr, na raid iddvnt ofni ymddiried en hunain i'w ofal It' CY.NIEP.kPWYAETIIAT-T. (J.i¡:¡. '11 Pan y Mae ymfudo o'r gwledydd hyn i wlcdydd train or, yn enwecligi America, Canada, so Australia, vn un o brif hynodion yr oes, y mae hiiyn bwuc o'r pwvs mwyaf fod y sersonaa a fydd yn bwriadu gadael é11 gwlad; yn gwybod amrywun ygallant ymddiried iddo—i fyned i ymgynghori ag ef, "had en eyfarwyddo, mewn perthynas i'rtnodd doetnaf, rliataf, a diogelaf iddynt, gyda gol-vg ar eu mhor- riaith, &-c,. &c. Avar gyfer y eyfryw rai, bydd yn dda gan hob dvngarwr ddeall fod rra sydd a'r fath gysylltiad rhyngddo a r wlad, P.'i wybodaeth o'i hamgylchiadau. wor eang a c,hywir a Mr. Lloyd, wedi ymaflyd yn ygorchwylo fed vn swvddog trwyddedol i weithredu fel Goruckwyliim Ym¡fudol Cy]wedi!l1s, He y gall pwy bynag a ddewiso, ymofyn ag ef am bob hyfforddiad cyfaddas ax gyfei- ei ymftadiaeth. a hyny ar y telerau mwyaf rliesvmol a mmteisiol. Ac od.tiiar yr yiadrafodaetli a fa rhwnz ysgrifenydd y Ulaellau llyn" Mr. Iloyd, teirnla y plese -<<*f ddwYll ei Ayst- iolaeth, kin ei aael bob amset yn udyn leg a rtiesymol,^ a theilwng o bob ymddiriedaeth. Ac y mae gaiiddo httyd bobbyder a sicrwydd yn ei feddwl ei hun, y caiff pol, ymfiwiydd a ymofyno ag ef, nid yn itnlg bob gwybodaeth a kyffotddiad angenrheldiol, ond hefyd bob tegwch a chyf- iawndar. DAVID HUGHES, "Tredegar, Mawrth 1,1858. (G-vreinidog yr Annibynwyr). Wrtii ystyried mor hwysig ydyw i ymfadwyr gael cyfar- wyddvd un gwybodus, adnabyddus, a yr oedd yr) dda iawn genyf ddeall fod g\vr iaor adnabyddus, a chym- eradwy gan Gymrn, a chyboeddwr yr "AMSEEAP" wedi inyned trwy y parotoadau cyfreithiol er bod yn Gyfarwydd ydd Tmfttdwyr 6 Gymru i bartbau peli or byd. Llangollen, Mawrtti 2, 1853. JON:i PRICHABD, (Gweinidogy Bedyddwyr). At Mr..T«ia Lloyd, Maesteg, Mawrtji 2, 1858. Acwvl yn llawen «enyf udsall eich bod wsdi eael ar eich meddwl, o'r diwedd, i ufaddbau i! Alvad v wlad. trwy ag-or Swyddfa Ymfudnl er cynorthwyo eicb c"Ü!prJ!,ilJ trwy ddarparu y c,fleusderau gOl'eu it rhalaf yn i th. Y mae yn ddiaa genyf y gwna y C'.ymry «r.. • fath fantais, anghen yr hyn a deimhvyd yn llL ebwi, yn moTi swyddfa newydd, ddigon o gefuügliBÛ, gan eich cydgonedl, Yrydw-j-fyn eich ysttried yn uft. o'r dwuori cyraWysaf at y t'ilth ym.gymeiiad. afae eich 0y"yi1 tiD.d a Chymru yn yr: Amsuo itn i il fly.iyd.ut.il wedi sioran ymddiried y wlad ynoco i ■<, i y cewch 1U:1n lr,wn ddeall fod eioh emv fel L < Agml yn air teuluaidd ynghyfrif eich cydgmedl. Ydwyf, Anwyl Syr, Yr eiddoc-h yii gywir, D. PttJLMPS, (Gweinidog y Methodistiaid Calfinaidd). 15, College St, Bamhbnry Park, Llundam, Mnwrth 3, 1858. A?awyl Syr,—Y mae eisieu "?'M!<a?<? Broker." Da if-WR w-i"-n fy ngiienou eich bod yn pC'nder. fynn 'ym'ryd a'r swvdd. Ni wn am neb twv e'T.Y' fynu nWN,.m, A.'r cl. Ni wD.ain Deb At yu 1t;, At Mx*. ijloyd. J. n. i (Gvreinidog yr Annibynwyr). j Wedi bod yn gydnabyddaa a. Mr. IJoyd fr yf. dros ugaiJl mlynodd beilacb, yr wyf yn barna ei fod, oherwydd ei gy. j aieriad rhagoroj.fel gwr cywir ac uniawn, ei hir rydba byddiaeth a Liverpool, ac feliy hrfyd a CLyuun. ynghyd a I tnanteision eroill sydd yn gynylltiedig ag ef ac a'i swyddfa j yn nn O'I rhai eymhwysaf i wasanaetho y Cymry fel Gorl uehwyiiwr Ymfudol; ac yr yryt yn hydenis y byd-.l Ytr. fudwyr o Gymrn yi gwerthfawrogl ûÍ • 'ROG-ICB' EnwAr.na,' (Gv/einidog y Methodistiaid Calfinaiud t. 1858. Mas aa^yloltiadaa diweddar yn y dr^hpn.ya galw yn nchel ar Ymftidwyr i fod at en gwyliadwriaetb. PA sawl gwaith yr ydys wedi rhybuddloein eydwladwyr i ochel goruchwy'wyr armhrwyddedig, a pheidio ymddiried eu meddianau a'u personaa i hocedwvr. c, _7fryw a Y m?e eymoriad eyhoedHlls 2'4r; Lloyd yn gyfry,w a y g1Ùlwn eyfarwyddo Ysnfudwyr ato ynifi(lirie? Uawnàf., H. 'W. Hro?.?, (Gweinidog T Bedy?d'yr). i?€??'Mf.?t.h9,18,')8. ¡ Erskine-street, Liveroool, Mawrlh.18, 1358. I f'y Anwyl Syr, IJawen genyf weled.eich bod wedi I agor Swyddfa Ymfudol." Mae -eael dynion y geilir ym- ddiried i'w tegwch a'u gonestrwydd yn bwysig neiilduol ffiewii goruehwyliaeth He y mae cyniftr o dwyllwyr hoced- us yn cymeryd manfai", ar ddiniweidrwydd Cym? amattb. Gwn am amrj^r o'm cydgenedl 3 ¡\rwéÚwyd Lbrofedigaeth y?i ? dref hon wrthw raiit,, ar ne. sy'?l yn brysut yn f dnl" dynion, ac y ?neyd y fath addewidion teg iddynt. Mu'mfn'ynag unwmth yn ceisro gwaredu cyfeUlioa o'u crafangau. Yr wyf yn cha hyderus oddiar adnabyddiaetb bersonol o hcnuch, y eaill Y rhai a ymddiriedo en hunain j i'eh gofal, eh1"i bob amseryn deilwng o'r ymd(lirie(la-th. I Gyda dymuaiadan cywir am eich liwyddiant yn hyn. 4 Yr eiddoch yn serchog, MR J. Lloyd. JoHMTHOMAs, S | ( Gweinidog yr Annibynwyr). Ebrill Bfed, 18"9. DytrmLiein n.i, y rhai y roae ein benwan isod, gyfIwyno j ein diolchgarwch mwyaf diffuant i Mr. Joba Lloyd, 37, Union-stceei, Liverpool, am ei garedigrwydd tnag atomtrf1 yn Liverpool, Y mae yn hleèr genymgynghori ein eydwladwyr a fwriadant ymfudo i osod eu linnain dail ei gvfarwyddyd, gan ein bod yn hollol argvhoeddedig y byUil iddyntgael I, -_J'J it vii tuag atynt yn y dull goreu a mwy^f cyfiawn itjalwn tj.Jwyn tystiolaetb' i'r eymeradwyaetbau tichel y mae wsdi eu derbyn gydft'r parodrwydd mwyaf, ac yr ydym |:yn yinadael gan delymuno itldo gethogaeth gyffrtdmoi ein eydwladwyr, yr hyn y maeiii ei haeddianol deilynga. "WilliaQj Richards, Golden Lion, Maesteg. T)avt'dfotic-s, Alaesteg,, John Beynon, Maesteg, I Francis Haghes, Garn, Maesteg. j Jonah E. R'-es, a'i dealu, Cwmaman. 'fhomas D, Davies, Y8tradgynlais. Johfl Thomas Wr'^r. 1 -trady. n-r:s. Daniel E Jones, •, e • j • ••Thomas Evaas, a i wrvg, i. < Jt l iw. I Benjainin Thomas, a'i d'Q¡u, Glyn Nedd. WiJ!iam Hees, Glyn Nedd. | Mary Jenkins, a'i thenln, Glyn Kedd. AT OJ,YGYDD YR AMSTmAG." Hynaws Oivgydd.—Gan fv mod wedi caei mactais i | wybod rh; 1 mewn reithv as ag ymfudo yma a tbu | draw i'F t 1 Uu u af alw syl-,v \'<'?.a d a,) L 1 r\l;r'(: \r; :l:a;l !:fI: 7¡i¡ Ji' f,n: 3dan l Hnion-sti 'i dy? .?frncst a chywir m .i 1 sUl 1 I chyfat'w?Jd?-Y?'ttAwyp: u 1 af rldweycl ti \r ddyR yn nihob ystvr o r gair. Ydvvyf, yr Eiddoeb, Aberdar. NOAH,M. JOKES. ^Liverpool, Mai'C'ed, 1859. Yr ydym ni y rhai y mae elll hcuv/au jsod. yn dymuno uycbwt-.ljd em diolchgnrwc.h srwre«oa i Air. LJovd, .H, Ltuon-^ticct, LiserpuoJ, uiji ei^yreiligrtvydd.tnagatui» t-t h in* i iif: i >tii on gtrA^OUI vu < h. -0< ;em • ■ .iras-ar twrddyr Ocean .'Vck-'w .;td a ihjjipitret;! wa)iari<A Rfdtt In en cyrnhell i gynghon laivii o'r Cymry a fWrÎ!ldant wrl1d(\ i ymddiried enhUlUVIJ i'v; ofal. v Wni. Duvid t !]Hn!s, I'Javid Levus. MiJi-street. Aberdar. Margaret Lewis, Mii!-9trefct;-ABerdar. Joliri Aberdar. j Evan Jenkins, Cwmgenach,Yale of Neath, Thiimaa Win. WilliaHi^, surgeon, Ynysybont ger ISeath. Jotin.JOTieB, Tyisa, ger Neath. Jones, Tyisa, ger Neath, William Jones, Tyisa'; gêrN-eath. John Jones, ac Ann Jones, Bryndylais. S' yl wer ar y cvfarwyddvd.— 1 37. UN^ON^TREET. .TEETH j rEEl:II. A NEWLY-INVENTED APPLMATION ;???-" UP ? VULCANISED -NT) I A R'JBBER, j AS A I;ASK FOIl ABTIFICilAI V MT-T, bT M- AND PALATES. j 'i:Y HE .1 il^JESXTt'S UOYAi. TITTERS PATENT, Jj\.V/jT E S S It S G A B R I i L ha?the boboiir tt) j7?r? Tiove i, ."A)rj J.. to M«rhanicaJ T5ent5st,ry,l.«iin!» the adaj on, with .perfection and .crasa of Vuieaeised and M'nevil I ?se:) India R?bher fs ? base 'br ArtiScHi 'r?t.b. ?f h»Tw "<»n <irt n.'ii >> Si. s *ute &tr tçü cnlinal'y hone or f 0.6 genny ned, In Mess? Gabr.ls IM9RDYED M?e'RAt TEETH. WITH FLEX1HLF, GCM' th?-e & no sprin'js or -Aires and no extraction of roots while t?,e fit is ?,f !I n j ;:i;;efuta; ;u1¡);i;)':neo'\dW.lt8t ;'i<f,¡t}, n" '(;I'L2''j'' ,,+;. ,f., a grestly increased freedom of suction is siippli(,d a ivbnMv uEa't- a grf with thmo.t nnetripg Atcliracy arr. H{'urd. whJe; frorn "1.<; v i O.U L1Bxi1)1 !HY of tnA tigt.:¡¡td ;ní})¡O} .•« iijc gn:aiü:r SOpuMt;" give?i to the adjoining teeth wh«n 1,)c?ee or tet)der by the «bs->rp.io • of the gums- TUfi Ucl" af-u)Le- mouih.Hsert no, Mescy on tbeTuicaoSsed mtMa rubber, Mni B« it ig-a ftii?iTc;-oT AD-V tempe?atitt,e m.v rela;oeQ in the mouth, all u<'p?ahantNesH or nmell and taste being at the same time provided against bv the pecuiiar?atuTp of itf prstJiiratiin. Messrs. Gabriel are enabled to nffor the advantages of -first-clsns -materials and worl;mansbit> at charges lower tt ¡m any advei tioed, from being manufacturers of every speciality appertaining to the profession, only at their ESTAELSHMENTS, 134., .■ )TJKE-ST1;TCE F, LIVERPOOL [directlv opposite Berry-street j i LONDON:—?, LVD GATE -H ILL, WP st .End Branch 110, H'EGEN.T-STREET. I Obse.-ve Nnmbers particularly. I ESTAllLUHED 18U4. i G.ABHiEU'f! TREATJfSK <">1$THE TEETM fully «xp1»ins bo system, and will be sent on receipt of a stamped cm-Elope. ] Mf"=f" Q?hrie! (.a t]).H6 to enpply witb unrivalled 8nooe68.'hah-ce:f-Bran;d ,AMERtCA MINERAL '1'EETHÙo!U .j? >d (te'?pt?h 9't '?4 4. KEOIVT C6l ^T £ i' TAilES iS ONK" VISIT !.?I,Y PEQUISITE FOR A SINGLE TOOTH OR COMJ'LETE SKT I FATENT Nvfj ii, ENAMEL CEMENT, the only peimanent preparation for front tet, €ff«mnally retain* 'its colour SSs -p*r packet'! •' • PBEHAttfiU- WHITE GUTTA PEBOHA. the best stooping for Decayed Testb or ToothMhe. -T&is T.c.Nf) 3toppir.^i!s?la«ari ia the cavity- wbon perleetiy tfe-tt, and becomes as bar^s the tooth it*eif tea ftef renders ?.he decaycd !),eJ¡:¡b,. OlHW ard .n""fUl in Dlltst\cution. j Price 10, 6d. pff- Box. (direi taiona. enclosed) or sent po&t.free on reoeiptof Twenty Stamps. Obeerta the name of MESSRS. GABRIEL, TBE OLD ESTABLISHED DENTISTS, —— fi'" LJJ, I>UKK-STBEET, LIVERPOOL. __}3t LGDGATE-HILL, and 110, BE GENT-STREET, LONDON, | ON BACH BOX. t • Honrs of attendence, daiiy irom Ten to Seven o'clock. j — ,C!db.b{. »• I ATTENDANCE MONTHLY IN NORTH WALES. i '.??'?rBt ?onda? m eMh Month, at Raosa'r,. Mr. R'ben')..W??'h.'??."a?h-?tTeM. it.;first. jueaday „ at Carnarvon. UvMdge Anus ,Trivat« BoHd' V • ALL LETTEBS RECEIVE IMMEDIATE A'lTENTIO.N. l ,L 1."11sa; t- INSTITUTION OF CURATIVE J'" .ELECTRIC SCIENCE, .• SJi;Yl\fQU,R.,STREET, LIVE RPOOr.. I :"JHLV/J| L R. ..10 S k; I S 0 M A S, j Professor at tbe 1 RRNSDIAt. Powril OF THR XliEOTRJC. J-r-trjED, l\IAGNlt-:TISM AND GA.LVANISM, AND PRAClIC'iL l'Hi JiMOLOGlST. • (Ten years t-sta.btishpd lU Liverpool), begs j to inforin the public that he continues with j 'increased- aucoasfe :to apply :bhe-Eiectrio Fluid in tbe treatofStt ot most known dM. j orders. Either Magnetism or Galvanism J made use of, according to the requirements of the- case. j •■ Reference to various influential members i of the medicaJ profession, aDd testimonials j from private persons of the highest respect. I ø.biHt), ¡ Mr. Thomas may be consulted dails at the Institution. j Olew Llwyd-wyn Afu'r Pysg Penfras Y DR. DE JONGH. (Marchog o Urdd Leopold o Btlgimi), Yn'r mwy* af effeithioi,, y mwyaf blasu?,rac oddiwrth ei | effeithian gwellaol- eyflyiq, yn ddiamheu ,y rhataf o bop I math. Llawn-bruilr ei.ragoriaeth feddyginiaethol anfesur- i 01 uwehlaw yr Olew Llwyd-wyn gan dysiiolaethau dirif oddiwrth Feddygon a. Llawfeddygon o enwogrwydd E,w- ropeaidd. y pJIIF GLEFYDAU YN "Y RHAI Y MAH I OLEW ? DR. DE J'-NGH WEDI GAEL EL WEINYDDU yN EFFEITHIOL. ¡ i Darfode,digaeth. | Y mae proflad Moddygon yr Ysbyttai, y M dd-dai yn gystal a rhai tetiluol, yn dwyn dan sylw aoho an d i yn y | ,r.ht»i y mae Ole* y Du. I>K J,G-a i nod- I oledd lAchi?l neilJdaol nadvuyw unrhyw Gew an.n 0 Afu?j j •Pysigi <n ,? e; weiu,dd -L ?-I s 'Jj;g':ly;' j :l(:y(:lf¡JW;:)}li;s ;di, C(l:!jGE(ti ¡ p iibll ?lclwyii?cn (cAM?i. N?d yvuHt'o(ijy??. beth mor gy£ym yn adnewyddn'r nerth 't-ettlied if;- y? gw$llau'r galluoedd maethol, yn attal neu yn lleihau nycb- iant, yH ihwJst.to'chwýs;ynesmwythau'f peswch a,'rta8u. i naG yn dwyn e8a.ith mwy eglav a ?'afnoi ar y cleevd ilool. Pswch y Gauaf. a Dolar y Gwddf Mae effeithian yr Olew clodwiw hwn-wadi h,)dyn hynod j o lesol yn nhrjrlÏaeth pob dull o besvch attychwelog) gauii*. Y mae yn e-ifiw,,),tiiiiLi )f,i fuan yr <«im 'id, yn i adiefn' ieehyd c ledinol. Mae Mi A'dtii 'Jdhn¡ Ilaw-'cddyg enwog jii 11 lain, wrth ddmjri v. HJ > aeih j i hyn, yn iivived)-d' '?Ar c)l ()Iew DB DNJ&K6B ychvdig Miwnloclau, adeniHais fy iechyd a'm nertb ar j feral, a e1wllaisyn hb!iol y' ffiameg yn y gwddf.yr hwn e,, o',r m 1 d Vd mwyaf blin a ohystuddrol." Ac 3 mae Mot si" r> <1 m. Monillon, Meddyg Firengig clodfawi i o GIafd: I -n? r I I P? r gof e T ig I I r a I (I i r i fe d o'i effeÜhíau hvnpa yn nbriniaeth J:Hameg y brc,?fbnt | { .0 hir harhaiL I3ydd y dÜarpariaeth aarahria- in1 i fwngloddwyr, yn yr iaehad ( p y d iwvfron a'r gwddf v maent mor d'i f- | Gwendid CyS'redinoL j Yh Rcho"j(1) o ?iidtfi mawr, ac hydynoedp?nyr ¡ ? oedd?ywyd bron yn oarfoa, y mMprMdoIeaftaua.df'cro! Olew DR. DE Jo?cm 'wediymddMT.?s.yn ??Tfod. Ym? I yn adnewyddU galluoedd m coilT hene'iadinl, yn | gw ell a'r bias at fwyd, ac yn m i o ,;I'll) 1 drealio a chyiu. l mathn .vmborth Y iaae "i natm grvfhaol neilMuot yr, I uttlji-techyd a nerth i'r cytansoddiadau gwanaf a j gwaethaf. gwathaf. Gewynwst. Yn yr acliosioh gwaerhaf o'r ewynwst barhaol, pan y ( j maeVgewynau-wedi m.fneu yn.syth, a'r cyrnabiu bron j* [ ammhlvgiadwy. He mae'" dolur wedi ei aehosi gan waitb I caled,li umaethvrael,lleithdervacoiirfel,hyd .• ■< y mae'r dyoddefwyr; wedi hod yn ac yn 3, 1. j j flynyddfm, ac/heb a,!t?cy{&'oo'uhe?steddnG'i"b.Jd, | )eu gadw eu oyr9' i i'yny, neu ddala eu pwysau, y mae i J defnyddio Olew y DB DE JONGH am ychydig wytbnosau. ) wedi Uwyr adferu nerth T?tui?ol eu.haelodau. Y m?e j | Br, Sc?en?, m?yg 'm.&wr yr'A.HTt'Mn,ytid?eayd, "y I 1, dylrd ei;ystyrlf.d yn fcd'Tvgmiaeth ^sbvBol rhftn y: vv:-t a'r gymalwsti, Y mae vn \dtu dolrtrrt? | a iairbarhaol y corff lie yn'^Wtrefu. I pa un ai allanol ai. tufewnol, < »• «httfa yn yr ewynwst neu'r gymalwst, mor sicr ag y mae.rhiagj yn gwella twymyn ddysbeidiol." Clefydan Babanod a Phlant. Yn y doiuriau blin o wei u J n 110I, llechau, chwydJ- iadau: yn y boh", el,"{yau v ce&tdedyn, yu h?ddn vu I | fynych oddiwrth wett-fit! «' 1 < n f• ■ '«r an I ¡;igonol, pa un a fv<! • >s net. yute yn ei lawn d ile pob cyfferiau eras U, ac a wna :dÜr «.; du.»yl i e, _?It 1(, o?l(li?vvrth -« pL g ?, p h y,igwr- ? obeithio cddiwrth tmrhyw foddlou pa byaag.. Y physi?wr no.ldig, Dr. Edward Cauy, nw • b] dd wedi win rb?i I canoedd o achosloc, a. ddywed:— Yr, y mtie l?1,Aijt v?') agoi-e,?i i(Idynt, y rtai 1 8* <h ? bbynu yn benaf ar waJtdreuhAd bwyd?ty i lilatrlllft 4)-g,pyyd- ftrus- .'yd pi aw! v;i osw o araiioliori a oiiryfofion.e-1 bob mtn..h, ':in y d'Pt itiv y,) -?, ()!&? Af?'i: Pyag j bob ,i, jri y li?vl?, lixad i k i? .ysg Ptr n. v !»' m J N< u t,wblija «i ibhsgwvu,'i»" i>> i <»t r: ■■• :■ ac wi^n ei wcinjtiu»i, ft.i m<x- jr aiiti yn lloltamc, ir i pi,?ntyu Ucsg ac ecwau* yT hwn er nad ydy-? yn ?<<dei y: y' c' "i yn 1J eto y? y -futh vdd MJ I I' 'd jtN Id .fj qie6 .n)?u'?!?..? il ei H r F yd a"'H?. meWK ifchyd a chrvi!«;r a.nadcui'yddus '?'r bja.ca, ar h™ m dd??ir í ben 'twv jib »*< 1' m UTn-hyw ted' «minHl d-d.T,ir beii tilwy j A y mile i ?,. ?b?;,u?wiiJ Ay ii?a(l .?; .r.. ?, .?.' '?:-?" uti:"? d y d :-?- go¡:?:t,} cwJ 81' md:n'ln .I'll ddrwg, }: ,y-; J .Iwyd-wyn At'i'r I vw .t entras 0 ddarpanad y Dn. >nir. i JoKGH -4u «'i »> i Y ji "c t c^^lyiId• Ki"^ ■ ("W P, e z itwvanl tL y dyJd yn t icu ie iiiii • i 1 ■» yn :i. h M y "I gamwio: a _m VJ3 tiofB" Bias yr -i fu'; pL?y i?. ? !? d-t;;?-, i :¡;.ni'nyC;tfttït11!\t J Hefam-nm r&gor? ymd.?engys &] p@ by4da r oirwvui o 1< ihad vn v r,+V'- >^»'dKn + edig ys a?()frestn't uM!i'c??c.njj?' ?'A''A yi.. d K' h io < ? edig 'ilos 0 wwvd d fa > Coll, ::0!ll. Ar ti icew,, I' irt 1; r d?r. oh2s.?c.h.; PeMt, 4s. S*c; (.?tW*rt, Os. ?dieutianj?'. ?orio & lawk?. ?i,?uu4bedu &g tmw D?. RK. Jt?.tR, 4?eb yr ) hwn iris gaH.u? fod yn (1, -,A, y n i ?el gan bob cylfcriwr CyfriM. j UKIG I ANSAE, HAREOUD, iaLUNDAIN. i ..u'- J., .L. RhyhvAdir prynwyr yn hyderus rhag moddion a gw-pr yn He pr O?tf gan <? ?s?ttt ea?. m rhoi djiasn ?<w?<.?M. ? LtT?H'?t'hoyuMtty.f m tenant Ond siom r M??s'M ??'- cr -mwyr- eZw uitig.. ni? w? n4At onci r, o, i r szwl a.'u wr.Ji: .:Lj,i\5: IS" HELT,"i'V1VE LL 'SDEî.O TSFO:R'.W A,'I;iï"' EROOt' .G-ARMENTS. MUAC, H■ IN. E .BELTlN^ STEA.M.PA.C'E.J';?" ? ?"?? ? ..WASH?!S, | INMA RUB RE R AN!» GHTT^ ?R?HA ?HBST' I,. HUSE, TUBIN<?.te,A.Mj ?ZS8? ■ -Aj*1 ait other ARTICLES in M .^ANi .LI' INDIA RUBJlfft m* • GUTTA LILI' UA-CLFOR ^TLCHANICAL, A!ANI;EACTC111\U, LXGINEERIKG. A.tid?t.hsy'D?ose??'" "? '? r. WATKj¡¡,rH.OOF' !~oats-, 1 W?TKRt'B.nc.?CA]'RS, v\'A'irtaji.e if OM 4i ui, VlfB'Ml^iaV SnHM < K WATERPROOF OVERSHOES, I'VATERPP?Ol?;F CoVEtt?, W\TEEPKdoi-' GAKJ!! RA?; WAT'F.Rfjnc&y BoNNET 'HooDs 'I WAXEBPSOOy HOHSK COVTSES VI'Tj¡'I\P HOOF GIG APRONS, 1 WAnmI'ROOF CLOTH, ArsPRooF BEDS,' "j AmrRrioF BATHS, AnupB'obS' CfisnioNs, ■ AIBPEOOB PILLOWS, J AIEPSOOF LIFE BELTS, AiMPKoor Ben OITAIKS, In1 n! S !) ??? i ::¡t;j): '??TtC.Est.T?: ob??V r F4 !A 9T 1 4?, (',U 96 i iNJKc'ne?: Ho,- ',TR, fE' n;.ú.il.,(i8;' 'T?VNn.?a?K?s?aKK, rTAML!rNG WA'M??, FIEHINB ? Boors, ;» FISHH?G S,T<)N<U!. Figu^QTsoi'sKafi, xs ÁNÍf Cww, IlArLWA," 7.GUAKI}M-. I KIOKOR AAD BATTIIKO CAn. GARDEN TUBES FITTED WITH ROSE & JET- i COMPLETE. AND AN IMMENSE A'S^ORTMENf OF OBNAMFSNTAL ,) ARTICLES IN 1? DIA RUB BE H AB? ?UTTA PERCHA..) j v(; Nos. 2. &. 3, Quadrånt Lime-st,, ? and 58,Ca..stle-st?HverpQol. Being the largest India- Bnbbttr and Satta, } Percha Establishnient In Englanl. V* Yd-Flawd Breintebol (Patent Corn Flour) J "BIx 0 W N' A P Q L S O:N ,H iYn cael ei ddewis 6 flaen Arrowroot. DANTEITBIOT. mown PWMNAD, CwsTAKhAit, Bt,JiN<raiA-w«.K. TEISKNAU, &a., ac yn enwedig wedi ei addasu at ei4dilwfck PLANT a rhai METHEDIfi. v Dywed y Lancet( Mae hwn yn rhagorach na dim o'r fath; gwyddis am dano" Pris a chyfarwyddiadiiu, ar bob Sypyn 4, S ae 1'6 wns. CeHer ef lie nad oes tnath gwaelach yn cael ei werthu, Gan Chwegyddidt Tet?uo?Cyifefwyr, CyReithwyr, a Gwerthwy!' Yd. ??, Market St.,MaBcT-es<e' a38? IrMnMngetLa&< Litmditm. (ioruch wylwyr C'yfanwerth yn Liverpool, WRIGHT CROSSLEY a Chyf., Nerth Jibn St,,aet. 1I7HEN yon WANT any gecuice.LEFT ?V OFF CLOTHES, go to JACK?OK'S, ?. <?ta CrdsshaU-Btreet, threu doors from Byrom-street- Y FENDITH 0 lEe II Y D 1 TKWY RELENX II O Ij L 0 W AY. PAHAM Y MAE ANHWri"LDEBAU YN FARWOL Yn uuij/ o-herwydd ein bo^ yn rhoddi eynjfhorion at eu bRf?tt'. yn He at <»u hachos, a'n bod yn ?i8i" CYluè yr ar- WNOtio? yn !le taro ar eu ewreiddTn. Y mae C-.fHbrediftd v wien'ibvn ?'0 boU&). i'r *v, vt,el, y M -n '711ra ?? qu ?'t ae?u?.?.?-?' ?? ?'y'?'?"? y <'y!wedd j ",{;jg sy/tf)'11 eyny"c"u enyiuad, poen, twymyn, gwen- i tttfbf;edigarf?it corfforol; ao'wo<n iettH a6echyd fa"; favmud, by?d i'r !Hli !yí8;da.u 0 bonQ ddHlaull. Tr?nad yayw'mocldygiidaeihau cyffredjn yn rbod li ond esmwytbd» 3y "I, (ly -?d?6tyid, y Mae y?leui !Iyn -yay- ddymw yr.afiechycl. • AFIECHYD' ■ < A gvfyd vn fynyih oddiar aahwylder.»tt glSnpi,' vi-4 ar i-elt,hrediatl y galon, an yn afreoleiddio yr 110 11 dre"- ianc anilleflaidd y'niae y pcleni rsgoiral hyu yn a<1fcrn- fr>. ianjt ghmo] pa mor afreoVaidd bynsg y byddörct, a ol fiecbyd ac.y.p.iiry. ostlr} pan y. bydd pob mie.<<y< -t. <»tk Wedi flUeln, I ?NHWYRDER??GrEUOLACmuOL Yni fvnvcb 'a avweln'hmt 1>^yin<? T»fos •> 1 u »i tn « .)dynMffM?tc(y!?!et??!. faint ydd (,ac, T- Fe]ih??he Wybod mod-:< ion. gflclbn I' tvl ? eu?vrhae?d'f!y?'? CyfrvW gvm!v! ychyd.? a\ch.if:j.-).? «i T< lenaU-byn Jln ..1 y byfar#yft<l <, ro'tüt,. vn y ilyf, | on ja'bvdd AV.:han*yWe»aur-y<» fl1n ymR?aei. th? 'ym?j.. y I r [I tit, fi?, ?; a f ?'i- tiyh wi, I e cyf. ???.uMiaft'tyhoi ?ncaeteu d?roatwMg vn fnM U-wyy def n adjax] e.honyul. 0HWYV>R>TADAU D"v FR-GLWYFUS A'THASAD BYWYD. ? rnae bwn vn gyfood tra phoenn.3 yn hanes benyw. v se Y11 rmloedd y yroti b'rhyjlfaii drwg yn ym- ew f,,] yn ysgabo h I vm ('"Q,d. \T, "¡,yd, fJ '!TlW yn y!!gubo yrIJIuth :ecbyd 1'. 1, JS n» atebr efyn-brydiawngyda nerth* T vst sicr i'r holl arwyddiou hyn -ydyw Pe^ni fJnC,y i drtoei a'r fod -yginiaeth faw- hon, y mlw Y nvivi lanr-so v c.'el mvned drwyddo, ac y mae y dyo.fdef- unwaitbyn rttufor. YJ cael ei adferu i'r medaiant lor 1 yd fifi. Y ir.st' y Peleni hyn mor efreitli-ol yn holl an- hwylderau'benywaid, ac stahadau yn ngwawr oodrati dynes, iOIEUAlNT AC ISELRER YSBRfDQEDD. ,4 P? '?into fiio.-f'dsyM yn -!yoddefoMtwrthfa!,6ojanMe? y y el, y? Awv?v (T a, f an?h.?KfH .Idynt cM-b.cm)? ac i hawbo'li bamgyl. h, < !.■ pa b,lb yd l ^aaiw.n^ i w &.)entt'?'r '-ha' hy "■ >«n. H ..oway yn ?? ?.H-j, nrofi yn fenditb mew» ■'Cf.riv< {ad ?'Mo't- Peletii ar.j-M :• y nyn, yn. „ig&yd a a\? i vm?rth? r?t)i,.y.:M-e y.?Sy?M""?n gwaeiw yntMCL v n h 1-T l'i y fidivi?iniaoth, Da? tret'tM??teMi yr ymeaydd yn.ilawet, a bydd ?' dyed?fytM e;rubbnnwaith ynrhagur Iwynhau Mohyd. yn B?gdiaw _uwaitil r?4ggr fwyrhou i-achy4, ft-.?yOdia, T ?'A?F.?YDYCyTLLAA'RIAU. y Úlv¡ hvn ydynt anbwylderau y miliwu. enyciig Rydd ym 1 ITI-C rhajjrtdynt: HC os esgeuiusfr Fwy y trm RI ,r\ ir •anbwyl'lerau peryxlus a, dvrit. Ood pohum y; 'is^eulnsir h'vvpao y bydli l Beleni Holloway eu daki, < di mor sicr ac v ihyrtd i d.'ivfr ddit1.)dd bnt Ya'y&od vt« varrp cIlnr¡r ■ ri.' '■(- v f 'uui (bvfoddol hyn wed < r eirtctl i ,,i n ,-> ,y d Y rnae anrheii c • l. t i ;a"j:;j'¡"< :lr¡'I;JI;' ;'ndU; vd11\'¡\¡c;;iOA2:i i'r mc?dygijriselham 'iyn yn hkh,?b a.r \l biad pa mir* ''? dftn?hymgy bydd<?.. S? weithr!?4ii rel.pilry?l?,l tyne- ?. (iwelliauo! >i dlirylhaol: y maent yn riudi! a pmi •> mi ppir in.an, acyticyfnerthMycyfx)i&ot?" — — ? jirvd, V 'r« nt wedi en daibyti trwy o«oa»twt»i' ?nonap<ihang?''mes,ac y maoNt?'}didjfod p.. laeilueuiuaiad'fawr. ?e?eM Uolhm:ay ylyV y /"??yyfMM<<A o?# y??/?s?am — '■ d\m- yn y iiyd (ht yr anhivyldtrau camynol:— d.,1)yfrglwyL f n yr. fa uiffvg anadi Clefyd y ¡.rwád Chvyrml':Î'lD Auhwyltlerangeriawg;, Tan iddwf Aif^hyd. yr afa r,!inoii'od Anb'-ylderau Llwyqwst H'lbWyldertuy coltiddion bonywflid^ Ffolisnsu •; "Xvymyuo fc«b .Cym&n^st; w math AtaLfa-dwfr iiaribaCSigafeth Ffttiau Cl'wy'r breitin ycndoo Troedwat- Anhwyldeb y Doiuir gwddf Curyaypen < giau v Cniiaiuwst, AnnhreuMad Llyngor o i>ob Idol TicDotereux math Qrenkatio Polorod 0?oii(}M,&e. j &c,,&.c.,&c. .?r wotth y. aefydMsdy Proffcg?rHaHewty?B-t StJKNd?et Temple liar, t,lu?dftin a chau y rhan fwyaf o PferyH'wyr (gwerthwyr Cyfferi dfwyy!' ho!hydgwMBidf).ied?,Mttv'pne' ?au caCiynotlie,. 2s. Uc, ?a. ?e, H& ??.; .ti ?fi i y blwchj "j- i in4ya U" r, in?rn i taint n-