Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

.PRWSIA. I

A W S TBIA, _I

- VENICE.

IY TALRITHLaU PABAIDD.

I . AMERICA.J

I ? CWESTIWN ITALAIDD.

BOLOGNA. !

Y GYNADLEDD YN ZURICH. |

Advertising

Advertising
Cite
Share

VMr'UDIAE JH. I AMERICA AC A'WSTR\LIA 11 E fr t —SWTDDFA Tmfodoi., 37, UNION STSERT, iTMEENV LiTRBPuot.. Dymunaf ulw sylw y Cynary fwriadant ymfudo, at y Swyddfa uchod, He y •fc.-xldir pob cvfarwyddvd iddynt, ao y sfofelir am eu oysoi j i yd ties byddant ar fwictd y liong y bwriadantfyned gydll j d, a cbvfarlyddir b.wy ar eu cyrbaeddiad i'r drei boa, ei- | nwyn eu trosglwyddo yn ddios'ol, ooi iddynt anfoa Uythyr ¡ m bV" fibyu pa brvrl y bvdrlant yn uyfod. ?''  EL?M?/HW y?IO? I AWSTRMIA..  r' T 1', Lt').. oJ 'f'¡- qi"\ H TON. ThoMM. !44?, 43?0, Modi 2, WHITE STAR, Kerr, 2300, 5000, Hyd. 2j. AGE R-I .ONG I N g W YORK. CITY OF BAT/j -MOBK. M-rcher, Medi 14. I CITY OF WASHINGTON. Meicher, Meii.i S;8. IJ.OvGAU HWVLJO I NEW YORK. JEREMIAH THOMPSON, Blake, 2."00, Medi 1(), A.m fanyUon peliacft, ymofvuer a Jobn Moyd, 37. Union-street Liverpool nou i Swyddfayr "AM- -iEHAU," 1 i, ST. AsNB-sraeKT, Liverpool. TO BUILDERS AND CONTRACTORS. PERSONS desirous of Contracting for the j t Erection of NEW OFFICES, at Wrexham, for THE PROVEN IAL (WELSH) INSURANCE COMPANY", may I se.. the Plans, Specifications and Conditions on application j to the Secretary any day alter Friday, the 26th instant. Sealed Tender* addressed to "Thomas Barnes Esq, ChBirman of the Board of Directors" mu t be deiivered ) at the Office, of the Company. High ,tr;e.L, Wrexhim, on or I before the 8th of Hepinmber nuf The Directors do not bind j themôf.lvE\6 to accept the lowest or aay other Tender ¡ Any further information may be obtained, and a copy of the Plans seeD, at the offices of Mr. JR. Ktbke PBNs&!r, in .wtJn80¡t. By order of the Board, ¡ ANTHONY DILLON, I Wrexham, August 15th, 1850. Secretary, IVIR. J. H. BUTTERS, SURGEON-DENTIST, 48, PERCY-STREET. N. B Mr. B. has a Vacancy for an Articled Pupil. il Yn awr YN BAROn, Pris 3s. Be, wedi ei rwymo yn hardd mewn llian, Yllyfb TO NA U C ynulleidfaol. gan. IKUAN GWYLLT. Caiff y neb a dderbynio t; Chopi y 7fed am ei lafur; a c-wnoir ^ostyngiad i Gynalleidfaoadd nets ftiybiau a aj. merant Rifer a gopiau. Pob Arcbebicn, 4cc., iV ban ton tel y canlya:—r JOHN KOBBRTg, HVOHXAND PLA.CE, A.BEEDAKK. « ——— \V~\V 7 ANTED,Youth &s w APPRENTICE j w to the Genera! Grocery Trad, where be w,,?ulil treated svs one of the family. Address, Thomas Roherts, 228, Freat Homer-street, Li verpool. E'XT»AO*BINMBY SAL1. r THIS DAY, i WEDNESDAY,) THE 7TH INSTANT, j AND FOLLOWING DAYS. OKEi.L and STEWART respectfully acaoanse the i? Purchase, bv th?M- of the whole ?f t)2F? Mry STOCK AND TRADE I OF i MESSRS. WOO n WAR DAN n O K E h L f | bate Proprietors of THE BEE-HIVE ESTABLISHMENT, 1-5. it, A-NY> 19. P»radise-stke8r, LiVKePoor,, j AmoiintinfJ to X9,1 t' 1 01. (3d. The whole Stock is in excellent eondilion and first-rate | qijRPty, com prising | KHiDE "MINSTEa CABPET8 £9:12 410 BRUSSELS DITTO 1,!)40 9 6 FLOOR CLOTHS, & 3Ù, 3 FURNISHINGS. 8M 10 3 PR[N!? 548 9 U H?ENS, &c. 8a?6 4 SILKS fM !7 5 S ti, A W t ?. I HM 4 4 { Iii i!t\t'#'n U/)":5 574 ;t 'i, STUFFS. 4M13 5 FRKNCH MBRINOES. 209 10 u j LA''E. &c ?t. 368 3 5 ( ribbons, 38513 11 HO?!EHy. ?7 ti 3 1 g; fé[: 3 10 | HABKRDASHER?. 280 16 1 GI-OVKS.. 108 14 7 MANTLES 212 15 1 £ 9, 6 6 STRIKE Y COLLIERS A CIIWMPEIM BUY M BO. At Olygydd y Wrexham Adm-tusr." Syr,—-CS-ah fod y sefyll allan (strike) preseuoi yn debyg o barhan, y mae C*mpeini Brymho yn ystyried y rlylai y eyhoedd gael.jrvryhodaeth o rai o'r rliesymau a'i tneddodd i naeau rhoddi nnvliyW godiad yii ughyflogau y Mwnwyr a'r Olowyr, ar yr adeg bresenot, Ynghjrch yr aniser y gostyngwyd cyllogaa i ddan swllt a deg cpinio? y dydd, Mfyn Ch?ffo; 1858, yr oeddym y" ^werthn eii Pio Iron yn gyffredino! am Immp SWllt mwy o arian v twn, nag yr ydym yn ei ?ael yn bresenol ar dJer- byniad )T nn math o hiuf'.Tn gan yr un personau. Ar ChwefrorlS, 1858, pris y Scotch Pigs, gar? Fasnachwyr Raiarn Lerpwl a Glaa?tw, ydoedd 07s 6c.; ar y 2¡am o'r mis presetiol, mid oedd ea pris ond 52s. 3o. Y twn. Yn Chwefror a Mawrth 18-58, prif bris y glo cyfiredin vrth y pwll i'r wlad, ydoedd pedair ceiniog a dim;ti y cam- 'lid yw Ypri presenoi, a'r hwn a fu am amser IU, oDd ncdair ceiniog y cant Canolbris y nett price a gawd am eiu glo ni yn ein prif farchnud o fewn y ohwarter yn iiiwddn Mel'.eiin y flwyddyn hon, ydoedd ynghylch 6c. y wit llai hyn a gawsom yn y chwarter y gostyngwyd y 'yflogau i ddau swllt. a deg ceiniog y dydd Er fod (I Mawrtbj ostyngiad dirfawr wedi cymeryd lie vn mhusiau glo a haiam, etto ni ofyawyd gostypg ad m y cyHogan. AddRwodd y Cwmpeini i'w gweithwyr (cyp 'r sefyi. g,. meryd. Ile' gyf?diad yn en cyf- io«an, mor fuan ac y cymerai h-my lc vn South Stafford- -?nor ftiait ac. v b-;ny Ic, )Tii Soutii S t ,?. f ro?-" .J, W. H. DARBY. (iu-a'th Haiarn Brymbo, -Aivst 28, 1859. /1\ Y GWIR YN ERBYN Y BYD. IESU. EISTEDDFOD GENEDL4ETH0L BEAUMARIS, GORPHENAP, 1880. I BAftDDONLUnH, TcsfTu y Gads,is-—Awdl, iAyi ap 61eiddvd:' Cyw.I.i-" Y CrOE>shoeUad," l?rydd"t-" f annerch Doctor CampbsU ar ei ddyrchafiad 1 Bsaobaeth Dangor." I Eng iah Poeiy Bfee.umaria Green." (Y wobr gan fon eddil1:iou o'r druf.) Y Tri L)Mo." (S.M.A.) Pryddest—" Ai)ddyfodiad Criat." î Oan~ Câa gwr m eharo y wJ¡d a'i macoo." I Cerdil Ducban i'r Baiob. An English boO-" The Boanm.aria Visitors." especially those present at the Eisteddfod..(To be read or sung by th9 Author. Not to exceed 200 lines). Metre, "Good j VIorrow." j y N^foecid—Meifur, 11 Owel yr adeilad." I Molawd Merched Mon-Meaur, "Merch Megan," Qtld Uaneiau i gystadlu, a goteu oil pa hynaf." ¡ Yr Hen Lane—Meeur, "Cajon Drora." Neb ond merched i gystadio, a Roreu oll pa lecangaf. | Deurirteug Eisglyu i Areh Garreg. y Dvwysoges Joan, ger Baron Hill. D<H1c) c'P¡¡g Englyn i Fwrdd Arthur. ijgaiu Pennilli'r Vrofudwr Cymraeg. CTgain L'etm'.ll i Adgofiol1 Bore'l Ues. (Neh and hen bûbl wedi cyrMr.dd 50 miwydi oed j gystadlu). TRAETHODAU. Coel-grefydd y Cymry. A fu Vajft erioed yn orchuddiedig gan. ddw.fr, ar yn ngiyn us Ai fon ? 'Hanesbyrond CYDwyrawr am Aciiiaelh Oymraeg (Web b Heraldry; t)'r dechreu hyd y dyüÚ, h Kii. Pymthejf L'wyl i Gogledd Cymru. Cryahoad o H nes Eisteddfodau Cymru o'r ch wee hod gan- rifl-yd ddi.vedd y flwyddyn 1S69, yn nghyd a'u Ileeoldeb a'u tuedd i fagtt a meithrin yr Awen, Cellyddyd, Gwyddor, Ace &c., a'r dud a'r modd goreu i gynnal yr unrhyw, fel eg y byddont yo ddllyg 0 ateb en dybeuion (syntefig, Six Days Wanderings in Beaumaris and neighbourhood, (Given by w^idents in Beaiittiaris. I O.Y.-Dieiai y gwel y darllenydd bod rhai o'r f est yuan wedi eu cythewid, ac Jelly y llillout; ond ni bydd yr tin eyf- aewidiad cto. Caiff y gweddill ymddangos mewn amser prydlawn, yn oghvd It'r Gwobrau, a gofelir am gael Beirniaid addas i'r re«i,ynau all. HENEY H. DAVIES (Pererin), Ysg. I ) CLOCIAU 11IIA D R H Y if E D D O L. I yn cael eu gvraraii%i i gedw amscr cywir. ¡ GYSGODM CLOG! AU BHAD A DEFNYDDIOL, 88—.OLIViIALL STREET 88, MAE BERNARD LEY £ yn barchus yn gífahodil sylw y 1.1'-1 Cyhoed'l bt ei YSTtOR 0 GLOCIAIJ gwir rad a defnvdd. iol. Clog cJadadwy destias, heb gadwynau na phwysaa, ¡ oyladdas i wely-ystafelloedd magu, neu unrhyw ran o dy lie y mae y Cioo yn eisiau, am 6e. 6d. Y CLOC ALARWM,, ae AiliS EP.YR (Timt-iree) hynod, yr hwn a flliT ei osod i d'detfroi y oysgadur ii-ymaf ar unrhyw awr a ddymunb. I 8s. i Mae y pwyaigrwydd o feAdianu Amseryr cywir mor atnlwg fel ag y mae e^iarhad yn ddiaagenrhaid, a chan y c7uLygr am pris mor iRe}, nid oes yr na coguq droB fod hob wybod ;??, amser. Mae Gwaag Liverpool wedi llefaru yn fiafriol am yr uchod, aef y Liverpool Herald, Bhagryx Northern Timet, Chwef, 11,1859. Mae rhai cancedd wedi eu gwertliu, as wedi rhoddi boddlonrwydd. Sylwer ar y cyfeirad— oyfairs.d- 88, OLDHALL STREET, Dim cygl'.tiad ag unrhyw dy stall yn y fasnsch, r Vnoau ar y Sadyrnau hyd? ayfnos. Sylw manw) i Archebion SydlÚ Post.

[No title]

[ LIVERPOOL.

! MARC UN AD LLUHDMN—

f LONDON CATTLE MARKET

.(.tYVLAJN ,—

'VY'I' .I. [N" '" I FFKAING..…