Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

.»%rton mth M ( ¡' }: CV Medi 2. nfiod Mr 3obfa 'k»? E6berte,: Liverpool Ar.-as. -7 ;Lffwis, masnaebydci, Heol, Rhosmaer > 'ar ljo, ar fab. A.wst t?5>, pood Mr Pyobert Haghes, (Bobya Wy.ii b Eifi&rt)i Baanistfeet, B&ngor, ar fab, -• 2.priud fMr William Pritehard, -pafetw^' Northumberland .Terraee^ JSYerton, ar fab. "i 28, priod Mr Elias JoneS, Victoria Hotel, ) Betbesds.ar tab' -2g, priod l^etferick Row! and Roberts, ¥sw., Aberysiwvtb, ar tab ac etifedd. f{\" PYi')d'¡\ir J OI>¡\h Griffiths, pobydd, Forth t Amlwch, r 3t, priOd y Parch. Thomas Williams, arberig- J lor Fflia-t, ax fab. ■ I < 1 •: l.tt¡'h <> • :j V• JttlODWSTO,—:v '-?• Medfr2.< yn Eglwys Llaabahlig,'gan.yPareh. Tho- mas Jbpi^as, perigior, Mr Rehard,J. Roberts, ail i fab Ut Robert Roberts, cwriwr, :BTidge.Btree. r: j Hephzibah, ti-ydedd merch Mr Robert Williams., King's Arms, Northgste street, y ddau o Oaer narfoa. # Awst 36, .yn egiwys v plwyf, Llaaddulas, gan y Parch, Mr Daviey, Mr Hugh Morris, excise officer, Ri,sca, Newport a Hannah Garner, Fair Vjew, Llau ddulaa. —27, yn N?hapel yr AnnibjnW)T, Sr. Asaph, gan 2T, 'i'Lo.,Aas Jones, yn ngwyddfod Mr John D, Jones, cofrestrydri, Moses Williams, Diabyoh, a Miss Dina Da. vies, o'run lie. -27, yn Ngh!Jpel yr Annibynwyr, St. Asaph, gan y Parch. Thomas Jones, yn, ngwvddfod Mr John D. I Jones, cofrestrydd, Mr Thomas I)avies, Lianefydd, a I Miss-Mary Roberts, Llansunan. 29, yn eg] wy s y plwyf, Caergyfci, gan y Parch. I' 0. P- Thomas, Mr I.i..T0nes. argraffydd..fee., a ail ferch y diwedda* Mr 0. Griffith, grocer, & a., Market street a Stanley street, y ddau o Caergybi.. — 29, yu Ngnapel yr Annibynwyr, St. Asaph, gan I y Parch. Thomas Jones, yn ngwyddfod Mr John D. Jones, cofi estrvdd. Mr William Davies, Dihbyeh, n i Miss EIrxihetii Morris, o'r an Ile. Llanfirmon, ger Rhuthyn, Mi John Da vies, portbmoo, Llaniair Dyffrya ciwyd, a Mrs Habvs, I) Dafarn Ilowarch. Lhndegla. — 30, yn Manbadarnfawr, Aberystwyth, gan yr 1 Hybarch Arehddiaeen o Aberteifi, Thomas Beyoon, I Ysw., Newport, a Lydia, unig rerch Peter Williams Ysw., o'r an lie. I 31, yn Llanbadarnfaw* Aberystwyth, gan y Parsb. J. Pogb, corad, Mr John Jones (Eos Brad wen), a Miss Elizabeth Jones, y ddau o Aberystwyth. F A R W, —• Medi I, oed aI, yn nhy ei dad, Vronaig, ger Aber- maw, Evan Auvvyi, Ysw., Arianydd, Pwllheli, I Awst 2(3, oed 80, Citdben Qwen Jones, Porth Am I lwch. ¡ 26, oed 8]; Mr William Rowlands,'Cwrtyowm, bu yn ddiecou gyda'r -Trefnyddion Oalfinaidd yn I Blaenplwyf aai 46 o iivnyddoedd. I — r, oed 45, yn Aberystwyth, L'??rence Lang- down, Ysw.. sargeoo deotist. •— 2B, oed 14,' o'r dariodedigaeth, M-irtha, morch teueng?f Mr R.o?ertW?tkins, ston? o'ttter, CusHe- street, Beaufnans. I 28. oed 66, Mr David Jones, Nantglyn, ger Amlwch. 2;), ?r ol byr gytudd.Mrs AHO Edwards, priod Mr Thomas Edwards, s?er coed, Penybank, gbr I Lland10, yn 41ml. oed. Vr oedd iddi air da gan bawb.'a chad y.gwirionedd hua.' 29, osrt 71, E ler; priod Mr Eiyhard Jones, Pwliybar. t:(t???. O'knlal'fon. gYl.t ÖY8iocity, Abermaw. — 30, oed 71, M r John Thom?/asiedydd, Porth Amlwoh. T):vid Jqei) b street, ao. ÍlTrDwiJ Jq{)h, peiriaaydd, High.street, Aberystwyth. Yr oedd y tranc-edig. ya i&b -i'r di wed,iar, .Nir J4c(,b, Feliacewydd. BU yn protfüw 4?i ops gyti;?'r Tt-;?fi)5,d(,I?or? a pb?odol ?wu y gellir dyweyd, a'i ddiwedd yw t,.üg- piii:io(jol iLLvii y gallir dy-wayd, a'. ;(I di,,ye4i( I yw t,v a g? ;1..0",1 It), Robert, aiab Mr John Roberts, Arvoa T'lvaro, Pwtb Dinorwig. ummm mum nil-

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

TRYCHINEB YN - .

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,