Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

TRYCHINEB YN - .

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,

News
Cite
Share

AMRYWIAETHAU, Bu farw Mr Hall, yr awyriadur, yr hwn a gwymp- odd allan o'r awyrenger Boldon prydnawn dydd Lluni, ya Yspytty Newcastle prydaawn dydd Gwener. \eth y dyn aaffodus i fynu ya ei awvren Florence Nightingale o'r llawr ohware pel, Newcastle, pryd- n iwn dydd Lion, ac oddeuiu tri chwarter awr wedi hvoy, wrth geisio disgyn oddeutu saith milidir o'r tiiflwyd ef allan, Itddrbyniood y niweiiiiaii cl*r rhai y bu farw. Wedi. i'r awyriadur weilaii o ysgyd- wad cyntaf y ddamwaia, a hoddodd wrth ei wraig i'li,lo, rnewa caalyniad i'v fraw rhag ooci i'r gWYllt de- orllewia ei gario i'r mor. yr hwn oodd yn cA weled ya y polider, attaci i fwy o nwy fyited allan nag ydoe-ld .ymhwys, a disgyuodd yu rhy gyfiym. Methodd y rafaelfacb a chymeryd gafael, a llusgoud y car a tharawodd yn y ddaear, gan datiu allan ddaugwd o faian-jrn, a thafla yr awyriadur yn mlaen- i'r r-hwyd- n-aith- Cyfododd yr awyren yn sydyn pan v collwyd y balgsarn, a cheisiodd Mr HaU yn ofer adenill ei sefyllfa yn y car. Wrth wneyd yr ymdrtch hwn llithrpdd trwy dyllau mawrion y rhwyd a syrthiold' i'r d ipear o uchder oddeutu 34 o latbeni. Yn ystod ai selai, ei ddyohryn parhau* mewn gorpbwylledd ydoedd ihag cael ei gario i'r mor, ac aid oes un sm. heUsetb mai o clan ddylanwaù y dychryo hwn y coil- odd ei brosenoldeb rneddvvl a disgyn yn rhy gytiyrn. Oynhaliwyd trentholi,d ar y eorph nos Sadwrn. ar ran (i weddw, yi hon sydd wedi cael el gijda.pl yn bollol I>nmJUs. Mswe cyifarfod o'r cwmpeini, dydd Sadwrn, psoder. fyawyd i heidio yswirio y Great Eastern ar gykoedd, yn gaiiaet i bob rhahddaliwr y gaila o yswirio yn i hersoPQl i swm ei ran ei hnD. Diqoyddiwyd Matthew Praacis yr hwn a gafwyd vn euog yn mrawdlys Mynwy o lofraddij ei wraisr trwy dori ei gwddf ag ellyn, yo Newport, ddydd Gwener, yn mawr. Yr oedd i yr olygfa ar yr esgyalawr ya un yr ym- I drechfa farwol yn parhau am lawn bufrs munudi* ¡ Mae y 1; liong fawr" yn gorwedd yn Greenwicheto I yn tunu ati ei haa swm mawr o syJw cyhoeddus. viae ei darpariadauyn hobpeth ond eu gorphen ro xe (unoI y mis nesaf wedi ei benodi yn heodant" • i'» • titlawaiad cvataf; AC y rnae yinofyaiadau am batta <( ai* y trip praw.fi.adol yn tysaiit i mewn yu jegniot. EKtEDIGAETH GREULOK AR liBOTBSTASrAD) YN liUH- aiM. i- Y mae annhrefn yr Eglwygi, Efengyiaidd, a'a -i y fath, yn enwedig yn Sungari, fel y moe aid ya unig ea rnanteisiou ysprydol yn dyoddef, oed y aiae llaaws mawr o'u gweinidogioa a'u dysgawdwyr yadyoidef n.nvyn, hwy a'u tenltioedd. Y mae cy- hoeddjiad crefyddol a gyhoeddir yn Pcsth (yr anig gyboeddiad Protestanaidd sydd ya Awstda I), sef yr Ifivaagelieches Wochenblatt yu cadarnhany ffeithiau hyn ac yn dyweyd: --Y raae yr adfydion -yh fawr. eta yr ydym yn meiddio dyweyd, pa mor faw." byt»ig ydyw, ,oin bod yn medda yn eio mySt; ein hanaiii y moddiion i'w symud.. Yr ydym ya my nod yn etheli- ach asvo dyweyil tod yr Eglwysi Huugaraidd Q eu niffer a ebyfoeth eu h^elodau yu Hxluog i ddarpavu ar gyfer su hollangenrheidiauheb apelio at ddieitV;'r- iaid w y gallent yn mheilach gyaorthwyo eu brodyr tlodior. i ledaentr yr Efengyl ar y Danube Is'if. Yn -i -er, p??- fodd bynag, y mae y papur hwn ya ein nyspysu am buia cant o blwyfvdd Hangaraidd,. y rhai -^vd 1 y flwyddva ddiweddaf wedi efirfyn aai gyn- ortbwy y Gymdeibbas Gastavaa Adolphus, Ond-os gail y Gy udeitbas Hungaraidd gyg awni ei dyléd. swydd. piham na wna hyry? Oherwydd dau reswm—; "Vrylym ynddiifygiol o g!\rhd"yw addefiad gonesty cyboeddiad yn Pesth. Yl), y mae yn vchwaaegU— Vr v Iyrn heb .Irefn." Ac aid bai yr 'Haagamitt yw.bvn; ond y Uywedraeth trwy ei gorges aydd yn gytrifol am hyn Y mae am d ieng mlynedd wedi gwabardd i dair m'iliwn o Brotestaoiaid, ac i dair > i n 'U-«si, y rhyddid i drefnu eu bunaia ar tu jw, I'lrion en huaaia. Ac y mao hyn vn waeta () f;:fmaint ag nad ydY'\V y tair rail egiwysi Haagsr- aidd hyn yn derby n dim odaiwrth y wiadwriaeth, Die yn jTjf\ am eddiwrthi er cynal en haddoliad oe-j eu j on, eydogau ea gweinidogioa na'u bysjro!- feistlittid, Y mae y rhan fwyaf o'r plwytydd byn hety,i i a ndr dlawd—itaiib nad ydyw Ínpllr :Pos-rb.ya' c.i dywed lod yr eirldo y, mao yn cyieifio ato i'w gftel yn beaaf ya y dinasoedd mamdoB,-— Gohebydd y Beacon, Y mae George Benniug, yr hwn oedd wedi eael 6i ddedfrydu i gael ei goUi am ladd ei gariad yn South- wick, wedi cael newid ei ddedfryd i wasaoaeth eoep. awl o 15 mlynedd. Darfvi i wraig o'r enw Spenser, yr boa oedd wedi gadael ei gwr yn Bary i fyned i Ashworth, dori gwdof ai.pbieatycn, ac wedi ityny ei gwddf ei buaan. Dis- gwylir i'r pleûtyn tyw, ond aid oes dim gcbsdtli am y fam.