Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

-_._.._- --TELERAU r— ;

[No title]

News
Cite
Share

Er mwyn cael gcivrg ar brif ddigwyddiadau yr wythnos, y rbai sydd wedi tynu fwyaf o sylw, rhaid i nl, foI yr wythnoslln Waenorol, droi ein llygad tua'r Cyfaadir. Gresyn fod gwlad fawr fel hnn, yn yr lion y mae cvoifer o bethau yn digwydd bob wytbnos, cynifer o ddrygau eisiau eu diwygio, cyuifer o wGliiannau cisiau en dwyn i gylvr. cymamt o dda eisiau ei ddvrcbafu, ac o ddrwa eisiau ei gondemnio. gresyn meddwn, ¡ nad cws geriyra barndden fel gwlad i dam ond jchydig iawn o eylw i'r cyfryw bethau o herwydd J y cyohyrfiadau a'r eyffroadau raynycb sydd Yn" J J. J ¡ cyiaeryd lie ttt y Cyfandir, y rhai sydd yn xayned | ? bryd pawb. < Y mae yn bnr amlwg fod Louis Napoleon yn argyboeddedig bellacb ei fod beb>hwanegu nemawr, os dim yn wir, at eibobJogrwydd trwy heddweh Villafranea. Pe buasai efe wedi llwyddo i gario allan y cynllun a. osododd efe iddo ei hun 6r y dechreu, sef cwbl ryddhau Itali odditan lau A wstria, buasai wedi enill iddo ei bun enwyn Ewrob, ae yn teiWngu diolcbgarwch pob carwr rbyddid a gwir wareidd-dra. Mae'n wir y drwg- dybid ei arncanion, mae'n wir nad oedd oud ychydig iawn yn coelio fod Gwroii Rfcagfyr yr ail-vr bwn sydd yn caetbvwo y wasg yn ei wlad ei bun, ac yn lletbu pob anadSiad rhydd oroes i'w ewyllys, mae'n wir, meddwn, uad oedd nemawr yn credu fod y cyfryw un yn teiraio yn frwdfrydig iawn yn achos rhyddid yn Itali, eto yr oedd ganddo gyfleusdra rhagorol i symud bron yr boll ddrwgdybiaetb pe buasai wedi llwyddo yn yr anturiaeth y protfesai fodyn aiddgsir "weubio arni. Ond bellflcb y mae y cyfan i fesur mawr wedi ffaelu. Nid oes ond rhan fechan iawn o'r antur- ifleth wedi bod yn llwyddiauus. Y mae Louis Napoleon wedi diffygio yn y gwaitb, y mae wedi gwneyd beddwoh o herwyddyramgylchiadal1 dyryall pberyglus oeddent yn ymgasglu o'i gwmpas, ac v mae yn awyddns bellach i glytio yr heddwch hwnw mewn Gvnnadledd o'r boll all-a. oedd. Ymddengys fod Austria yv. erbvn i'r Prif Alluoedd ymyraetb. Gwyr yn lied dda, er mor elynol y proffesai Louis Napoleon fod iddo ar y i dechreu, fod llawn cymaint, os nad mwys. o gyd- jrmdeiralad rhyngddo ag ef yn ei weithredoedd gorthrymuR nag y dicbon fod mewn Cynnadledd lie y gall Lloegr a Sardinia a Pbrwsia siarad eu i meddyHau yn groeyw. Nid ydyw iloegr eto wedi datgan ei bwriad yn benderfynoli ymuno yn y Ovngrair,er mor daer yr ymddengys fod Efrainc Os gall fod o wasanaeth i achos rbyddid ar y I, Cyfandir (fel y mae yn ddiamen y gallos cyflawna ei dyledswydd mewn gonest) dika raai ei dyledswydd ydyw estyn ei ebynortbwy gyda'r I amcan bwnw- Ond ofni yr ydym na fydd y Gynuadledd yn gadael Lloegr mor rydd ag y dymunai, ond yn bytrach yn ei rhwymo i gymeryd plaid hyu a'r Hall trwy nerth arfau oa bydd raid, ac yn ein gorfodi i dywallt ein gwaed er eraill tra y mae cynifer o. orcbwylion pwyig genym i'w cyflawni gartref. Y gwaitb goreu, tebygid, a-all LJoegr ei wneyd yw ceisio arfer ei dylanwad gyda pbeoau eoronog Ewrob i adael llonydd i Itali; i adael iddi weithio ullan ei hieehydwriaeth ei hnnan htb ymyriad unrhyw benad ur. Mao yr ben athrawiaeth o bawliau dwyfol brenbinoedd I bellach i fyoed gyda'r pedwar gvryut Pa hawliau sydd gan frenbinoedi yn annibvnol ar iawn wein- yddiad eu swyddau ? Onid ydyw pen an obronog fel swyddogion gwladbl eraill i wssanaetbu y-bobl yn gyffredinol Y Er lies y Huaws. ar. nid er en lies eu hunain y mae yr ymddiried brenhinol yn eu 6wyl aw hwy; ac os anti wasanaetbueu hunain I a gorthrymu y lluaws y mae eu hawliau yn ddiau yn darfod, a'u dyledswydd i'w cilio o'r ifordd. Y mae yn ddyledswydd ar y wiad hon, gan hyny, i wneyd a all i beri i ltali-pobl Itali, i gael yrboil lais yn newisiad eu llywodraeth. Tra y mae liywiawdwyr Dueiaetbau Itali wedi eu diorseddii gan eu pobloedd, a'r pobloedd hyuy yn pender- fynu eu cadw allan a, dew is llywodraeth fwy wrtli eu bodd eu hunain, omd gwarth ar unrhyw deyrnas neu Ymerawdwr yw ceisio gwthio penadur ueu ffurf-lywodraetharnynt, yn groesi'w hewyllys? Hyderwn na ebymev Lloegr un Haw mewn gweith- red mor aofad, Mae'n wir iddi fod yn blaid i ¡ ryw fesur yn adferiad y Pith wedi ei duiorseddiad- gan ei ddeiliaid ei bun, ond hyderwn ei bod er y I pryd hwnw wedi myned nifer o raddau yn mlaen mewn egwyddorion gwir ryddid, ac na welir ni 'I yn ail gyflawni gweitbredoedd 184\ V mae pobl Yeniee, (neu yn hytra.ch arwein- y?idion pobl Venice) wedi datifon anorehii»d at j Vietor Emanuel, trwy Count Oavour, yn gosod allan eu dioddefiadau o dan, a'u casineb at iau I A wstria, ac yn gnh" ar "eu brenin" (fel y galwant 'I' ef) a 1 wemldog i wneyd y cwbl sydd yn eu galle i gael iddynt yr hyn y maent o'u eaioa yn ei ddvmuno, ac wedi bod yn vmawyddu am dano I ers cynifer o flynyddau—sef undeb a Phiedinont, I fel v gellir osgoi chwyldroad yn itali. Nid yw yn ymddangos fod Garibaldi yn barnit fod y rbyfel drosodd, neu oleiaf fod yr sunset i ddiarfogi wedi dyfod. oblegid y mae wedi rhoddi allan gyhooddiad i'r Italiaid yn yr hwn y mne yn galw arnynt i drefnu eu bunain mewn modd roil- wrol, fol y gallor-t fca yn barod o dan Victor Emanuel i gyiarfod a. phob digwyddiad. Y mae llytbyr o Bologna yn son am 17 o gyrff milwrol cyflawn yn y Romagna, a dywed y gall Itali Ganol, gyda,r fyddin Tuscanaidd yn awr yn Modena, gasglu 30,000 o wyr, gyda pha rai y gellir tjwrthwynebu y Pab a.'r penaduriaid a all- act ofyn am gael adfeddianu y gorseddfeineiau yn Modeua a Tuscani. Y mae gwirfoddolion yn cynyg eu bunain yn llu mawr iawn yn Modena, ac yr ocddid yn diegwyl y buasai yn y Dduciaeth o leiaf 10,000 o wyr o dan arfau, yn cynwy* mi wyr rbeotaidd a gwarchodlu conedlaethol. Y mae y bob! yn ymddwyn yn bollol drefnus a beddyehol ond eto yn dra phenderfynol. Yr ydym yn cael fod hyd yma ehwerh o aelod- au Seueddol wedi eu diswyddo o berwydd llwgr- wobrwyaeth, ac y mae yn ddrwg genym orfod dyweyd fod yr boll ebweeb yn rbai a a!want. eu hunain yn rbyddfrydwyr, Y mao yn ddrwg gen- ym, meddwn. nid ar gyfrif fod chwech o bleidleis iau rhyddfrydol wedi eu colli yn y Senedd, ond am fod dynion sydd yn proffesu egwyddorion rhyddfrydig wedi gallu gwadu eu hegwyddorion ac ymoetwng i gyflawni triciau y golyn. Y mae 11 wgrwobrwyaetb a gortbrwm etholiadol yn beth- au gwrthun ddigon yn yr hen doriaid, dynion o ysgel y gwr urddasol o Riwlas, ond yn fil fwy gwrthun pan fyddo ibyddfrydwr, dyn sydd yn proffesu purdeb etboliadol, yn euog o bonynt. Y mae yn Hawn bryd cael y tugel neu ryw foddion arall er atal yr ymyriad parhaus yma a'r ethol- 11 fraint ar ran uwebafiaid. Nifer y seddau y deisebwyd yn eu herbyn ydyw 56 allan o ba rai y mae 26 yn cael eu dal gan geidwadwyr, a 30 gan ryddfrydwyr. Ond tyn- wyd caw yn ol cyn i'r pwyllgorau gael eu dowi. tri yn erbyn rhyddfrydwyr a chwech yn erbyn ceidwadwyr. Y mae bellacb hefyd y ddeiseb yn erbyn dau aelod Tonaidd Dover wedi eithynu yn oi. l Cymerodd dadl bwvsig ie yn y Senedd nos Wener diwedduf at ein ,.A-fyllfti amddiffynol fel gwlad. Y mae yn ymddangos nttd yw Mr. Hors- man yn foddlawn i dalu am osod y wlad hon mewn cyflwr ainddiffyncl o drethi blynyddol y deyrnas, ond y mae am gael cronfa bwrpasol at hyny, fel y byddo'r baich yn cael oi daflu ar ein bolynwyr befyd. Y mae yn dda genym hyspysu fod y cynygiad wedi metbu y tro hwn, ond ITS gallwn ar yr un pryd loDgyfarcb y wlad fod yn amhosibl i hyny byth gymeryd lie. Yr oeddem ni yn ein diniweidrwydd wedi tybied os oedd y llywodraeth wedi cael y swm gofynol i osod y wlad hon yn ddyogel rhag ymcsodiad tybiaethol I ar ran Ftraiiie, a hyny ar gyfnf fod llynges a byddin Ffrainc mor fawr, fod gobaith gan fod ein eymydog dros y culfor yn barod i wneyd lleihad mawr iawn yn ei byddin a'i ilynges, y cawsem ninau beidio talu trethi Iltiwja mor drwm, y gall- asetn ninau arbed rhyw gyfran or treuhadau antertb oeddem yn eu wneyd ar gyfer perygi oedd o angenrheidrwydd bellacb yn llawer iawn HilL Ond ymddongys fod ar ein haelodau Sen- eddol )fu i'r Mywodmeth dynu y casgliad uatur II iol a rbesymo? hwn, ac ymddwyn yn gyfatebol, ac ymosodwyd ar y Hywodraeth nos Wener gyd- a'r arooan i ddangos nad oedd dim ymddiried i'w roddi yn Louis Napoleor:-nad oedd ei ddiarfog iad addawedig oud rhitb a ffiig twyiloariis-ac mai ein dyledswydd ni pa fodd bynag oedd m\nm ed yn mlaen gyda'n darpariadau milwrol yn annibvnol hollol ar yr hyn a wnelai Ffrainc. Dywedai Mr, Horsman nad oedd ein moddion I milwrol presenol yn ftgos gymaint ac y dylent fod, j njilwuo l pre.:?,enol yii sicros a gwnaeth Syr. J Packington yr hyspysiad cys- uras (?) y byddai rhaid gwoeyd ychwanegiad mawr iawn eto y flwyddyn nesflf atYDt, Druain oeddym ni y trethdalwyr Onid oes gobaith am waredigaeth o ryw gymaint o'r beichiau trytnion sydd yn awr yn ein lletbu ? Yr oedd yn byfryd genym ddarjien araeth ragorol Mr. Gobdeti, yr hwn a wnaeth ei oreu i d?weht cyHro y Nap?e?hud Seneddol sydd yti parhaus freuddwydio am ym- osodiad Ffrengig. Dangosodd, er cymaint oedd y cynydd yn nifer Hongau milwrol Ffrainc- fod nifer ein Hongau ni wedi cynyddu lawer iawn wiwy nid yn unig yn fwy mewn nifer, ond mewn cyfartaledd i nifer llongau y ddwy wlad yn 1852, Gwnaeth apeliad grymus at ddeall a rbeswm yr 1 aelodau Seneddol, ac nid oedd gan y siaradwyr a gyfodent ar ei oi nemawr ddim i'w ddyweyd mewn alebiad, yn wir ni febyflyrddasant a. han- fod ymresymiad Mr. Cobden, ond eto yr oedd yn amlwg eu bod wedi eu dychrynu a bwgan o'u gwneuthnriad eu hunan.! i r fath raddau fel Dad oes dim model eu darbwyHo nad yw y Ffrancod am ddyfod drosodd i'n iladd a'n ae y maent yn awr yn darparu, yn siarad, yn bwgwth ae yn bytheirio, ac mewn gair yn gwneyd pob petha allant i frysio dyfodiad yr hyn y loaent yn proffesu cymaint ei ofni.

IND T A, I

j FFBAINC.

Y DUCIAETHAU ITALAIDD,

[No title]