Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

News
Cite
Share

TLODI INDIA GYFOETUOG. I Y dyb pvfli<» ir "nri fndia yw ei bod yo gyfoetbogy I tu bwrtt' i ,,r>b L Yr ydym wedi eio dysga I i e h-yoh ar 'IndiR bcif yn gysyllt'ed?g &'i ph?riaa drad" onl y gWHiM!eddprpsfmolyw, fod India I ob?d, .:y gwi?-iDr-?edd prt,sai-,olyw? YU,48 dros ei phen. Y m? i tt gi l?a?9PTol Ya y Financial j S«/«er ar y rpatM a chei i srn ei t!i?fy':n-— DySem df!al mtf.wn eof foddyled India bellacb yn ddsled y wlad hon. x»yuu ,v can railiwn Q bunan sydd arn-i yn awr yn fiael ei 080; "ar ysgwyddau ein j cyd wl.-idwvr di wyd a thrwrndrcthol.. Nid y* yr amser yn.mhellpsn y bydd y Gweiaidog Iadiaidd yn dyfod I i Dy y Cytfredi-v yn ddigon didaro, ac yn gosod pani I miliwn nea cbWfteh yn y o at ein tretbi tryoHOTJ ipresbnol, ar gyfrif dyled Jjinia, a I bydd pob gweithiwr ya y deyrnar. ya rhwvm odeimio mewn caal" yalad. Gorfydd arno godi yn foreuach — myced -ynhwyraeh i gysga—yinwadu ag ef ei hm trwy fod heb luaws o tân gysnron. yr oedd o'r blaen l yn eu rnwynhau, er mwyn talu rhvw gvmaint o gostra India. Ar y pwnc hWI) y mae y Times yn dyweyd Y peth cyntaf sydd yn rhaid i ni ei wneyll ydyw ) cydnabod y ifaitb fod India yn awr yn perthyn gy I maint i'r yraherodraeth Brydeinig ag ydyw swydd Efrog neo vVestminster. Nis gailwa fyned yn mlaen i iywodraet'ia India trwy gyfrwng gwemidog Seisnig —dadlea trealiadau, pas.ie sehwynion i fcl pe hyddRi dim cyMfrtideb' ar y wlad hon yoglyn a r ecbwynioii hyny. Nid keJedigaetlf ydvw India. Nis gall lywodraethu- ci ban. Un on maddiai.an • vdywi yi- hwn sydd yn oaal ei lywodraetba gan swyddogion y gorori, a'i dretba yn ol awdurdod y sforon. Y mae m«ddwl y gal'iwn l'yned i ddyled-— i treaiio yo wa,«tratfu3, a-bentbyca yn ddhdal, heb fod I t'in hnmdn rhyw ddydd a (Uwyn gvfrifol anJ hyny. yo ynfvdrwydd bollol. Byddai gwada ein rbwytned I igaeth dalu dyled India yn gwaayeha ein coel trwy yr hull fyd, Ac eto. SF m.?yM dal i. fynu y fins yraa, yr ydym weai ae yri oeninysa can mis o nuaaau yn ol pnm' punt ycant, pan y galiera ctaiu y ddyled ytl ,yi titir punt. y eiant, pawb Y-n gweled h-Y -,n Y mae Syr ObarWs. Wood yn -,idio,it yn g weld hyn, ae y mae Mr. Bright yn gosod v peth y-.j ,i i er I ei fod yn barau mai petii doeth yw t o 000 yciiwanogol yma, «* mwyn cadw bvsedd llywodrafth India allan o bwrs Lioegr, gwahaniaHU hoUol ofer. A.'oes rbyw. an yn amhen os bydd y camdrefn pre- senoi ya iacfia yo parhau, y gelwir arnoiu ai i Dyiaa etri«u pwysig t'r wlåd hon. Y mile y dy' nioia Byd :wed^ enill i niein tiriogantbaq. yn Indlf. trwy o waed, trwy drais a thwyll o bob math,, iac yn ymffiosiio ya yr eniJI mawr oedd y tiriogaetbaa byny i in, yn awr yn dechrea -dyohryn yn yr olwg'ar II y eyfryw enillioa.' ¡ Dywedir fod yia-aarnliosirbl llywodraetnu India heb fpd iin o o wyr. Rbaid i dri :o bob pedwar ,I ^'r rh«i hya fod yn tr'odoriqa. meddir i ni. Allan ü'r rhai Mwropeaidd bydd ehwe lmii'yn ineirw bob biwyddyn. Y mae y fyddirt yma. yB gyrtiaiat arall ag y gailodd rndia M'ioed, byd yma, dalu em dapl. Ac y mae cyllid India yn cael tPdi oddiar beth sydd yn eitbaf ansicr, ac sydd yn ddioystr i gorfF ae eneid iau miloedd o ddynioa. ,Pa obaith sydd geayra y bydd cyllidan India yo g'jvelK? Y mae Syr Charles Wood wedi bod yo aiiilfiib-y on*d' y mae er byny yh crawsi iitl, yn myned' waetb 'Waetb bob dydd. Y mad y dyb fod emamtsnach 6 India yji dibynn ar cir. -moddiant o btiai yn yafydrwydd bollpl. Ood y Mae pob p«,tb, cod llawer.ya cretin fod trysorau a cbyfoetb anhyvoel yn nghudd ya ,thywle yn Jndllt; ac wgtyønt y dyiem fyned yn' mlaen i orchfyaa ate .yspeilio tiri'»?aetbau ereill. fel y ;gwttaeth<an ag Oude ac (tn4, na-iet, aid felly y bydo petbau ya myiied ya mlaea hyd nes y bydd dyled, fawr anferthjndiayn cael ei hychwauegaat ein dyle-i wladol ni, a hyd nes y bydJom vn cael ein cicro allan o wlad a t'eddianasom ime^'Vi njofld anonest, a'r bon- nal yw ond wedi gwywo o <laa .em evffyrddiad.

TRYCHINEB YN - .

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,