Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ft "WI" YN BAROD, Pris 86 6c., wedi ei rwymo yn tuurdd mewtl llian, ) "fr LtlfFBTONAU C Y N U L L E ID FA O L, i X gM lEtJAN OWYLLT. OmM j twba sMerbyDio 6 CViApi y 7red am ei lafar; II itewoir prwtjTJgifKt i GynuUeiiifaoedd nea Glybiau a gy- mom-it ftieor 0 gopiau. vv;o AfObaMor. Stc,, fw h&nftn rfel y ciuolyn :— JOHN ROBERTS, HIOHIAKD Pr.Affls, ABERDARE. -i-n y Wiwg, Pris fie, HAJiES a ebyfrU ni»n«I am v LLONG FA WR, ''r i y ARE AT EASTERN, (yr hon a ddisgwylir i Gaergybi yn n!\not Awst.) H«fyd, newydd ei gyhoeddi, pris 3c Dwy Bryddest: nn. Ar GuHTOoir^itB AT ANIFEILTAID DIBESWH," a'r 11RII ar ..0, WVMJH /EPHTKAB" AroheMoti i'w hanfoa i Swyddfe'r Punch ŒI'raeu'.1 vite^rgy'M.   I Y 4win YN ERBYN Y B\J).71 I "A LAD»O A LE»DIa," I EISTEDDFOD GENIIEPLAETTTOL DIHBYCH, J 8 3 0. I TEST YN AU. 3A.RT>DotU&ETH. Testjrn v Gadair.—Awd' —Tywalltiai yr Ysbryd Glan ar I *Mydd y Penteoost.—Gwobr 21 ni PryWeat, heb fod dan 4.000 o linellra, av unrhyw destyn, jiFBc. neu wrthtMrvch n. ddewlsi yr nwdwr. Gwobr, 40 gi ni. Pryddent.—T Cenadwr Owobr. 8 Mavwuad Tennn GIft., Gwirtonyd-l, ^adeirfarrtd E'staddfod Oinbvoh yn 5828, ar ciHh nen ryd I, yn olarchwaeth y ayfansoftdwr, Gwobr 10 sird. iMarinud y diwaddur William Owan Y.nv.; Tan v t'yrt. getDinbyofc, wyr y D- W. O. Pughe, ar nnrhyw fesnr a ddewiso yr awdwr. Gwobr. 5 g!m. Chwanogir 5 izitti -at obr v Pwylltor pan Meitir 0*>rpr>. Ysw O poa, ar vr ommod aa bvdli y yncael ei cbyfymra at Qywydd. Molawd Pytfryn Cltvrd ar y mflsor II d-ii-wiso yr nwdwr. •J-wobr 5 gini. lacbawowriseth, bvb fod d'os 100 I'nell, artwirbyw fesur yby^d. Gwobr o 5 g'tii can Clpr'cus Ca» —Tywyaog Cymrn, beb tod dros 100 llinell. Gwobr, 9 glni. Can.—T Fercb Rinn*edd 1, hnb fod droa ICO llioell, morcb. i'!<1 yn 1:InH( gyfrnsodrli. Gwnbr, 5 u,m Can —Oiacsfa y caattiuras.beb fod tiros 100 lilndl. G wobr -Tini. C,- -id DqcIikb i'r Bralwr.ba,) fori liros 200 Uiaell. Gwobr. > g?tsl. Chwf £ aglyn ï diweddar Edward Jones, Maes y Plwm. Owohr, i irtni. Ch. Kttglyn i Tbomas Edwards (Twm y N'ant\ Gwobr, gilill TitAETHQ5?ATi. (?'C. TraftSiawd ymiiHern! a, "Gyfewwddiaoth' Gymrein a'i j pb-ydyddi«et.h—■yr arddnll I Ormrs'p bar, pryd crtb. ac leitbwivido)—effkith y cyJieitb. j ib'soat,!? diweddar o'r Selaonee—vr am.'hesrheidrwvdd i Cirri a«r!w yesf'i enwyr l-feyMIfitho) Cymra vt gynnyrcha I rjyfBcoiaiada'i (nvreifidtai. Gwobr, -25 aini. Haoea B«rwyddia«tb v cyaop.su^H y s mia Csosar, a' prif 1 awduron am dani. « Der wvlldiaftll noa Varddaa y canoioes- )r;dd y geniii y H'.Mrdd- Oviviroi- n'r 1 rioof'd am dttr,i, a I ,M-I:,nanift,th hanfolhl sycid rhwng y duwy Dderwyddtaeth I tlwobr,30 g'ioi. History o! the Ti«ngnaae and Literature of Wa, les from its commencement to tPA y*ir 1080, unci from the year JS50 up to the prelleut time. Y mwpd « g'arnnds'uvddi^ a'r lJ:1/<nJ a'r Hwyor i iawa I ddkn-yddio or?au haoiddeu" Gwobr 5 ?ini. Tn cb"n? o Hoiiaclau ac A'ebiouM Hnnesyddiaetb Cymru. Gwobr, 10 gini.  iihnsty o E,riau (fe.Ims'? ci?fyddydo! ynSf-iaonpg a Chym. TD9s\yn ngbvd a Brawddeifsu vn cynnwya y eyfryw ya eu œc,; 0 «??pd<te:T?n af nngo'Meina?) Gwobr, 5 gini. ■ 1'raftht? ar Add?s? Mf-ohed, marched yn nnig i gyfan* .ioldi '??brS ?t". • j Cyhoe32iFy GTw't-dcUiVo'r Testyp.an, yn n?hyd ag Enwau y Belrniald y• n ebrvrydd; I • f H. OWEN, (Mcilir),\ v> -E.WtLi.iAM<G''y..?-?'??' M.?M)YH, I"sgrtjeny&d — 1 — —— .D n F O, rt E To' D I 1<' T H.. 0 ( ¡ M I S T K D IVF O D G E N E D L A E T E 0 ? MEKTHiS TYDFIL, i i C^YNELIR vr E?tp<?dfpd uchod ar ddyddi«n | C, ti?, A?f F 1) 1 2it<!n a- 'K<i-n.?f)9, y') SHT'H i ?a*CHNAI», yr bwn a ad drefuir i'r porwyt fel ao i gyawyf: j :lo 1 sedcl,?iu htrwTDi): <3 A. 13RU"E. Ysw., A.S. I T;),;]d0<1i!" anereiiialau i71 y gwehanol cyrarfodvdd ffan I aihw« o'r Boiroi<tid vn nphyd ac oreili,—rbai o Brif Lenor- ion a Siaradwyr y Dywy-og «tb, Cvttelfr CYNGHEBDOAU MAWREDCfriG yn y pryd- navr-i pryd y byiUl yn gwa«anaetbu TTS mblith OT-ill y i Cc,tid"i,)!¡ enwo a sranKnMiss iIORLPY 0 undain MISV "WSNNS o Liverpool; S.,INTOK, P»Q;IE, PoLLixaBS, «t( as, EiL's lioBnitTS. ffelyiior Tywysog Cymru;, Am riBrhyw bysbv^rwyad v^hwauegol gwel y Bilisu n"l( rmofJ Yn^r &V Ts^riieny ah ) JOSEPH W.fU.IAJYIS. j S-wyddfa'r Cymrodorion, J sgrij- nu&&^ j FA EN HILL SCHOOLi 'AHN HILL SCHOOl. near C 11 E 8 "f E (ESTABLISHBD 3842). THE a bove INSTITUTION for the Boar and KduMtion of Yontbe, and the improvement o AsiiJts, lias been nurcbaaed and enlarged for the acoomo dation of Fifty BOilrders T'jrme per Annua Board with fastrnetton in the nation a brancbes of a sound n!<1jsh and t'lussicai Edncatfon, to prepare Youlbs for the Pro- 0. r • Sea ——» under 10 years of ags SO Guineas. — 22. „ above 12 H — 25 „ Musis, Proneh, Gsman, Italian, sud Washing, each t Gnineas per Annan) Drawing and Danci.-ig 4 „ „ „ Parlour Boarders 4 lf,),ep -Wlien several soccmpliabmenta are required-w"iel tv or more brothers come together—w for Foreigner* .'¥ho are ■<y taken fora term ot yearfj;, U made on the aboyt- terms by special agreement. NO 1!NTRANC »i!SS. A Quarter's notics or a Qn.rter's t,-rms required prior tt jj ,omoval -but a pnpll finishing, and for whom i, eitaatio- ■ offers, is released without notice, and charged for (lny k the day of leaving. Terms pavable in advance, for w.m.oh .d.i. scount i, s aiiowea j jKaoh pnpil ta be provided with a pair of Sheets, Clothes bag, desert (n" table spoon, knife, fork, and two toweis (ICI I to be retumedV; also the proper necessaries fur preserving ifcf | ta*ir«dt«2th. I GEOKC'E RTTSKBY, PBOPBTSTOE. Prosp*eteses may be bad on applieaUoii to Mr. Roahby j »«f to the Rev Yf. Ambrose, Portmadoc, » j K,B»—Mrs H. now recsives a limited namfeerlof focng | ;t j the ssams terms. I B C Tj' Lewis's Boys Clothing Estap^shment, RANELAGH STREET, MYSRPOOL, OEFYDLVYYD y iy hwn o fam&ch i ^yflanwi y geaedl aydd rn codi grda phob ang»srbsM gwiag" j adwy o'r math goreu, air, briaian hollol ts nag y gellid prynll nwyddau cytfslyb yn cmnsa i &rail, Cyn agoriad y SeiydHad hwn, gwerthid Dtllad Bechgyn am bfisisa ttnghydi, A o nchel, lI.'r Perchenogion yu gveled yr angec m Sefydlind wedi ei ueilidac ar ei be *4 hani ftchgyn 0 dan 20, j a i ddechrea y Busnes hwn, ac y mae wedi C;¡iIiLWD v i ehyrneradwyp.tjth y j cyhoedd. Y mas TR foddbaol i'r Pemhenogion I ddyfynn molawd Blueni ag sydd yn prynw. Dillaaau en BechgjTi yn y Sefydliad hwn. Clywir y eyfryw syl wadau a'r rhai eanlvnol yma yn barbaus. 1. Y mm hwn yn beth uawr a ehwenychid 2. Y mae'r cyhoedd yn dayledwyr rnawr i ohwt! { 3, Yr ydych yn gymwyoaswyr mawr i Fechgyn liverpool! X. Pa fyd o draflfetrh a chost yr ydyoh S yn ei _arbed i ni faman 5. Mae ooatan tealn yn cael ei leihan sfryn lawer trwy Sefydliad fel hwn! j 8, Yr wyf wedi delio gyda chwi er pan agorawch y Sefydliad gyntaf, a rbaid i mi addef fod eich ) ixwyddaa bob amser wedi rhoddi y boddJionrwydd mwyaf S ?, Kid wyf yu rhyfeddn dim y gall fod eich i masnach yn chwanegu eynuunt- ar hob ymweliwl dylycol o'm heiddo a chwi t Mae y rhai hyn a chant o ddyvediadan syndodo] eraill yn cael ea gwneyd yn ddyddioi gan j foneddigesau. Y mae'r Perchenogion yn gwyOOd nad ydjnt wedi cael haner poblogacth Liverpool a chymydogacth i ymweled i'u Ystorfa, ond y maeylt y): teunio yn sier y byddai i'r rhai nad ydynt, j ei gael yn gwbl iV mantais 1 brynu DiSIad eu Beehgyn yuo, o herwydd Bechgyn—a Bechgyn yn tinig- ytnaent hwy yn proSifesu eu cyflenwi, ac y maent yn penderfyn a gwaeyd hyn yn dda, Gellir cael rhef tr doabeniadoi o'r boll fathau amrywiol a wisgoedd a gedwir mewn ystor, trwy jiaoiyn, tMu yn ddigost trwy'r Post. AT DRIGIANWYR Y DYWYSOGAETH A PHRYNWfR DODREFN Tt. Q A M U E L CUTTER. No. I 9 B 0 L D S T RBIE T »• DO DR E F N-W N EU THO R W R DODREFNWR, GWNEiJTHCRvYR G-WELYBRENAU, GVYEL'tAWD, DRYCHAU, A DRYCHAU S1MNE. MAE YSTAFELLOEDD AR!)D,\NGOSL4DOL SAMUEL CUTTER j Yn cynwys yr unrywiaeth 7 holl NWYDDAU angenrheidiol i D Y D D 0 i) ft E F N r. A D C Y F L A W N Gellir cael Rhestr o brisian wrth vmofvn yn No. 19, BOLD-S T H E E T, L I V E n P 0 O h .J "11 BODREFN YN CAEL EU PACIO YN DDIGOST, A'U HA.NFON UNRHYW BFJLDER. _-< j Watches1 Watchesi o £ 2 2s. yr un Y WElTHFA OKIORAU HKNAF YN LIVEia'OOt. OS ydych mewn angen am ORIA WB, dda, lyri cael ei gwarantu i gadw amser cywirt) nnfonwca I Pout Office Order i JOSEPH SEWILL, Gwneutbarwr Oriadyron, 61, South Castle-street. Liverpool (yn union j gyferbyn a'r Custom House), yr hWD, gyda throad y lX/lit, a rfofyn Oriodyr ^rian (J'r hth oreu, yn cael ei sicrhau i iradw amser d,j, aiD y pris isel uchod li gaei ei newid osna bydd yn Mae J Sewll yn galw sylw Trigollon Oogledd Ojtorr. a'r J Cyhoadd yn gyffredinol, at ei Ystor emg, yn ot y crybwyil- tad isod, defuydd pa un y mae yn ei gynyg gyda i1 yat^diried rn tvyu f. Gold Patent Detatcbed Lever Watches', 18 carat .6UÐ vr an. Chronometers, Duplex, Centre Seconds, Sec., tLc. Go!d Horizontal Watches, finest fli=ish, Xz) yr tin. English Patent Levers, o £ i i X7 IOR. yr un, o'iwBftnlimr- iad ei hun, Silver Horizontal Watches o .£2 2s. i £ 3 19s. Presentation Wetches in Gold and Silver. Cadb«niaid, Llwyihwyr, a'r fasnach a gyReuwir am btriaiaa rbesymol. Watcd Manufactory, 61, South Castle-street. JMveipoel. OWEN O\VE NS, CHRONOMETER, i PATENT LEVER WATCH AND CLOCK MANUFACTURER, 4. South Castle Strti ivojrpool. QILVER PATENT LEVER WATCHES from O f4 to f!0, Ladies a'td ?entl?mpn's Ùdd Patent Love ¡ Waicaes, from to Gold from Mv to i 0, 0, warranta tbø above ;0 be "r the best qjaaliSly', %??d to I keep them in good going brder, free of charge, for 5 yo&re. j, Old Watchws taken in part payment for new ones. Sextants, Quadrants, and other Nautical Instruments, for 4ate,and carefully repaired and adjusted, (V^li.U. CtAli H u A o ffy k -FDD or, yn cael ea gwawr-tu i gedw amser cywir, TN VR GYSGODFA (} LO;L\ U RHAD A CKFNTDDIOL, 8fí-ULDHALL STREET- 88, q-er yr Fxcbange, Liverpool. TISfAE BERNARD LEVY yn barebns yn gwabodd svlw y 11.. Cvhoe td. at oi YSTOR o G LOCI;\U gwir rad « del'nydd- i jot Cloc clndadwy destlns, beb gadwynaa »a phwysan. tCyfaddaa i wy y?t?ifello, dd magu, neu unrbyw ran 9 ay He | '°"' y Cloc ;n sisiau, am I gS. gd. j YC?OC AlABvV M ac AM^ERYB ?y?tc?.?)hymc.? yr Lwn a ellir ei osod i ddeifroi y sgadui- trymaf ar ur- yr LNin a 31]iy ei d del, b vw aw j: a (Idyir. ux, 3 i-, 8s. Ma y pwyslgrwvdd 0 feddianc Amseryr cywir tnor aml"?7 re? Lg -n,itc, y,.i a sha.n ycynyg:r | am pris »nor istl niri O8 vr on esgus dros fod beb wybod vr arner ]\Jae Gw,,?Ç( Liverpool wedj llefaru D ffafriol a01 yr ttobod. ho 1 y ffrrflid, Rhagyr 18, IH i', •• r Northern Times w t 1L > 0 Mae rhai oawoedd wedi eu gwertbu, as wedi ooddLmrwfdd. Sylwor ar y cyfelrild 88. OLD HALL STREET, Dim cy»lltiad ag unrhyw dy a-all ya y fasnach. Yl1 cau ar y Sadyrnau byd y cyiiios. j Sylw manwl i Arcbebion gyda'r Po st. 'LKINGTO' AND CO., PATENTERS OF THE ELECTRO PLA'I'B, MANUFAC- TUBING SILVERSMITHS, BB- JN218T8, Sco.> fMr!? a?"M<'? ? their spacious ??M?rooMt, recent- ly Cp?K*?' ?. CHURCH STREET, LIVERPOOL. TN thus annonnemg the opening of their new II Estxblishment, Klkington >«nd Co., solicit Merchants, Shipowners, and the Public, to inspect their Stock, which coniprises all the varieties oi Table and Dinner Services, as well 98 Ornamental and fine Art productions. Every article of Electro Plete hears their mark thus- E. and Co., under a Crown. 1/ MAN'OFFLCTOKV—NKWHAXL-STRKET, B n.HINGHAM' CHUBCH-STREKT, LIVERPOOL. FAMILIES OOTNG into the COUNTRY I to enjoy the Sommw Months, SHOO (.n PEOVIUE THEMSKI.VRS WITK SOME TRULY FINE TEA, FROM JOHN L. SNITTH- 4, PARKER S T RbEE T (between Clayton square i»nd LIVE SPOOL, NQncp: -For convenience, and to preserve the strength atd flnV 'Ur of these Teas, they sre'parfted in Tin ( .HUes of I lb., a and 8 10*. weight, tsa<?. tables. weiebt. G?7??!'iT?PATE?T 8 T ? R C H DPEWN^DPTB YN Y GOLCHnY B?EN:?<M.. HySBi'SiKy BOXEDDIGESAn y? o?yng?igmM ? STTH HULL-# srferir TNU?? ??Y?OI,CHu?'BREMM!KOL, a Jywed O -KWHAIO RI M*WKKTBI, ersl bod we l profi Sy BOWDRAO GWRXITH, RKI«. *C RKMI.I., ES chafoddddim ya gyffelyb i'r GLENNKFJI, yr BW*T yvr f STTH T.ECAF A DDEFNYPPlOIiD BMOKS. WGTHEKSPOON &= CO., *afa StssnOw.  I BEG to inform you that I hava OPENED m I NEW PRP'.MISK^, 51, GRKAT CHAM,OTTH.STKKET, with an entirely New arid choice Slock of j MOURNING GOODS, Made of the best materials, at very moderate prices, con- sisting of Mourning Bonnets, Mourning Caps, Widows' Caps, Lappets, Head-dresses, Wreaths, Flowers, Fails, Silks, Crapes, Ribbons, Sleeves, Collars, Ties, Gloves, &c., &<s. All OrderswrU oblige GEORGE JONES, Proprietor, • LI V E fi, EST A BLTSTIME NT C HU £ 1 CH-STREET, j In publishing a List of Prices for GENERA L FURNISH- ING, J. "ABMICHaEL and CO. beg to- state that an t teir J Goods are made of sound, useful materials. The work 18 completed by upholsterers, fitters, and planners of exper- j itmce. and call üe relied on for strength, appeal anco, and | durability, t The prices quoted enable them to transact business for Cash oniy, TAPESTRY CARPETS, Si. 31\. j VELVET PILE, BRUSSELS, KIDIW-JEMIN'STEB. DUTCH, And ovory other kind of CABPST, at Wholesale Prices. DRUGGETS, OILCLOTHS, MATS; frc. BiKCH FOLKS. UJINGS, AND KNOS, COMPLETK.2S. ltd. I DOUBLE WIDTH UAMASK, ALL WOOL, is., tid. NEWEST DESIGNS IN TABLE COVERS, j All Upholstery made up on the Premises by competent wirkynen. r PRICK OF MATTRESSES, &c. 3j!/)in)3M;&?H-?;4ft.6icpftO? ? s, d. j s. d. ». d. a. d. s. d, ,?',ervantR'F',ock Mattre,-qs?l 10 6130l?3 .1491 t; f4 Best !H'r}6!j.?oi7ftl96 Wool Mattress t" (Id 6 |!9 6 j23 6 27 6 '29 fi B?t (81 6 128 t> 31 6 37 6 la9 6 Hair i 315 ()i'1200 „ Best j 42 0 150 0 60 0 65 0 70 0 9trtn?PaUiM«e6,coM'cou..?9.6C 6R..es!?9 „ „ medium i 7 3 17 6 ,1 7 9 8 3 i 9 6 | „ „ bct.<80 96iM81i6???j na.tnBodaforSetVMtta:! j P,) til try I a it Iiie ?r, ir? C ot- toc ttck,Bed,BoIst?)- ;,3? 6 91 0 M í)! i MdPiHow .j bor,iere? Gr?y,i ¡ (?oos?,, in Linen Ti??k, I j55 0 (70 0 JR7 6 j J 100 0 j } 110 0 j Bed, Holster Ac Pii -t'w ) Best White D.-utzic, in t i Linen Tick, Bod, 1?1-?90 0 hMO il26 0 ?44() IiLW:6 etor,MudPJ?wa.jt Pltl'CtS OF BLANKEi'S, ■ PU''Cti:UF?LANKEi'8.. ? QT'JlTY !Tt"?*T-7"7' 8?4 7-tO j Q?'T.?tTiT?n ,?? ?4.'74?'' 8.4 i7-:0 bv'i?* i)v i)"v 21 llx*'ii by j S» d. I 8- d. i- '-y?.J ?y ?iJi??Jj'?i. Common York V'prj ?l3 zjo466U, Me dium, „ I | i 4 6 & 8 6 U 6t,cm „! 5 6 j 8 ? 7 6 S?ip6r 6 378 ? Extra Super.. ,S6 ?6 66 C9!79??!, f!V!,djUf\ 46 0 8 0 ?0 0 i H 0 8??a,_vcryamc,, ,?. -?????.??????.? ??. ?? 3;"   "-? i2yds. yds]S| ydsjSfydst !b3 v3| llty 3  J l-v 2{ '?2?. hv 3. !hy:? yd«.j%i? rk..)? ?!(} t')6* 4 Ho!T.nonYj r;ji'6¡;-¡r6-¡ 4 Mediam. 7 <? & 6 11 6 { stout d?lto 8 6.1 9 9 -I S Super | 9 6 ¡IO G /1'2 6 It (I L ¡ nx:,reLSap('h"0!t8 13 9115 9 | Witney II- 6 U 6 14 6 IS 6 m 0 (. Atout )'-t0!7 6 ?0 ?(!"r I Surer |17 21 f3 .,?7e'33 i; ?5 6 B,iih, very f*tr) q 19 -0 ?0?0?'OM?Oi i.IV COUNT}iíïpAi- "■ r^T-! KM j 11 4 1 12 4 1 13-4 j 14 4 I 11INj- 2 do -i y?l,, i yd 21 yde | by.2J !'=>' 2J by 2| 1 ?3 hv ,yJ. 'It?y-2i 1. 21'i2l,y 3by by i. d? d. d. t i, e? d. Blue, fastcolors.. SJ 5. 6 3 J! 4 0 j 4 8 Rest muo" ,:t < ,.3 11 14 6 I 4 91'J 6 .Blue Pamswk 4- '6 4 9 5 6 S U 6 6 Common Wh?te.? C- 4 !.) 0 5 9 C 0 lDe 'H,4 0 '?, ¡. L Stip«r .». • J <' ° I:, 6 ill 0 i4 6 Super Super .,9 61,2 6 15 jj J8 /):H 0 JPRICE -OF _QUILTS. .u .(' ,1': ?? -?? .y? ? ."?_?!!   M yf!?'2? y'?Myds 3,yde-1,34 is yds QCA?nT, '!Hy3?b??!by?h??bv3? b?3! «..d. is. d. a. d.  8, d. s. d, I 8, d. Marseilles. 9 6 12 0 14 6 18 li 31 0 Super. i2. 15a1)7 8 21 0 ?eatditto. M<'?4S'26<?a406 j <FsaeTei!et.) 6 9 .? <t r 12 6 ild !19 6 I., *Koya\ 10 S 15 6 19 6 |«3 0 \ii 0 30 0 r 6 10270130 tl'10 *Suptr Supbr. i5 6 U'l 0 2? 0 130 0140 6 50 0 These Quilts are strongly recommended, heia? mo?a dnrabtetnMM&F!tcHLlee PRICK OF QUfiTS ?'R {,HI,!3 i j Tby5, "i5byT't&byS! "byg j UALI'tY. or j or or J M' j I lyd. b) ?ii yn 11) 11dy d. ''d. I s.«. « d. f i. d, I Fine Toilet S6 {4« 63 ? 6 Saper,| « 0 j 7 6 ?"6 S%Per -l it 18 0 1 i. J MAE SIOPAU CYFANWERTH A MANWERTII pOTASAU AC ESGIDIAU I G U T T A PE R 0 II A AC INDIA, RUBBER. Vii 48, a 50, WBITSCBAPKL, COMXL BICKMONB-8TSKBT, FLYKSBBYK 4 SIR THOVAT48 BVILDINOB 27, ST. JAMES'S-STREET; A 88, OLD HAYMARKET, LIVERPOOL. W. M'LENNAN, PBHOHFNOG. SWYDDFA YMFTJDOL 37j Union-Street. MAE JOHN LLOYD, yn dymuno hysbysn yn harchtm ,¡,. y rhai a fwriadant Ymfudo ei fod wedi cymeryd allan License i gario yn mlaen y gorchwv] o Ddirprwv-fa&naehydd Ymfadol (Pottage Broker), ac wedi rhoddi nitiithniafsai i'r Llywodraeth am gyflawniad ffyddlon a didwyll jr UD- rhyw; a'i fod weii cymeryd y Ty uchod sit y pwrpas. A chart ei fod wedi cymeryd y gorchwy! ym "lewn n, ym benaf gyda gohvg ar y Cymry, bydd iddo ei "lleYll yn brif otehwyl i wneyd y rhai hyny a ymddirieriant en bnnaw t'w ofal yn ddyogel a cbysurus tra yma, a rhoddi iddynt. bob cyfarwyddyd yn 8i alia. Hydera y bydd ei gysylltiad msith il Chymrn yn yr AjisEtiAC," ynghyd s'r ymer8Jdwyaetball caniv-tiol, va ddigonol e'erhad i Yrafwdwyr, na raid iddynt ofni y mddis- ied eu hunain i'w ofal C YMERADW Y AT5THAU. Pan y map ymftido o'« gwtedydd hyn i wledydd tramorj, yn enwedig i America, Canada, ac Aastralia, yn un o brif hynodion yr oe, y mae hi ytl b-wne t>'r pwys mwyaf fod y personam a fydd yn L wriathi gadael en gwlad, yn gwybod am rywun y gallant, ymddiried iddo—i fyned i ymgyngbori ag ef, a rfiael en oyfarwyddc, mewn doeihaf, rhataf, a diogelaf iddynt, gyda Ciir eu mhor- iaitb, <fec„ &c, Ac:v gvfeT v cyfrvw rai, ..jdd yn dda gun bob dyngarwr ddeall fod un sydd a'r fath gysylltiad. rhyngddo a'r wlai, a'. *,w-bodp,,etL- o'i hamgylehiadau mor eang a chywir a Mr. Lloyd, tfedi vmnflyd yn y gorehwyl a fod yn s'wyddog trwyMedol i weirliredn fe," (hmehwyUwr fmfudol Cyhoedduit, lie y gall pwy byTtarf a ;Mewiso, ymofyn ag ef am bob hyffo»Miad cyfeddos ar gyfisr ei yrri fudise-th, mwyaf rhesrniol a mstrtemol. Ae oddiar yr ymdvafodaeth a fu rhwng ysgrifenydd y IJinellan hyn a Mr." Lloyd, teimla y pleser mwyaf i ddVyn ei dyst- iolaeth, iddo ei gael bob amser yn rlJyn teg » rPtcsymol, < theilwng <) bob ymddiriedaeth. Ac y mae ganddo lieryd bob hyder a sicrwyddr yn ei fedawi ei hua, y caiff pob yjafiidydd a ymofyno & ef, uid yn llnlg hob gwybodaeth a' hyfforddiad angenrheidiol, ond hefyd hob tegwdi a ehyf. Lwtider, Tredegar, Mswrth (Gweinidog yr AanibynwyrJ. Wrth ystyried mor hwysig ydyw i ymfudwyr gael cyffcr* wydftyd nn'gwybodns, adnabyddns, «gonest, yr oedd yn dda iawn genyf ddeail fud gwr mor adtiabyddas, a chym- eradwv gan Oymru, a ohyhoeddwr yr AMSKMU wecH m-ynt-i trwy y parotoadan cyfreithiol er bod vn (Mjf#rwydd- yi& Ymfudwyr o Gymru i itartbau pell1 o'r byd LlaugoUen, MawrtliS; 1858. Jons PsiCHMtn, (Gweinidog y BedydSwyr). Maosieg, Ma wrth 1858. At Mr. John Lloyd, Anwyl Syr,-Mae yn llaweo f?eny# oiok bod wedi cpel ar eich meddwl, o> diwedd, i afintdhan i alwad T wlad, trwy agor Swyddfa Ymfadol er cyaorthwyo eich cydgenedl trwy ddarpam y c-v fleuadferan a rhataf yn yr anturiaeth. Y mae yn ddian geuyf y gwna y Cymry wesibfawrogi y fath fsmtais, anghen yr hyn a deimlwyd yet hip, ac y cewch chwi, yn eicb svryddm newydd, ddigon o gefnogaeth gan eich cydgenedl, Y r yd wyf yn eiclr ystyried yn un o'r dynion-cgfiirttiyysaf at y lath ymgymeriad Mae eich v -i yr '• AMSRIUU *m faith flynyddoedd wedi sicrau )tr.ddiried y wlad ynoclu. Hyderaf y cewch yn fuAn iawn ddeail fod eich enw.fel Emigration Agent-" yn air teuliiaidd yngbvfrif eich cydgenedl. Ydwtf" Anwyl Syr, Yr eiddoch yn gyvrir, D. I'HIT.T.JPS, (Gweinidbg y Metliodistiaid'Xaiffarfida), 15, College St, I?srn«bury Park., Anwyl Syr, Tinae eisieu Emigration Broker." D& iawn genyf er mwyn- tj nghenedJ ^icsh bod yn pender- fynn ymgymeryd a'r swydd. Ni wn am neb f] cymwys na chwi. Ydwyf, Anwyl Syr, Yr eiddoch yn gywir, At Mr. Jjpvd, J. R. (Gweinidog yr Annibynwyr). Wedi bed yn gydnahyddris a Mr. Liol (I er ys dros again mlynedd bellach, yr .wyf yn bamn ei fod, oherwydd ei gy- meriaci rbagorol fel gwr cywir. ae uniawn. ei hir gydna- byddtaeth a. Liverpool, ae felly hefy;} a Chymru, ynghyda manteisiop eraill sydd yn gy"ylliie.lig, ág ef Ole a'i swyddfe yhun-o'r rhai cymhwysaf i wasandetfcn y Cymry fel Gor achwyliwr Ymfmk4: lie yr wyf yn.hyderns y bydd YpJ. fadwyr o Gymru yn gwerthfawrogi er wasanaeth. HWOEK EDWARDS, (Gweinidog y MethodistJaid CalfinaiddV Yr Wyddgrng, Mawrth 6, 1858. he MngylebisdMji d?weddar yn y drcf Lon yn ga}w> y? aguci ar Ymfudwyr i fod ar en g%z? lift(I wittpth. sawl ?pth ?J' ydy? wedi rhyb?ddio em cydwladwyr i oehel ?aeTiw?'iwyr anhrwy.ldedig. a pheidio ymddiricd eu tr-eddianatt a'u pereonan i hooe#wyr, Y mae cymmad cyhoedllns Mr. Lloyd yn gyftyw ag y gsllwii gyfarwyddo Ymfudwyr ato g.la.r yniduiriei Uawnaf. # II. W. HUSKS*, (Gweinidog y Bedyddwyr). Liverpool, Mawrth 9,1858. Erekice-street, liverpool, Mawrlh 18, t858. Fy Anwyl Syr, TJawexi genyf weled eich bed weditr agor SwydSfa Ymfudol." Mae cael dyuitm y gellir ym* ddiried i'w tf-gweh a'u gonestr wydd yn bwysig neilMnol newn gorudnvyliaeth He y mae cynifer o Jwyllwyr beced- as yn eymeryd mantais ar ddiniweidrwydd Cymry uniaith. 3wn lua umryw o'm cydgenedl a arwetniwyd i brofedigaeth yn y dref hois wrth wrando ar y runnert sydd yn brysur yn date dynion, ac yn gwneyd y fath fulJlawidion teg iddynt. Ra a: fwy nag unwaith yn ceisio gwaredu cyfeillion o'a '.•rafaiigau. Yr w yf yn dra hyderus oildiar adnabyddifietb bersoTiol o honooh, y caiff y rhai a yroddiwedo en hunain i'ch gofalj ohwi bob amser yn deilwng o'r ymddmedaath. Gyda dymuniadau oywir *m eich llwyddiant yn hyn. Yr eiddoch yn ftot-ohog, Mr. J. Lloyd, JOHN THOJSA.S,- i Gweinidog yr Annibynwyr )u SrlweriMf y cyfarwyddyd,— r 37, UNION-iTEEET. :tiimi imii———aa » b. LIVEROOI, Printed and PybMafced at th AmsersA and Ganeral Printing Establishment, Nc. 11,8t, Annl-street, by dosa JLQYD, genr., No, I Arne-4trcet; JOKK ITD Jwtr., «nd WutIam Waixxh Iiloyp, No. 11 St Aase* street. Aogtsst 8,1850.