Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

-_._.._- --TELERAU r— ;

[No title]

IND T A, I

j FFBAINC.

News
Cite
Share

j FFBAINC. Newydd penaf y dydd ydyw fod raoddion we&, eu defnyddio gan Loegr ag aydd yn debyg o wneyd yr beddweb yn un parhaol. Y mae Ffraine wrth weled nad yw wedi enill dim clod iddi ei hun mewu caulyniad i'r rbyfel a heddweh Yillit- f),ant,&, wedi bod yn ddiwyd iawn yn ceisio gan y prif alluoedd i gyfarfod mewn Cynnadledd. Y mae Rwsia er y deebreu yn foddion, Prwsia yr un modd. A wstria a Lloegr, meddir, yn erbyn. Y mae Awstria yn gwrthwynebu yn bend ant, by o nes y byddo'r telerau blaenorol yn gyctaf wedi en penderfynu rhyngddi hi a Ffrainc yn Zurich. Am Loegr y mae yr ymdrafodaetb wedi bod yn myned yn mlaen yn brysur y dyddtau diweddaf.' Y mae telerau Lloegr, meddir, wedi cael eu cymeradwyo gan Ffiainc, sef cyn i Loegr gyd synio i ymuno yn y Gynoadlerid, fod diarfogiad. buan ft cbyffredinol i gymeryd lie Dywed goheb- ydd y Times fod yr Ymerawdwr wedi aydsynio os, gwnai LJoegr hefyd ddiarfogi, tod eiu llywodraeth ni wedi cydsynio os byddai diarfogiad cyffredinol. ar dir a mor yn cymeryd lie, a bod yr Ymerawdwr wedi eydsvoio i'r telerau b,yiy-fo(I Ffrainc i- ddechreu y diarfogiad, a bod LJoegr yn toimio yn bur foddlawn o herwydd yrnddytjiad yr Ymer- awdwr. I g^roni y cyfan, yr oedd y gair ar led yn Paris yr wythnos ddiweddaf fod vr Ymtlr;% awdwr Napoieon i dalu ymweliad a Uundain. Y mae y Moniieur ddydd Ian yn gwneyd hygr. pysiad swyddol o ddiarfogiad Ffrainc. Pa un « sdyw i ddibynu ar ddiarfogiad Lloegr ai peidio, i ryw fesur, ni ddvwedir. Y mae y Journal rte Mayenee wedi cyhoeddi yr hyn a ddywed sydd yn wir gopi ogvtundeb Villa franca. Y mae wedi caei ei gopio i'r papurau' Ffrengig, ond pa faint o wir sydd ynddo, nid ydym yn gwybod. Yn y papur hwn dywedir nad yw yr Ymerawdwr wedi cytuno ond i gefnogi ffurthd y (wdfrawdoliaeth Italaidd o dan lywydd- iaeth mygedol y Pab, a'n bod befyd wedi evdsynio i aiw ar y Tad Saotaidd i ddwyn i mewn ddiwyg. iadau anhebgorol aneenrheidiol i'w daleithiau." Ond y mae y ddau Ymerawdwr eisoes wedi cael allau fod v cyulluu o uno taleithiau Itati mewn oydlrawdoliaetb, nid yn unig yn groes i ddvmun- iadau p,)I)! Itali. ond hefyd yn beryglus i fanteis- ion yr Bglwys Babaidd. Yr ydym yn casglu hyc • oddiwrtb ertbygl gref yn erbyn y cynllun yn Gazette A wstria, ac oddiwrth y ffaith fod y Count, Walewski wedi tynu alien gynllun arall, yn mha nn v mae yn cvnvg fod y swvdd o lywydd i fod. I vo üng yu I..w a -,vIy Pab, ond tod Brenhinoedd Sardinia a Naples i iywyddu hefyd bob yn ail. Y telerau heddweh yr oedd y galluoedd canolog yu dymuno eu gosod ar Awstria, meddir, ydoedd y rbai a ganlyn :—Awstria i roddi Lombardv i fynu i Ymerawdwr Ffrainc, yr hwn oedd i wneyd a welai yn dda a hi. Sardinia i gael ychwanegiad at ei thiriogaethau fei tal am y gost yr aethai iddi yn v rhvfe). Venetia i fod yn dab.-erh wahanol annibynol o dan arcbdduc Awstriaidd. Cyd, i fmwdoliaetb o Daleitbiau Italaidd i gael ei fflirfin. Cynnadledd o'r boil brif alluoedd i benderfynu pa be lb. oedd i wneyd gyda, Tuscani, Modena,, a Parma. Y Gynnadiedd i buiderfynu pa gyfraa o'r ddyled wladol oedd i syrthio ar Lombardv. lawn gan hyny y dywedai Awstna ei bod wedi derbyn gweli telerau gan Fframc nag a dderbyn- issai gan ei cbyngreirwyr naturiol. Ac ar y Haw srall, gan yr Italiaid, gan eu bod bellach wedi eu trin yn waeth gan eu Gwaredydd mawr nag y triniasid hwynt gan y gailuoedd canolog.

Y DUCIAETHAU ITALAIDD,

[No title]