Hide Articles List

3 articles on this Page

..1 AMR.YVIAET HAD .

. ! NEWYDDION CYMBEIG. 1I…

News
Cite
Share

NEWYDDION CYMBEIG. 1I NEWYDDIO -N CY7,ITt'U-f IG. GOGLEDD. I Anrhfg Parch. John Robekts, Buckley.— Cynaiiwyd cyfarfod yn Bnck'ey, nos Werer, 26 A^ st, i'r dyben o auihegu y Parch. John Roberts, o'r lie uchod, arwedd o gvdnabvddiaeth iddo am ei lafar ditiino, a'i ffyddl^ndeb parham., gvdag aehos y Gwa redwr Mawr yn Biic.klev alr cyroydogaethan eylch yno!. Yr un a gafodd ar ei meddwl i gychwyn y peth ydoedd Miss Ellen Roberts, merch henaf Mr J Roberts, Hill Farm, o'r gymydogaeth hono, a hi yn fwyaf neiliduol a weithiodd allan yrsrncsm Pa bpth na wna merched ond eael eu merÚ¡wI yn benderfvnol at rywbeth da neu ddrwg. Daioni a ddeilliodd o hyn, "ie, tnhwnt i ddisgwyliad neb; a hi a haedda ganmoliaeth gyhoeddns am ei zel. Aed a'r anrheg i'r capel i'r (Tyben oli .cbvflwvuo yn gvhoeddns i'r dorbynydd. Dewiswyd y Parch. John Davids, Ner- quis. yn llywydd y cv<arfod. G wnaeth sylwad>-u pur ( wp.iet h wa? d ?,,l pil- nodedig a tharawifsdol iawn. fel y mae bob amser bron, a rhywb<-thi'r! pts a theilwng o svlw pawh feIJy y waith h, n. Dyw dai mai nid mewn ffordd o eiusen yr oedd hyn yn cael ei wneyd. ond mai ffvdiJ londeb J. R. sydd drwy y bJYflnyloedd fei yn hawlio cydnabyddiaeth gan ei gyfeillion. Ynagalwodd ar y Parch. Roger Edwards, Wyddgrug, i aaerch y cyfar fod, yr hyn a wnaeth yn odi,-Io;, rag-orol mor gynbes y cyfeiriai ei gylwadau at y hrawd J. R er ei galonogi i fyned rhagddo eto, fod ambell an megis ein brawd hwn ag eisiau ei gymhell yn mlaen o hyd, ambell un tirali eisiau rhoi y bit i'w atal, ond fod yr Arglwydd yo benditbio ei lafur yn amiwg, ei weinidogaetb yn dderbyuiol gan y SHint, ac yn foddion dvchweliad amryw mewn manau, er nad oes rhyw iawer o flodal1 ao artificials yn ei bresethaa, mae yna frethyc da— bara iach mae y pethan hyn yn gymhelliad cryl idJo ef i barheu. Sylwai mor brysur ydyw y I]!' gw,,i i ddadgan ryw bethau a ystyrisnt hwy yn ffaeleddan mewn pregethwyr, er iddynt wueutbnr daioni a byw yn ibinweddol, ni wneir sylw yn y byd o honynt, ond inse petia-t,yn bry,-3-ir nowi(i yn y parth hwn fel y mae golenni yr efrngyl yn llewyrchn fwy fwy. Rhoddodd Mr Edwards bob cefnogaeth iddo i fyned yn mlaen yn ngwoith yr Arglwydd. aefod y sisrrwydd mwvnf na hydti ei lafur yn c-fef yn yr Arglwrdd. Wedi i Mr Thomas, argraffydd, Gaerlleon, wneyd I amrvw sylwadau cymhwys i'r amgylchiad, galwyd I lVIr T. Roberts, Hill Farm, i gyflwyno yr snrheg, sef pwrfe hardd yn eynwys £ 26, befyd 18 o gyfrolas o gwbl-3 Metbodistiaeth Cymru, rhodd gan y Parch. John Davies, Ne'quis; 2 gyfrol o'r Geiriadnr Ys grythyrol a Duwinyddol, rhodd gan Mr P. M. Evans. Treffynnon; 4 cyfrol o waith yr enwog John Col>n I honn, D.D., a 9 cyfrol gan gyfaill o Lnndain. Wedi y cydwyuiad cododd Mr J. Roberts i geisio d&dgan ei deimladau, ond yr oedd yn hewdd eanfod fod yno deimia-dou Tiad ellid eu hadrodd. mewn geiriau am yr hoU garedigrwydd a'r prawf hwn o deimladnu ei gyfeillion tuajr ajo. Dywedai nad oedd erioed wedi meddwl eael gwnenthur o honynt hyn iddo ef, ei tod vn cael hyfrydwch yn y gwaitb wrth wasanaethu ei Feistr yn wastadol, ond nad anghofiai byth yr hyn a i gyroeroddJe y noswejth hono. Galwyd ar Mr Jo. nathan Griffiths, Nerqiiis, i anerch y cyfarfod. Sylw- odd mor dda ydoedd ir icuano gael cymhorth rhai I henacb a chryfach yn mIwb ystyriaeth yn blaid, fei y i gwelir heno, rhai o'n prif woinidogion yn bleidiol i roddi parch i'r neb y mae pareh yn ddyledus; hefyd I fod ei ffyddlondeb wedi bod gyda dirwest yn anrhyd- 0 ld i ein brawd fod ei ArglwyHd wedi bendithio ei lafur yn y rhan gJodtawr hon i luaws mawr: fy an. rbydeddwyr a anrhydcddaf—medd yr Arglwydd,— laf, drwy roddi tnl yn ea mvnwes. Owelwn hyn mor amlwg yn ffyddloniaid y Beibl. yn eawedig Tad y ffyddloniaid, sef Abraham. "Nac ofna, igyfi yw dy darian mawr iawn a gwerthfawr," &e/ 2, Gwobr hefyd drwy weled llwyddiant ar y llafur. g, Gwobr I yn yr ymadawiad A'r byd hwn. 4, Gwobr yn ail ym, dd ngosiad y Mab i farnu y byw a'r mojrw. P. Derbyn llawn wobr yn y nefoedd am byth. Anogai j j ef i wneyd y defnydd goreu o'r wobr bresenol, yn i I, enwedig y llyfraii gwerthfawr a defeyddiol—myned i j tnewti i'r prtfhau a dwyn allan bethau newydd a ban i glywedigaeth ei wrandawyr. Galwyd Mr Thomas Roberts, Mynyddisaf, a Mr Thomas Hopwood i an j erch y cyfarfod. Dybenwyd un o'r cvfarfodydd j mwyaf hyfryd a gawsom erioed. Sylwyd ar gyfarfod- II ydd preiretha yn yr ardsloedd hyn yr wythnosau sydd Ij wedi pasio, fod rhyw ddyianwad anrhaethol ae an ¡ orohfygol ynddynt a thrwyridynt yn cael ei adael ar feddyhHu a chalonau Huaws mawr. Oafwyd cyfarfod pregethu yn Trend?yn yn ddiweddar Gxd 6nhofir mobonoyn hi an. Pregethai Mr John Jones, tllor-tb; Mr Robert Thomas, Garston Mr Lamb; a Mr Bo j bert Haghes, Dyserth. Nis gellir dyehroyga y JJPB sydd o gyfarfod felly i saint diffygiol, llawer sydd | bron a cbolli y dydd yn ami gan gymaint y rhwystr I AU, fei y mae yn faddion dd,f rIifoli meddyliau yr eny^tvriol nes eu dythwelyd am eu bywyd at yr hwn I sydd obi i'w andw. Cynaliwd cyfarfod pregethn • hefyd yn Bwlch Rhydfelen, Llandegla. Y gweinid J ogion oeddynt J, l^avies, Nenjuis, Robert Thomas, i G«rs.toa, T?. Edwards. Llangollen, Yr oedd y fath rymusder yn v pregethau y nos gyntaf fel y dywedir J — Mr John DkyIc-s NeTqllq, yn pregethu oddiar y | goiriati byny am dywalitiad yr Yspryd Q-lan, nes eRfiitbio r.r hob teulu wrtho ei bunan i alaru am hecbu yn erbyn Dnw fei y mae y darluaiad yn Ziebamh—nes oedd y gynulkidfa yn foddfaac wedi j ei f ehfygu yn Hwyr, nes gwaeddi allan so yn gsm. iyno1 o dan Sir Thomas, toroddd allan yn iawn fei yr | hen ffasiwn er ys talm. Diolch am smbell i gyfar fod yn mvned yn drech OR chyndynrwydd calonau eriyd pecbaduriaid, ac hofyd yn rhoi moddi orebfygu } gt-Lrionc!'pn!nnff<?'h?"?- "r- r j g?-1, Pion ei-enl,,)n, cynu&mlgydaBt.—2Ve?t<M g.Ti v. i j. iZd. j Ri!T?ii.Fs,oi-.i>o Llvnidi^>es a'b Drevmkwydd.— Er fad y lHr.ell bon yu ogored i'r cyhoedd ers mis, ni el)N ?.iwnwvfi y sererrioni cln ihwnwvd y serernoni 0'1 hagor hyd ddydd Mer- ehi r d'weddaf. Cyflawnwyd y gorchwyl gan Mrs A, W. Owen, G!»nsevern. Treuliwyd y diwrnod hwaw a'r nn eanlymd yn 101101 fei dyddiau gwyl yn v ddw? dref uchod. Dydd It 11 rhoddwyd ciniaw yn Llarifti j nam i amryw ganoadd o'r gweithwyr ac eraill, wohyf I iwvnwyd tystpb i Mrl Pavies a Savin, cymerwyr y gweith. 1 r oedd mil oedd vn bresenol y ddou ddi ¡ wrnod, a mawr oedd y llawenydd a ddangtisid ar orpbeniad y gwaith. j I.LANBRYNMAir..— Da genym allu hvspysu fod y ) Postmaster General wedi cydHynio â chai¡f4]u8WS o drigolion yr ardal bob ogaidd hoIl. ae wedi rhoddi I' Money Order OJice'iddynt. 1-1 tiEHKUDIB. I Beibl A "Daiakeg. — Traddodwyd darlith Seisnig 111 y testyn uchod Awiit 1.5fed, gan y Parch. T. Charles. ¡ Tr<fpcca. G. O. Claike yn y gadair. Yr oedd y cronlli ni yn lluosog, a'r dailiU.iydd yn trin ei later ¡ gyda medtusrwydd. Rhwng y canu Swynoi a'r ddar. i"t'i addys?tadoi, díon yw dweyd. f')d yn« le gwir ¡ ?dtfyrns. T?iwyd dioichgarwch ??:oi,"arfod i'r dar  lithydd, ag i'r ealeirydd, f-i'r eôr dan arweiniad Mr II SOas Evans (Cynon). a phawb oedd yn wyddfodol; yna aeth pawb adref wedi caei gwledd i'r meddwl.— V' erfyn. ft j

I -*---,*-- - - - -I i BAEDDONIAITE.…