Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

News
Cite
Share

Y DIWYGIADAU YN YR IWERDDON AC I -;IT D. Y mae gobebydd y Guardian wrth roddi haaee y diwygiad sydd wedi tori allan yn ogogleddbarth yr lwer(lqcvn, yn dy wey,l Am yr etfaith cyltredia; sydd ya cael ei gynyrchu, nid oes modd t'od dim amheuaeth. Y mae difrifoldeb cyffredinoj (beb ddefnyidio gair uweh), yo ffyna trwy yr holi w'Rd. Y mae yfed. tynga, a godineb wedi lleihau yn fawr, ac ar y lIaw arall, y mae mynychu Ileoedd o addo-iad, nid yn unig ar y Sabbath, ond yn feanyddiof, wedi ychwanegu i fosur rnnwr iawn Fe ddywed pob gweinidog wJ'thyèh fed ei egl w,ys yn orlawn, a nifpr y oymuowyr wedi dybia. tra y mae yr HenadnriaetUwyr, y rhai sydd: er y. dechreu wedi cymeryd y.jsyiaudiad o dan eu nodded, yn tytm oyo nulieidfaotHld Uuosog bobnos».. Yn Belfast (rnfdd y newyddiadiiron) gwB!i-r miloedd o vveithwyr yn pry suro weittlfaoerid i leoedd o- addoliad iJengfar. fodydd ynyr awyr agored. Yr wyf ya medd\?l,fod pump neu .ebwech o'r olerigwyr ya 'pregetba-yri yr awyr agored raewn gwan;}.!1óIfan¡ÚJ bob hog, tra y mae gab 'yr'Ymneil'dawyr gynnifer ar«ll. Yp » drel fowr ftlrBll'Jla y'mae y Diwygiad, sex Londonderry, y I mae pr ?ethu ?fo(' IW3 yn y i?oh'oad, ac wedi 'byny ¡ mewn d;m f¡ëUdri o gapeJan, ac y mae yn bresenoi i yn gyifrediu &'buai cant i ftl o bersonnu. Ar yJiiw arall (Vuedd yr. itn gob.ebyddjs mal) y I dychw«ledjgiop, tciy gelwir Iiwynt, yo dangotl tavi- i nueddrw-ydd i waitbio-r-hwyrach ei fod ruewn rhai I aragylehiaqaa yn .^nailu.. Y tni*- b< i-hgea YOHwr In 1 y oarc-har yn lieirry r.m omea '• g, "Ù.hio. Y muentyn barod i d-.l.-rllea 'eii Beiblàn i g3,1JU hymaaii, ac i weddio yn ddih-W," on.1 v L-iaent y11 rhy fynych yn cemogi en gilydd i anghofto'ea Hyieclswydd taag'at eo' cymydog.. Y nHte Lyr argyhoeddiadau hyn mewn llawer o atngylbbiadaa wedi acbosi gwendid raeddyliol Rugby il*re-di;i, ae mown ereiii wallgofr-wydd bcolol. Gwein. idog Henaduriaethol oedd UJi olr, rhai cyataf a effeithiwyd felly Y mae oed war o bersoDau yn awr yn rig wall ^ofdy London del ry,, aphwyldefo y rhm aya.d. yn effaitb yr adfywiad presenoi araynt evi huioain. Drwg aralliyd'i yn aglyn i hyn y w y modd anpooih' yr ymddygir tuag at j rhai sydti p dan argyhoeddikd, yx hID sydd jro cjrayrehu bsufehfieif ysbt^ddl ya I: mysg. Y maent yn cast eu cyineryd o le i 161 -tie! en dangos" ac ya caeL;.eu foaod i- fynu yij y naili | gyfarf d, ar ol y Hall i- atrod" eu profiad, tra y mae •gweiajdogiOTf yr fétïyl yp eistedd ac ya gwrahdaw, nen y jaiaent y» cael eu ce^nosi i gynhal cyfarfodydd, eu iuotain, a pberi adaohus maws peatrefydd ne#id,dion, Dyaa syii^%a y^Qlxebydd anodwyd ar y Piwyg- iad. 9 anigylchiad lied bynod mewn cyfarfod' gweddxo yehyidig'6 amaer:ya oil ar ol i North breg'5tlii3ryn yr eglwysHenadnri^ethol yn Great George, Street. •. Rhoddwyd gwahoddiad i bawb ag oedd yn barod i ymadael a'u pechodau a rhoddi eu I ciilonan i Dduir, i w gweddi ddistaw, ar rhai nad oeddynt yn barod i v/neyd byny, dytounwyd I. ftrnyiit i s,e!'yll tra. _y, byddai y, ljeill yn erfm am faddeaaat a thrage.redd, Syrtbiodd tua thri chant ar ea ?Hni&n ar unwaith, tayr ar?osodd tua dwsm ar eu teaed  t mae Mr. North erpa yruaø wedi dyfoi i'f I xwerddou weditraddodi tua. baner cant o anneron- iadaut, a Illtwer: o hcnynt i filoedd o wruadaiwyr. Yehydig o ddyddiati yn 01 (ebe y Belfast Banner), yr oedd pifer o fedelwyr yn y maes yn nghymydogaetb j ^iibura. Yr.oedi y, nifer fwvrf o honynt yn Bab ydo -jr.. Cyn i ,it awr I gadw noswyl ddyfod yro.dd I cyfrtrfod gweddi yn oael ei gyrial yo, nhyperchenog y maes, yehydig 0 ffoidd oddiwrth y inedel wyr. Mor ftian ag y daeth swn gweddi a mawl i glustiau y Pabyddion hyti, o dan ddylanwad ruyw deimlad Tifis j gellir ei ddeegritky rboddasact eu crymanau i law; a gadawsant y maes yn ddioed Uywed y Derby Guardian fod chwech o Babyddion sydd yn byw yn Malin, wedi rhoddi i fynu en cvmun deb yn yr EgWy& Babaidd er pan y mae oyfarfodydd yr adfywiad wedi encynalyn y gymydogaeth. Nos Percher, cynhaliwyd cyfarfod syhoeddus ar y ) maes yn Glasgow i weddio am dywalltiad yr Ysbryd I Glan, ac i wratvio anrierchiadau ir y pwac. o Ddiwyg. iad Crefyddol, fel y byiJ.o i'r gwaith gael ei ddechreu 1 a'i gario yn mlaen yn '(,'Yi-,baliwvd y cyfar- ¡ fod yn agos 1 Dy yr Eumane Society, ae oddiwrtb' faint y gynuileidfa, yr boa ooid o ddeg i bymtheng i mn, irhanwyd hi yn ddwy, a phob rban yn cael- ei t hmnereh ar yr u,a pryd. Y siarad w.yr. oedden fc y '\pMiidogiou caalyn.-l:y Parch John Hart, 3wydd I Huntingdon; y Parch. Huvh Raddell, North street; I v IVr eh. F. Fergiisoa, Biackfriar's-street; y Parch. I R.'Andersoli, Canning-Htreet, a'r Parch. N. Galloway, Bridgeton, Y mae y oyfarfodydd adfywLdol yn awr yn cael eu cynal yn mhob parth o Ysgotiand, ac mewn rlnvi eymydogaethau y llUlént. yn crell dyddordeb I, mawr. -0- Y mae y Uncord yn rhoddi yr banes canlynol;— Y mae y cyfarfociydd gweddïo unedig yn cael 011 cyri-11 bob dydd o nn i ddau o'r glocb, yn Crosby Hall, ¡ Bishopsgate-street. Yr oedd oddenta haoev cant yn ¡ Hj-esenoi odoc, o bob dosparth. Yr oedd llawer o honynt yn foneddwyr masaacbol, fel rhedpg o'nmasnachrlfti, a rhai o honynt, yn pertbyn I i'r dosbeirth gweiti'hol, y rhui a ddaethanti mewn yn eu diilad gwaith a'u gwyiwbau yn dangos mai gweith- wyr oeddynt. Nid apdd owlt¡ir y ferehed, GO bj 11 -i4"f¡1 7i woled un gwe-nidog. Yr oedd pawh at ei ryddid i weddio, a'r cyf«-y«> vdoedd y patodrwydd, fei I nad oedd dim uediad am jsh;yd gwed.ii yo amlg wedi diHgyn ar lawer ag oedd yn cymeryd rhaa yn y gwasanaeth, ac yn ea yr .j i t h w y r Byiircd?. Yn rhai o honynt yn .-•'lililysuroT fe ganwyd dau neu d»:i o beuillioa pur adnabyddns. ]

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

TRYCHINEB YN - .

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,