Hide Articles List

7 articles on this Page

'll 1 PRiF-ATHROFA 1/LU?DA.I?…

-I • ! -i

. "TUMBACH/'J.GLWY? Y Fr:ONGOCH.…

- - - -.. -_-_'_-"'''' OJfMANFA…

News
Cite
Share

OJfMANFA WEDDIU A t, I OCHR IT. ELlD1.Il. De genyrn gaol bysbysu-i Gymru penbaladr fod y Líwygiad. Cretyddol wedi tori aiian yn y rban yma o isir Gaernation. Y mae yr ArglWydd wedi ymws!«d a'i bobi yn rymri:?, ac wedi dycbwelyd cnoedd o beolisduri&id i yraofyn y dordd tun Seion. Fel y mae yn hysbys i ddarlienwyr yr Mmswau, ei fod wedi t'slp ymweliad Slr: Waeniawr ers tri raia yn 01, ac fel wedi iseTyll yn y He i edryeJt ai v j/h vdogaetban cylchynol, fiii yn ei berio gf?. yMd anun-wjoideb fel yf yr ych o'r dwrr. Ond yn a n ( biajau i'w mysg i'w dy- fr-tba oddiar hjj 11» > di u*, i.-jwelodd" a'r llefydu hynv yn ei ras, a t¡yw!:ll!td.!e(y,n he¡)eth j ddecbreu I ar Gwrnygic (new fel y getwid ef cyn byn yn Sodom Gymreig) ond yn awr yn baradwys ddaearo!. Wedi h ny, aath i Blanrug a'r Bvyngwyn. 8u yn ylleiydd byn yn cwympo jt annuwjoijon am bytntbeng niwr- nod heb sjfMwd 0 í1 mysg, nes iddynt leiain am eu bywyd yn angau y Ghr.->es ddydd a nos, am yr amser uchûd yna te gymerodd ei eiyn icfolaidd i gymyd. j ogaethaU Ysgoidy, Ebenezer, Oefnywaen, Sat din, .Dinorwic, Brynyrefail, llhydfawr, ¡ i Llanberis oil, yn ngfhyda Llandinorwig, fel, erbyn I' hy-Bj.yn-ystod^^ wis; y mae eanoi*dd"-ar ganoedd wedi d cd at grefydd yn niblith yr holl enwadaa, byd nes v I mae y Uan^rcba'y,.byii .O'r ddaeai wedi i»yr>v;d yn futh a nefoedd i'w preswylwyr. Bydd cyfarfodydd gwffddio ynlcXel eu cynal y Dinorwic am lu o!r:gloclv.y bo#eti mewrif ataryw (): 1efydfl, yn yr ti w,, orphwyso.- Ondftetb plafity J)twygiad (chwarelwyr) i V:cbr yr E'sidit/ (taynydc! a saif 8 rbifidir i'r dwyrain oiGaernarfon, o ba un y cloddir Ilecbau cbwarel Din orwic) ar y 24ain o Awi-it, o un o' vrddau idi, gan eu bod wedi eael mwy na iloneid eu llestri, ac yno y goDyngasant ef i.redeg yn Hifeiriaut arotbrol, nes iddo iifo tros Fon ae Arfon, & rhariaa eraill o Gymru, a chofir amy cyfarf'od hwn pan y bydd creigiau yr hei, EHdifyn prancio oddiar eu sylfeini; J1' oedd yno ugeiniuu wedi dychwelyd er canfod y liifeiriant hwn, a tbvv.iir gaa laweioedd fod yno aratyw -wedi boddi eu peehodau ya y lie. Gyfododd y tyiarfod hwn y fath awydd yh chwarelwyr ebwarei Dinorwic am gael Uymanfai woddio ar ochr yr jgiidir, nes y penderfynasant gaol un yno y dydd cyntaf o fis Medi. Mawr oedd y diss?wy/iad am dano, a mawr, oedd y gweddio am i'r Arglwydd fod yno yn ein pJitJ: yn gweitbio yn bwn M-yti y cyn-taf. Ond dyma y dydd wedi gwawrio, a dydd j bydd coffa am daco pan y bydd y ddaear yo wenlffam a'r mor yn berwi; ie, y caaH .ys hur s;cr y byad Cy- iSanfa Weddio ochr Elidir yn rban o'r gau yn nef I oedd y gogoniant. Yr redd y Nefcedd yn gwenu I amom, ac yr oedd yn arr lwgi bawb fod yx Arglwydd I yn gweithio yn heiaefh anarfeol yn y Gymanfa haD. Er foci dyddiau eyntaf yr wythnbst, yn wlyb, I gof4lodd yr A-rgiwydd am gau godisu y cymylau ar y dydd hwn, a rboddodd orcbudd teneu o darth dros wyneb yr haul naturiol, er ein gwneuthur yn gysur» ¡ us mewn pethau tymhorci i wledda ar ddanteitbion ysbrydol. I Erbyn 12 o'r gioch, yr oedd yno ganoedd o bobl wpdi ymgasglu yn ngh;d ac yn pitra I ddylifc) o bot. j cyfeiriad. a daethyckwareiwyr ymjffe! un gwr oddi.  ["; yJig ???pyw o "hwarejwy: Cae-braich-y- ?:a]  itd dr??eny.m orfod dyw?yd am y rhai -daf, yn wed' myned adref i wledda .) yd 18 i, i rpi o honynt fyned i lawr i E'?e?e? ij ??wi: t??$ p?o? buchedd mwyaf ■tt^ p a"??. ? d??f??w?oedd y rhai byn ? a'i j iaiil o ynt ?a, tngolipn gwhd efengyl, ie, ) y >bt Betbesda fawr ei breintiau! Ha, cofiwch, y bydd yn esmwythach i Tyrus a Sidon yn cyrid y ram nac i chwi.) amaethwyr, mercbed & phl?Bt, amryw o dd¡ennnald o Fon ae o drefydd Arfon, ie, I o sir Abertei?. fel ac y bernir fod v gynulleidfa yn 1 rLi/a-o i folitna yr Arglwydd &m idd- I ymweled ?Di yn i ras, Beth cynai i&?n i hen yV ciefyd.i oedd y gymanfa hon ar ocbr yr I j dydd Gyntaf o'f mis., (neu yn ol-«irr*du!i" > irt »i«lwyr o siarad, rhoddi cerig i fyny) yn lbs od > dd-nruo eio heneidiau yn y tafarnau yn ol ein harfer. Amheuwn i ddim narloodd llawer o chwar eiWyr yn bel cerig pecbod yn nghyd yt> y gymanfa hon i'w rhoddi i fyny iddo ef, g<n «.etlo y cyffifon j on, a hyny am byth, a myned iweithio weddi -11 e-Li hoes ifynydd cosh Calfaria. A.m«n, tnedd fv e^aid. Dygwyd.y gymanfa hon vn mlaen yn y dull can lynol :Dawiswyd y Pariah. John L",ms, öard.s,,(1-,), i lywyddu. Agorddd y yn eifèífliióT, nes dangoe fod yr Arglwydd yn ein plith-.dnw)sodd fod y pethan rhyfeddaf a fti ar, ein daear ni erioed, wedi eu gwnetrthu? ar y mynyddoedd. Yna galw- I odcl ar Mr. Owen' Jones," (A), 1 1 ddylbd yn mlaen i ddechreu, a dadiacodd y. her > i ¡ syntaf o'rHebreaid :,vfc1dj(Jdd. 3n. Mr.- Rb-h.ird Jones, SardiSj (B). Sydd, Anerchiad gan y Parol. W. H. ET?s, Pen'safyw&eQ, (T,W.) 4ydd.. Gweddi i gan Alr., NN-i'liani Jor.es, Liandinorwio, (EL.) 5ei. Anerchiad tafawiadol gan y gan Mr. K'ibert J. Roberts; Gefnyw#en, (T.C.y TTed i Anerchl-ad i bwrpas gab y Parch; T. Edwards, Ebtm' I eaar, (A.) Sfed-. G eddi gan ALr, lWbert R.Obert¡, V sgoldy, (T,C,} Hfed. Anercbifldgan y Parch: W, E jerkins, sir' Aberteifi. Gweddi gan Mr. Kdward Lloyd, Dinorwic, (T ,C. ) I I e tr. Eto.gan 5 Parch'Rowland-Hughes, Ebenezer, (A.) ] fed, Eto gan Mr. Robert Roberts, Caernarfon, (T.G.) Yr 6Add v gweddio a'r anerebiadau yn 'nerthol yn bwrw cescyil aarsu'violdeb ir llawr. Wedi iV ll'yw-. ydd'roddj "anerchiàd ymadàw()l,ta 1wyd y dloMigar- woh gwresocaf 1 oruchwylwyr'y chwarel, am ganiat- au ilr gvvo-ltliwvr fynfed i 'gydaddoli. Wedi. hyny,. ymadawodd y dorf, v/edi bod yno am clair awr a, haner, a phawb yn tystio mai da oedd iddynt fed yno. c Yr Arglwydd a ymwelo a Chymru oil yn er ras, fel ac y mae yn y oytcydbgaethau byn, Twit bi-iNioo.

1 GYMANFA. DDIRWESTOL SABONJ…

;; LLUNDAIN.

[No title]