Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

TRYCHINEB YN - .

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

News
Cite
Share

TESTVNAU MYFYRDOD. (??t'0'7'MMft1CM? Reformer). j "All Pari y mae un o Ion gan ei Mawihydi yn dychwel yd ar ol hod allan,dyweder am dair hiynedd,a'r dwy law wedi eu ll'wyr ddi$->yblu, y e-Tefo arferol ydyw eu tain ynHit.t, a-phan y maûnt wedi ymwasgaru. danfon y Hong ¡;lhr: drachefn. Gan f.)d yn rha« wedi hyny, gIJsJ,\1 dwylaw newyddion ynghyd, j rhai yn eu tro syctd i en disgyhla yr, un mona, a'u t'roi i tfordd. Pa vyfedd yw t*od c-.yma nt o iirign yn saddo i bwll- diwaeiod y liyages -Dywrdai Arglwydd TyneUarp;, er dyohryn 'f v yr Argbvyddi, &r y cyntafo'Vmis diweddaf, y dyiai roh f an '¡u "y Deyinas Gyfimo!, mewn'cyfiawnder, gael yr j hawl i bleidleisio. Ei reswm dros hyny ydoedd, gstft fod y Wetboedd anuniougyvehol yn ptvyso yq drvrt, ¡ aeh ar y dospeirth isaf pag ar y dosbeirth uchaf, yr ceAAgaa y Maenaf h&wl 1 ble!d?8to heb unrbyw 'l: gymhw-yscier tiroL yn new?ad y Thai oeddent i ymwn,d ?'Ktrethiadhvnw. Tra r"' Ð genym y miiwyy goreu yn.y byd, y mae a"\ b1¡n!n, na o'r rhai mwyaf CMtua a'r Uesaf I effeithio! yn F, wrop. Pe byddai ein cyfendrei'a filwrol yn cael gosbd ar fx riAttr ag < ni a alleoxbeb orfodi ymregir-iitd, a milwt cvffredin, gael byddm arAdwyan jUr 0'1: g-Bt bres'jnoL Y mae y swyddogioa.yn' rh| ittoSog, yn derbya gorflaod o dal, a llawer c hi --hollol, ¡ strifedriis. Am y Uynges, pe aa ddefnyddi.d gweith- leosdd y llywodraeth ond i adgyweirio lldngku, 4ts I i'r.Uongau newyddion gael au hadeiladu, dan -*rol« I yg aeth, gan. bersonau anghyoedd, byddai atasan-• gyfrifoa. y Uynges yn llawer iawn jlak Y co»t fechan llopgwyr-a mlIwyr cyffredin wrtjhei eh^dawjr^ 4 chyfanswm y draul, yll dra tliarawiadol, ac y vx^e yn dangos fod yn rhaid fod rhywbeth o'i Ie ya .ein. 'cyfundrefn' bresendl.—Gohebydd. ,y mae gohebydd yn y Morning r Parch/St. John Wells Thorpe—ya ysgrifenu iiythyt galb^og ar y treuiiadau gwastraffas presenoi, eu hacEosion, a'u canlyniada j. Y mae yu dyweyd -Os oel,-t Cytig. rairtDeddfau yr Yd yn beth pogibl yu ddiatt y. mae y cytryw gyugra.ir i gMl diwygiad, trethiad cybawn a -chy I fartal, .1 did(tymiad yr holl scgarswydd&u, a irnàu ereill rhy luosog i'w henwi, Yrln mo? bosibL Gwaaeth y cyngrair i ddiddymu d?ddfau yr y? I 1awer iawn o les, end nid oedd hyny ond dysgu dythyrea gyntaf yr egwyddor mewn eydmariaeth i'r lies mawr a wnai y cyfryw gyngrnir ag a enwyd. At y Red o Awst, eisteddndd Ty yr Argiwyddi Idwy awr a deg iaunud a deugain union, Yn ystod yr amser hwnw, buant ya dadieu ar y ewestiwR. dyrus hwnw-addysg genedlaetbol yr Iwerdd.on- :dD.rllenasant naw o reithsgrifau anghyoedd a giitb o rai cyhoed 4us Y drydedd waith, un rbeithsgrif yr ail waith, pasirsant driarddeg o reithsgrifau trwy y p wy llgor, ac ystyriwyd gwelliadau Ty y Cyffrediu at reithsgrif arall. A chymeryd yn ganiataol fod (weddiau, dadleuon a materion eraill yn cymeryd ugain munud, gadawai hyu dd wy awr a haaer i ystyried 31 o reithsgrifau, neu lai aa phum man ad i bobrheithsgrifc, Mor hawdd ydyw bod yn Senedd- wr and cael ein geni o waedoliaeth briodol! II

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,