Hide Articles List

7 articles on this Page

NEVirYDDION CYMREIG,:

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j

LLUNDAIN.

i TAITH YR HAF, I

7 TRYDANIAETH A KHYFFL.

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON.1

News
Cite
Share

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON. Y mae y Banner of Ulster yn ysgrifenu— Ymae nifer y personau yn y cyfarfodydd a gyn- helir yn yr eglwysi, yn yr awyr agorod, as mewn tai annedd, sydd yn andygu pryder am eu hachos vsbrydol yn fawr iawn. ac y mae. llawer o enghreifft* iau eglur o argyboeddiad wedi cymeryd lie, llawer o honynt yn nglyn a chyffroad m corfforol o natur tra anghyffredin. Ond y mae yr engreiixtiau hyn yn tynu llawer llai c sylw nag a. wnaethant am rai wyth- nosau ar ol i'r diwygiaddori ailan. Y mae magwr- aeth dlaogenrhaid i gyffroadau aaghymedrol yn cael eu hosgoi, ac yn wir eu Langhefnogi; ac y mao gwell cyfeiriad yo. cael ei roddt i r toimlad a arulygir gan y rhai hyny sydd wedi eu dwyn i deiml^i difrifol ol--i hanheilyngdod ger bron Duw. Y mae wedi cael sylwi arno gan lawer, heblaw y rhai hyny sydd yn talu sylw i'r eySro diwygiadoi, fel ffaith hynod, ond pur arwydc!ocao!,fodUaweriawn Hili o'r dospartb iset yn y rhedegfeydd ceffyian yn y Maze nag a fu unrhyw n?yddyn o'r hhen. Yr ydym yn gadael y rhai sydd yn adflef y ifaitb. yma i dyne, ea easgliadau eu hunain. Y mae un effaith yn an. j. wadadwy o'r diwygiad yn agos i Belfast wed i ei ddwyn o dan ein syiw. Yn mis Mat, yr oedd cymaint o I feddwdod ag a fu' mewn unrhyw dref arall yn 01 y I' boblogneth; ond yn mig Mehefin, ar l y diwygiad. yr oeddent yn llai o'r h&uer. Yn ystod y mis hwn, nid ydym yn gwybod am un meddw trwy yr hoii gymydogaeth. Y mae y tfaith hynod yma yn ddiau. yn dangos nodwedd y gwaith da trwy ei ffrwythau. Mewn cymydogaet-h isel yn Belfast, lie y mae llawer o bersonau drwg eu moesao yn byw, a lie y mae gwasanaeth crefyddol yn yr awyr agored wedi cael ei gario yn mlaen. y mae lluaws o engreifftsan o argyboeddiad. Yn ddiweddar iawn y mae Pabydd wedi ei ychwanegu at y nifori, ac y mae pump neu chwech adyn trflenus wedi eu dwyn o dan argyboedd- iad am eu pechodau," Y mae Mr. Brownlow North, Mr. Guinness, a Dr. Spenee, c Lundain, yn awr yn Belfast, ac yn cymeryd rhan yn y gwaaaaaeth crefyddol. Ani ealwys Hen adumethol Gt. George Street dywedirr" Y ma,e lluaws o'r rhai byny sydd eisoes wedi eu deffroj, i'w gweled yma o noswaith i noswaith, yn yrauoo yn y gwasanaeth gyJa'r yspryd llawen ond parc&us hwnw ¡ sydd mor neiilduol yn hynodi y rhai hyny a brofas- ant fod yr Arglwydd yn raslawn. I Y mae y diwygiad yn myned yn ndseo yn Carry- duff yn barhans. C.ynhelir eyfarfodydd gweddi bob nos—a'r fath nifer yu dod iddvnt fel y mae ymgais weithiau yn cael ei .wneyd i ddyfixl i mewn. hyd yn nod trwy y ffenestrÍ. Y mae mwy o barsonau yn cael en tftro yn eu tai'nag sydd yn y cyfarfodydd cyhoedd- us." Am sefyllfa foesoi y hoblogaeth fe ddywedir Ni welir neb yn feddw, oddigerth rhyw heu feddwc n sefydlog weithiau, ao y mae dau dafarnwr eisoes wedi dyfod i'r peodcrfyniad o roddi eu mpsnaeh i fynu, naiil ai o herwydd nad ydyw yn tain neu ynte o her- wydd eu hargyhoeddiid obechadurusrwydd y fasnach. Y mae ugeiniau o deulaoedd wedi decureu cadw addoliad teuluaidd hwyr a boreu, y rhai sydd hyd yma wedi bod yn bur esgeulus yn yr ystyr hwnw. Ni chlywir rhegfeydd nac unrhyw ymddygiad erees i ymarweddiad Cristionogoi. Y:tBallyniena, lie y dechreuodd y syratidiad gyntaf, n'r hon sydd yn cynwys 1?0 o dafarndsu, ni phryn y bobl whisky ac Did yfaut ddim 37,? th," Tra y byddai gwerth mU o bunau ?'-j???' yn cael e; werthu ar nos Sadwrn n?r blaen,yn awr ond tua gwortb £ 30. Bellagly (medd r.n gweinidog) oedd uji o'r pentrefydd mwyaf isel. Meddwi a ther- fysgu oedd yr arferiad eyffredin—tvngn, rhegi. & tbori y Sabbath* yn bechodau parchus mewn eydmar- iaeth. Ond yn awr y mae yina gyfnewidiad o'r fath oreu. Clywir yn awr yn mhob ty sain can ainoliant. Aroswch ar y ffordd, aoniwch am euwr lesu ac fp fydd hen ac ieuo.inc yn Hu o'ch cwmpas." I Tystiolaeth Dr. Carson, meddyg, sydd fel v ear- yn :—" Y mae mwy o ddaioni eisoes wedi ei wneyd nag a allesid ei ddisgwyl yn y Hwyor eyffredin mewn chwarter eanrif. Y mae gwyneb cymdeithas cisocs wedi newid, a tbroseddau a drygau wedi eu hatai,"

[No title]