Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

..1 AMR.YVIAET HAD .

News
Cite
Share

..1 AMR.YVIAET HAD ttui'BtAKTH.—V mae llofraddiaslh greulon wedi eymeryd He yn Lydney, yn agos i Gloucester. Yn ddiwuddar fe ryddhawyd Dr Pownall, meddyg, o wa'Jgofdy, fei wedi f'Î weBa. yn llwyr, ac y mae wedi "hI){} yn byw gvda Mr L'e-te, meddyg Boreu ddydd Mass-rib cododd yq foreo, a churodd ddrws yatefeii wely nn o'r rrorwyriion. Cododd tlD o honynt, Ajouisa Cooke, geneth U; red, g-wisgodd am dani, ao aAth allan ato Mewn vehydig fynydau cafwyd hi ar y llawr yn gorff. gan fod i)r Pown a] I iredi ton ei gwddf ag ellyn. Addefodd ei fod wedi cyfiawni y weithred lofraddio:, a dywedai, "Teimlais fy mod yn rhwym o wnevd rbywbath, ac nis gnllwn ymatai." AfiEiiHXAt) Seneddwvb Y mae y ddau aeiod aeneddol dros ddehercbatth swvdd De*on. y ddau vii Gteidwadwyr, Mr Palk a Mr Kekewich wedi bod yn anerch an befholwyr yn Ashburton. Dywedai Mr Paik pan gyferfydd y Senedd mai d.yledswydd vr aelodau fvdd dwyn y cwestiwn i derfvaiad, Sef a oes gap y Prif WVinidog preseno) fwyafrit o aelodau ai pcidio. Mr Kekewicb a gynghorai fod brwydr deg yn caei ei hvmladd er IDvryn gweied pwy yw y cry fa f. Rhyfedd mor ymffrostgar y mae aelodau senefiool yn siarad cyn iddynt fyned i by St Steprllm j wyneb en gwrthwynebwyr. Y mae yr aelodau rhyddfrydig, Mn Lee a Buxton, wedi bod yn aneroh ethofwsr Maidstone. Cyteiriai Mr Lee at ymdrech afiwydd ianus y Toriat) i w ddiseddu ef. Yr oedd yn eithnf adnabyddns, meddai, fod cymaint a £ 40 wedi ei roddi i rai o'r tystion am ddyfod i fyny i Lundain i dystioiaetbt: yn erhyc yr aelodau rbyddfrydig. so yr oedd dyti yn ei wasaoaeth ef wedi cael ei hyspvsu gan un o oruehwylwyr y Toriaid y gallasai gael £ 80 | i lawr a lie yn y ■ ivs sirol yn werth 30s. yn yr wyth j nos, os gallai roddi tvstiolaeth yn erbyn yr aelod seneddoL Dyweo'ai Mr Bnxton wrtb siarad ar yr on pwne, ei fod yn ystyried y gyfrllith bresonoi yn erbyn j liwgrwobrwyaeth yD ddieifaith. Dylai fod dirwv J drom ar y dyn sydd yn cyfiawni y weitbred oIwgr j wobrwvaeth, a dylid newid y syfraUh yn y fath fodd | fely byddai pwy hynag a lwgrwobrwyai etbolvr i gsel i ei garcharu am bvmtt>egnos neu fis. Wrth gvfeirio at achosion y cyfandir dadleuai Mr Buxton yn bar gryf o blaid i'r Eidaliaid gael dewis en ffnrflywodr j aetb eu hnnain, a byd«ji-ai it a wnai y wlad bon byth ymyryd o blaid gorrneH, GbvLAvr yn Llethau. Yn y cyfrif chwarfcerol o j eiddo y Cofrestrydd C> flfredino! yn diweddu Mehrf o dywedir fod y He-,had yn syrthind y gwlaw er drcb j rau y i| modft>dd. Wrth g.mb.ru J syrthwG y gwi'?,i?, 0 ?,y??.? i il.w.?,? er 1315 y. ydym yn eael fod y syttbia.j ? llm [?.q bob biwy.jo»i3, ac nid ydyw yn debyool y bydd y !1.-ihad hwn yn cae) j ei wneyd i fpnv meWlJ blynyddoedd dyfodol." Ü, ydyv yr line..r iaci hwyi yn gvwir, y mae yn un or ffeithiau mwyaf pwygig a wnaed erioed mewn cysyll tiad a deddfy tywydd, Yn mboh gwlad y mae o)ion ffyftonydd i'w eael, ond yn ysfod y tymor hanesyddo j nid oes dim esinmplftn genym o afonydd newydd yn dyfod i fod. Y mif y Duceper yn Kiev yn sychu i fIny. Y mae yr afonydd a grybwyllir gan Homer, despiifiadau awenyddol yr hwn sydd ddiamheuol, yn rbai naR gellir yn awr eu caei, neu ynte y maent yn ifryiJiau mor fychain fei nfld yoynt yn dyfod i fyny i ddesgrifiadau v bardd Y mae y dvfroedd tua cheg y Nile yn dyfoft yn fwy bus, ac y mae lie i gredu fod swm ei dyfroedd o fewn corf f tymor hanesyddiaeth yr llawer liai. Y mae y Baltic yn lleibau. Y mae yr Adriatic yn awr ya cymeryd ei iionw oddiwrth dref sydd yn awr yn 18 railldir oddiwrth eiglanaw, ar hon oedd unwaith YD borthladd blodeuog. Y mae Gogieddbaith America yn prvsnr syeba. Y mae yr afonydd yn araf wi "go y creigian ymaith acyncymer- i yd gwe!y its. Y mae Ametlica ar y Mor Tawel yn amlwg yi) codi, rc-ii y mse y mor sydd yn ei ham gy]chyau yn soddo. Y mae y dylif yn ddiawyddiad boreuyn hlmes dvnoin w BC y mae yn eithaf cyson R hanesiaefh i dy hied. er y pryd hwtiw yn gystal ag yn ( fupn ar ol yr vcbydig. ddyddiau C'. ntaf pan y cnfoddy I goloraen orphwyafe, fod y dyfroedd wedi bod yn raddol sychu i fyny. Os gwir gan hyny yw fod y gwlaw sydd yn dixgvn wedi bod yn llai yn ystoti tvoior o 44 o flynydiau, v rnae yn rhairt fod lIeihad iraddol y gwlaw yu sefvllfa y mae y ddaeat i ddyfod iddo. Y mae y rh#r> fwyaf o'r cyfnewidiadau y mae crystyn y ddaoar wedi myned o danynt wedi bod yn myned yn mli'en am oesoedd, He. oddiwrth y golenni y mae lleihad graddol y gwlnw yn ei dafla ar lawer o ddigwyddiadau daearegol yr ydym yr caei ein tueddu i'w ddesgrifio fei un o'r darganf ddiadan mwyat pwysig a wnised erioed.Gohtbytid L -?tdpti Illus, trated London News, Ymosomad AR yr IWEBDDoN-Y mae y pnpurau Gwyddelig sydd mor boeth ar y cwestiwn oymosodiad ar Loerrr yn awgryasn rod pwysigrwydd mawr yn ym. 'wel,ad John M"tcbell a'i lien wlad, Dywedir fod yn bar debysroi ei fod wedi bod yn vraobebu a cbyfeill ion yn Ffrsinc, ac DElli oedd neb mwy cymhwys na John Mitchell i rydahan yr Iwerddon odditan iau IJoegr. Os amcnD Mr Mitchell, meddjr, yw cyn- tb ¡4.:i I I 'd orthwyo yr y» oso^ad y mae Lloegr wedi bod yn ei ddisgwyl mor bir. ni fydd ganddo un drug-aredd ar John Bull, abydd yn w, etl.,i rm (raribaldi yn ei ym osodiadaa ofnadwy ar Brydain. lVfewn colofn aral] | o un o'r paporan hvn dywedir os oes arnom eisian gwir ryddid y wagg fod yu rhaid i ni edrych i Ffrs?o. Colli BÜNEDDIGE8 Ieuakc AR BES NsTtS.—Yn ¡ ddiwetidar yn?fri?wo?d bonfddi?esienacc a'i mam 0 ?e a ('?wir Ban? via ht b neb i'w harwain i esxyn BeD j Nevis. Ond troes v fam yn 01, a cbychwy&odd y ferch ienacc ei bunan. < eisiodd un arweinydd, yr lJwn 9'1 cyfarfu. ei dasbwyllo i beidio gwnayd y fath anturiaeth, neu i gynieryd ei wasanaeth ef, oDd gomeddodd. Rbots gyfarwyddiadfiu iddi pa fodd byngg snt i fyntxl, ac felly gadawwyd hi i'w hadnodd au ei btman. Pasiodrf awr ar 01 awr, a daeth yn nos o'r diwedd, ond ni ddyehwelodd y foneddiges. Or diwedd dechreuwyn ofni, ac aethpwyd i ehwilio amf dani flyda lacternan. Ar olorirm o chwilio blin cafwyd hi o'r diwedd tua ?edwar a'r glooh borea ,dranoeth we& fferu gun yr oem? wedi ei Hwyr ,i ;J.°. • orchfygo gan fun dev. Pats ddaetbpwyd ati yr ocdcl l yn prysur syrthio i'r cwsg hwnw na dJihunir o bono, i ae y mae yn Jdi?meu oni buaam y wayedi?Mth am i serol mai hynv fnasai y canlyaiad. | Ystoby OFNADwr,— Yr wythnos ddiweddaf bn farw dynes o gyneddfau gweiniaid, yn adnabyddns Vlrth yr enw Black Bess, yn Galashills, o newtfi. Y mae hanes bvwyd Black Boss yn nn pruddaidd. Llawer can mlynedd yn ol yr oedd Ehzibeth Gra hltro yn un o'r ganetbod prydferthaf ynvr ardal. j Hi oedd te!'ltyn ymddidilan ,hon lanciaa Melrose a gwrtbddrych eu hymdrecbion. Pan yn dvohwelvd adref n-t nnswaith vmosodwyd ami gan ryw ddybiryn, | yr bwn oedd yn lied n^liel yn y bvd, ac yspeiliwyd | hi ol banrhydedd. Yn fuan wedi hyayymadawodd a j swn y byd ac o olwg pohl. a daetb yn walleof bollob Oymerodd ei chtutrefle mewn osof wael yn yr hen Quarry bill, yn Melrose. Yma y. cvsgai yn y oos, haf a gaaaf, a gwrthban am dani, oddigertli ar 01 gened. igaet'u ei pblentyn marw, pan y dilvnodd hi. ef i'r j fynwent ae- na allwyd ei gyrn ymaith, ond eysgu yn < mysg y beddan i wylied ei fedd. O'r 8.mer hwuw hyd yn awr y mae Bessie wedi dilyn bywyd o ansen nctvd, ae o ddyoddefaint gwirfoddol gan ymlwybro o dy i dy, o'r pentref i'r dref, ond bytb vn myned vn mheU o'i chymydogaeth enedigol. Dywedir inai y druanes bon oedd sylwedd y cymeriad hynod o Madge WilcHlre" yn Heart of Midlothan" Walter Scott. YSPgILUD BElDDtHR TN agos I Babnsley.—Boreii Sabbath yspeiliwvd ty y Pire. R. E. Roberts vi, ystod y gwasanaeth boreuol yn y moid mwyaf beidd- gar. Torwyd i mewn ddrws yr ardd, ac aathpwvd i mewo i'r ty trwy y flecestr, a ehwillwyd ef yu mhoh congl. Cym^rasant werth pnnoedd lawer o lestn arisn- ond ni ebawaant mewn ariao ond ychydis iawu o bunoedd. Yr oedd gwevfcb yr hyn a yspeifias- ant yn agos i haner can pnnt. Yr hyn svdd yn ¡ gwneyd yr ysp?iliad vn fwy beiddgar yw fori llwybr troed yn pasio ymyl y ty ar hyd yr hwn y mae llawer fawn o nobi yn cerdded. I Y SABBATH YN YR Usot, Daleithiau. Dywed f llythyr o Boston, U.O.,fe! y ennlyn Y mae teimlsd I' ervf iawn yn codi yn y wlad Ixm o blaid y Sabbath, acy mae y teimlad hwn yn cap,! ei yn bensf 7titewr; trefydd mawrkm. Yn Efrog Newydd y mae y tafarndai yn caei en can, mewn enw o Jeiaf. Deeii- reuwyd gwneyd hyn tna mis yo yr vdys byd I yms wedi parhan gyda byny. Y mae p-bl Philad. 1 pbia wedi atal rbediad y ceir ar er rheilffydd ceffyl au ar y Sabbothau, to y maent "To bwriadu srorfodi i yr agerlestri ar y Delaware a PcbnvUcill i beidin rbedeg y diwrnod nWJlw. Y rase uobj St. Louis wdi ) p?:.?M :.? ffnijii.? ??y f?T?t'Fm??y ?? nc? J aim di?dd msMso! i gael "u scw-Mbn ?? v diwrnod nwnw, 7 Viiaer rhal u r -thajiayratt I peidio rhedeg cerbydresi. ar y Sabbothau. Y ffiflÜ teimled cvfl'elyb i'r on svdd yn Philadelphia yn deoh reu ymddaogos yn Baltimore. i

. ! NEWYDDION CYMBEIG. 1I…

I -*---,*-- - - - -I i BAEDDONIAITE.…