Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BANK OF DEPOSIT. S'EFYBLWYD yn 1844. Yn cael ei Awctmdodi gab Weithred Sened.:? Benedc'-Y-.t.-? CyMaf'C?<« ■ztttli) c??.OOO. Prif 8wvdd??—'L?mds,t. !tw An- ?-??dd? Ai-?wydd K?rd, Caduyd(L CMU??pumr- y?ant'.l&gM?M?oddir.imcwn. Gcihr cael Forms » agor cv6-tf; & phcb hyspy?wdd yn Ngh?gen LiYerpo.?, ,BudcUngs, Liver-lo(-i 11, Manchester Buildings, Liverpool. TT»s»,t 'Parsons, Hywiadur. BISCUITS PUR. BISCUITS rbagoroi HAYLOCK a CHYF,, mown Deg-.vdeugain o Amrywiaetbau, yn cyMwys BISCUITS AI:HO?ROOT D?NTEITHIOL, Tn cael ea swerthu gan bob (froeer a Chrnfert toner. Am bardeb eu gwaeuthuriad can ft, a Chyf., gveler Dr. ■Sheridan. Mnspjratt's Chemistry," Rh.au 12. Factost—LYBIA ANN-STREET, LIVERPOOL. EHETTJEFYBDD BIRKENHEAD GREAT WESTERN. GWIBBEITHIAU Y BOBL. HGh Dydd Sadwrn a LInn hyd rybudd pellacli, hydcl i Wíhdeithian penodol tdael y 1 v j v4 1 finding Stage ar Sadyrnai* an1, ôHO pryd. n dyddiau llua am 9 SO boreu nc o Monk's Ferry Station. 6 50 pryd., a 9 50 boreu, am Wrexham, Ruabon, Llangollen, Chirk, a Chroesoswallt. Yn dychwelyd unrhyw ddiwrnod a fewn Wyth diwynod 0 roddiad allan y toeyri; o QroesoswaJIt am 7 25 bore, a. a 4 45 pryd.; Chirk am 7 40 a 5.10: Llangollen Road am 7 50 a f> .15; Ruabon 8 3 a ft 28 a Wrexham am 8 16 bo-re a 5 iV pryd.; neu gyciagunrbyw dram ar ddyldiau Sul. Bydd -rpid i doithwyr yn dychwelyd gydag nnrhyw un heli'A-,v y trains a cnwir ucbod, dalu y gwahaauaetb rittrrig y (trains ail ddosbarth a'r trydydd.• TALIAUAXJ AM Y SlWlNAU BBWBL —bi?t;BYBAU AJf&AUtfBIG.:— T",Vrc:xh¡1.:nl :18, öc..1 Langolln 4? 0e..1 Croesb^walif 4s 6e 1 Euahou 3B.9c..JChi1;k 4s. ac.; Plant o dan ddeaddeg oed hancr pris. GeUir cael Tocynau (y rhai wad ydynt o fudd and i'r rp;ils uodwyd I iebod) yu Swyddfeydd y CNvnmi, Jaraes- ..fcreet, Liverpool, & Monk's Eerry, BirkerJiead yn y lle- t»edd arferol vn,y dref; a chan JOHN ERVING, Meuefin 21,1859. 41, Norton-street, Liverpool. .¥1r: :t:' .Ii.' {' i. p '? 1 '?"??' "'?'-? ?? ?" II V I I :\1) {'hare rh1' ,tanr;L:l;; ¡' :;iVi; (;'[' 'í\\ ÜJH 1HJUtH1. li.ifb. u jq irnbi u tK r i i j i [< 1 T i ft, 5 | rA.PER ;rHJ ::(jLBorat ;i.i: ¡:¡ 1;?;¡i:i.'t(;t! enye-ioptJS 4dpcr 1 51 f,,Ir 10;)?' or If) 0 ti>r M* tl 's Q.iiet'i! s iif-ad enveloi e?, 9s. per,dozen !0',4 pe, :ls pr\i: ,cl f?r Is td good c«pv books A# Sl per Aoeen. A Patent,Tit'gularur Fen j"c<u: Iratids Is. per box (post free ) i'ei.i-ft lists s,,it t), ver Sua carriage paid t» iSnj tMluriug. Stutionei, >08; Hfch Hol'onrii, Loudon. pa;.t of tlie oountrj d. Art'iur Granger, Mana Cartofol. TYMOR HA.r.. aMBSt?. Map y" PRINCE OF WALES" A??oNp'H'a?m Rn ||i|t^ ddewisol y "CiTY op Dbbiin .COMPASI'' h 4 0,3 11 v u < I Bas<« f, Ff m a ChHerlll.fün, fl x naIl- Odd'v,o¡'t,n PHTNCE"ci PIER.HEA.D,LIVERPOOL. ijol- evcld Mawrtb, Ian.a Saflwrn. mn 11 o'r.gloehy bovoxi. o Mbbcher,« Gt. v.sek, aI1.1 1(1 o'r sloob y b ii ji ri Llandudno (y tynv-ydd yn cariiatnn) i 1 n a «■ fprs YmaeO'tn vn rh'¡Wi yn "\son rbwng BONT MNAI SO AMLWCH, yda T í ac 0 y Prince of Wales. DerbynJr N > I tiyylruyf2 Berth, y Cwmpeini, CIa!- ence !) •».. Am Jfeuylion yenwenogo'f. ymofyner H Mr. J. K. Bonn- vhwalte. 24. Water-stecot. Liverpool: Mr. E. W. Timothy, Menai 'Bridge, nen ft Mr. John Thomas, Ship Agont, Bacgr,y_q t roet, Caemarfon. j Swyddfa y City ofdablin Company j HEDUCED FAHES. I' n 'am v 11 Mrarn Caf.we'chrin<os'! -?'- Ager- MVERPOOL i, R Œ\ L ?l. Mao A\!p.r,]"mgau buan y sih *rraR ''S'T?;?? PACKR'r 5bMPANY | SEA KINO. 1 .-0 (rrvm ceffyl, Huuu LEACH, Llyw- ycld, neu rbyw -?n arali o Agorlongaa, dosbarth cyntaf, y Cwrnpeini, a hwylia yu benoaol Iel isod :— (? LIVE POOL. (.O'r Landing S tae newyddJ Awst. 2 Mawrth 8 3ft boren.. 3 Merc her.. !t :ti „ 4 lau 30 0 „ 5 Giveyer 11 0 fi Sadwrn 1 80 pryd. R Lhm 3 10 Mtrcher 33 r 11 Iau 6 0 „ 13 Sadwm ..OOboreu. 15 „ j Î ]\f(,rchor :< :}(< „ o HHYL. [ Avvst. I I Llun 11 0 boreu. i 2 Mawrth 1 0 pryd. 3 1\Iercber. 2 0 :lIau .a" 3 0 „ I 8 I Inn (j 0 borell. H Mawrib 70 [ 10 Mercher. 8 30 11 Ian 9 0 „ 12 Gwener .10 0 113 Sadwa r. 12 0 „ 16 Mawrth 12 30 pryd. | 17 Mercher. 1 0 „ < i11 rnd.—Cabaa Is, Cab.n b1rwn a Deck, 6c. <m '»n peUach am yr I.i,%vyrLo, ymofyner yn »wvddfan'r Cwmni, yn Rhyl; No. 5, George's Dock j Gates, LIVERPOOL CYFLRUSDRA AGERAWL. mf ffcmU rhataf a mwvaf nniongyrchol rbwng ??,? '.l"a.FFYNONA LIVHKPOOL.  ]uxp' He,J;wn Arddm:ehog FANNY," Cadben UnaPHEKi W i i.i .jjs, adaely Lani-ing Stag" :tlewydŒ, PÓ!Joe Pier, VYGrpoøl, a Oianfa Treffyhon, (y tywydd yn c>1n:at,\J) fel ÎSlHl Eiverpool i axsgyuon. Treffynon I Liverpool. Awat. I, Monday H, Tneadny 10 0 Tvlorn Si, Wednesday 4, ThnradSj. 12 0 Noon -5 Friday 13 15 #5, Saturday 1 30 „ 9, Tuesday 5 30 Even Wednesday.. ?39 Th-raday f7 my 7 0 Yorni i1:t7Y 7 30 ::1 ? Monday SO s| ) ?. Tue'tdat. SM „ ? W.duo.day. ? 10 0 „ Aw st. 2. Tuesday 0 0 Noon 4, Thursday 3 15 n: Friday 3 30 8, M.onday 5 01¥IoJ:ll 9, Tcebday ————— SO „ „ 12, FHifcir f M ? „ it;?:cIT N:on 15, Monday 12 30 Noon 16, Taesdiiy i 0 17, WeùnesJlly 30 „ Am Oludlwyth, & ymofvner a Mr. Wt HUines, 34,, 'in-" -> i < it end M" BYn Eva.ua, (yf.??? s?,?dd vn (in- :t:YJ;:(Ij;t,7:'Ai:k1)?:1t, Hasn, tivrp 001, ipj M- Ja IX,? L i-, Ajjent, Holywell;" ? > rA»EB-DRAMWYF*. SHWNO Liverpool, Aberystwyth, a Bristol. cynieryd i rnewn Beithwvr a Kwycldau am mAERGYBI, PWLLHELI, PORTHMADOG, ABER- l MkW, nen ABEEDOVEY. Y mno v Catnbrian- Packet eompany" fterfVnol), oddleithr cael eu Had !{an ddi; gwyddiauiin dirag""el¡;¡dig, Yllùwri.4U ,(,COll gyda" nwyddao a theitbwyr, toll 4u,¿d-i()!Jg Yagriv newydd s ga'iluog, 1 Y "PL TNX YM ON/' 1 Cadben EDWARD BKMPSEY, Llywvdd, neu rhyw lestr R1"tlll cyfi1:.Uas, føl i^>4; Mawrth. Awsf, 2, am 1 prY'(inwn, yri Liverpool am Abervstwykb, tie. yn -uuaeu i LIun, AWBt 13, am an. Ab.-r- vstwyth, ao yn mlaen i Liverpool. i I Llun, Awet 15, am U. prjdaawa^ yn gadael Liverpool am Portwsdoc. vn cymeryi i raewn nwyddaa i Aber- rnaw, a PhwllheU, ae yn dyehwelyd t Liverpool, Mawrth, Av/st 23, am 6 prydnawn.yn gadael LITEP.POOL i am Aberystwyth,ac yn myned yn mlacni Bristol- un, Awet 29, am C) prydnawn, yu gadaei BBISTOL am Abervsiwyth. yn myned yn tnlaon i Liverpool, D, S,-Y "trlae y "Cambrian Steam Packet Company" yn cadw Idrlynt eu hunain yr hawl ogario allati y nwyddan fydd i gaol eu troaglwyddo i beraonaa yn byw o fewn (Iwy fiddir i'w swyddfa yn Aberystwyth, ¡;;yda'n trolian-; en line- ain,prydy tybiant yn angentheidiol. Heiyd i ail-lwytbo nwyddan Pvllholi ¡Ú Abermaw, yn St. Til, I's Road, SYda'r "Beatrice Catherine," Cai. D. Daviss, i'r ddea b?rthb'dd. K3"He Hwvtho yn L?vsvpoo:, ochr OrncwniotTraf?gai- D,,ck-Eto yo Bestol. Carl)er'?and PBISIAIJ — (yn eynwys tal y Stiward), 0 Liverpool a Bristol i Aberystwyth, Portlwnadoc,. Aberayron, Aberdcrey, j AbevtiMti, neu New QllaY,CABA' 1360.; Stekbaor, 8s. O Liverpooli G-aergybi, Caban. 5s.; Stbb**ob,3s. ■ Hhwng Aberystwyth. Aberavr.on,. \b«rdovey,.Abert.eifi, New Quay, Portbmadoc,nea Caergybi, Cabam, IPs., STsaBAOB, 7s, N. B.—Mae Stiwardoss ar v bwrdd, a chy(It-iisdorau sir- dderchog i Deithwyr. Am brisiau cludiad a manylija pellach, ymofyner a'r Oorurchwvlwvr, Honty. Calliford, Abery#twyth; B. T, Turner, 12, Quay Street. Bristol: William Price, anb- Agent, Abermaw; J. W. Pookstt,-Abertawe GritIith Wil- ■liamH, Aberayroa; William Lloyd. Tallybryn, Aberdovey Hugh Hughes, Amlwch William Turner. sub-Agent, Pwll- heli William Siddoraa, Caergybi; Bennett Williams, Hurbonr Olflee, Portbmadoc; y Goruahwyliwr, W. S. Orealock, yn mhrif .svTyddfa y Cwmpeini, Parthenon Cham- bers' 14' Begent Stroat, Llundain, neo a F. A. T 4MPLIN, j Columbia Buildings, Brunswick Streo' Liverpool, BEDUCiil) EAiEES. NAPIE R & CO 'S Steam communication between «MI| £ k BHYfi and LIVERPOOL. Thenew,powerful, ?Ha' I f ? ??- .?at?a?itin? Iron Steamer ''LION," ??S.??S Captain John Lrwis, (who h8 been en?a?pd ,,i-, the 3i(? for the fast 16 years;. Steward, Evan. Jones, !romth?CM'ta.dimiStea.n'sT"TnfHM." The"LTON"hM now been placed on her regular Station, her Sailings (weather permitting) for this Month are as follows,viz:— j FROM: LIVERPOOL. FROM RHYL. tNcw Landing Stage.} [From the Voryc!.] AWST, 18S9. 2 Tuesday.. 8 30 morn. 3 Wednesday 9 30 4 Thursday,. 10 0 j I [, Ed day. 11 0 „ fi Saturday". 1 3[1 even. 8 Monday ..3 0,, 9 Tuesday.. 4 30 „ ) 10 Wednesday 53) „ 11 Thursday.. 6 0,, i 13 Saturday.. 9 30 morn, 16 Tndsday-. f 0 „ jI 17WedMsd&yR3f „ kWST, 18'9, 1 Mm daj 11 0 rr,orn. •; T-! -a"" 5 0 oven. 3 v '(i.i >a lay 2 0 !4Thu?a-v/30 .J 5 Friday 0 I R Monday 6 0 mcru. | 9 Tuesday 7 0 „ !!t)W.Nf;<?v.?? „ I 11 T'-ursday 0 0 ?2 'F'?y l? 0 15 Monday 10 0 „ 16 Tuesday la 30 even. | 17 Wednesday. 1 0 Pares Qabin, 7 s; Fore Cabin and Deck, 6d. l'M'es:—C?aMn, 'welve year of Age, 'Ta?prL'e. 'Mren aad?r the open, ?n?oftheVtueofCtwy? BMtway, Sheda Wait?n? Booms, &c., will be erected forthwith on the West side of the Voryd, and a new Pier on the Rhyl side is now almost completed. For Time Bills, rates of freight, &0., 8,ply in Liverpool to the Agent; GLADf>TO;rE, or.nHA.M eo" 25, BATH Steebt, and in RHYL, to the Owners, NAPIER, SAVIN, JDAVIES, lr Co. AG E U-BBAMWYFA RHWNG AMLWCH A LIVEBAOOL. Bydd i G-WMPEINTI AGEB-LONGAU AM. anfon gvda llwvtb a Theithwyr. LTVF, f'POO [,. ac "AMLWCH, (on na •, z"m rhwystrir hwynt gan amgvIeWadau anrhag- weiedig), en Hager-lons g.illuog HI<;(}ALIA. Cadben JOHN THOMAS, o TBAFALGAK DOCK, AmHor hW,l1i.o am fis ION A WHo ,y tywydd yn caniatau, a fydd yn benodol Y C(U-Alylt.- | A W;j'l. Awst. ■ A WA'J. LrVEBPOOL I AMLWCH, j 7 0boreu i 13, Mercher 10 Ohoreu I 16, Sadwrn 12 0 pryd I 9'- ø'" .oJ. Mercher2 Opryd. 27, Merchar, 8 0 horeu j AM I ,WC a I LIVERPOOL, 11, Llun 1 0 nawn 14, lau i 0 pryd 18, Llun 3 0 „ £ lau.. 7 Oboreu 2''t Llun 11 0 boreu i 28, Ian 1 0 pryd. O Liverpool i Holyhead.  9, Sa(-Iwrz. 7 0 1 IS. Sadwrn 12 0 pryd. ,?.3, SaJwcn 0 bore, i 30, SRCI'Wlt? '1 0 bore. I \i Ho1.ybel1,d; Liverkooi. 4, Linn li (btreu. 11, Lion 9 0 iioi. u. 18, Llun 11 0 boreu. 2S, Linn 7 0 boreu. Derbynir Nwyddau hyd o fewn awr cyn amser hwylio ar i y Trafelgar Bock Quav.ar ddvttdiaa Sculwm, Ltuit, Mawrth, I pwysiiu y Nwyddau ] ar y Shipping Note— I ry Bwrdd, gyda cbyf- j lensderau da. ac ad fa thi 11 T> i i vvr. C LOB IAD :—IA mlvu 1 ntaf, 4s.; Ail Gaban, 2s fii; I Holyhead, Calnl1 vj f Ail Gaban, 3s.; Toeyn- | hu Dyehweliadol. o Amiwoti 1 uoivnead, Caban Cyntaf Is. j fie.; Ail Gabeo Is. Plaut o dte 12 oed, Haner Pris. Am fauylion ycbwiwGl,ol o berthyna< i AmfeiHsi.d nea Lwyth, ymofyner a Govachwylwyr y Gwmp"ini, Trewkek' j MEiBiou,a Chyf,, Porth Amlwch Thomas Johbs, Geufron, Bbosybol; T. Jones,G.rs, Holyhead; neu vn Liverpool a (i a W. BAB NFS. 17 .Canuing Place. BEDUCEB LIVERPOOL AND MOSTYN. mThe Travelling Public to and from NGrth Wales are respectfully inibrmed that the fJATi';L. ?'M??' ?? ?!iMbe'iweeM'LIVERP?OL Md' ?0.? litil& -l?I TY?? ti, h"e undermentioned dates. rEam: TO SKP^tW. 1, Llun 9 0 Boreu 2, Mawrth 9 30 „ 3, MeMher.. 10 0 4, lau 11 0 „ Gwener 12 0 ?SadwrnJ.?SOPryd. .:? Mctwclh 4 0 „ 10,Merche«73L'BMPU I 10, 'Ditto 1 0 Pryd. ) 1, h 'J 8 0 Boreu })' Eto. 5 0 Pryd 12, ti 0l-?)te?, ] Sadwrn. 8 0 1: URn. 8 30 „ )-to. Mawrth. 9 30 ?.7,Merehert.lCG- ?RCM 3a:OST?M'. TO £ ,ZT, £ S'Odi, A^X' !A'?T"' Pryd. i 1. Linn 1 15 I'ryd. 'i, Mawrt, ? 3 j 3, Mercher, i 30 4, 1 3 ?t 5,Crwener.40 9, Mawrth 8 0 Borell i), Eto 7 0 Pi vd. 10, Mercher 8 30 Boreu. 10, 7 0 Pryd, I, lau. 10 0 Boreu. 11, Eto 7 30 Pr,-d. j 12, Gwener..s* 10 30 Boreu 113, Batiwrn. 11 30 115, Monday. 12 .0 jl&, Mawrth. 1 0 Pryd, i17; Mei-cher 2 0 „ i FARES j—'FOBE. CABIN and DRCJK, Is 6c.; APT SIT CABlh, 2s. Children under 12 years of age, Half-price, I Btarls from the ..South end of tho New Lftading1 Stage. to ibe had on board, or from Messrr. £ & R l Etxis,Agent,sB, Strand-street, Liverpool; and Mr. J. B. [ Holt, Agent,' Packet Offloe, Mo*ty»'; or at the Hut, on the tuoe liar C^utfc End;, Liverpool. CYPLBUSTRA AGEBAWL -BHWSG BBlyTOL, MIL- I FOUi), ABEKTAWE, A LIVE St POOL. MBwrieciir i Agerldngmu v Liverpool and Bn'Rto? ChaTte? Stn >«v.0 itior. Company, gef y ? MSW'?\ "MONTAf;UR" (newa.g.) CadbenC?rke.! CAt W. J. Beckett, -<N?!?? "SOVP,RE!'PN" (new s. «.) C?. W. J. BechtOtt. j oddieithr r a1 a t 7tni"IY') rv%<;i'?hiad Airagwcledig) fe! y mlyii (gyd9,zwa L II a rc drlid i lusgo liongaa): O LTVXBPOOT. 1 MrtEoan, abrktawb, a Bwi»toi.. Glanir 1 eithwyr am S wsasea 'vy tywydd yn oaniatau) oddiar y MutU- 0 LIVERPOOL I MILFOED A BIHST01. j I Yn'glanio Teithwyr em Abertawe yn y Mumbles, (os bydd y jj f -tywydd yn ctuiiataa.) AWST. Sadwrn. 6 o'r gioch Prydnawn. Sadwrn.13 am 10 0'1 gloch Nos. 'am 1. o'r gloch Prydriawn, j Sadwrn -27 am 9 n'r glooh Prydnawn. [ [0 LIVEBPOOiili ABERTAWE ynanionsyth.' I Y Ba j yn dychwlflyd o Ab'ertawear ddydd Sul. J. O JJRISTQL I ARESTAWE A MILFORD [ M awrtyli. 6. 2 am 8 0'1' gloch Pn-dnawa. ) MaW^th.i.9 am 2 or gloch .Prydnawn. 111-,twrtb ) f) am 7 o'r gloch Prydnawn. Mawrth.23 am 12 a'r gloch Prydnawn. ] Mfiwrth. 3f) am 7 0'1' gloch Prydnawn. I. 0 ABERTAWE I LIVERPOOL, (Yngalw vb Miifcrd.) I Mercher. a am 71 or gloch Prydnawn. i 1fereher. 10 am 2 o'r gloch Prydnawn ( Me robe?. 17 am 65- o'r gloch Prydnawn 5 Mercher, 24 am 13 o'r gloeb Prydnawa Mercher. 31 am 6J o'r gloch Prydnawn TALIAPAU: Liverpool i Bristol—Caban, I3s. tic.: Beck, 5s.; Liver- pool i Milford nea Abf?riaw6,-Cf?baT3., Deck, 5e. fie" R?Y?CDO,—GeHij- cael Tocynau Adchwel (return) yu fudd- { 1'ffYP,fwv ',?ii yn yr agerleetri byn, gan y goruch?vyl- wyr a enwir isod, neu y Cadben. Liverpool i Milford, neu A.bertawe TRs.; Bristol, 17s.; Milford, i Bristol, 13s. r Bhaid i'r Nwvddau a fwriedir i'r Steamers uehod, o Lhar- pool, fo(I yn y Trafalgar Dock ddwy awreyn yr amser hysbys- edig i hwylio. i Goruchwyiwjr :—George H. Evans, Liverpool Steam j Wharf, Bristol: John Edwards, Swansea; C. H. N. Hill, j Milford; John Ksnworthy Co. Manchester; and FITZSIMONS, APPLEBEE, Co., 20. Water-street, Liverpool. j v- _0<.18 .)- 3,nuentn. AGER O LIVEBPOOL I AMERICA. inip. 1: mae CA'MPBl V £ aG-ER-LONUA'J T/TVER POOL a rtHLADKLPHIA,yn bwri.edu anion allan eu hascer-longau Asgriw haiarn IFuU- «Sa0B@w powered V i"-hn.ilt Iron strew Stear4 *$kip$) o i LIVERPOOL I NEW YORK. CITY OF Baitiitoke Mercher, Awst 3, C:ty OF WASHINGTON Mercher, Awst 17. Kamgakoo.. Mercher, Awit 31. A, bob yn ail Bydd Talam Caban, Si Gini.17 Gini, a 16 Gini, pob BertI. yn o i y cyfaddasiad yn y prif geilan yr oil yn meddu yr un brolnt) lau ac. arlwy o lunii!leth; a nifer y Teithwyr wedi 6U penodi- Philadelphia a New. York-am 8 Gini yr un. Am -?'?inylion yobwane,?,ol Bradskato's Ghiide\ n0C VJ'1lO.Îyuor v' r.iotyaor S. WILLIAM INMt\N, Irr-ii 1,1. -Fower Bcildinge, Liverpool. AGEE-DRAWSVY?A RaWN'1 LIVERPOOL A CANADA, A THALASTHIAU GORLLEWINOL AMERICA. > (0 dan amod ?ydaUvwodr&eth ei Mawrhydi am ?Maglwy.ld- iad y Ilythyr,odau). Bwrieuir yr A.frnric,?7',ri gailucg o'r dosbarth bJaen- a J', pMthvnoI i'r Montreal Ocean Steamsbip Company, NOVV -)COrTAtT.Cad. A. M'Mastkk OnT:H FH[TON TJO:Œ!1. TK,!)IA:'{ .<è-. ¡! (fl}\N'Cr:. ?????NGLO-SA.XON. B. D.?L?D. '?-'??-??'NOaTH AMERICAN „ ——— I hwvJjo Coi y canlvn ?HWNG LIVERPOOL QUF8RC, A MONTREAL. o LIVERPOOL, NORTH AME RIO AN Mercher, A wst 3. HUNGARIAN st I'). I INDIAN M rcher, Awst 17. A phob (lvdd Marcher dylynol yn ilstol tymhor agoriad Mordwyaeth. A phob dydd Sadwrn dylynol yn ystod tymhor agoriad Mordwyaeth. Y Llong-log i Quebec a Montreal, 60s y Banell Mesuria.l, a 5v cant Prunage. Pwysan yn dd,ü'o 9t "ngw1íg i gytnndob. Arian Passage YD y Caban i Quebec, £18 18s., a.^lo 155" yn cynwys Jarbodaethan, ond nid Gwinoedd na Gwirod varl. y rhai a ellir eu cael ar y bwrdd Return Tic&kts, at reduced rates, will be issued to On bir: Passengers,.available for any Steamer between this dele 1Üld I1w' e]o¡;e of the St. Lawrence navigation. Steerage i Quebec, £7 7s., yn cynwy" cyflenwad digonol ddarbodaethau cojnoL Trwy drefniadau wedi CD gwneyd gyda'r Grand Trunk Raihoay Company of Canada, caaiateir Bills of Lading a Passage Tickets yn Liverpool, am dro5g1wyå(¡j::d Nwyddau a Theithwyr am brisiau trwodd cymedrol iawn i hoii brif drefl Canada. Cymerir y baggage o'r Ocean Steamships i wageni y Iiheil* ffyrdi! yn ddidiaul, Ymofyner yn Llundain, a Montgomeris a Green- borne, 17, Gracechnroh-street, yn Glasgow a in as Alexander Allan, H, fit. Enoch Sonars; nen fes ALLAN BROTHERS & CO., | Weaver-bnildingB, Brvinswiok-s'.reet Liverpool Am Steerage Passage ymofyuer & S+BBI. 'a Skable, 19, [ Water-street, Liverpool. ? "Y BLACK STAR- LINE OF PACKET SHIPS. ??\ ERPOOL I NEW YOF.K. f." Cadbcnhid. Tun. Tun. I hwy j JP Sh^sKb'- ?"gist.Hw?' 't.h. WE.Li,Tr, ,7!37, J, i I F,irence, A s t 3 Wl f i1 1,737, J, ;r. Lawrence, AW8t 3.? Y mae ¡101lga!} yEmoll houo'f dOS[Hû'th bh.enaf, AGOS 0 r r VN V V w¡i eu hadeiladu o'r dcfnvdd gorou, d yn w n. 11\HI;'J:g.n gyllYln; ae o flirn Y mae d yt> ddynion o bronad ac o farn forJwyol.ac yo (?ydi)%byfid?si!tYt? n'r?wcdigseti!. Y Mac y cab.'mait <v'ion weai eu dodref^u vc y modd I mwyaf pryuwrui a miyiieas, ile y-eaiff Teithwyr bob eyeur a iliwauia?? yn tOd¡bl,r deleraa h??symoi i awf Y mae yr ail gabauau ¡Ú steeraga yn uchel ao awv" rol5ac y m,,ie,, t wedi en. Uaddasu yu miiob modd i ddwyn yu mlaen gysur ac ioobyd y teithwyr, y rliai a altant yn y modd hyn gnel tjosgiwyddiaci ar delerau rboddir pob hv" ebys- rwydd ar ddorbyniad yarofyaiad trwy lythyr. Cedwir yn fanwl at y dyddian penodedig i AtvyKo, Telir yn New York ar arcbiad, svmiau n arian a dder- bynir yn Liverpool tswy Bost office Orders neu rywfodd arall, neu a gant eu- hanfuo i uurhyw barth o Unol Dal- e it hkn America yn jldi go st Yir.ofyner a C. GRIM3HAW and "Waterloo-Boad, LIVE a- I'OOt.. ^bjsi^aliK j "MgR'3EY, LIS-E" OF AUSTRAHAMPACK. j ,??M' ?TS.ynm?v!ir' in bendant H v 25!Ün o hob I ?.??? Mi'<, 0 LIVERPOOL f MELBOURNE, "c yu 't?? an foil Te11üwyrynmh'D i Sydney, Adelaide, &c. I L??ng. Ca.db?B Tun.Mwyth. I hwylio. I ConsTaktisk, -M'^coduck 4000 2-5idn Awst. I NEW RIP Salt 40C0 25ain Medi. Mae'r Constants ^yn Hong yspleuydd, wedi ei hadeiladu j | 11.1 atio i f-i I yn benodbi Fasttach Ymfudol. Mae ci dec rhodfaoi n-vchliw SiiO troedfe id o hyd. ?a&fi ?a?oa we4i ei <RUo m?wn modd mT- v?f sphmydd. I Mao'r..Ail, a.ba.ah?fyd y? yatsfen ardderchog ia?yn,ft'r j rhwng dociaK aaarierol o uchel, ac wodi ej olf?uo a'i awyro [ yn y modd goreu. 1 Derbynia Oadbcniaid v Tj^hkli. hon yn ddietthrii.1 dyst- i(an en «at.»en»«r.<i, yn euwe lig yn [Lf" ly fiiemdwyo v bwydydd a'r dwfr a coir alJ&a. Ymofyner yn Liverpool. ag EDMUND THOMPSON & ) Wa'er Strget i ? v t t "f lrFuDIAETH I NEW ZEAI"AND.- LLINELL Y "•WHITE.STAP." O LONGAU LIVERPOOL A NEW ZgALAND In HWYLlO ar it IOMs bob Mn, .iJlllgf O LIVERPOOL I NEW-ZEALAND. ■ MM Mou ?a btMn?ym y I:inen hon yn gYMWY' SO?c 'r noH???yhom?f harddaf, a..chyH?f sv1<iynno? yncyn?-s y Red Ja?k !t' WhUe Star," yn nofio, 7. %oyux7s J ?M,ermaid, Shaliuiur., 0"1 Taitjcrarjh, a iiPdrrnce of i the Seas, Rawer o honynt wedi bM Vi' CMt k?' defuyd(lroyn ngwasanaeth llythyr^I ei Mawrhvdi ac y maent yn enwog am f?udi-R eu mordeithiau, a'r 'bo'ddlo" rwydd cyffred¡nol a roddwya ;-? j?.?.?, s a MLhMt ayd* hwvuti A w6tl."a- I Auckland, Wellington, Nelson, OtMo CcnVrShnw' :• SHOOTING STAB. J. Allen, 4W0 at 10. SHALIMAB, J. R. Biowt: 42S0 BLUEJACKET. Cla;e., "110 Yl,d. I TELEGRAPH, Dalies,saorf, Tach.. 10. Antonir alian y llong ddewiaorscModtawt Mermaid," C'ad- i ben James W.hite, i Aucklapd," Welliyjitaii, a Canterbury, ary lleg o G-orphenaf, Y mae yn un o'rlldngau goreti a ohvf: iymafya nofio. a ehaaddi gyfleusdsrau ysplenvrtd yn yPoop i nifer 1'<1w1' 0 bawsengers y Siloon. er cyilousdra P'1 rai y mm .piano, llyfrfa, gwelyawd,aUeiu, a pho'b aDgenrheidiau wedi ea darparu. Gwnaeth y fordaith i 1 77, a 7i>o ddiwniodttu ya olynot. Mae'rti-etntadaaiftetMwyrva yf Ail Gaban, Cyfryngla, a r yri gyf-lrtiti i. unrlxyw long. illaa rhwng y uec- iau wedi eu goleuo yn, brydferth, a'u hawyro yn drvyadl. Hwylia y "Mermaid yn dditfaal &r yr lleg o Groryheaaf, 'a rniiid i'r passengers fod ar y twrdd ar y 9fed. Teithwyr ualoon ar foreii yr lleg. Am bot) hysbysianth mown perthyaas i freight a befvd EH YDD-ROOD ION TIROL yn Sihalaath hyfryd Auckland, New Zealand, rhestr 0': gor- nchw,Ylwyr, &0.; eyfeiJ:icl. al H, T. WILSON a CHAMBERS. 21. Wateji Siass'I, Livkkpool. Steam under 60 Days. ,l?a ssage Mvnei[, and Upwards, To the causigmuant of BRIGHT, BROTHER & CO., MELBOURNE. BLACK BALL LINE OF BdlTISH Sc ACJ sTRALIAS EX-ROYAL MAIL PACKETS, AND EAGLE LINE- Inconj0notion with the Celebrated Aoxilia,rv 8 tetim-c'tipper ?'?'' AT BRt?At.? aM "RO?AL.' ??.??R??" l ppoiuted tQ Sail Punctually,. From LIVERPOOL on the 5th and 15th o? each MONTH. The above, in addition to being tfia only lirre with Stalirner8 out of Livrpool.is composed of the largest, finest, acd faste3t Merchant Ships in the wurld CrHEA'r BRITAIN ODE AN CHIEF i ROYAL CHARTER INOfAN QUEEN BRIflSH TRIDENT C. OF THE SEAS 01P?EYP.:ll)R DON?LOMcKAY ORKAT TASMANIA M?RCO POLO CUMMODORE !'EimY EAGLE METEOR 8 L D T?-, A MOKTMO?NCY. Llong Tun. Cadben Dyddiwl. OCEAN CHiEF. 3,510 Brown, Me KING OF ALGERIA. 4000 Brown, \L.cdl ¡t>. I Gf-ITNIN(, 5000 Clarke; | MARCO POLO.. 4500 Johnstone, i odiKn | rp ilF above celebrated Steam and ft Sailing Clipper Ships, foimiiig the only t v- V lines honoured by a visit "rom H-jr Majesty the I Queen, and so well-known for their rapid" pas 3 >8 punctuality in sailing, and splendid accommodation utiautpaased by any ships in the world, will continue to sail re<?ularjy between Liverpool and Melbourne, taus aabi-Anjg to Passengers and Shippers, the most um-ivalled li.J Võ:-Ul H: H. Tho -h.cTotw are mtn or ejepertenoe and uoted for tiion k n ioes-» an-i attention to Passengers. The Cabin accommodation is most superior, the Saloon* being elegantly furnished with every requisite to insurc- comfert to p:1.sscngers, and are supplied with Beds, Bed- ding, &c. Parties wishing to brig their friends home from Australia can obtain Tickets for these ships leaving Australia every Month. Apply to GIBBS, BRIGHT it Co., Merchants, or to IA.r: BAtNES, &- (in., Liverpool. Or to A F. WATTS, Abb bob lp. and EDWARD ELLIS, Jan., Ship Building Yard, Garth Point, Bangor. DALIER SVLW-Fydd Llongan Bl#en:)ym lliaell y "WHITE ST.1R," (yr hon sydd yn gyuwyssdig o'r llongau mwyaf, cydyniaf, ItC ardderchooaf yn y byd,) yn cael ou liau. fon allan ar nawn y laf a'r 201'6d o bob mis. LLINELL Y" WHITE STAR."  0 Lnu'MU Pi-ydeini? a- Awstralaidd Ex-Royal ?.t?\ M?yUhwYUo rhwng LIVERPOOL a MEL. f ??'???,?'?JR?? ?y laf a'r 20!cd o h.'b m?. ac o MEL- BOURNS i LIVKRPOOL ar y lafo i.u»bmis; aa ■ yu hyrwyddo Teithwyr 1 bob parth j Australia. Tair.naiiia, 1)ris trwcdi. RED JACKET, M, H. O'Halloraa 'TIIITB SIA«. T. C, Korr. PiiiNCE OF TRE SEAS, 11. A. Brown STAK OP XRII; EAST Gasgs. BLUE JACKKT, Clarke SHAMMAB. J. R. Brown. MEtiiiAio, Jas. White. ABABIAN, M. Gaudy. BHECHWOBTH, Tiios. Frain. BIBOCCO, J. Flood. CYCLOXK. Geo. Kerr. SOITANA, Brewster. Ac ainryw longau eradl. Llongan. Hhestr Llwyth Cadneaiaid IhwyMc. e s. Awst 20. Yrafudwyr i fod ar y bwrdd ar y 19eg 0 Gorphehaf. HwyJia y clippers ardderchog uchod yn benodol ary dyddiau hysbysedig, gyda. llythyrgod ii theithwyr. Y mae clippers y llinell hon wedi gwneyd rhai o'r mor- deithiall lmanuf ar got Y maent wedi en hadeiladu yn bwrpusol i r drafnidaeth. ymflldol Awstraluidd, He yu cael eu liywyddu gan ddynion profiadol a gallnog. Y mae y Saloons wedi eu dodrefnu yn ardderchog, gyda gwelYfnHt, lliain, a phob angenrheirliau. Kb gall oyfleusderau yr Ail Gaban. a'r •losbeirth ereill, gaei ell rhagori arnyut gan unrhyw longnu yn y de)raas. Am bris cladiad ymofyner i R T. WILSON CHAMBERS, 21. "iVatr Street, JAverC nooÎ; Nfc- a'r GORUCHWYLW.YR YN Y DYWS SOGAETH,—Gaa barai y gollir cael pob Lyfibysiad a chyfarwyddyrt, a'r rhai svdd wedi cael 611 hawduruodi i dderbyn arisn gwyatl Deposit) (r sifiiha x He:— Abcraeron, %?i r William GritRths, Chemist. J-leravtut C-tcbridge, Mr David Davieg, St.athtu'.r' .4b,rda M "bourns Elm3, Chemist. Abetvsi-wyth Mr. Jólm Matthews,Land Surveyor. Amlwch,Mr Hu^n Hughes Druper and Statioiier. Bala, Mr Evan Jones. Painter Bangor, Messrs Parr> & 'Jo., Sh p Builders..i-i, mmtn Mr 1; Jones, Chemisf r>V,' «•.<«» Mr Robert Jooe. ataiioncr Cardig'an, Mr Thorn.- E(j),,?io-(Ip. Cur" ■ Mr Evan -Evaufe, Grocei. -nu> rch. t *taAvfera, Mr 1 nomas Griffiths, Palieg Ha».ws.y M. tljone, Vinbyek, Air Hugh Hughes, Draper, Ooiaea Euyle. DotgeUey, Air It O Bee* Stationer. Ffestiniog, Mr Robert Griffiths, Melbourne tloua.. Fishguard,Mr John Davies, Cantle square. Harlech, ;,11: Hugh Hughes, Chemist. Lampeter, Mr D Evans, St*, tion'cr. Llandudno, Mr Tbomas Wtiliams, Chemist liane.Ut, Mr D Bowen. Tkonaas-strret. Llaniillo s, Mr a Mills, Sta- tioner. Mr Tuomas tiughew, Ironmonger. Llanfglttn. idr v lonesi, Draper. Llangefni Mr Bob^-rt Hughes,, uuemist. Llm.guiles, Messrs G & S Grifiitiis, 'vrucers i Llanrwui. Mr Joka ones, Chemist. Men "j <lUitu ;\11' Aoam Evans, $tationør. M\rthyr Ty iJU, Mr t tt,i L-wis. Stationer. t\antyglo, Mr James AJhm. A'arberth, Mr 11 Meyier. NeWCH,s tie,Emlyn.1 MrJRDavifS. Northop, Mv William Davies, Draper and Groear. I'lh typriid, Mr William Jones, Bridgend House. PGrt1nad,;t:, Mr Bennott WUiiati;a, Broker. Pwlihsli, Mr. James Jarrett. Mr Robert Watson, North Road. Uhayadr, Mr W K Jones, Draper, ?c. Rhymney, Mr. ^iward Evans, Stationer, Church-street Hhydland, Mr, Jab'-nMorris Hendre. ?M<A<t, Mr Isaac Cii- ;o, S LJtlOner, ?'?-<'a?tr,MrJohu Thomas, Bokellf\r. 2Y'??,'9t, MEAW« & P,2r:ie..Dra. ■J .i-i. L .» a, a