Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yi -qWFYDOL ELFER WEFROLa T)Mh;yiu:i!LU> Y CORPH dynol. DARLI.,FNW'Fe"c, :? D?LM.NWy? IU«VI,{UIASE A ,,?.???&m ?j?- yMxyER?iytystiO?t-thau thyieddolagwiyion- eddol a ganlyn sylw pawb yn' gyffredinol, dyJideu cylioecldi arnryw vreithian, er mwyn i bob dosparth o bqbl gael gWJbo{\ am'y "feddyginiaeth ryfeddol sydd yn eael ei gw'einydd.u ar fcgos i bob math o anliwylder- 8;1, trwy foddiall. pertfaith athronyddol, set dylanwad treiddiol y Fywydol Elfen Wefitol, ar 01 i'r cleifioa wn'euthur prawf ur bob petb arall am lawero tiynydd- cedd. Ymddengys Qdiwrth y liytbyrau hyn, yc ughyd a nifer mawr a gyhoeddwyd bob tymhor fer's tflesddeg tnlyned'd,a'r canoedd sydd mewn lIaw eisioes yn barod i'w hargraflu, nacbyrbeddodci Deb helaeth. rwydd gwy bod aeth feddyginiaethol Dymgyrcbiad y dynol fel.. MB. JOSEPH T H OMAS, f 's (jOSSrBUS i Y-MEDDYG, Professor of the Remedied Power of the Electric Fluid, (Medical Magnetism), and Galvanism and Practical Phrenologist. 9, SEYMOUR STREET, HVERPOOL.. SY LWER AR Y TYSTIOLAETHAU CANLYNOL AT Y OVHOJBDD. Hyfryd?ch muw i mi ydyw ga!]u dwyn fy DhJst ?iaethyf'mhiuide9'eitbioMeb y gyfandrefniachaol a arferir ?'R Mr. Joseph Thomas, o'r dref hoK, trwy ei foddion athrocyddcl. sef, ?m?.?'c7?«? Y cOTph dynol, neu y Fywydol Elfen We/rol, yr byn sydd yn | n eu ?y, Fyioy,,iol E7 7,. TVeli-ol,, yr ii-?n ,yddyn b, 'I) a wyddt,fi,, ti-wy ari e; Iles Dymunwn i'w fedrusrwydd a'i Iwyddiact yn iacbaa c?iRoYt, er yn dra hysby? eiB?es, fod fto ya fwy ad. p.ahydJU8 i'm cydwiadwyr? fÛ y.byddo i bawb i flinir afiec!lvd. ,Bel (?u tuedda i gymeryd 'iyaeuKtra? tttiioDgyrchoii ymoiyn am ei wasacaethgacwcb ilesol a rbyfedd. Collodd fy machgen, wyth mlynead ei oedran jaertb ei aelodau yn hollo), trwy gael ei daraw, yn cdisymwtb gan y Palsi, Paraiisw, yn ngwaelod ei | geftj,fel nas gallai ef sefyll, re wy na phe ceisid dodi Wewvn pea i sefyll yn unioDsJth ar fwrdd neu ar vydr. i Ymgynghorais a'r meddygon ecwucaf a wyddwn am dantnt, a rhoddasant id do yr hyn a famasant yn oreu -er ei les; ond er eu boll ymdreeh, parhaodd fy mab yn dditfrwytb, beb allu sefyll am eiiiad ae ymddan- gosai i mi niai felly y byddai yn rhaid iddo fod tra yn fyw. Tra yr oeodwn wedi llwyr ymol)wng i anobaith am ;j ei weled yn iach bytb, oynghorodd cyfaill i mi ym- weled 4 M- Thomas: aetliom ato, a dywedodd yntau wrthyf faint a fyddai'r gost am yr amser gotyn- 4\ i wneyd y prawfv a iddc, yn unol tÙ drefn, am yr amser penodedig. Wedi bod' fy maehgen tan law Mr. Thornas ychydig ■wythnosau, dg,th gweiliant maw i'w ganfod, a hyny j lieb aaliosi poun i'r plentyn; ac yn mhen odrleutn { den?s, yr cedd yn &mlw? fod fy machgen yn hnUol J ,iach,ic iiior ar ei ilvaed Rg ydocdd o'r bl&en, j iheb Mr, Thomas gy?h?'t-dd &? ei ond a'i ?? y? | 5heli ?,lr, TlioiiLq e?.on4 a'i lpw y S;¡,uaf' yr oe<Jtl y byclian yn ymnno a | pTilant; eraiil i chwareu ar y rbew: a.c er yr aeth Iteibio rhai tyinliorau er pan ei hiacbawyd, y mae yn Ghn y cndaf hyn o hanes gwirioneddolyo brawf tinwadadwy o eff.-ithioideb y Fywydol Elfen Wcfrol, megis moid ion iachaol, yr wyt yn dymuno rhoddi fy ardystiad yn llawen ger bron y cyhoedd, tu ag at tltmog pob un R ddichon fod mpwn. angen iechyd, i jmofyn a Mr. Thomas yn ddiymaros, am nad ocs neb arailyn gallu gwncuthur yr un fath ag ef. < JAMES HUGHES, Joiner & Builder, No. i, Stanhope Terrace, Upper Stanhope Street, Liverpool. -Mr.'Thomas, ) Jj-f —Ovsarus penyf each hysbysu i mi gael lies anrhsothof t"\y eich triniaotb, mewn ystod dau fis. coliais.fy ngfliyw, a bum fyddar am lawer o flynydd- oedd. Galiuogwyd fi i wneutbur prawf o'r meddygon gore a yn Liverpool a Llundain ond heb gael dim lies. I)igaIonwyd fi yn fawr trwy i un meddygenwog ddvwedyd wnhyf yn Lluudain, nad oedd gobaith am fv ii'jweilhau bytb, am fod rbywbeth yn tyfu o fewn iy nghlust. Cefaiswellhad genych ehwi; Be hebJaw liynv, y mae fy iechyd eorphorol wedi ey gryfhau, do agwedd fy meddwl wedi ei iywiogi n rbyfeiidol trwy eich hynod fedrnsrwydd. Yr eiddoch, yn ffyddlawn, Ivt AKfl ATIJF.T EjGBY, 29, Upper Stanhope Street, j Windsor, ger Liverpool. I TYSTIOLAETH OYHOBDDUS, Dyoddef'ais boen.ao ofn am <hl<<.<M? I oddiwrth or-pnr-" J' ? hif ftmsei, !odd 1 gíil0C. Dychrynld pob m a tp?"??' 6:n?WMf? tBynwes. a guFesid gweled fy i u?Mag yh y??wyd, gan nerth ei churiadau, o'r nam I oeh? vrystateii i'r Hall. Ofn?n fyned tan ddyiaawad I IJD. math o -beiriant; ond wedi fy myned at Mr. Thomas, tleallais fod ei gyfundrefn. ef yn wabanoi i I eiddo pc^b Professor arall; canys aid J'W yn ymddi. bymmm ei lwyddiaat, ond ar Ddymgyrchiad yr elfen fywydol gyda'i law: as er, yn wir, y bydd ef yn def. | nyddio y peirianau yn aehlysnrol, mewn rhai aehos- ion, tssd yw ef un aniser yn peri poen o un math, Dangosodd nad oes aogen peiriant at arlechyd y salon, a dywedodd fod y rhai a wnant yn sior o ni. weidio y dioddefydd. Cwbl iachaodd if,wedii lawer o feddygan fethn, a hyny trwy gytfyrddiad tyner ei Jaw. Hir oes iddo i iachau eraiil, a phrysared eraiil ato i ] gael ieehyd. I THoe. W. DdDu, 2, Princess Street, Liverpool. Llythyr oddciwrth y Parch Joseph Jones, gweinidog gydaV Trefnyddion Calfinaidd, pan yn Liverpool, At Mr. Joseph Thomas:— Fy Anw371 Syr/—Ganfod fy chw,ter.,yngbyfraitb, j Mary Rowlands, ar ddychwely¡d' i Landdè'rfel, yr wyf yn teimlo yn ddyledns iawn arnaf i ddw^n fy nhyst filaeth o'r gwelliant rbyfed'dol a wnaethoch iddi, j gyda Byaagyrchiad yn unig.' Yr oedd ei cborph a'i 1 tneddwl yn y gwendid a'r iselder mwyaf, nis gallai oddef y symudiad lleiaf, nac yragynal i groesi yr beoln, a'r ystafell ychwaith. Yr oedd wedi colli pob llywodrîieth ar ysgogiadau ei chorph a'i meddwl. ) Teimlai fel pebuasai pob jieth o'i cbylch yn ym. symud yn chwimwth. Curai ^i chalon yn arswydns tybiai ei bun beunydd yn marw, a brawychid hi gan bob swn, pan y daeth gyntaf i Liverpool. Yr oedd- wo yn rhagdybus hynod y buasai yn marw dan ei dolur, ac yr oeddwn yn dra amheus am eich galiu ehwithftu i wnead lies iddi, pah gynbygiwyd ei dodi dan eich gofal, a byny am ei bed gan waetbed, ar ol aros gyhyd o amser dan ddwylaw meddygon dR. Gan hyny, fy syndod oedd fawr pan welais arwyddion amhvg o welliant arni, ym mhen ond rhwng tair a phedair wythnos o amser wedi ei bod dan eich trin- iaetb. Bu iddi hefyd barhau i wella, yn raddol o dan eich dwylaw, nes y daeth erbyn y diwedd yn allaog i gyflawni ei holl ddyledswyddau teuluaidd megis gynt, üyn colli o honi ei hiechyd. JOSEPH JONES, 46, Hill Street, Liverpool. Hjdera Mr. Thomas na fydd i ysgrifenwyr y TYBt. iolaethau deimlo yn anngbaredig na chai y cyfryw eu cyboeddi vn gynarach, caays y mae eu nifer yn l'hy Jaosog i'w dodi yn yr argraffwasg, heb gymeryd llawer iawn o amser, er i rai tyrtshorau fyned heibio er pan y derbyniodd amrvw o honynt. Bydd Mr. JOSEPH THOMAS, (JOSEPH KBYHI) i'w gael, bob amser o'r dydd, yn ei Hefydli&d Medd- ygol, DymijyreJiiol. ac Ymenyddol, ( Medical, Magnet- it, and Phrenological Institution,) SYLWER:— RHrF 9, SEYM OUR, STEEET, LIVERPOOL. Q* II ELI, EWE L L'S DEPOTS FOR WATER O PROOF GARMENTS. j MAC, HINE BELTING, STEAM PACKING, VALVES- WASHERS, I INDIA RUBBER AND GUTTA PERCHA SHEET, '| HOSE, TUBING, cfec., ALL SIZES; And all othr ARTICLES in VULCANIZED INDIA RUBBER and GUTTA PERCHA used for MECHANICAL, MANUFACTURING, ENGINEERING. CHEMICAL, ,4 k N LT F A CJ'LT h 1'-N, And other purposes. WATERPROOF COATS, I WATERPROOF CAPES, ) WATEIWEOOF OVERALLS, I | WATKBPUOOF STOBM. OAI-S, I WATEBPBOOF OVERSHOES, WATEIIPBOOF SUN COVERS, TI pr GAME BAGS, '\t L ar oi' BONNET HOODS ■ ^ATK IIOJF HOUSE COVERS I WATEBPEOOF GIG APBONS, W EI I ao IF CLOTH, Alar OF BEDS, AIKPROOF BATHS, ANIPKO&F CUSHIONS, AIEPBOOF PILLOWS, AIRPROOF rAlFE BELTS, j AI.BPB.ooF BED CHAIRS, INVALIDS' CTJSHIOJSRS, ELASTIC STOCKINGS, ELASTIC BELTS, ELASTIC BANDAGES, INJKCTION BOTTLES, TBATISLLING BAGS, I TBAVELLING KNAPSACKS, TRAVELLING WALLETS, I FISHING BOOTS, I FISHING STOCKINGS, FISHING TBOUSEBS, !F?HJSOl:A3S, ? .FLAi-.KSANDC'UFS, i RAILWAY HAT GUARDS, I SPONGTS and SOAP BAGS, BATHING CAPS. I' GARDEN TUBES FITTED WITH ROSE & JET COMPLETE, AND AN IMMENSE ASSORTMENT OP ORNAMENTAL ARTICLES IN USDIA. KUBBEK AND GUTTA PERCHA. Nos. 2. & 3, Quadrant, Lime-st., and 53,Castle~st., Liverpool- Being the largest India or and Gutta rcrclia Esiatolisiitjaeatiri England. )34 DUKE-STREET, LIVERPOOL I diroctiv ooposite Be^ry-atreet.] LTTEGATE-HILL, and 110, REGENT-STREET, LONDON, ARE ?c DENTAL ESTABLISHMENTS of Messrs. GAB HI EL, the Cnd-estabIished Dentists, Av"bo eoctiN? to f-npp? their improved SHADED MINERAL TEETH, with ?ex.Ms (?ms FRlatcs, -whicil ale ?.' without 6!'r;ns? wires, 01 my operation, and, from the Bexib?ty of the ?ent. erypioved pre?nre upon the glims or entirely obviated siumpa are rendered sound and useful in KiaatTcation the matcrials e/e o. 'he oest v.rhH ^oikvnanshipof the first order, yet can he supplied at half the usual charfrc, .by. M'bbSRb. vrAJBlEL, who ere'r^'i'iufafitiTrerf of every speciality appertainintr to the profession. Estfihlishedin 1*04. GABRIEL'S TREATISE ON THE LOSS 01" TEETH fuily explains the system ond may be had on application., or *enf on receipt a stamped envelope. ?m..?t AMEM'?AN MINERAL TEi .TH, the heet in Eorope, warrMted to retain tbeir colour, from vis y(; per tooth Set?.?4.?. DECAYED TEETH effectually stopped with the WHITE ENAMEL, GOLD. and SDCCJiDAN«.UM, pre- 'Venta further deCAY Pn,t toothaeJ.¡e. PER.CITIA for Fitorp4rg Decayed or Tootl, ???' gKS^ABBIEiys PREPARED WHITE GUTTA PERCHA ENAMEL, for stopp?g Decayed Teeth or Tooth- echo This valnahle stopping is placed in the cvity when perfectly solt, 8nd becomes aa ?cir,l 66 the tooth it!wlf teD mím¡1es "fter ??TMOt). and tendM-? the deosyed member sound and useful in mastwa.'j^cn. Pnce & ox direc- t<.?s mdü8ed. Sold by all Chemists in tcw? and countiy, or (an be had Iij(?et hom t.7n e f,,r'.??-i.nty Stamps. Observe .h??.me?/ each Box, without which none is ?.nu..e. M?SSM. OABRIKT/S TOOTH VO..DER,iM pre- 1, ervitc nn? otcppice tlis «nd Cumf. is 801d by R? Chemists in town and country, at ¡. M. per B?,x. MESSRS. GABRIEL'S NEWLY-INVENTED WHITE EKAMEL FOR STOPPING DECAYED FRONT TEETH, Which renders then) sound, and does not turn Wacfc; TiJIiY IJC 11 ød on opplication, or through ny Chemist in tne kingdom. Price 56. p'>r Box with 4irections for use. Messrs. GABRIEL have introduced into s?ceB.fu? prance the ELECTRO-GALVANIC PRO CESS for the p?. !eos extraction of Teeth, and all opera?ions connected with Dental Surgery, Messrs. GABRIEL are in attendance daily, from Ten to Seven, and may be consulted on the Loss of Teeth,and L'opcra<i?ia Hnptir'smm? to DeDtítry, .t their Eeta'uUshmeBts— ,Pd il3, LUDGATE-BILL, '13? DUKE-STREET, LIVERPOOL, (dh-cc?v opp-.?te Berry-strt-et); and 3, LUDGATE.HILL, &Dc' 110. REGENT STREET, LONDON. ?' (Consultations free of expeneo, and charges strictly moderate). • ATTENDANCE MONTHLY IN NORTH WALES. V The iWt Monday in each Month, at Bangor.Mr, Roberts, Watch-maker, High-street. lis at Tuesday „ „ «tCarnarvon .Uxbridge Arms Hotel. ("Private Roem)« » ALL LETTERS RECEIVE IMMEDIATE ATTENTION, 1 S 1J M M ER DIET, BROWN & POLSON'S, PATENT CORN FLOUR, TIIISis soperior to any thing of the kind i j. iaowu—Lan-ef, Obtain it from Family 'Grocerm, or Clllm;t.6, who do not substitute inferior -¡.:rticles: The raost wholesome part oi Indian Corn, and preferred to the heat Arrow Root: for Breakfast boiled simply with milli Dinner or Supper, in Puddings, warm or cold,Blancmange, i with Stewed Fruit of all kinds, aud especially suited to the delicacy of Children and I nvalid6.Pacbts" 16os 8a | S3,Ironmonger Lane, London. Liverpool Wholesale Agents, WRIGHT it CROSSLE y, 17, NOHTH JOHN STBRBT. IMPORTANT NOTICE. AE some nnpriiitoipled Parties are now making and offering j for Saie an Imitation of the GLENFIELD PATENT STARCH, we hereby caution all our customers to he careful, when purchasing, to saft that the word GLlN fIELD is on Packet, to copy which in felony. WOTHERSPOON & CO., GLASGOW um LONDON. AT FEDDJANWYR DEFAID Y DEVRNAS GYF. UNOL. I FONEDDIGION,— Gan fod ilawer o /¡o110cb. wedi addef Yil gyhoeddns fod trochi Defllid yn anhebgorol er eu lies, a bod colledion arswydns wedi cymeiyd He trwy ^defnyddiad rhai darpariadau, yu cyrbaedd y nifer o 9DP o ddfefaidmewn un amgylcbiad, yr wyf yn cael fy Ilhueddll i obeitaio y bydd i ch<vio"hyn allan ddewis darpariad OYOGEL, ac un sydd yn nwr wedi cael enwegrwydd cyffredinol. With yr ychydig 0 honoeh sydd elsioes heb ddefttyddia fy "SHEEP Dippisft POWDER," eaniatewch i mi ddweyd fy mod o fewn y 13 mlynedd diweddaf wedi gwneud mwv o hono nag a fyddai yn ddigonol i droclii y nifer presenol o udefaid yn Lloegr, I Alban, a Chymru yn nghyd; a gallaf ddwyn prawf digonol foct y gofyn am darw y blynyddoedd diweddaf, gartrefac oddioartref, wedi bod y eyfryw ag ei bod yn angenrheidiol cael Peirianwaith nerthol ar waiih yn gyson, a hvth yn troi allan lai na Phum Tan ell ar y tro, a sicriiau nerth eyfatehol i'r cvfers. GÍtJl!tfawly!{u)'n mholiaeh, fod prig tra iael fy DIPPING POWDER," a WHEAT DKKSSIKS," i'wbiiodoli. i'r egwyddor ar ba un y rnttent. yn cae! eu gwueyd. Mae y Defnyddiau o ha rai y cyfansoddir hwynt yn cael eu gwneyd yn fy lie fy han, lie yr wyf hcifyd ya eyllogi Argrafiyddion yn harhaus i ymarrer eu celfyddydi wneudfy Nurpariadau y11 hyaby3, nid yn unigyn ein laith ein hun, ond hefyd yn DgwahaJ01 Ieith- oedd gwabano! Genedloedd. j Gan ddiolch i chwi am a aeth. heibio, ae erfya flafran peliach, trwy fy Ngorchwylwyr, ueU ilnrfiyw Gyfiferiwr, Ydwyf, Fonedditiion, Eioh nfudd -wssanaethwr, WILLIAM COOPER. Chemical Works. Gt. Bn khamnted, Herts. COCKLE'S 13 merti- j due now in US" among all classes of societyfor indi geation, bilious, liver, and stomaeh complaints. Predated ollly by Jams* Cockle, Surgeon, 18, New Oiiiiond-st- Ret, J ondon. and to be had of a, I VnJors, in boxes el London, "2s 9d„ 4s. fed., and lis | Is. lj td., ENAINT HOLLO WAY MAE'N BWRW ALLAN AEIE0HYD! Dywedir fod-i boh cynyrchion o ddyfais ddynol eu dydd bod dyfefeion newyddion nen ddl1!"f"cw-fyddiadp:n yn cymeryd u,lle. Nid folly gyda'rfeddyginiaeth hon. Nidam ddiwr- nod y mae, ond i bob amser. A rljfiham ? Am ei fod yn tê1'a ar wraidd rywoglJethoJ pob afieehyd yn y gwsed, sc ni all y gelfyddyd feddygol gylfawni dim tuhwnt i hyny. Mae yr Enaint, vr iiwn sydd yn treiddio trwy gnawd a wrmdd, fel dwfr trwy ddefnyildiau amrydyllog, yn cyrhaedd irnpyn neu wreiddyn manwynau, tan iddwyf, cancr, chwydd a phob ymarllwysion ymdorawl a chrawnllyd yn vr amlifiad ao yn dlwroiddlo y Jlygrecld ar nnwaith ac 5111 byth, COESAU DRWG. Gwna yr Ensint hVGl weHa 11 nrhyw achos 0 Goes Ddrarg, byd yn nod o safiad ugaia mlynedd, neu pa mor galed ne^ igar y byddo y enawd, nea os wedi chwyddo i feintiol- aeth corph dyn, osc,?.i.ff yr Eaaint ci rwbio yn rlda i'r holl ranau fydd wedi cael effeithio-arnyt.i. (idwy waith vn v dydd mewn symiau helaeth, o'r rhanall yn cael eu qjjd n > en gorcbnd'dio pyda cherpynau wedi en taenu vn oew ar Enaint; o'r dnJl hwn 0 dr;n iaeth, bad 1 yn r ail ht?teth' o orlif aflacluts ddilyc, hydnes y bydd y bt;wiim o? wedi iachan ar y goes, nOn ranau Brain "edi eyrnoryd eu hymddan^osiad nat.uriol. HEN GLWYFAU, BRIWIAU, A LLINO.RAU, Y mae'?« acbosion mwyaf gwrtbnysig o goesaa manwynog, neu friwiau eraiil, vn cael en pe yn 20 mlwydd o safiad, trwy I£yd-ddofnyddil\f¡ yr flnaint. a'r Felen- aii. Y ma!) effaith y feddygiDiaeth ddigyifelyb hon ar iynorod a briwiau adwythis, bron ya wyrthiol. Yn gyntaf y !ie yn arllwys y .twenwyn sydd vn cynyrchu crwn- rediad a ehig balèb, ac fel hyu mae'r gwelliadau inae ei an- sHwcld iaobaolwedi hyny yn gwblhau, yn ddyogel ac yn barhans. CYMALAU GWTOGOL AC ANYSTWYTH. Mae y rhai hyn eto yn schosion sydlÁ Yl1l'hoo1di i fforddi ddvlanwud nerthol jr Enaint. Y mae hefyd wedi bodyn eSeithiol ryfaddol mewnllawer o achosion o'r parlvs. PILES. Fe iacha yr Enaint yr acbosion gwaethaf o'r Pil-es oe flef- nyddir ef vn oly cyfarwyddiadan argraffedig. TARDDIAD ALLAN AR Y CROEN. Llyaoran. pylorod, toriadau allan sych, a phob enynisdau yeroen. yn difianu ac yn rnyi.ed o'r golwg ar ol defnvddio Enaint HolToway ychydig o weitbiau. Mae rhwbiad brysg yn auhobgorol yn Y1.' achosion hYl1.fac llawero'.r torÏarau allan cyflredin yn cael eu haehosi gan chwysiad wedi ei luddias, a chan fod yr Enaint treiddiol hwn ar nnwaith yn agor y chwys-dyilau, ac yn cryfhau y sychyrion, mile yn chwalu yr enynfa trwy ornchwyliaeth ddwhl. Gall bonedd- ig08:J.U ag y mao eii gwyneban neu etl brcichian wedi eu an- harddn gan aliechyd croenaidd, symud vn hawdd yr anaf. >10 adlei ui'r croi n ei liv naturiol, ystwythder, a'i feddalwch, rwy drlefnyddiad y gwrthenynydd diogel ond nerthol hwn. ANMHUREDD Y GWAED Yn cael eu dynoethi yn ami mown toriadau allan fliaidd, Uynorau, chwyddiadau, briwiau manwynog, penddynod, a | heintiau allanol eraiil. 1'1' holl anhwylderau poenus a phery;.dt!2 hyn, y mae Enaint Holloway yn her-eoidnt. iach aoi llythyreuol. Y moo yn dieffeithio hadau afieohyd yn y secretions allanol, ac yn tarfu yr onyniad. Mae natur yn cvflawni y rhelyw. Mae profiad pob dyn ac sydd wedi testa effeithiolrwydd yr Enaint yr un. Ni fethodd erioed, CLWY'R BRENIN, TW YMYN-EIU WIAU. Mewn tieliosion 0 Ghvy'r Brenin lie y mae dyfroedd meddyginiaethol, trwythan, a phob oyngbor medftykol cyfteiriadyrol wedi eu profi yn ddiles, cyflawna yr Enaint iachatl trwyadl. Mae twymyn-friwiaa yn iachau yn gyfIym o dan ei ddylanwad, ac y mae ei effeithiau meddalhaol ar 1 en-ynau cwtogawi YI1 wir ryfeddol. CRYD CYMALAU, MANWYN, TAN IBDWYF. Mae y rhai hyn yn mysg Y clofydau rnwyaf dychrynilyd a phoenns, eto yn eu ifurfiau gwaethaf, aphan yn yruddangos yn aufeddyginiaethol, y maent yn wastad yn ditlann odan ddefnyddiad dyfalharbaol or gwrthweiihredydd liiniarol, iachaol hwn i boen ac enyniad. ÐyJhl defnydilio y Pelenau yn gysylltiedig a'r Enaint yn y rb an fwyaf or anhwylderau canlynoi:— Coesan drwg Bronttu drwg Penddynod Brathiad Moschetoe» Llosgiadau Cyrn meddal [a Sandflies Couoabay Llosgeira Dwylawagenog Ohiego-foot Cymalaa cyfyngedi" Elephantiasis Canerau [ae anystwyth Troedwst Festulas Dolur gwddf Ffolenao Chwyddiad y Berw losgsad^F Ciitnis dolnrus CycnaJwst Afiechyd y o ;< 1 curvy Crygni Penau dolaru jJriwian l'linorog Enynfaoedd Archoltion, ice. Yawa Ar werthyn sefydliad y Proffeswr Holloway, 244, Strand. ger Temple Bar .Llundaiii, ae 80, Maiden Lane, New York, a cban y rhan fwyaf o Fferyllwyr a gwertbwyr Cyfferi, drwy yr holl f)tl gwareiddiedig, am y Prisiau eanlynol;—la. ltd. 2B. 4e. ti-; lis.; 528.338. y blwch. fcar Y maeenm mawrtrwygymerydyPotmwyaf. [ N.B.-Plioddir cyfarwyddiadau i gieifion o bob msth a aC. iechyd gyda phob blwch. INSTITUTION OF CURATIVE ELECTRIC SCIENCE. SEY1YlOUD.-STHEET, LIVERPOOL. No. 9, SEYMOUR-STREET, LIVERPOOL, Mil JOSEPH 7 H 0 M A 8 m Professor of kic, Ii¥jWSDIAL POWER OF THE EUiflTfilO f-XUI'D, MAGNETISM AND GALVANISM. AND PRACTICAL PHRENOLOGIST. (Ten years established iii Liverpool), begs to inform the public that he continues with increased success to apply the Electric Fluid in the treatment of most known dis- orders. Either Magnetism or 'Galvanism made use of, according to the requirements of the ease. Reference to various influential members of the medical profession, and testimonials from private persons of the highest respect- ability. Mr. Thomas may he consulteà daily at tha Institution. Clew Llwyd-wyn Afu'r Pysg Feniras Y DR. DE JONGH. (Marchog 0 Urdd Leopo¿d o Belgium Yw'r mwyaf eileithiol, y mwyaf blasus, ac oddiwrth ei effeithiau gwellaol cyilym, yn ddiamheu y rhatsfobob math, Llawn-brofir ei ragoriaeth feddyginia^thol anfesur- ol aweblaw yr Olew Llwyd-wyn gan dystiolaetlian dirif oddiwrth Feddygon a LiaWfeddygon o enwogrwjdd Ew- ropeaidd. VRIF GLEFYDAU YN Y RHAI Y MAE OLEW Y DE, DE JONGH WEDI GAEL EI WEINYDDU YN EFFEITHIOL. Darfodecligaeth. Y mae prcfiad Meddygon yr Ysbyttai, v Mfddygilai, yn gystal a rhai teuluol, yn dwyn dan sylw achosion dirif yny rhai y mae Ole N y Du. DE JONGH (yn cynwys rhyw briod- oledd* iachaol neilldaol nadydyw nnrhyw Olew ai-all 0 Afa'r Pysg Penfraa yn feddianol o honi), wedi cael ei weinyddu gyda r effeithiau m wyaf llwyddianus yn y ddSirfodedigaeth a holl glefydau y ddwyffon (chest); Nid yw un feddygin- iaetli mor gyflym yn adnewyddu'r nerth treuliedig, yn gwellau'r gallnoedd maethol, yn attal neu yn lleihaunyeh- iant, yn rhwystro chwys, yn esmwythan'r peswcb n'r taflu, nac, yn dwyn effaith mwy eglur a Ifafriol ar y clefyd lleol. Peswchy Gauaf. a Dolur y G-wddf- Mac effeithiau yr Olew clodwiw hwn wedi bod. yn hynod 0 lesel yn nhriniaeth pob dull o beswch' sttychwelog y gauaf. Y mae yn eSffiwythäu yn fuan yr enyniad, ac yn adfem'r iechyd cyftredinol. Mae Mr. Arthur Cridland, llawfoddyg enwog yn 11 t o, wrth ddwyn ei dystiolaeth ychydig ddiwrnod 1 llais fy iechyd a'm nerth sr- ferol, a ehollaia yn hf)1td y ,i11ameg In igwddf, yr hwn oedd o> in.xl.wedd ad _> f felin a chystuddiol." Ae y fajae Moiisierir CliampouiDon, Meddyg Ffrangig elodfawr o GIafdy VitI de Grace, yn rhoi ar gof enghreifftiau dirifedi o'i effeithiau hynod yn nhriniaeth fflameg y brefaut (bronchitis) 0 hir bar-had. Bydd y ddarpariaeth anmhris- iadwy hon o les annhraethol i t'wngloddwyr, yn yr iachad o'r clefydau doluias yn v ddwyfron a'r gwddf y maent mor ddarostyngedig iddynt. Gwendid CyflredinoL Yn achosion o wendid mawr, ac hydyn oea pan yr ocdel hywyd bron yn darfod, y mae pricdoleddau adferol Olew DR. DT JOXGH wedi ymddangos yn hynod. Y mae yn adnewyddu gallnoedd methedig y eorff heneiddiol, yn g-tveUa'i bias at Iwyd, ac yn adfern north i drenlio a (hym- mathu ymborth. Y raae ei natnr gryfhaol neiflduol yn cwbl adfera iechyd a nerth i'r cyfansoddiadau gwm&f a gwaethaf. Gewynvvst. Yn yr achosion gwaethaf o'r ewynwsi'barhaol, pan y masft- gewyna wedi myiie(I yn syth, a'r cynikiiaiiiii-OD yn ammhiygiadwy. He iiiii i., dolur wedi ei achosi gan waith ealed. lluniaeth wae1, lleithder, ac ocrfel, hydyn oeel pan y dyoddefnryr wedi bed yn gloff au yn ffaeledig am flyny" ddau, ae heb allu eyffr. o'u heistedd ne'n gorwedd, a,,ii ( I t i a -1a ??,:i ?.,wysaii, y mae neu gadw eu cyrff i fplY, nml ddala ,)'1 pwyau, y mae defnyddio Olew y DH DE JOXGH aia ychydig wythnosau, wedi llwyr adferu nerth nalcuioi en haelodau. Y raae Dr. Schenk, rneddyg mawr yr Alraaeu, yn dywedyd, y dylai ei ystyried yn feddyginiaetli ysbysol rhag yr ewyn- wst a'r gymalvvst. Y mae yn iacbau pob clefydiAi dolurus a hirbarhaol y corff dynol He bynag y raaeot yn cartrefa, na un ai. allanol ai tnfewnol, os ydynt wedi dechreu yn yr ewynwst neu'r gymalwst. mor sicr ag y mae rhisgl yn gwella twymyn ddy"bcidi.ü1." Clefydau Babanod a Phlant. Yn y dolurian blin 0 wendid babar.ol, y liechau, chwydd- iadau yn y hola, clefydau y eefiidedyn,. m tanldu yn fynyeh oddiwrth wendid genedigo' neu faetblonder an. nigonol, pa un a fyddo'r clefvd yn dechreu ymddangos neu ynte yn ei lawn rym, bydd i'r feddyginiaeth hon gymeryd lie pob cyfferiau eraiil, ac a wnli t:, ollir ei ddvsgwyl ne'i obeithio oddiwrth nnrhyw foddion pa bynag. Y plivsigwr nodedig, Dr. Edward Carey, yr hwn sydd wedi trin rhai canoedd 0 achosion, a ddywed Yn y clefydau y mae plant yn agored iddynt, y rhai sydd yn ymddibynu yn benaf ar walidrealiad bwydyny plentyn gwelwlas a gwanllyd, pan y mae'r meddyg pryd- erus wedi gwueyd prnwf yn ofero aralloli^n a c'nryfolion o bob math, yn y clefydau hyn y bydd i Olew Afu'r Pysg Penfras y DR. DE JONGII gwblhau ei ddysgwyliadau ntwyaf liyderus. Lie mae grym y bywyd yn isel, y mae yn raeith- rin y dyoddefydd, pan nas gellir goddefunrhyw luniaeth arall; y mae yn tewhau'r corff mewn modd gwir ryfeddol; ae wrth ei. weinyddu, fel y mae yr arfei yn Holland, i'r plentvn llesg ac cgwan, yr hwn er nad ydyw yn cael ei ystyried yn glaf, sydd eto yn y fath gyflwr ag sydd yn ifafriol i ymosodiad clefydau, yinddengys yn fuan ei eft. eithiaurliyfeddol, ar ol ei gymeryd am amser byr, mewn. iechyd a chryfder anadnabyddus o'r blaen, a'r hyn ni ddygir jhmi trwy oft'erynoliaeth nnrhyw feddyginiaeth- yr ydym yn bresenol yn gwybod am dani." Ac y mae ysgrifenydd enwog at y pwnc hwn, mewn gobebiaeth i'r Medicnl Timet and Gazette, yn dywedyd "I rabanod yn cael eu meithrin yn ddrwg, y mae Olew Llwyd-wyn Afu'r Pysg Penfras o ddarpariad y DB. ns JONGH yn anmhrisiadwy. Y mae'r cyfiymdra gyda'r hwn y mae liwy lic Iii daii., llwyaid de y dyd(I yT) tewhau plentyn icnane yn rhv;eddol. Y mae yr ycliwanegiad at ei bwyg vn dri ehymaint neu ragor na phWYR yr Olew a lyricwyd ganddo; a chan fod plant yn gyffredui yn hoffi bias yr blew, a pILan y rhoddir ef iddynt, y maent yn fynych yn llefain am ragor, ymddengys fel pe byddai rhyw debyg- olrwvdd o leihad yn y nifer arswyefus o biant yn gynwys- edig ye ngofrestsi'r marwolaethaa sydd yn deillio 10q wythnos o swyeldfa r Cofrestrwr Cyfiredin. Ar werth YN UNIO mewn poteli Haner Peint amherodr- 0j 2s. 6ch.; Peint, 4s. 9c. Chwart, Os.; wedi eu ham- glorio a mette], a'u llabcdu ag enw DR. DE JONGH, heb yr hwn nis gallant fod yn ddiledryw; ac y maent i'w cael gan bob eyfferiwr cyfrifol. UNIO DDIIæRWYWYR, ANSAR, HARFORD, A'R CYF., 77, STRANO, LLUNDAIN. Rhybuddir prynwyryn hyXenix rhag modtkon a gynygir yn- lie yr Olew gan eu bod yn cael M rhoi Ð flaen yeyhoedd, er WAOyn elw yn unig ni wnant ond tiomi'r oaWl (I'U def- vyddiant,