Hide Articles List

7 articles on this Page

'll 1 PRiF-ATHROFA 1/LU?DA.I?…

-I • ! -i

. "TUMBACH/'J.GLWY? Y Fr:ONGOCH.…

- - - -.. -_-_'_-"'''' OJfMANFA…

1 GYMANFA. DDIRWESTOL SABONJ…

;; LLUNDAIN.

News
Cite
Share

LLUNDAIN. (Oddkcrth ein Gohebydd.) Dydd Sadwm, Medi 3. Gwell hwjT, na hwyraeh" medd yr hen ddiareb. f?ll,f ydjwedaf ftnau, am ohirio y sylwadau a ganlyn, 9,f) felly hetyvd y gallrti p^wrthrych-y ^vdwacSiu ddyweyd mewn perthynas a'r amgylehiad sydd yn achosi. iddo fcrdh'ytl wrthfych," sefyinddangosiad y Llyfr Tonau Gynu'Ieidfaol," gan leuan Gwyllt. Fb 'tft Tiir^ddis- gwyliatl am dano, fe fa oryn dipyft b feynbwirf caredig t14ág aii J l1yfr. ,awydd mawr am ei weled'yn dyfod a,.J1 iliI,gobeithionlwyf y bydda.i yn pteb y pwrtas, gfrhebiaeth ami mewn pertbynas iddo. gofyniad. uro ar-ol Pa bryd y daw allan ?" aC fel yr -$edd ser yu rhedeg, y disgwyHiidati yn cryfhfeu-'ond ?*. fe r.-dodd ameer ymaith gytriaitt nes yi oedd :braidd gobaith amel ymddangosiad wedi diOanu, nes yr qpttt oron mor auobeitbiol a thonad v" Wawr" o dan Ddu Etyri yn y Deheudir yna, • OiK' :pa& oedd y brwd/rydedd.'y gowiithion, a'r dis- gwyiuuhW at lewygii; dyma yr hyspysiad allah/as w e y Llyfr Tonau- ya' ein dwylaw, ae ol llafur mawr i'w ganfod ya fei gynnwysiad. Pa bae.dim ond y iibaglith yn ymddacgos y mae yoddo ddigon i roddi gwedd newydd ar' gefddoria £ th gjinulleidfaol. Cyn myned yu tnb:ilkcB? bnid vdy* y gair Ehaglith yn seinio yu-fwy prydfeitth na Rhag. raeth, Rhagymadiodd,,v Rhagarweitiiad; &c? nc y mae yn llawn mor Gymreigaidd.) Y 11180 yn dyA'ohalti y rban bon o'r addoliad i'w lie priodol, kc mewn dull ymarferol hollol. Y mae yn dwyn sylw y cyhoedd at waith-Arweinvdd y cann, yh dangOs fod ganddo saith 0 bethau i feddwl am dbnynt cyn eodi y day Bydd ami 11 n o arwelnwyr :0y*nru 'yn, rhyf- eddu at hyn, gan na ddarfu iddd ystyried- baner tfr pethaa a gofnodir, Y mae diole hg irwch Sr ran holl arweinwyr y Dywysogaetb yn ddyledus i'r Awdwt. Y mae ganddo sylwadaif at bed war d(iglzai,Lli,' v gweimdogion, y swyddogiOn eglwvsig, srw'einydd y eanu, a'r gynulleidfa, ae y maent yn wir deilwng 0 ystyriaeth. Y mae yn. awjddus i'r gweinidog roi y geiriau allan, opcluid wyfyn jjweled y bydd yr bosibl i bye.fod, heb lawer o draffartb, nlwy nag y gellir gar y mwyaf rif o'n gweinidogion ei gymeryd. ("bldgyd y mail JI:; gofyn am fwy o i'w rhoddi allan i ganu: ac befyd am"iJr gypulleidfayn gyflredinoj ddefnyddio y llyfr tonau. Bydd yn rhaid rboi rhit y tudalen yn y llyfr hymnau, a rhif v don yn y llyfr- tonau, neu rodd: enw y.ion—a byu am bob ton a hymn a Byed yn riia,,d i'r gweinidog tfurfio math o programme, neu,i'r arweiny ui ac yntau woeyd hyny, oberwydd nid ya mhob capel y cenir yr un fffn ar yr un raesttf nen hymn. Gwell fydd i'r g^einido^' drefnu pa byiiinau i'w rhoddi allan', ac i'r prif ddiacou roi yr hyrnnau ailan ac bysbysu y den. Bydd gan yr ar- I weinydd humdden i ystyried pfl donall a gauwyd v gwfcsana«tb blaenorol, nen y S"J*tri»r*'u w.,c:c01-g-sn fod aiarywiuatli *n hjd yn nod yn y CO..BLU n. genir o SabbOtb i Sabboth. Y mae y dangospg yn hynod o gyrtawn, efallai fod goetfacylder ar y cori'anau, ond effanh ystyriaeth ac nici esgeuiusdrayw hyny, Y mae hyn yu arnlygu ei awyddftyd 1 wneyd ei lyfr yn gwit ragorol, yn deilwng o Gymn;, o Gymro, ac o'r oes—ac y mae yn hoiloi felly. Y'n mhlith y gwahanol betban sydd yn bynpdi y' llyfr hwu, y mae y doet-hineb a ddangMwyd yn eth. oiiad y tonau yn amlygu ei bun yn briodol. Y mae: dwy o.)br i hWDO y ca-nu wedi bod y hyd yn brwydro. Un ochr aaa -bethau newydd o hyd, yr ochr arall am f yr hen yn baMiiais, ac nid oedd dim modd 'fasddynf i gytvu.o- &'i\ gilydd, ond y mae y parcbedig awdwr sefyR rhwug y dwy, wedi ei dwyn i gofleidib eu giiydd. Y mae wedi cymeryd yr hen donau-. dyna'r hen ysgol" yn foddion, y mae wedi rhoddi iddynt gynghanedd newydd," dyna. r ysgol newydd" wedi '< ei boddhau. Eto y mae wedi cymeryd llawer o'r hen donau o amser y Diwygiad Plote,taDida. "Da iawu" mcddai un ochr, y aiaent yn hollol ÐfWydd i ni "r1:l3gorol" tj\leddai'r ocbr a^atl. Y mae y symudiadaii mawreddog a geir yn ambeii ddarn o'r fiett aJawon Gymreig, yn ein gwefreiddio yn eu gwisg newydd. Er esiampl, y rhan olaf o'r dbn yn y don Wyddgrug" yn glod i'r cyngbaneddwr. Er fod mwy o'r ben donau Gymreig nag a geir mewn ambell i gasgliad, y mae parch mawr wedi ei ddangos i gyf. ansoddwyr diweddar. Pa le hynag y gwelodd yr [ Awdwr wir deilyngdod, y mae wedi ei wobrwyo drwy -oisod y don yn ei gasgliad. j, 3Mid wyf jn ystyried fy bun yn ddigonol i wneud cyfiawnder a'r gwaith dan sylw, ond te mlais ci fod %i. ^.vledswydd arnaf- i grybwvil y petb, ac y mae yn b' • gonyf hysbysl1 fod rhai o gyp.ttlleidfaoedd y brif. L dtiinlls .Y bwr iadu deiayddio y Jb fr hwn yn luan, Ar ol ysgvifaiuad iy liythyr diweddaK till (I cyn ei yiaddanghosiad yu yr Am^erau, tierb-yniriis ail rifyn i" Taiiesitj." Yr oedd yn Hon iawn geoyf weled ei Iwyueb er mai gwyidd oedd, ODd yroedd fy byfrydweh. yn liawermwy yn ei gynwysiad. Y mae yn amlwg fod amcan y llytr yn Thagoiol, fe leinw le sydd yn l awr yn wag, ac y mae yn debyg 0 fod o ddefnyddiol- deh in gWj'T ieu,ainc trwy dda.llgOR iddynt, ddulliatl ysgrit'eJiwyy dai Y mile" Brwydr Maes Bosworth" fel awd yn feisirolger, ae y mae yr hanes am dano yn sier o wneud daioni i'r Cymro, Gall deimlo mwy o .r 'Ia!l mwy o dynerweh tuagat y freniniaeth gan led ach Gymro aidd ynddi. Ar yr un pryd y mae y clchgrawnhwn. yn iiawn or yspryd Gymreigaidd. Pan ymae cymnitji, c astadio yr j¡!.i h Gymiheg yn i mblith doethioa yr Almaeu, a ohyhoedd. ail Ellniyriig ar y t,'i oh>sylltladan henaf- iaethol yo dyfod allan yn bresenoi. y mae genym lie i gredn y bydd Taliesin" yn gronfa o ienyddiaeth a groesawir hyd yn nod ar y Cyfandir. Nac esgeu. lused y Gy mro y drysoria hon. Cyritilierefynrym-iiq —po fwyat fydd yr ymdreciy ddal ei freicbiaui fyny, mwvü feodith a ddeilHa o b io, oheiwydd fe feitb. rina ymdrechynmbbih llenorion ein oenedh

[No title]