Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

'll 1 PRiF-ATHROFA 1/LU?DA.I?…

-I • ! -i

. "TUMBACH/'J.GLWY? Y Fr:ONGOCH.…

- - - -.. -_-_'_-"'''' OJfMANFA…

1 GYMANFA. DDIRWESTOL SABONJ…

News
Cite
Share

GYMANFA. DDIRWESTOL SABONJ ABER\M AN Y H ifON A GYNHAI.IWYD AWST 15. Wyth or "tooli y boreu cynallwyd cyfarfod di j ar ran yr acbos. Deg o'r glocb "ytngasglodd y Iluaws yngbyd, gal Am drefn, a neillduwyd y Parch. R Gwesyn J01 es, Betbesda, i'r Gadair, GWrJåftU yebydig syiwsdau rhagarweiniol, yna ton gan y cor. Yn nesaf, sraeth nIDUS gan Mr John- WiHinrcs, Hirwaan. Tôn gan y cfir. Ara'eth Seisnig gan Mr Hardif.g, Mountain Ash, mewn modd tanJlyd a grymu3. Ton gan y cor. Anerehiud rhagoroi gan y Parch. I). Prica. Siloa, ar "dyledswvdd ?wGinjd"afioQ.'?"'<?'? J" ¡;:thn. ¡ r?,[.?.? ??;d[y's n?ddtot! b!ai? y wires Uirwestol. '?8F<tdoddyhbw?g a altnfo), ac yn wir deilwng 0 Yna ierfynwydy cwrdd boreuol trwy i'r cor I ganu ton yn swynol dros ben. Dyledswydd vw byhpye-i yn y fan yma fod y dar p&n?Jau ar ?.,fer y Gymama yn gwir de?yngu can mo?iaetb—?y te rhagorol a'r bar? brith oedd t gael am chmVcbeiniog yn Li banns, c?pe! y Trefnyddioo Calfinaidd, ya ddigon t> werth y pres, y boneddigesau oedd yn gwa3ftnaet¡I12\YJrddu yo teilynga clod dand'iybiyg am eu d?u glunwaith yn ymwneyd ?u gorehwyl. g',?iliwa-?th YU ymwn(3ya a4ul; Am haner è1,wr wedi un ffurfiwyd yn orymdaitb er Gobeltblu,)e?.id Ti-c,,gynon a SaU-m. Yuh '(h(b.wp¡wyd yn ac ambeii ij dvehwelwyd yn U'u banerog tua'r cc pel, ac ambeii i- asr,a(,hwr gAviro-.1 yn crafu td ,ben wrtb edrych at' y Cfld water army. Cyfarfod dan o'r gloeh. Mr John Williams, Hit*. *a«a, ya y gadair. Ton gan ObeHhlu Tregynon. Gweddlwyd gan Timothy Davies, Tregynon. Yell ydig o sy'wadau gan y cadoirydd. Arsetb Seisnig i gan Mr Lewis, Aberdar. Too gan Obeitblu Tre ¡ salens. Anerchiad gwlluog fiX ddrygedd meciklwdod, gan Mr Elias Morris, Merthyr, 16a gan y c-Ar fchydig o eirian gan y Parch.Wiiiiam Edwards, Tregynon., Sylw g»n y eadeirydd. ydig sylwadau ganddo men -i p <i yt thv/yn- ebiad sydd i bob achos da, cyn n y oymariia. yn isydymdeiiTilo &'r Pa'c! i> ilijM.. En wards, yn ngwyneb y chwedt -elwvddcg a •' nti a dainir am dano trwy'r gyinvdegaetb, gan gwhl' gradn ei fod ya d iirwet-'twr o'r raud lf.enaf. Gefnogwyd ef gan Mi- John ,ilr oil o'r dyifa yn .cydsynio. Yu 0 <saf, Cynnadledd y Tan a'r Dwfrgan ddaa Jane ie¡äC0-adroddild campus, toilwng 0 ganmoliaelb. Terfyowyd trwy i Oueithlu Tregynon gana ton. Yna: aeih y ddau Gbeithlu yn eu bol-tua tbre i fwynbau.y durpifiaduu oedd wedi eu gwneyd as. eu cyfer, TeiJyngaE. Bryant, A. Davies, a Thomes Phillips, ynghyd a dau 'neadri eraitl sydd a Haw yn y gor i j, glod rriiwr sm eu bysadrech gyda'r gwaith o d.:ysgu y plant i fod yn soLr. Yioadawodd y cor befyd eyn y-cyfarfod hwyrol; y rheswm 0. hyny oedd eu bod wedi rhoddi addewid ola g-w itsanaetb yn y Neuadd Ddirwestol, am fod y Parch. T, Charles, Trefecca, yno yu traddodi ei ddariitb ar y Boibi a Daiareg. Cyfarfod cbwech o'r gloch. John "Williatys yn y gadair. Gweddlwyd gan Mr Klias Morris, Merthyr. Ameth ragoroi. gan y Parch R. Gwesyn Jones. T) ivnwy(I ef gan Mr E. Morris, ya darawiadol Yria ton gan y gynulleidfa. Talwyd dioicbgarweb y cyfar too i Jones a Morris am eu bod yn gorfod ymadael i tyred gyda'r gerbydres bwyrol tua Merthyr. Yu nesaf, ane>chiad difyr a ffrseth fel arfer gan Mr .John Evins t.Cynno Du). Dilynwyd of gan Noah :\1. Jo tea (Cymro GwySit), yn fyr ac i bwrpas. Tan gan i y ginuHeidfa. !ua cododd y Paroh. William Edwards ar ei drned, Arseth ailuog a medins. Gwcaoth ychydig o sylw- adaa. ar yr hyn a ymddangosodd yn y Gwnm er ys yolydig yn ol. sef bod Dirwest wedi ei sello er ys ngfin mlynedd bellaeb. Dymuna Mr Edwards by»- pysi iddo fod Dirwest wedi ei setio er yr amser y bu ef (Mr Galedfryn) yn eytioeddi yn yr AdolygyM nad I oüdJ. neb yn y Gymanfa .l><?irw £ stol o'u pobl nhw on,) y P»- cb William Griffith, Caergybi, a rhyw i Sihv gan y cadairydd. Talodd y cyfarfod ddioleh. gllnb yn j j'r caniorion, a'r areithwyr, Qed :Uu$e¡¡,Tôn an y gyBaHtddfs, h  e d"4'?.4v. -b re-sett0h: T^ a p?j?b yr ??i&tJ???eH boddloni. yj h am ?? yn ■ra'Saen i ardystio ar y diwedd, G*' Wr??prfya?tigun ? aweyd fed gwaith y '?ymaafs !t?nJ?dioid<Nfynyam!'?n yn ?y wlog a tbrefnus. INn. aiari. && Silas Evans (Cynon), wedi c.YH&?ni en &orc!?w?r gvda medrusrwvdd dihafal. AnB:RYN DAR.

;; LLUNDAIN.

[No title]